Hỏi đáp về dịch Covid-19

Lao động - Tiền lương

Bố tôi làm việc bốc vác tự do tại Hà Nội. Do dịch Covid-19, bố tôi bị mất việc làm gần 3 tháng nay, nhưng khi xin giấy tờ nộp UBND xã để nhận trơ cấp cho người lao động tự do không có hợp đồng lao động bị mất việc làm thì UBND xã yêu cầu cung cấp giấy tờ ký kết lao đồng với Công ty. Cho tôi hỏi, tôi phải làm như thế nào để được nhận trợ cấp? Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Thao

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin cho biết danh sách các đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19? Xem chi tiết
Minh Tú

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, Bộ Y tế đưa ra những khuyến cáo nào phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới? Xem chi tiết
Trang Mai Anh

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hỏi tỉnh nào tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ? Xem chi tiết
Mai Hồng Quế

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể cách lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19? Xem chi tiết
Hàn Thu Hồng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin Bộ Y tế cho biết các cách đơn giản nhất để phòng, chống dịch COVID-19? Xem chi tiết
Thu Hà

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hỏi, nếu thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, cần thực hiện những biện pháp gì?

Xem chi tiết
Mai Huê

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hướng dẫn các bài tập nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng? Xem chi tiết
Thanh Hương

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, chế độ dinh dưỡng thế nào là hợp lý đối với người cao tuổi để phòng, chống dịch Covid-19? Xem chi tiết
Hoài Thu

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin cho biết, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính cần thực hiện những biện pháp gì để phòng tránh lây nhiễm Covid-19?
Xem chi tiết
Thu Ba