Hỏi: Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người hỏi Trần Thanh Tùng

Chi tiết câu hỏi :

Tôi được biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai, được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp nhưng không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch hoặc tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất đó không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền". Vậy, tôi muốn hỏi, đối với trường hợp người sử dụng đất quy định tại điều này đã sử dụng đất trước khi có quy hoạch sử dụng đất được xét duyệt, nhưng không phù hợp với quy hoạch thì có được cấp giấy chứng nhận không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 15, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ được hiểu như sau: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai và không phù hợp với quy hoạch thì không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không phân biệt sử dụng đất trước hay sau khi quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, công bố. Do vậy, trường hợp ông Tùng hỏi như trên sẽ không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực