Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc chủ đề:

Hỏi đáp về bầu cử

Hỏi đáp về bầu cử

Trần Thị Huế
Trần Thị Huế - 15:36 14/05/2021

Các huyện đảo lập tổ bầu cử thế nào?

Tôi xin hỏi, ở những đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã (như một số huyện đảo) thì việc thành lập Tổ bầu cử được thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết

Hỏi đáp về bầu cử

Chu Thị Hà
Chu Thị Hà - 11:24 12/05/2021

HĐND tỉnh được bầu tối đa bao nhiêu đại biểu?

Tôi xin hỏi, nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh được quy định như thế nào?


Xem chi tiết

Hỏi đáp về bầu cử

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh - 11:23 12/05/2021

Quy định tỷ lệ ứng cử viên là nữ và người dân tộc thiểu số

Tôi xin hỏi, số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

Xem chi tiết

Hỏi đáp về bầu cử

Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng - 14:32 07/05/2021

Tổ chức kiểm tra thân nhiệt tại các nơi bỏ phiếu

Tôi được biết trong lần bỏ phiếu bầu cử sắp tới đã đưa ra các phương án bỏ phiếu với những người đang bị cách ly tại nhà, cách ly tập trung cũng như các biện pháp phòng dịch khi tổ chức bỏ phiếu. Xin hỏi, tại nơi bỏ phiếu cử tri có cần phải kiểm tra thân nhiệt không? Trong trường hợp cử tri không thuộc đối tượng cách ly phòng chống dịch nhưng qua kiểm tra thân nhiệt cao hơn cho phép thì có được tham gia bỏ phiếu không?
Xem chi tiết

Hỏi đáp về bầu cử

Trần Văn Hùng
Trần Văn Hùng - 14:30 07/05/2021

Không có căn cước công dân có được đi bầu cử?

Tôi có tranh chấp đất đai với người bác ruột và bác tôi đang giữ hộ khẩu của gia đình nên con của tôi (hiện 19 tuổi) đến nay chưa làm được căn cước công dân. Xin hỏi, trường hợp con tôi không có căn cước công dân thì có được tham gia bỏ phiếu bầu cử sắp tới không?
Xem chi tiết

Hỏi đáp về bầu cử

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy - 14:29 07/05/2021

Đảng viên bị kỷ luật khiển trách có được tham gia bầu cử?

Tôi là đảng viên, đang chịu hình thức kỷ luật đảng là khiển trách do sinh con thứ 3. Xin hỏi, tôi có được tham gia bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 hay không?
Xem chi tiết

Hỏi đáp về bầu cử

Lê Thanh Lan
Lê Thanh Lan - 16:45 05/05/2021

Trường hợp nào được bỏ phiếu hộ?

Tôi vừa bị tai nạn gãy chân, không tiện đi lại. Xin hỏi, trong đợt bầu cử sắp tới tôi có thể nhờ người thân viết hộ phiếu, bỏ hộ phiếu bầu cử không?
Xem chi tiết

Hỏi đáp về bầu cử

Nguyễn Tố Tâm
Nguyễn Tố Tâm - 16:41 05/05/2021

Người bị tâm thần có được ghi tên vào danh sách cử tri?

Gia đình tôi có một người chị bị tâm thần nhưng chưa đi khám cũng như chưa có xác nhận của cơ quan y tế thì có được ghi tên vào danh sách cử tri không?
Xem chi tiết

Hỏi đáp về bầu cử

Đỗ Thị Hoa
Đỗ Thị Hoa - 09:19 22/04/2021

Địa phương bị giãn cách xã hội, bầu cử thế nào?

Khu vực tôi ở từng bị giãn cách xã hội, người dân đều bị hạn chế ra khỏi nhà. Xin hỏi, trường hợp sắp đến lúc bầu cử mà cả khu vực bị giãn cách để phòng dịch thì việc tổ chức bầu cử sẽ như thế nào (về tuyên truyền bầu cử, thông tin về danh sách người ửng cử, danh sách cử tri…) và làm thế nào để bỏ phiếu?
Xem chi tiết

Hỏi đáp về bầu cử

Trần Thanh Tịnh
Trần Thanh Tịnh - 08:09 20/04/2021

Có thể bỏ phiếu tại nơi cách ly tập trung

Xin hỏi, người đã có trong danh sách cử tri tại nơi ở, nhưng sau đó thuộc diện phải đi cách ly tập trung vào đúng thời gian bầu cử thì bỏ phiếu như thế nào?
Xem chi tiết

Hỏi đáp về bầu cử

Hoàng Tiến Nam
Hoàng Tiến Nam - 08:27 19/04/2021

Người ký thẻ cử tri bị cách chức, thẻ có còn giá trị?

Xin hỏi, trường hợp thẻ cử tri do Chủ tịch UBND xã trước đây ký tên, đóng dấu, nay người đó do sai phạm, khuyết điểm đã bị cách chức, đình chỉ hoặc thôi giữ chức vụ thì thẻ cử tri còn giá trị không?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top