Hỏi: Hướng dẫn tính mức hỗ trợ cây trồng bị thiệt hại do thiên tai

Người hỏi Nguyễn Phong - Gia Lai

Chi tiết câu hỏi :

Năm 2020, tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Cây trồng bị thiệt hại gồm cây lúa thuần; ngô và rau màu các loại; cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm; cây lâm nghiệp (cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ rừng trồng trên đất lâm nghiệp) được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

Tuy nhiên, tỉnh Gia Lai còn bị thiệt hại các loại cây trồng khác như: Cây ớt; cây mía, cây sắn; cây đậu các loại (các loại cây trồng này chưa được quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP).

Để giải quyết vấn đề này, cơ quan tôi tham mưu UBND tỉnh như sau:

- Cây ớt (diện tích thiệt hại 79,29 ha) thuộc nhóm cây “Ngô và rau màu các loại” được hỗ trợ với mức: Bị thiệt hại hơn 70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; bị thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

- Cây mía, cây sắn (tổng diện tích thiệt hại 973,33ha) là cây công nghiệp ngắn ngày, cũng là cây hàng năm theo Luật Trồng trọt, nên đề xuất áp dụng mức hỗ trợ theo như cây ngô với mức: Bị thiệt hại hơn 70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; bị thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

- Cây đậu các loại (diện tích thiệt hại 459,12ha) đề xuất hỗ trợ với mức: Bị thiệt hại hơn 70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; bị thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

Nguồn ngân sách hỗ trợ: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 20%.

Xin hỏi, cơ quan tôi tham mưu vận dụng như trên và đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ có đúng hay không? Trường hợp Trung ương hỗ trợ thì có bị xuất toán không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời vấn đề này như sau:

Các hộ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng được tất cả các quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Đối với diện tích lúa, ngô và rau màu các loại; diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống và diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

Tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP quy định: Các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại chưa được quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, đặc điểm sản xuất và yêu cầu thực tế tại địa phương để quy định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 và quy định mức hỗ trợ cụ thể cho từng loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhưng không vượt quá mức quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5 Nghị định này.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực