Hỏi: Quy định về mời thầu dự án có sử dụng đất

Người hỏi Nguyễn Tuấn Anh

Chi tiết câu hỏi :

Trước thời điểm Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 có hiệu lực, các dự án đấu thầu dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đều áp dụng hình thức sơ tuyển theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT lựa chọn các nhà đầu tư tham gia đấu thầu đáp ứng điều kiện năng lực vào danh sách ngắn để tiếp tục tham gia bước đấu thầu.

Khi Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì bỏ bước sơ tuyển thay bằng hình thức công bố danh mục dự án để các nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án.

Cho tôi hỏi, trường hợp có 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu thì áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 10 Nghị định này mà không nhắc tới việc có hay không danh sách ngắn các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và đã đáp ứng yêu cầu mới được tham gia vào bước đấu thầu tiếp theo có được không?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm a Khoản 3 Điều 13 và Điểm a Khoản 2 Điều 51 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 10 Nghị định này; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định này; giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện là bên mời thầu.

Điểm a Khoản 12 Điều 51 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu.

Theo đó, hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu kể cả các nhà đầu tư không nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án hoặc không đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

Bình luận(0)

Sắp xếp theo:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
 
 
 
Protected by FormShield
Nhập mã bảo mật (*)    
Câu hỏi cùng lĩnh vực