Hỏi: Có được thuê giáo viên hợp đồng thay giáo viên nghỉ thai sản?

Người hỏi Lê Ngọc Toàn - Quảng Ngãi

Chi tiết câu hỏi :

Tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP quy định: “Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các đối tượng sau: a) Những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên…”. Xin hỏi, đối với trường hợp giáo viên nghỉ thai sản thì đơn vị có được phép ký hợp đồng đối với giáo viên khác để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên đã nghỉ thai sản hưởng chế độ BHXH hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Tại thời điểm hiện nay, việc tuyển dụng, hợp đồng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Chính phủ đã quy định không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

Trường hợp có giáo viên nghỉ thai sản thì cơ sở giáo dục phải căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để có các giải pháp phù hợp như: bố trí giáo viên dạy thay và thanh toán tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để điều động, bố trí giáo viên từ nơi khác đến hoặc điều chỉnh kế hoạch giáo dục của môn học phù hợp với đội ngũ hiện có…

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực