Hỏi: Căn cứ đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Người hỏi Phạm Ngọc Kiên - Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết câu hỏi :

Theo Điều 77. Xử lý chuyển tiếp của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59):

Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này.

Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 59 chưa quy định cụ thể về hoạt động xây dựng nào mà tổ chức khi tham gia phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 (sau đây viết tắt là Thông tư 17) của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 42) quy định.

Xin phép Chính phủ cho hỏi:

1. Trước thời điểm Thông tư 17 ban hành, hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực nào cần tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

2. Với dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà thầu thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng trước thời điểm Thông tư 17 ban hành thì sau thời điểm Thông tư 17 có hiệu lực, chủ đầu tư có phải chấm dứt các hợp đồng với các nhà thầu không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng như quy định của Thông tư 17 không hay vẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng như quy định tại Nghị định số 59 theo Điều 3. Quy định chuyển tiếp của Nghị định 42?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trước ngày 1/9/2016, việc đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 31 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng được chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng phù hợp theo các quy định nêu trên tại thời điểm trước khi Thông tư số 17/2016/TT-BXD có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký kết.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực