Hỏi: DN mua vật liệu thường xuyên có phải theo Luật Đấu thầu?

Người hỏi Nguyễn Thị Út - Thái Nguyên

Chi tiết câu hỏi :

Công ty CP Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) là công ty con của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM), do VEAM nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Hiện nay, VEAM hoạt động theo mô hình công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ 88,47% vốn điều lệ.

Tại Khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này”.

Tại Khoản 1 Điều 88 quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết…”.

Cho tôi hỏi, trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu, vật tư (sắt, thép, dầu, mỡ…) để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp thì FOMECO phải thực hiện đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu hay không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp Nhà nước; thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, việc nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, việc xác định Công ty CP Cơ khí Phổ Yên có phải là doanh nghiệp Nhà nước hay không cần căn cứ vào quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực