Những câu hỏi chờ được giải đáp

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Điều 7 Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng, "Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng cùng với nhiệm vụ khảo sát xây dựng" và Công văn số 396/UBND-KTN ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng có nêu: "Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng: Thực hiện theo Điều 7 của Thông tư 01/2017/TT-BXD". Hỏi:

1/"Người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án" được giải thích như thế nào?

2/ Đối với dự án đầu tư xây dựng do UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư, giao cho UBND cấp huyện làm chủ đầu tư, nhưng UBND cấp huyện giao cho Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện quản lý dự án. Vậy đơn vị thẩm định nhiệm vụ - dự toán khảo sát xây dựng và thẩm định đề cương - dự toán thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép công trình là UBND cấp huyện, Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện hay Phòng Kinh tế - Hạ tầng?

3/ Đối với dự án đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện quyết định đầu tư, giao cho  Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư và quản lý dự án. Vậy đơn vị  thẩm định nhiệm vụ - dự toán khảo sát xây dựng và thẩm định đề cương - dự toán thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép công trình là chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, UBND cấp xã) hay Phòng Kinh tế - Hạ tầng?
Xem chi tiết
Ngô Quan Tùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Dự án Quản lý ngập lụt nguồn nước tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt là dự án nhóm A, cấp I (dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA). Đây là dự án có nhiều công trình, hạng mục công trình có cấp khác nhau, cụ thể:

Công trình cống qua đê cấp I; công trình nhà trạm bơm cấp II; công trình kênh hút, kênh xả cấp II; và các hạng mục công tình khác cấp III...

Xin quý cơ quan cho tôi hỏi, đối với dự án nhiều công trình, hạng mục công trình và có cấp khác nhau thì cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán là đơn vị nào? Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định hay theo phân cấp: Bộ quản lý chuyên ngành thẩm định công trình cấp I, Sở quản lý công trình chuyên ngành thẩm định cấp II trở xuống?
Xem chi tiết
Phan Mạnh Hưng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trong quá trình thực hiện công tác tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng, với một dự án có tính chất phức tạp hoặc có nhiều gói thầu khác nhau về tính chất công việc thì nhà thầu giám sát ngoài việc bố trí một trưởng đoàn giám sát thì có được bố trí thêm nhiều tư vấn giám sát trưởng cho từng gói thầu khác nhau đó không?
Xem chi tiết
Đinh Hoài Thanh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trong quá trình nghiệm thu khối lượng đối với hợp đồng xây lắp trọn gói, chúng tôi gặp trường hợp đó là dự toán thẩm định có khối lượng sai so với thực tế thi công, ví dụ như ván khuôn thực tế thi công chỉ có 100m2 nhưng trong hồ sơ trúng thầu là 1.000m2 vậy khi nghiệm thu thanh toán khối lượng đối với hợp đồng trọn gói thì khối lượng thanh toán được căn cứ theo thực tế hay theo hồ sơ đã trúng thầu?
Xem chi tiết
Đào Đức Độ

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Theo quy định, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/ tuần. Trong đó giáo viên làm công tác chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần. Nhưng trên thực tế những giáo viên chủ nhiệm ở tiểu học hiện nay phải thực hiện dạy đủ 20 tiết các môn học quy định và thêm 1 tiết tham gia chào cờ để nắm bắt kế hoạch, nhận xét đánh giá, phương hướng nhiệm vụ tuần tới,.., 1 tiết sinh hoạt cuối tuần thường là sinh hoạt lớp (có giáo án) và thêm 10 phút sinh hoạt đầu buổi học. Cộng thêm mỗi tháng phải 1-2 buổi quản lý lớp lao động (chưa tính đến các buổi phong trào văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, gọi học sinh đi học,..). Như vậy những giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi đã thực hiện hết và nhiều hơn thời gian, số tiết quy định chung là 23 tiết/tuần.

Vậy tôi xin hỏi những tiết như chào cờ, sinh hoạt cuối tuần, sinh hoạt đầu buổi học, lao động có được tính vào số tiết giảng dạy cho giáo viên chủ nhiệm hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Sáng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Theo Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên THPT trong đó bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp. Vậy đối giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn có được lấy mức phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP để tính thừa giờ hay không hay chỉ lấy mức ưu đãi bình thường như ở vùng thuận lợi?

Xem chi tiết
Biện Văn Minh

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi là sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội. Kết thúc khoá học cao đẳng chính quy 3 năm, tôi muốn liên thông đại học 1,5 năm tại trường mình đang học. Xin hỏi tôi thuộc diện con bệnh binh 1/3 thì khi tôi tiếp tục học liên thông tại trường mình đang học có được hưởng chế độ miễn giảm học phí nữa không?

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Thanh

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Em đã từng học trường THPT Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 11, 2010-2012, nay em bị mất bằng tốt nghiệp THPT. Xin hỏi, để xin cấp bản sao em cần làm những thủ tục gì và ở đâu?

Xem chi tiết
Văn Điệp

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được giải đáp giúp một số thông tin liên quan đến Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với trường hợp của cá nhân tôi. Cụ thể như sau:

- Từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 10 năm 2012, tôi là giảng viên trong biên chế của trường đại học công lập A, trong đó có 12 tháng hợp đồng làm việc lần đầu (từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 8 năm 2009).

- Từ tháng 9 năm 2013 đến nay, tôi là giảng viên trong biên chế của trường đại học công lập B, trong đó có 12 tháng hợp đồng làm việc lần đầu (từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 8 năm 2014).

Xin được hỏi:

1. Thời gian tôi công tác tại trường đại học công lập A có được tính vào tổng thời gian đủ điều kiện để được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên dành cho nhà giáo hay không?

2. Trong trường hợp của tôi, thời gian tôi bắt đầu được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên dành cho nhà giáo là từ tháng, năm nào?

Xem chi tiết
Phan Thanh Việt

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, cháu tôi học lực xếp loại yếu nhưng có chứng nhận nghề phổ thông thì có được công nhận tốt nghiệp THCS không?

Xem chi tiết
Lê Văn Nhớ