Hỏi đáp về dịch Covid-19

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, hiện có bao nhiêu đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19? Xem chi tiết
Mai Thu

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Để tăng cường sức khỏe mùa dịch, bên cạnh việc tăng cường vận động và giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như môi trường sống, xin Bộ Y tế cho biết người dân cần chú ý về chế độ dinh dưỡng thế nào? Xem chi tiết
Hoài Trinh

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin cho biết danh sách các đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19? Xem chi tiết
Minh Tú

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo nào phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới? Xem chi tiết
Trang Mai Anh

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hỏi tỉnh nào tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ? Xem chi tiết
Mai Hồng Quế

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể cách lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19? Xem chi tiết
Hàn Thu Hồng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin Bộ Y tế cho biết các cách đơn giản nhất để phòng, chống dịch COVID-19? Xem chi tiết
Thu Hà

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hỏi, nếu thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, cần thực hiện những biện pháp gì?

Xem chi tiết
Mai Huê

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hướng dẫn các bài tập nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng? Xem chi tiết
Thanh Hương

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, chế độ dinh dưỡng thế nào là hợp lý đối với người cao tuổi để phòng, chống dịch Covid-19? Xem chi tiết
Hoài Thu