Những câu hỏi chờ được giải đáp

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Bệnh viện Thống Nhất (công trình cấp I) có hạng mục nhỏ cải tạo lại hệ thống chống sét. Công ty tôi chưa có chứng chỉ năng lực xây dựng (nhưng đạt 16 năm kinh nghiệm lĩnh vực này) thì được tham gia hạng mục không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Chuyên

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi cần thi sát hạch và xin đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình. Sở Xây dựng TPHCM hiện không nhận hồ sơ theo Văn bản số 6399/TB-SXD-QLNGDXD. Vậy tôi xin hỏi, cơ quan nào tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề để tôi kịp thời bổ sung chứng chỉ để hành nghề hợp pháp?

Xem chi tiết
Mai Phước Mi Đol

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hiện nay ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sông Cầu đang triển khai rất nhiều dự án đầu tư công từ nguốn vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn ngân sách hỗ trợ Trung ương; ngân sách tỉnh; ngân sách thị xã).

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đơn vị chưa xác định được thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu, giá gói thầu của dự án cụ thể như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 10 thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng ban hành theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 quy định:

“3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng) được thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Riêng dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào dự toán xây dựng công trình để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”.

- Tại Khoản 3 Điều 12 quy định giá gói thầu xây dựng ban hành theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 quy định:

“3. Trường hợp thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực tế khác với kế hoạch triển khai của dự án thì chủ đầu tư phải tổ chức cập nhật giá gói thầu xây dựng theo mặt bằng giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu. Trường hợp giá gói thầu xây dựng sau khi cập nhật cao hơn giá gói thầu xây dựng đã phê duyệt và làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, thì chủ đầu tư phải điều chỉnh chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật nhưng có giá phù hợp để không vượt tổng mức đầu tư và báo cáo người quyết định đầu tư quyết định”.

Tại Khoản 1 Điều 12 thẩm định, thẩm tra và phê duyệt dự toán xây dựng ban hành theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng quy định:

“1. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP”.

Riêng các nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018) cũng không đề cập đến nội dung và thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu, giá gói thầu.

Vì vậy, đối chiếu các quy định trên thì công tác thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng; giá gói thầu xây dựng các dự án vốn ngân sách Nhà nước thì do chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và phê duyệt hay người quyết định đầu tư sử dụng cơ quan chuyên môn thẩm định và trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt để triển khai thực hiện?
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi đang trong quá trình xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng, vậy công ty có thể được ký hợp đồng xây dựng nhận thầu không? Và trong trường hợp đã ký hợp đồng thực hiện công việc xây dựng nhưng chưa có chứng chỉ thì khi kiểm tra thanh tra công trình xây dựng đó, nhà thầu có bị vi phạm gì không? Chủ đầu tư công trình có bị ảnh hưởng gì không?
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Hân

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần, đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp quy mô 4.000 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và vốn vay (không phải vốn ngân sách). Chúng tôi có được tự tổ chức quản lý dự án không? Trong trường hợp này cá nhân tham gia làm giám đốc quản lý dự án và các vị trí khác có cần chứng chỉ hành nghề không?

Xem chi tiết
Lê Quang

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông, chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông, Trường Đại học Giao thông vận tải, ngày 19/6/2018. Tôi hoạt động trong ngành xây dựng đã đủ 2 năm, đã tham gia thiết kế 3 công trình đường giao thông cấp III, 5 công trình đường giao thông cấp IV. Đến nay, tôi có nhu cầu đăng ký thi chứng chỉ hoạt động xây dựng thiết kế và giám sát công trình giao thông cấp III. Theo như tôi tìm hiểu Thông tư 08/2018/TT-BXD, Điểm đ Khoản 3 Điều 2 quy định: Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành xây dựng công trình giao thông. Vì vậy tôi muốn hỏi, tôi tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông, chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông, Trường Đại học Giao thông vận tải, thì đủ điều kiện cấp chứng chỉ thiết kế và giám sát xây dựng công trình giao thông không?

