Hỏi: Phụ cấp công tác Đảng có được tính để chi trả trợ cấp?

Người hỏi Hồ Thị Lan Thanh - Kon Tum

Chi tiết câu hỏi :

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương tháng để tính trợ cấp được xác định bằng bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu, bao gồm: Mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có)”. Xin hỏi, phụ cấp công tác đảng đề cập tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP nêu trên có phải là phụ cấp công tác, đoàn thể chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 1/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam (mức phụ cấp là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ) và có được sử dụng 30% phụ cấp này để tính chi trả trợ cấp (bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối) cho cán bộ trước khi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP hay không? Nếu trường hợp phụ cấp công tác Đảng (nếu có) đề cập tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP là phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW thì tiền lương tháng để trợ cấp đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP chỉ tính cho các đối tượng công tác tại các cơ quan Đảng hay bao gồm cả các đối tượng công tác tại các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Đối tượng áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, Khoản 1 Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW1, Khoản 1 Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW2, Khoản 1 Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW3, Điểm 1.2, Khoản 1 Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW4 và các văn bản có liên quan.

Việc xác định phụ cấp công tác đảng (nếu có) quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP đối với các đối tượng được áp dụng theo quy định trên được thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 05-HD/BTCW5.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực