Hỏi: Quy định về thu hồi tiền tạm ứng hợp đồng

Người hỏi Huỳnh Văn Phong - Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Chi tiết câu hỏi :

Theo hợp đồng giữa đơn vị tôi ký kết với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một

1. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. Vốn ngân sách Nhà nước.

2. Giá trị hợp đồng: 66.534.662.000 đồng.

3. Điều khoản tạm ứng hợp đồng:

a) Sau khi nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo đảm tạm ứng hợp đồng tương đương khoản tiền tạm ứng. Bên A sẽ tạm ứng trước cho Bên B 40% giá trị hợp đồng tương đương với số tiền là 26.613.864.000 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, sáu trăm mười ba triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn đồng chẵn).

b) Số tiền tạm ứng này sẽ được Bên A thu hồi ngay từ lần thanh toán đầu tiên và các lần thanh toán tiếp theo và bảo đảm thu hồi hết khi giá trị thanh toán (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) đạt 80% giá trị hợp đồng.

Giá trị tạm ứng

Giá trị thu hồi tạm ứng = x Khối lượng nghiệm thu

80% giá trị hợp đồng hoàn thành

c) Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm thu công trình và trước khi chấm dứt Hợp đồng theo Điều 13 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên A], Điều 14 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu] hoặc Điều 16 [Rủi ro và bất khả kháng] (tuỳ từng trường hợp), khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và Bên B phải chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên A.

4. Điều khoản thanh toán:

- Đợt 1: Thanh toán 4.3% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền 2.872.345.000 đồng gồm những hạng mục: Hạng mục chung; cổng hàng rào, nhà bảo vệ, bể nước ngầm, hệ thống thoát nước; thời điểm thanh toán quý 4 năm 2019, quý 1 năm 2020;

- Đợt 2: Thanh toán 15.7% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền 10.434.588.000 đồng (lũy kế thanh toán 20% giá trị hợp đồng) gồm những hạng mục: Hạng mục chung; phần kết cấu và phần hoàn thiện khối A, B, C, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, bể nước ngầm; hệ thống thoát nước; sân đường; trạm trung thế; thời điểm thanh toán quý 1 năm 2020, quý 2 năm 2020;

- Đợt 3: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền 9.980.199.000 đồng (lũy kế thanh toán 35% giá trị hợp đồng) gồm những hạng mục: Hạng mục chung, phần hoàn thiện khối A, B, C, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước; thời điểm thanh toán quý 2 năm 2020;

- Đợt 4: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền 9.980.199.000 đồng (lũy kế thanh toán 50% giá trị hợp đồng) gồm những hạng mục: Phần hoàn thiện khối A, B, C, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước; thời điểm thanh toán quý 3 năm 2020;

- Đợt 5: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền 8.649.506.000 đồng (lũy kế thanh toán 65% giá trị hợp đồng) gồm những hạng mục: Phần hoàn thiện khối A, B, C, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước; thời điểm thanh quý 4 năm 2020;

- Đợt 6: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền 8.649.506.000 đồng (lũy kế thanh toán 80% giá trị hợp đồng) gồm những hạng mục: Phần hoàn thiện khối A, B, C, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước; sân đường; thời điểm thanh toán quý 4 năm 2020, quý 1 năm 2021;

- Đợt 7: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền 8.649.506.000 đồng (lũy kế thanh toán 95% giá trị hợp đồng) gồm những hạng mục: Phần hoàn thiện khối A, B, C, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước; PCCC; thiết bị theo xây lắp; sân đường; thời điểm thanh toán quý 1 năm 2021;

- Đợt cuối: Thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng còn lại sau khi nhà thầu giao cho chủ đầu tư đầy đủ hồ sơ quyết toán toàn bộ công trình (hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, nhật ký công trình, quyết toán khối lượng hoàn thành toàn bộ công trình….) và bảo đảm bảo hành công trình với giá trị bảo hành 5% tổng giá trị hợp đồng tương đương số tiền 3.326.734.000 đồng.Thời điểm dự kiến thanh toán trong khoảng thời gian 20 ngày tiếp theo.

5. Tiến độ thi công: 500 ngày từ ngày 09/10/2019.

Đơn vị thi công chúng tôi đã thanh toán đợt 1 và hoàn ứng tiền tạm ứng theo đúng quy định của hợp đồng. Khối lượng thanh toán đợt 1 là: 2.872.345.000 đồng. Số tiền hoàn trả tạm ứng là 1.436.173.000 đồng.

Đến đợt thanh toán lần 2: Do công trình phải tạm ngưng việc thi công kéo dài chờ điều chỉnh kết cấu móng nên không thể thực hiện triển khai thi công, do đó không có khối lượng để thực hiện thanh toán và hoàn trả tạm ứng theo đúng điều khoản thanh toán là quý 2 năm 2020.

Đến ngày 30/5/2020 chủ đầu tư mới có phương án xử lý kết cấu móng và đơn vị thi công mới triển khai thi công.

Để bảo đảm việc giải ngân vốn và hoàn trả vốn tạm ứng: Ngày 20/7/2020, Đơn vị thi công đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh điều khoản thanh toán để đủ điều kiện thực hiện thanh toán, hoàn trả tạm ứng theo quy định của hợp đồng. Giá trị thanh toán đợt 2 được đề nghị điều chỉnh là 4 tỷ đồng, giá trị thu hồi hoàn trả tạm ứng là 3 tỷ đồng, giá trị thanh toán khối lượng cho nhà thầu là 1 tỷ đồng. Nhưng chủ đầu tư không đồng ý, mà yêu cầu phải thu hồi hết 4 tỷ đồng tiền khối lượng hoàn thành để hoàn trả tạm ứng, đồng thời đề nghị đơn vị thi công nộp trả lại toàn bộ tiền tạm ứng còn lại vào ngân sách Nhà nước.

Vậy đơn vị thi công xin hỏi, việc chủ đầu tư đề nghị thu hồi toàn bộ khối lượng hoàn thành để thu hồi tiền tạm ứng và yêu cầu đơn vị thi công phải nộp trả toàn bộ tiền tạm ứng còn lại vào ngân sách Nhà nước là đúng hay sai?

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực