Tìm kiếm

Những câu hỏi mới được giải đáp

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi sinh ngày 3/5/1968, đóng BHXH từ tháng 12/1995, ngạch thủ quỹ, mã số ngạch 06035, tổng thời gian đóng BHXH là 25 năm 4 tháng, thời gian chưa hưởng BHTN là 12 năm 4 tháng. Tháng 4/2021, tôi bị ốm nên muốn xin nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế, hưởng chế độ BHXH 1 lần. Để đảm bảo quyền lợi, đề nghị cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn cụ thể về trường hợp của tôi. Xem chi tiết
Hoàng Hạnh Hảo

Lao động - Tiền lương

Tôi làm dịch vụ lắp đặt điện máy, điện lạnh tự do, nhưng thất nghiệp đã hơn 1 tháng từ khi tỉnh áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, vậy tôi có được hỗ trợ không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Vui

Chính sách với người có công

Bà nội của tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Khi bà tôi mất, bố tôi hưởng chế độ người có công nuôi liệt sĩ hằng tháng. Bố tôi cũng vừa mất, thì mẹ của tôi có được hưởng tiếp chế độ không? Sau khi bố tôi mất, gia đình tôi có được hưởng chế độ gì không? Xem chi tiết
Nguyễn Quý Hợi

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi là giáo viên, có quyết định tuyển dụng và phân công vào trường thuộc xã đặc biệt khó khăn từ ngày 15/8/2014. Ngày 1/1/2019, xã tôi công tác chuyển từ xã khu vực III xuống khu vực II theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017. Hiện tại, xã lại được chuyển thành xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021. Xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không? Trước đó tôi chưa được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
Xem chi tiết
Nguyễn Dũng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công trình xây dựng trụ sở có tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng. Sau khi thẩm tra, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì có nội dung phát sinh dự toán, thiết kế (giá trị 100 triệu đồng) nên phải thẩm tra phần bổ sung này. Chi phí thẩm tra bổ sung tính theo tỷ lệ % ra giá trị nhỏ hơn 2 triệu đồng. Tôi xin hỏi, chi phí nêu trên có được tính theo mức tối thiểu là 2 triệu đồng theo quy định của Thông tư số 16/2019/BXD hay không?
Xem chi tiết
Lưu Quang Tuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi đã hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đến tháng 7/2019 và dự định xin hoàn thuế cho kỳ tiếp theo theo điều kiện hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Xin hỏi, nếu tôi đặt số tiền xin hoàn vào chỉ tiêu [42] ("Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn") trên tờ khai thuế GTGT kỳ tháng 5/2021 thì khi làm Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách, kỳ đề nghị hoàn thuế có bắt buộc phải từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2021 không?

Trường hợp Công ty đặt chỉ tiêu hoàn thuế trên tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021 nhưng khi làm Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Công ty chỉ đề nghị hoàn thuế từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2020 thì có được chấp nhận không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hà