Những câu hỏi chờ được giải đáp

Lao động - Tiền lương

Vào năm 2020, tôi bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm đạo đức lối sống nên cuối năm 2020, thủ trưởng xếp loại chất lượng công chức không hoàn thành nhiệm vụ (căn cứ vào Điểm đ, Khoản 2, Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020: Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá). Nay tôi xin hỏi ba câu hỏi như sau: 1. Trường hợp cụ thể nào bị kỷ luật nhưng không phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ để không vi phạm vào Điểm đ, Khoản 2, Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020? 2. Trường hợp tôi vi phạm đạo đức lối sống ngoài giờ hành chính và ngoài phạm vi cơ quan thì có phải là hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ không? 3. Có phải mọi trường hợp công chức bị kỷ luật đều vi phạm vào Điểm đ, khoản 2, Điều 11 Nghị định 90/2020/NĐ-CP?
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu

Lao động - Tiền lương

Điều 23, 24 Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định: Chủ tịch UBND cấp xã cử người hướng dẫn tập sự. Điều 24: Người hướng dẫn tập sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,3 mức lương tối thiểu chung. Tôi muốn hỏi, việc xếp phụ cấp trách nhiệm đối với người hướng dẫn tập sự thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã hay Chủ tịch UBND cấp xã?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lan Phương

Lao động - Tiền lương

Theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: "2.Thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành." và khoản 2 Điều 41 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP: "2. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành.". Tôi xin hỏi như vậy đối với cấp phó tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện hoặc Hiệu phó các đơn vị trường học có được bổ nhiệm lại giữ nhiệm kỳ thứ 3 tại 1 đơn vị hay không. Ví dụ: Hiệu phó Trường Mầm non A, được bổ nhiệm ngày 01/9/2011, được bổ nhiệm lại ngày 01/9/2016 thì có được tiếp tục xem xét bổ nhiệm lại kể từ ngày 01/9/2021 tại 01 đơn vị đó hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Vỹ

Lao động - Tiền lương

Tôi sinh ngày 28/02/1970. Là giáo viên THCS. Tôi đã tự nguyện xin tinh giảm biên chế theo Nghị định 108 vào tháng 8 năm 2021: 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đã tham gia BHXH 32 năm 7 tháng và 51 tuổi 6 tháng, tính đến thời điểm tôi xin nghỉ. Hồ sơ của tôi đã được cấp lãnh đạo duyệt và có tên trong danh sách trình Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. Nhưng đến nay Sở Nội vụ tỉnh cho biết vẫn còn chờ hướng dẫn thực hiện theo Kết luận của Bộ chính trị về tính tuổi bổ nhiệm và đề cử cán bộ ứng cử, có hiệu lực từ ngày 1/8/2021. Theo hiểu biết của mình tôi thấy Kết luận của Bộ chính trị không liên qua đến việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108. Vì vậy mong được có hướng dẫn cho nghỉ vì khi đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ tôi cũng đã bị không vượt khung 5% lương vì tôi đến hạn nâng lương. Bản thân mong xin nghỉ có chế độ này để có tiền trị bệnh phổi mãn tính và cao huyết áp.
Xem chi tiết
Phan Thị Quỳnh Giao

Lao động - Tiền lương

Ông Nguyễn Văn Nam là người đang hưởng chế độ hưu trí được bầu làm Chủ tịch hội cựu chiến binh xã, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng ông Nam được UBND xã chi trả phụ cấp hàng tháng theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Xin hỏi ngoài phụ cấp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ông Nam có được hưởng phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ không? (trường hợp ông Nam trước khi nghỉ hưu đã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên)
Xem chi tiết
Tống Thanh Giang

Lao động - Tiền lương

Tôi có một thắc mắc liên quan đến thẩm quyền tuyển dụng viên chức được quy định trong Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: "Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền để làm căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng". Như vậy, đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Trường Giang

Lao động - Tiền lương

Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 31 nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 3 Điều 30 Nghị định này thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây: "Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm". Hiện nay tôi đang giữ ngạch 01a.003 từ năm 2012 đến nay (tháng 8/2021) và được Ban thường vụ huyện ủy ra thông báo kết luận thống nhất bổ nhiệm Phó trưởng phòng, vậy tôi có được xét để nâng ngạch từ 01a.003 lên thành 01.003 hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tân

Lao động - Tiền lương

Tôi được UBND huyện ký hợp đồng làm nhân viên kế toán tại trường học công lập từ năm 2014 đến nay. Tôi đóng bảo hiểm bắt buộc đầy đủ, có bằng đại học kế toán và các chứng chỉ tin học ứng dụng, ngoại ngữ theo quy định. Vừa qua, tôi xin được xét tuyển viên chức để tiếp tục làm việc theo quy định tại Khoản a, Điểm 1, Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức. UBND huyện Núi Thành đã có văn bản gửi UBND tỉnh xác nhận việc ký hợp đồng và vị trí tôi đang làm là trong chỉ tiêu biên chế được giao, thuộc đề án vị trí, việc làm đã được tỉnh phê duyệt. UBND huyện đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất cho xét tuyển vì đảm bảo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP như đã nêu. Tuy nhiên, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam trả lời không thể áp dụng xét tuyển được do Bộ Nội vụ chỉ có chủ trương cho xét tuyển đối với giáo viên. Vậy kính đề nghị giải đáp cho tôi được rõ tôi có thuộc trường hợp được áp dụng hình thức xét tuyển viên chức để làm việc theo quy định tại Khoản a, Điểm 1, Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức không?
Xem chi tiết
Phan Thị Mỹ Phượng

Lao động - Tiền lương

Tôi là viên chức công tác tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường được 5 năm, đã vào biên chế. Đài KTTV khu vực Tây Bắc có trụ sở tại số 122 đường Điện Biên, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Tỉnh Sơn La có quy định mức hỗ trợ phụ cấp khu vực là 0,5 theo quy định đối với các địa phương trong vùng miền núi, khi tôi làm tại Đài thì được hưởng phụ cấp khu vực là 0,5. Tôi có Quyết định biệt phái về nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thời hạn Quyết định Biệt phái là 3 năm. Trụ sở Tổng cục KTTV đóng tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hiện tôi vẫn được đơn vị cũ là Đài trả lương, tuy nhiên các khoản phụ cấp khác đều không có (trong đó không có phụ cấp khu vực). Theo quy định tại Khoản 4, Điều 36 Luật viên chức 2010 quy định: "Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức", và quy định tại Khoản 5, Điều 27 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: "Viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức". Tôi muốn hỏi khi tôi biệt phái về Tổng cục KTTV thì tôi có được hưởng phụ cấp khu vực nữa hay không?
Xem chi tiết
Hoàng Văn

Lao động - Tiền lương

Tôi hiện tại đang là công chức tại Sở Tư pháp. Quá trình công tác như sau: -Từ tháng 11/2013- Tháng 10/2014: Viên chức tập sự mã ngạch chuyên viên (01.003) làm phụ trách kế toán tại Hội Khuyến học huyện. -Từ tháng 11/2014 đến tháng 8/2017: Viên chức, bổ nhiệm ngạch chuyên viên (01.003) làm phụ trách kế toán tại Hội Khuyến học huyện. -Từ tháng 9/2017 đến nay: công chức tại Sở Tư pháp, được phân công nhiệm vụ là kế toán viên. Do có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Thông tư 13/2010/TT-BNV nên được bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương, mã ngạch kế toán viên (06.031), được giữ thời gian xét nâng bậc lương lần sau từ tháng 11/2014. Hiện nay tôi xin được chuyển công tác từ Sở Tư pháp sang phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp thì việc thực hiện chuyển đổi từ công chức sang viên chức theo hình thức điều động hay không? Thủ tục do Sở Tư pháp hay Sở Nội vụ thực hiện? Khi được điều động về phòng công chứng với vị trí việc làm là chuyên viên pháp lý (đạt yêu cầu về trình độ tại vị trí chuyên viên pháp lý - cử nhân Luật) theo đề án việc làm của Phòng thì tôi có phải thực hiện chế độ tập sự hay không? hay chỉ thực hiện chuyển đổi từ ngạch kế toán viên sang chức danh nghề nghiệp chuyên viên pháp lý và được giữ nguyên hệ số lương hiện hưởng là 3,00?
Xem chi tiết
Lê Nga