Tìm kiếm

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi xin hỏi, người tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học có thể làm việc tại các phòng xét nghiệm của bệnh viện hay các trung tâm y tế dự phòng không? Nếu có thể làm việc thì cần có những điều kiện gì? Hiện nay, tôi có nộp đơn vào làm việc vào phòng xét nghiệm của các bệnh viện nhưng đều từ chối vì không có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên thì Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT mới chỉ cho phép cấp chứng chỉ hành nghề đối với cử nhân chuyên ngành sinh học, còn ngành công nghệ sinh học thì không thuộc đối tượng được cấp. Như vậy, trong tương lai thì ngành công nghệ sinh học có cần thiết để được cấp chứng chỉ hành nghề và được làm việc xét nghiệm trong lĩnh vực y tế không?
Xem chi tiết
Vương Hữu Nên

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ sở sản xuất Đồ Gỗ Đọi Tam của tôi chuyên bán và phân phối các sản phẩm trống gỗ và một số sản phẩm đồ gỗ khác được sản xuất tại tỉnh Trà Vinh. Tôi đang phát triển hệ thống website siêu thị online để bán và phân phối trống gỗ cho khách hàng trên toàn quốc và đang làm thủ tục đăng ký website với Bộ Công Thương. Xin hỏi, cơ sở của ông có cần đăng ký tại tỉnh Trà Vinh không?
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Kiên

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có một thửa đất ao, nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng thành đất lúa có được không? Nếu được phép chuyển mục đích thì tôi phải đóng những loại thuế, phí nào?
Xem chi tiết
Kim Mãn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi gặp tình huống liên quan đến việc làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu như sau:

Hồ sơ mời thầu cung cấp hàng hóa yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu có cam kết tín dụng do 1 ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao. Thời điểm đóng thầu: 20/8/2018.

Khi nộp hồ sơ dự thầu nhà thầu đã cung cấp 1 hợp đồng cấp tín dụng của ngân hàng, nhưng thời hạn được cấp tín dụng chỉ đến hết ngày 30/8/2018 chỉ được bảo đảm tín dụng trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Trong khi, thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Sau khi đóng thầu, nhà thầu nộp bổ sung hợp đồng cấp tín dụng hạn mức mới được ký ngày 30/8/2018 để chứng minh đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu.

Cho tôi hỏi, hợp đồng cấp tín dụng này được ký sau ngày đóng thầu thì có được coi là tài liệu làm rõ hồ sơ mời thầu hay không?

Xem chi tiết
Lan Vũ

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Bệnh viện tôi là bệnh viện hạng 1, hiện đang chi trả mức phụ cấp phẫu thuật thủ thuật theo Quyết định số 73/2011QĐ-TTg và Thông tư số 50/2014/TT-BYT. Tuy nhiên từ năm 2018 bệnh viện được tự chủ hoàn toàn và có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có thay đổi giảm mức chi trả phụ cấp phẫu thuật thủ thuật cụ thể: Những phẫu thuật, thủ thuật nào có giá thu thấp hơn mức chi phụ cấp phẫu thuật thủ thuật theo Quyết định số 73/2011QĐ-TTg thì điều chỉnh chi phụ cấp cho ca phẫu thuật (thủ thuật đó không quá 50% giá của ca phẫu thuật, thủ thuật đó. Xin hỏi, việc điều chỉnh như vậy có đúng không? Dựa vào quy định nào cho phép đơn vị được điều chỉnh định mức phụ cấp do Thủ tướng ban hành?

 

Xem chi tiết
Tô Hải Khiêm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo tôi tham khảo Điều 1 Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29/3/2019 của Bộ Công Thương quy định: “… Các tổ chức, cá nhân không phải nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để thông quan hàng hóa”.

Vậy cho tôi hỏi, các sản phẩm, hàng hoá tại phụ lục kèm theo Quyết định số 765/QĐ-BCT có phải thực hiện đăng ký kiểm tra chuyên ngành trước thông quan hàng hoá không?

Xem chi tiết
Huy Khôi

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Thương binh, bệnh binh được Nhà nước tặng Huy chương, Huân chương có được hưởng chế độ BHYT đăng ký nơi khám ban đầu ở Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Lộc

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Khi đầu tư xây dựng đường giao thông, công tác đo đạc thành lập mảnh trích đo địa chính phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được chủ đầu tư tách riêng thành dịch vụ tư vấn có đúng không? Nếu hoạt động trên không phải là dịch vụ tư vấn thì đó là gì? Trường hợp đơn vị lập thiết kế kỹ thuật - dự toán thì có được trực tiếp thực hiện đo đạc thành lập mảnh trích đo địa chính không?
Xem chi tiết
Lê Anh Thuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi làm thủ tục xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, lĩnh vực thi công/công nghiệp hạng III (đường dây và trạm biến áp, chiếu sáng công cộng). Vậy công ty tôi có cần phải có giấy phép hoạt động điện lực nữa không? Xem chi tiết
Nguyễn Duy Cường

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi có chứng chỉ hoạt động năng lực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Vậy công ty tôi có được tham gia thẩm tra công trình cùng nội dung, cùng hạng hay không?
Xem chi tiết
Lưu Xuân Tuấn