Hỏi: Quyền thẩm định và phê duyệt tự toán gói thầu

Người hỏi Nguyễn Ngọc Anh - Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Chi tiết câu hỏi :

Hiện nay ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sông Cầu đang triển khai rất nhiều dự án đầu tư công từ nguốn vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn ngân sách hỗ trợ Trung ương; ngân sách tỉnh; ngân sách thị xã).

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đơn vị chưa xác định được thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu, giá gói thầu của dự án cụ thể như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 10 thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng ban hành theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 quy định:

“3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng) được thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Riêng dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào dự toán xây dựng công trình để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”.

- Tại Khoản 3 Điều 12 quy định giá gói thầu xây dựng ban hành theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 quy định:

“3. Trường hợp thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực tế khác với kế hoạch triển khai của dự án thì chủ đầu tư phải tổ chức cập nhật giá gói thầu xây dựng theo mặt bằng giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu. Trường hợp giá gói thầu xây dựng sau khi cập nhật cao hơn giá gói thầu xây dựng đã phê duyệt và làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, thì chủ đầu tư phải điều chỉnh chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật nhưng có giá phù hợp để không vượt tổng mức đầu tư và báo cáo người quyết định đầu tư quyết định”.

Tại Khoản 1 Điều 12 thẩm định, thẩm tra và phê duyệt dự toán xây dựng ban hành theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định:

“1. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP”.

Riêng các nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018) cũng không đề cập đến nội dung và thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu, giá gói thầu.

Vì vậy, đối chiếu các quy định trên thì công tác thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng; giá gói thầu xây dựng các dự án vốn ngân sách Nhà nước thì do chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt hay người quyết định đầu tư sử dụng cơ quan chuyên môn thẩm định và trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt để triển khai thực hiện?

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực