Tìm kiếm

Những câu hỏi mới được giải đáp

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Con của tôi được 10 tháng tuổi, có BHYT tại tỉnh Thái Bình. Gia đình tôi hiện tạm trú tại tỉnh Tiền Giang. Vậy, con của tôi có được khám chữa bệnh BHYT ở nơi tạm trú không? Nếu không thì thủ tục chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu như thế nào? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thủy

Lao động - Tiền lương

Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định, thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật chuyên ngành.

Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định, thời hạn viên chức giữ một chức vụ quản lý không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Khoản 4 Điều 3 Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ quy định: "Cán bộ giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được hiểu là không giữ một chức vụ cấp trưởng (đối với cả chức danh bầu cử và bổ nhiệm) liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị".

Tôi xin hỏi, căn cứ các quy định nêu trên có thể hiểu, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý không được quá hai nhiệm kỳ bao gồm cả cấp trưởng và cấp phó của một cơ quan, đơn vị, hay có thể áp dụng theo quy định của Đảng, chỉ đối với cấp trưởng không được giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp hay không?

Điểm b Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng luân chuyển thì công chức lãnh đạo, quản lý giữ các chức vụ cấp trưởng mà theo quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan.

Như vậy có được hiểu, chỉ công chức lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ cấp trưởng không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp mới được luân chuyển, còn cấp phó giữ hai nhiệm kỳ liên tiếp không được luân chuyển hay không?Xem chi tiết
Vân Anh

Chính sách với người có công

Tôi nhập ngũ năm 1970. Năm 1971, sang chiến trường Lào. Từ tháng 12/1973 đến tháng 6/1987, tôi công tác trong quân đội, sau đó nghỉ theo chế độ bệnh binh 2/3. Năm 1989, tôi lấy vợ, không có con. Năm 2010, vợ tôi mất. Năm 2018, tôi lấy vợ khác, đến nay cũng không có con. Tôi làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ do ảnh hưởng chất độc da cam thì được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, do tôi quá tuổi lao động nên không cần giám định y khoa, cần làm đơn xin xác nhận vô sinh, trong đó UBND phường phải ghi rõ: “Từ khi kết hôn không có con (vô sinh)”. Tuy nhiên, UBND phường nơi tôi cư trú chỉ xác nhận tôi có hộ khẩu tại đây nên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chưa chấp nhận. Tôi đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để tôi được hưởng quyền lợi theo quy định.
Xem chi tiết
Trần Việt Hùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Điểm a Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai 2013 quy định, đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Tuy nhiên cách hiểu và áp dụng ở các tỉnh lại không giống nhau. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp 2 nội dung tôi thấy còn chưa rõ ràng như sau:

Thứ nhất: Năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương.

Thứ hai: Giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

Về nội dung thứ nhất, ông Việt muốn biết, ông có thể hiểu nội dung trên theo phương án nào?

- Phương án 1: Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xác định một “loại cây trồng chính” của địa phương mình, xác định năng suất của loại cây trồng đó, áp dụng năng suất của loại cây trồng đó cho tất cả các loại cây hàng năm khác tại nơi có đất thu hồi.

- Phương án 2: Cơ quan có thẩm quyền xác định cây trồng chính trên thửa đất bị thu hồi, xác định năng suất của cây trồng đó tại địa phương mình là bao nhiêu, áp dụng tương ứng với từng thửa đất cụ thể.

- Phương án 3: Cơ quan có thẩm quyền xác định năng suất của từng loại cây trồng ở “chính tại địa phương mình”, áp dụng năng suất cụ thể ứng với từng loại cây trồng trên từng thửa đất bị thu hồi.

Về nội dung thứ hai, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định giá trung bình là giá tại thời điểm giao dịch đầu tiên hay cuối cùng trên thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp đó? Giá tại thời điểm thu hồi đất được xác định là giá tại thời điểm có thông báo thu hồi đất hay tại một thời điểm cụ thể nào khác?

Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Việt

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là kế toán trường THCS. Vừa qua, thanh tra nội bộ kho bạc kiểm tra đơn vị tôi và kết luận, nội dung chi khoán tiền điện thoại di động cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán và tổ trưởng chuyên môn từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động thường xuyên là không đúng quy định. Theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (căn cứ Quyết định này thì UBND tỉnh Tây Ninh cũng có Quyết định 39/2012/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 về việc ban hành quy định, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) thì các đối tượng nêu trên của trường tôi không đủ tiêu chuẩn được cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, có ban hành kèm theo phụ lục số 1 hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ, trong đó có nội dung: “… Đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động theo quy định trên, nhưng trong thực tế xét thấy cần thiết phải trang bị để phục vụ công việc chung thì Thủ trưởng đơn vị được quyết định việc cấp tiền để thanh toán tiền cước phí sử dụng điện thoại cho phù hợp…”. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường trong công tác điều hành, trường đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và có xây dựng khoán tiền điện thoại hàng tháng cho hiệu trưởng 150.000 đồng, phó hiệu trưởng 100.000 đồng, kế toán 100.000 đồng, tổ trưởng chuyên môn 50.000 đồng và đã được thông qua hội nghị cán bộ công chức hàng năm.Nhưng qua đợt thanh tra, đoàn thanh tra không đồng ý cho nhà trường chi trả tiền điện thoại di động của các đối tượng trên và đề nghị thu hồi ngân sách. Cho tôi hỏi, trường tôi khoán chi khoản trên là đúng hay sai? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà