Hỏi đáp về quyết toán thuế TNDN

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Năm 2020, Công ty tôi có doanh thu về cung cấp hàng hóa là 198 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính lãi tiền gửi ngân hàng là 1 tỷ đồng, thu nhập khác về thanh lý tài sản là 2,1 tỷ đồng. Xin hỏi, doanh thu để xác định điều kiện hưởng giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của công ty là bao nhiêu? Công ty có được hưởng miễn giảm 30% thuế TNDN không? Xem chi tiết
Hoàng Đình Trung

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi là công ty nước ngoài nằm trong khu công nghiệp, được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, có phát sinh khoản gửi tiết kiệm có lãi. Cho tôi hỏi, lãi tiền gửi có được ưu đãi miễn thuế của dự án không? Xem chi tiết
Đặng Minh Hoàng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi có trụ sở chính tại TP. Cần Thơ và mở chi nhánh khác tỉnh hạch toán phụ thuộc, khi điều chuyển hàng hoá sử dụng hoá đơn GTGT để xuất hàng hoá bằng giá vốn. Do vậy, doanh thu tính thuế TNDN và doanh thu tính thuế GTGT một phần không đồng nhất như sau: Quyết toán thuế TNDN có tổng doanh thu dưới 200 tỷ đồng, quyết toán thuế GTGT có tổng doanh thu trên 200 tỷ đồng.

Tôi xin hỏi, công ty có được giảm 30% thuế TNDN theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP không? Cách quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính cho trường hợp này là như thế nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hải

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các công trình. Một số công trình đã lắp đặt hệ thống và nghiệm thu để đấu nối với điện lực trước ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, thực tế công trình vẫn chưa hoàn thành 100% do còn một số hạng mục khác. Tôi xin hỏi, khoản doanh thu từ lắp đặt hệ thống điện này sẽ được ghi nhận vào năm 2020 hay sẽ căn cứ vào hóa đơn năm 2021?

Xem chi tiết
Đặng Thu Trà

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Căn cứ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác thì doanh thu áp dụng miễn thuế là doanh thu dưới 200 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh nghiệp tôi có doanh thu từ bán hàng thành phẩm, thanh lý tài sản cố định, lãi tiền cho vay. Vậy doanh nghiệp lấy doanh thu của hoạt động nào để áp dụng tính miễn giảm?

Xem chi tiết
Hà Minh Tuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi không có quỹ phúc lợi. Hàng năm, vào dịp tết Trung Thu và Tết Nguyên đán đều có mua quà (bánh/quà tết) tặng nhân viên. Xin hỏi, phần chi phí quà tặng này có được đưa vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Phần quà này công ty có phải xuất hóa đơn không?
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Tú

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi có khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ năm 2019, công ty đã loại ra khỏi chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2019. Vậy, khi làm quyết toán thuế TNDN năm 2020 Công ty có được tính lại khoản lỗ này là chi phí được trừ không? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nhàn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Năm 2020 vì dịch bệnh nên công ty tôi nghỉ và không sản xuất thêm hàng hóa, chỉ tiêu thụ hàng tồn của 2019. Tôi xin hỏi, chi phí khấu hao máy móc trong năm 2020 và chi phí nhân công 1 tháng đầu năm (chỉ dọn dẹp khu sản xuất) thì có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế trong năm 2020 không? Nếu được trừ thì công ty tôi hạch toán vào chi phí quản lý hay chi phí sản xuất? Vì nếu cho vào chi phí máy móc sản xuất thì lại không có sản phẩm sản xuất ra.
Xem chi tiết
Trịnh Thu Hường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hợp tác xã của tôi thành lập và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Xin hỏi, hợp tác xã có thuộc trường hợp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không? Các trường hợp không cần nộp gồm những trường hợp nào?
Xem chi tiết
Hồ Văn Quang

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi xin hỏi, những trường hợp nào được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020?
Xem chi tiết
Hoàng Hà My