Xem chi tiết
Đào Văn Trang

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trong thời gian vừa qua quá trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án, đơn vị chúng tôi đã gặp một số vướng mắc liên quan tới chi phí quản lý dự án như sau:

Khoản 8 Điều 13 Nghị định 42/2017/NĐ-CP quy định chủ đầu tư không đủ năng lực có thể thuê tư vấn quản lý dự án. Theo đó, đơn vị chúng tôi đã được các đơn vị trên địa bàn ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án các dự án có giá trị dưới 15 tỷ đồng (phần việc trong hợp đồng được ký bao gồm toàn bộ công việc tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD).

Do vậy, khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi phí quản lý dự án được đưa vào bảng số 1 (phần công việc đã thực hiện) kèm theo chú thích phần chi phí quản lý dự án được nêu trên là toàn bộ chi phí quản lý dự án cần thiết tới khi dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho rằng việc làm này là không phù hợp. Chủ đầu tư không có quyền lựa chọn hình thức quản lý dự án và không được ký hợp đồng quản lý dự án khi chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của người có thẩm quyền (hình thức quản lý dự án do người quyết định đầu tư quyết định và được ghi tại quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

Vậy trong trường hợp này kính đề nghị quý Bộ cho hướng giải quyết cụ thể (lưu ý gói thầu tư vấn quản lý dự án cùng với gói tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra cũng đã được chủ đầu tư tự phê duyệt tại quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư). Thực tế triển khai hiện nay tất cả các dự án thì đều thuê tư vấn quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư do vậy việc chỉ được ký hợp đồng tư vấn sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của người có thẩm quyền là chưa phù hợp.
Xem chi tiết
Lê Thanh Hải

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Dự án A được phê duyệt với hạng mục chính là nhà khách 2 tầng 8 phòng và một số các hạng mục phụ trợ khác, trong đó có 100m kè đá với chiều cao thiết kế là 3m. Trong quá trình thực hiện, để đáp ứng với điều kiện địa hình, kè đá được điều chỉnh cao lên 3,5m, dự toán phát sinh không làm tăng tổng mức đầu tư. Trong trường hợp này việc tăng 0,5m kè đá có được cho là tăng quy mô dự án, cần xin ý kiến người quyết định đầu tư không?
Xem chi tiết
Ngọc Anh Tuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trên địa bàn tỉnh có một số dự án ngành điện sử dụng vốn khác (vốn tư nhân và vốn vay), chủ đầu tư không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng nhưng thành lập ban quản lý dự án (thuộc chủ đầu tư) để quản lý dự án (công trình cấp II, cấp III); các cá nhân thuộc ban quản lý này đều có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với cấp và loại công trình, kể cả chức vụ trưởng ban. Xin hỏi ban quản lý dự án này có cần phải làm thủ tục để xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không? Nếu không thì có bảo đảm theo quy định không? Trường hợp 3 doanh nghiệp cùng lập 1 ban quản lý dự án, trong đó chỉ có 1 doanh nghiệp (trong 3 danh nghiệp trên) có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì ban quản lý dự án này có bảo đảm quy định không? Rất mong sớm nhận được ý kiến trả lời để hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết
Mạc Vĩnh Châu

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi có tham dự đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi tuân thủ đúng theo khối lượng khảo sát trong hồ sơ mời thầu. Ngay sau khi phê duyệt kết quả trúng thầu và ký hợp đồng, chủ đầu tư yêu cầu chúng tôi lập nhiệm vụ khảo sát. Kết quả thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát đã cắt giảm khối lượng so với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng vừa ký với lý do là trước khi mời thầu chưa phê duyệt nhiệm vụ khảo sát. Tôi xin hỏi, chủ đầu tư làm vậy là đúng hay sai?

Xem chi tiết
Đinh Xuân Trọng