Hỏi: Quản lý dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thế nào?

Người hỏi Võ Anh Duẫn - Quảng Trị

Chi tiết câu hỏi :

Ban quản lý dự án của đơn vị tôi đang lập dự án đầu tư 100% thiết bị bệnh viện (không có cấu phần xây lắp) từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư với tổng mức đầu tư 20,5 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu đơn vị căn cứ áp dụng Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng để lập dự án nghiên cứu khả thi cho dự án vì cho rằng Nghị định số 52/1999/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực, chỉ hết hiệu lực một phần. Theo tôi biết, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 đã hết hiệu lực và thay thế bằng Luật Xây dựng năm 2003 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2015. Cho tôi hỏi, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị áp dụng Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 vào lập dự án đầu tư 100% là thiết bị như trên đúng hay sai? Nếu sai áp dụng theo quy định nào?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10 quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ: Các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước gồm các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh không có khả năng thu hồi vốn và được quản lý sử dụng theo phân cấp về chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển.

Theo đó, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quản lý theo quy chế này là các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, không có các dự án đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp.

Theo quy định hiện nay, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công.

Tuy nhiên, pháp luật về đầu tư công không quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

Do đó, đề nghị ông Võ Anh Duẫn liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý tài chính để có hướng dẫn cụ thể cho trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực