Tìm kiếm

Chính sách với người có công

Khoản 3, Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định: Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14 và 17 Điều 3, đối tượng quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này mà được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT: Hằng quý, cơ quan BHXH tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành và số tiền đóng, hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào Quỹ BHYT theo quy định tại Khoản 9 Điều này. Thời điểm để tính số tiền phải đóng: Các đối tượng được lập danh sách hằng năm, tính tiền đóng từ ngày 1/1, đối với các đối tượng được bổ sung trong năm, tính tiền đóng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tại Khoản 4, Điều 9 của Nghị định quy định: Đối với đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định này (trừ những người đang tham gia BHYT thuộc đối tượng khác, hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng); định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan quản lý đối tượng thực hiện đóng BHYT cho đối tượng này. Như vậy, Khoản 3 và 4 Điều 9 đều đề cập đến phương thức đóng của đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 3 mà không có khoản nào nói về phương thức đóng của đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 3 (người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc). Đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn về vấn đề này.

Xem chi tiết
BHXH huyện Bá Thước

Chính sách với người có công

Bác tôi là liệt sĩ Nguyễn Bá Sỉnh (họ tên chính xác theo dòng tộc và Bằng Tổ quốc ghi công), quê quán thời điểm nhập ngũ là thôn Nguyên Xá, xã An Hiệp, huyện Phụ Dực, tỉnh Thái Bình (nay là huyện Quỳnh Phụ). Theo thông tin của Phòng Chính sách - Cục Chính trị, Quân khu 5 cung cấp thì hài cốt liệt sĩ Sỉnh đang an táng tại nghĩa trang huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (họ tên là Nguyễn Văn Sỉnh). Sau khi gia đình liệt sĩ Sỉnh đi tìm được phần mộ đã làm thủ tục thanh toán trợ cấp việc đi tìm mộ liệt sĩ. Tôi xin hỏi:

- Về thông tin của liệt sĩ Sỉnh có sai sót về tên đệm “Bá” thành “Văn” thì có đủ điều kiện để được chấp thuận và hưởng chi phí hỗ trợ không? Nếu phải điều chỉnh thì làm thủ tục theo mẫu HS5 phải không?

- Bằng Tổ quốc ghi công ghi: Xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Vậy thông tin theo trích lục của Phòng Chính sách - Cục Chính trị, Quân khu 5 có cần phải điều chỉnh lại theo thực tế là huyện Quỳnh Phụ (bằng Tổ quốc ghi công) hay không?

- Bằng Tổ quốc ghi công ghi: Cấp bậc Trung sỹ nhưng thông tin theo trích lục của Phòng Chính sách - Cục Chính trị, Quân khu 5 là Hạ sỹ. Vậy thông tin này có cần điều chỉnh lại không, nếu điều chỉnh thì theo cơ sở nào?

- Bằng Tổ quốc ghi công ghi: Hy sinh tháng 12/1971 nhưng thông tin theo trích lục của Phòng Chính sách - Cục Chính trị, Quân khu 5 là ngày 6/2/1971. Vậy thông tin này có cần điều chỉnh lại không, nếu điều chỉnh thì theo cơ sở nào?

- Thân nhân liệt sĩ lên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình xin sao lục Giấy báo tử của liệt sĩ thì được cán bộ hướng dẫn thông báo, Giấy báo tử chỉ được sao lục 1 lần duy nhất, không cấp lại lần thứ 2 (do gia đình bị thất lạc). Vậy thân nhân liệt sĩ có được xin sao lục lại Giấy báo tử không?

Xem chi tiết
Nguyễn Bá Diễn

Chính sách với người có công

Tôi là bệnh binh, tỷ lệ thương tật 61%. Vợ của tôi tham gia kháng chiến được cấp Bằng khen, tham gia công tác từ năm 1971 đến năm 1983 nghỉ thôi việc nhưng đến nay không được hưởng bất cứ chế độ gì. Vậy, vợ của tôi có phải là đối tượng thân nhân bệnh binh được cấp thẻ BHXH không? Hồ sơ như thế nào? Liên hệ cơ quan nào để được giải quyết? Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thiết

Chính sách với người có công

Tôi xin hỏi, quy trình, thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ từ ngoài nghĩa trang liệt sĩ vào trong nghĩa trang liệt sĩ như thế nào? Có phải giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không? Nếu có thì được quy định tại văn bản nào?
Xem chi tiết
Trần Hoàng Thuận

Chính sách với người có công

Bố tôi là liệt sĩ Dương Văn Đức, hy sinh tại chiến trường miền Nam. Phần mộ đã được quy tập về nghĩa trang Long An, tôi là con gái duy nhất, mẹ tôi đã tái giá và chồng tôi vào thăm viếng mộ bố tôi. Xin hỏi, tôi, mẹ tôi và chồng tôi có được thanh toán tiền đi lại không? Số tiền cụ thể là bao nhiêu?
Xem chi tiết
Dương Thị Hồng Hạnh

Chính sách với người có công

Tôi đang công tác trong đơn vị quân đội, thời gian công tác trong quân đội của tôi là 14 năm 7 tháng. Hiện tại tôi mắc bệnh hiểm nghèo, tỷ lệ mất sức lao động là 81%. Vậy, tôi có được tính đủ 15 năm công tác để được hưởng chế độ bệnh binh không?

Xem chi tiết
Nguyễn Sỹ Mại

Chính sách với người có công

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp có vợ là bà Lưu Thị Rơi, không có con chung, năm 1953 khi liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp hy sinh, bà Rơi tái giá và sinh 1 người con gái. Nay tôi được bà Nguyễn Thị Lộc (người cháu gọi liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp bằng chú) ủy quyền làm thủ tục về trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, nhưng người con rể của bà Rơi làm đơn khiếu nại về việc này. Xin hỏi, tôi có phải là người thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp theo đúng quy định không?
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Nhuệ

Chính sách với người có công

Bà nội tôi 80 tuổi, là con liệt sĩ, có giấy chứng nhận của Nhà nước, đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Năm 2017 bị gãy chân nên đi lại khó khăn. Vậy, bà của tôi có được coi là bị khuyết tật nặng không? Có được trợ cấp hàng tháng đối với con liệt sĩ không? Xem chi tiết
Nguyễn Phan Bảo Ngọc

Chính sách với người có công

Mẹ của tôi sinh năm 1946, là vợ liệt sĩ, có một người con gái riêng, sau đó tái hôn với bố của tôi, là thương binh, nhưng mẹ tôi vẫn chăm sóc bố mẹ của liệt sĩ đến khi chết, hoàn thành nhiệm vụ dâu con của dòng họ. Hiện mẹ tôi và con gái vẫn đang thờ cúng liệt sĩ và được trợ cấp 500.000 đồng/năm. Vậy, mẹ của tôi có được vinh danh Bà mẹ Việt Nam anh hùng không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Xem chi tiết
Hà Văn Dũng

Chính sách với người có công

Trước khi tham gia cách mạng, bố của tôi ở xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó bị thương và được trở về địa phương. Tháng 6/1994 được cấp giấy chứng nhận thương binh loại A, thương tật 62%. Do điều kiện nên bố của tôi chưa được nhận chế độ thương binh tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày nhận giấy chứng nhận thương binh. Năm 2010, bố của tôi chuyển hộ khẩu về phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Vậy, gia đình tôi phải làm gì để bố của tôi được hưởng lại chế độ thương binh?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Đào