Hỏi: Bằng cấp nào thay thế cho chứng chỉ quản lý nhà nước?

Người hỏi Lê Hải Châu - Quảng Ngãi

Chi tiết câu hỏi :

Hiện nay theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý (chức danh Phó phòng trở lên) là có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chuyên viên chính trở lên. Tuy nhiên, có một số trường hợp đã học có bằng tốt nghiệp cao cấp chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, Đại học hành chính học.Vậy, những trường hợp này có cần học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chuyên chính nữa không, trong bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý thì những ngành đó có được công nhận là tương đương hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, trong đó có quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch chuyên viên cao cấp là có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính; tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch chuyên viên chính là có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công.

Như vậy, theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BNV thì trường hợp có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công được thay cho chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

Về tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đồng thời, tại Quy định số 89-QĐ/TW, Bộ Chính trị đã giao các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý sát hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị cấp mình quản lý.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực