Những câu hỏi chờ được giải đáp

Lao động - Tiền lương

Tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Từ ngày 1/4/2004 đến ngày 31/8/2013, tôi làm việc tại Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Bình Định, trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định theo hình thức HĐLĐ, có tham gia BHXH. Từ ngày 1/9/2013 đến ngày 31/7/2015, tôi công tác tại Ủy ban kiểm tra, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định. Tôi được hưởng lương hệ số 3,00 từ ngày 1/1/2015. Tháng 2/2015, tôi tham gia thi tuyển công chức và trúng tuyển vào vị trí chuyên viên Công đoàn ngành Y tế. Ngày 11/8/2015, Ban Tổ chức tỉnh uỷ Bình Định ban hành quyết định bổ nhiệm tôi vào ngạch chuyên viên loại A1, mã số 01.003; hưởng lương bậc 1/9, hệ số 2,34 từ ngày 1/8/2015. Thời gian nâng lương lần sau tính từ ngày 1/9/2014. Tôi xin hỏi, việc xếp lương đối với trường hợp của tôi như vậy có đúng quy định không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hồng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Chúng tôi đang đánh giá Hồ sơ dự thầu của gói thầu xây lắp. Một trong những yêu cầu Nhà thầu tham dự đấu thầu phải chứng minh tư cách hợp lệ là: Nhà thầu phải đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tôi muốn biết, việc yêu cầu như trên có đúng với các quy định về đấu thầu không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Vũ

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, để chứng minh năng lực tài chính nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính trong đó có điều kiện là “Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định”. Trong khi đó Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp cũng nội dung như vậy thì không có yêu cầu trên. Theo tôi, việc quy định như Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT là hạn chế nhà thầu, không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu bởi theo Luật Kiểm toán và Nghị định quy định thì không bắt buộc tất cả doanh nghiệp phải thuê kiểm toán báo cáo tài chính trước khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước.

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Dung

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là viên chức, làm công tác kế toán tại Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau thời gian làm Phụ trách kế toán, tôi có đầy đủ các điều kiện về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (cử nhân kế toán, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng Nhà nước), thời gian công tác thực tế làm kế toán và được lãnh đạo đơn vị có văn bản đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng. Theo ý kiến trả lời của Sở Nội vụ, trường hợp của tôi là viên chức (đơn vị được cấp biên chế công chức và viên chức) không đủ điều kiện để bổ nhiệm Kế toán trưởng. Theo quy định, đơn vị tôi là đơn vị hành chính nên Kế toán trưởng phải là công chức. Tôi muốn biết, trường hợp của tôi được trả lời như vậy có đúng không?

Xem chi tiết
Trần Duy Đông

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hiện công ty tôi có ký hợp đồng bán đất để san lấp dự án cho 01 công ty tại Quảng Ninh. Trên hợp đồng ký giá bán là 42.000 đồng/m3, giá bao gồm thuế GTGT, phí môi trường, thuế tài nguyên, cước vận chuyển. Sau đó công ty tôi ký phụ lục hợp đồng tách giữa giá bán đất là 22.000 đồng/m3 (giá này bằng với giá tính thuế tài nguyên của UBND tỉnh quy định) và giá vận chuyển đất là 16.181,81 đồng/m3. Trên 01 tờ hóa đơn xuất ra, công ty tôi đã viết tách riêng giữa giá bán đất và giá cước vận chuyển theo phụ lục đã ký. Vậy tôi xin hỏi, giá tính thuế tài nguyên mà công ty tôi phải nộp được tính trên mức giá bán đất là 22.000 đồng/m3 hay mức giá là 38.181,81 đồng/m3 (chưa bao gồm VAT)?

Xem chi tiết
Bùi Ngọc Nam

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi muốn hỏi việc tính tiền công các chức danh theo Thông tư liên tịch số 55/TTLT/BTC-BKHCN cụ thể như sau:
- Việc tính số lượng ngày công đối với các chức danh có quy định bởi Bộ luật Lao động không? Trường hợp cơ quan là đơn vị quản lý Nhà nước (các sở, ngành) thực hiện đề tài có được tính vượt 200 giờ/năm (tối đa 300 giờ/năm) không? Việc tính số lượng ngày công này được hiểu như thế nào? Cách hiểu nào được cho là đúng trong cách xác định số ngày công bao gồm:

+ Tổng số ngày công/người tối đa 300 giờ/năm (theo Bộ luật Lao động) đối với tất cả các chức danh.
+ Tổng số ngày công/người tối đa là 8 ngày/tháng (lấy 30 ngày trừ đi 22 ngày đã làm quản lý).
+ Tổng số ngày công không phụ thuộc vào số lượng ngày trong tháng, mà phụ thuộc vào việc xác định, bảo vệ và được sự đồng ý của Hội đồng về số ngày công để có thể hoàn thành được các nội dung công việc trong thuyết minh đề tài/dự án.
Xem chi tiết
Đào Văn Dương

Lao động - Tiền lương

Tôi xin hỏi, trường hợp đi công tác vào ngày nghỉ, ngày lễ để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì ngoài tiền công tác phí có được tính tiền làm thêm giờ không? Nếu được tính thì quy định tại văn bản nào?
Xem chi tiết
Vũ Công Châu

Lao động - Tiền lương

Theo điểm đ, khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2/9/2015, nếu đi làm thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày (tổng tiền lương được hưởng là 400% tiền lương của ngày bình thường). Ngoài ra, căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào ngày 2/9/2015 sẽ được hưởng thêm 90% tiền lương của ngày bình thường (tổng tiền lương được hưởng là 490% tiền lương của ngày bình thường). Tôi xin hỏi, lực lượng quân đội, công an cũng là đối tượng lao động hưởng lương nhưng phải đi làm, trực chiến tại cơ quan, đơn vị không được nghỉ ngày 2/9/2015 và những ngày tết khác thì có được hưởng lương ngoài giờ như Bộ luật Lao động quy định không?

Xem chi tiết
Giang Tuân

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Mẫu hồ sơ mời thầu trong Thông tư  số  03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đối với hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán và phân bổ chi phí dự phòng vào trong giá dự thầu; không tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu đã phân bổ trong giá dự thầu để xem xét, đánh giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại. Như vậy chúng tôi hiểu chi phí dự phòng không đưa vào đơn giá dự thầu mà tách riêng khoản chi phí dự phòng trong bảng tổng hợp giá dự thầu. Trong quá trình thanh toán thì yếu tố dự phòng phát sinh và trượt giá thanh toán như thế nào?

Xem chi tiết
Trịnh Công Khanh

Chính sách với người có công

Năm 2004, tôi được UBND huyện Quan Hóa cử đi học lớp trung cấp sư phạm 12+2 theo hình thức cử tuyển. Năm 2007, tôi tốt nghiệp và được UBND huyện ký hợp đồng làm giáo viên trường Tiểu học Thiên Phủ theo hình thức hợp đồng ngoài biên chế. Đến năm 2013, tôi bị dừng ký hợp đồng với lý do không đủ điều kiện tuyển dụng biên chế Nhà nước. Theo tôi được biết, tôi là con thương binh nên thuộc đối tượng được ưu tiên tuyển dụng, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để tôi được hưởng chế độ ưu đãi này.
Xem chi tiết
Vi Văn Chuân