Hỏi đáp về bầu cử

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, người đã có trong danh sách cử tri tại nơi ở, nhưng sau đó thuộc diện phải đi cách ly tập trung vào đúng thời gian bầu cử thì bỏ phiếu như thế nào?
Xem chi tiết
Trần Thanh Tịnh

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, trường hợp thẻ cử tri do Chủ tịch UBND xã trước đây ký tên, đóng dấu, nay người đó do sai phạm, khuyết điểm đã bị cách chức, đình chỉ hoặc thôi giữ chức vụ thì thẻ cử tri còn giá trị không?
Xem chi tiết
Hoàng Tiến Nam

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, thời gian diễn ra bầu cử sắp tới, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nơi bỏ phiếu sẽ tập trung rất đông người nên nguy cơ dịch bệnh rất cao, vậy cơ quan chức năng có quy định gì để bảo đảm an toàn phòng dịch trong ngày bầu cử hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Đức

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, khu vực bỏ phiếu là gì? Việc xác định khu vực bỏ phiếu được tiến hành như thế nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Hải Yến

Lĩnh vực khác

Anh của tôi tham gia một vụ ẩu đả, gây thương tích nên bị bắt, Tòa án kết án tù nhưng cho hưởng án treo. Xin hỏi, anh của tôi có được ghi tên vào danh sách cử tri không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cầm

Lĩnh vực khác

Tôi xin hỏi, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu là bao nhiêu người? Việc dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được quy định như thế nào? Việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do cơ quan nào dự kiến và theo căn cứ nào?
Xem chi tiết
Hoàng Thị Ân

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, vận động bầu cử là gì và phải bảo đảm những yêu cầu gì? Người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Quý

Lĩnh vực khác

Tôi xin hỏi, quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì?
Xem chi tiết
Hoàng Thị Diệu Linh

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Ngân

Lĩnh vực khác

Tôi xin hỏi, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) có những quyền gì?

Xem chi tiết
Lê Thanh Hà