Hỏi đáp về bầu cử

Lĩnh vực khác

Tôi là cử tri tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi đang bị kẹt tại TP. Đà Nẵng (không thuộc diện cách ly). Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu công dân từ Đà Nẵng về phải cách ly tập trung 21 ngày. Với yêu cầu này thì tôi không thể tham gia bầu cử vào ngày 23/5/2021 tại địa phương. Xin hỏi, tôi muốn đi bỏ phiếu thì phải làm gì?
Xem chi tiết
Nguyễn Thúc Tuyến

Lĩnh vực khác

Tôi 23 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kon Tum. Tôi đi học xa nhà nhưng do tình hình dịch bệnh nên đã về Kon Tum. Địa phương tôi đã bắt đầu đi phát Thẻ cử tri để chuẩn bị cho ngày 23/5 sắp tới nhưng tôi không được phát do không có tên trong danh sách. Tôi xin hỏi, trường hợp sinh viên đi học xa nhà, giờ muốn về nơi thường trú bỏ phiếu thì phải làm gì?
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hương

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, cán bộ ở nơi tổ chức bỏ phiếu có những quyền hạn gì? Cán bộ ở nơi bỏ phiếu có được phép tự gạch tên người trong danh sách ứng cử rồi đưa phiếu cho cử tri để bỏ vào hòm phiếu không?
Xem chi tiết
Bùi Văn Thông

Lĩnh vực khác

Hiện các địa phương đã phát Thẻ cử tri, tuy nhiên tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều nơi số hộ dân bị đi cách ly tập trung lớn. Xin hỏi, những nơi mà cử tri bị đi cách ly tập trung đông thì tổ chức bầu cử thế nào? Những nơi cách ly tập trung mới nhận thêm người thì tổ chức bỏ phiếu như thế nào?
Xem chi tiết
Trần Thị Thu Cúc

Lĩnh vực khác

Tôi đã nhận được Thẻ cử tri và bản danh sách người ứng cử tại khu vực. Xin hỏi, nếu đến đúng ngày bầu cử mà tôi thuộc diện phải đi cách ly tập trung thì tôi bỏ phiếu như thế nào? Tôi có thể đưa Thẻ cử tri cho người khác để bầu hộ có được không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tú

Lĩnh vực khác

Tôi xin hỏi, việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết
Mai Thị Oanh

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết
Lê Ngọc Linh

Lĩnh vực khác

Xin hỏi thế nào là bầu cử bổ sung? Việc bầu cử bổ sung được thực hiện khi nào?
Xem chi tiết
Hoàng Quyết Thắng

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, bầu cử thêm là gì? Việc bầu cử thêm được thực hiện như thế nào? Bầu cử lại là gì? Việc bầu cử lại được thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thông

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, hòm phiếu phụ là gì? Trong trường hợp nào thì dùng hòm phiếu phụ?

Xem chi tiết
Tô Thị Thái