Hỏi đáp về dịch Covid-19

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trong đợt dịch Covid-19, Công ty tôi có phát sinh một số khoản chi mua khẩu trang, nước sát khuẩn tay, một số phụ kiện bảo hộ và chi xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm cho nhân viên để phòng ngừa lây nhiễm vi rút Covid-19. Tôi xin hỏi, việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các khoản chi nêu trên như thế nào?
Xem chi tiết
Dương Bình Minh

Lao động - Tiền lương

Công ty tôi có một số lao động đã đến vùng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoặc đã tiếp xúc với người có liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Công ty và người lao động đã thỏa thuận để người lao động được cách ly tại nhà. Vậy, trong trường hợp này cần trả lương như thế nào? Xem chi tiết
Công ty TNHH JY Hà Nam

Chính sách với người có công

Xin hỏi, con liệt sĩ có được hưởng trợ cấp Covid-19 không? Xem chi tiết
Chu Văn Dung

Lao động - Tiền lương

Tôi bị tạm hoãn hợp đồng lao động do dịch bệnh (từ ngày 10/4/2020 đến ngày 10/7/2020), hàng tháng tôi được công ty hỗ trợ một nửa tháng lương tối thiểu vùng. Xin hỏi, tôi có được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nữa không? Thủ tục như thế nào? Xem chi tiết
Nguyễn Hùng Cường

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hỏi tỉnh nào tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ? Xem chi tiết
Mai Hồng Quế

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể cách lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19? Xem chi tiết
Hàn Thu Hồng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin Bộ Y tế cho biết các cách đơn giản nhất để phòng, chống dịch COVID-19? Xem chi tiết
Thu Hà

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hỏi, nếu thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, cần thực hiện những biện pháp gì?

Xem chi tiết
Mai Huê

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hướng dẫn các bài tập nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng? Xem chi tiết
Thanh Hương

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, chế độ dinh dưỡng thế nào là hợp lý đối với người cao tuổi để phòng, chống dịch Covid-19? Xem chi tiết
Hoài Thu