Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi làm việc tại Ban quản lý trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Tôi thực hiện chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, bên mời thầu không phải lập biên bản đóng mở thầu. Tuy nhiên, khi trình hồ sơ thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, cơ quan thẩm định yêu cầu đơn vị tôi phải lập biên bản đóng, mở thầu theo quy định về hồ sơ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tại Nghị định nêu trên. Xin hỏi, tôi có bắt buộc phải lập biên bản đóng, mở thầu khi trình thẩm định hay không?
Xem chi tiết
Kiều Thị Thu Hoài

Lao động - Tiền lương

Xin hỏi, cán bộ sĩ quan Phòng Đào tạo, Phòng Tham mưu Hành chính của Trường sĩ quan Pháo binh, Binh chủng Pháo binh, Bộ Quốc phòng có thuộc đối tượng được hưởng tiêu chuẩn ăn binh chủng theo Thông tư số 78/2020/TT-BQP hay không? Nếu được thì được hưởng bao nhiêu?
Xem chi tiết
Phạm Gia Lai

Lao động - Tiền lương

Tôi là chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, theo sự phân công, tôi được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện; làm việc toàn thời gian tại Ban quản lý dự án. Trong quyết định bổ nhiệm, tôi được hưởng phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác (nếu có) tại Ban quản lý dự án mà không đề cập tới tiền lương. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện vẫn thực hiện chi trả lương hàng tháng, còn tôi hưởng phụ cấp chức vụ, các khoản phụ cấp khác và tiền thu nhập tăng thêm tại Ban quản lý dự án.

Trong năm đoàn kiểm tra của kho bạc về tình hình quản lý và sử dụng các nguồn thu của đơn vị có kiến nghị như sau: Chi thu nhập tăng thêm cho tôi là chưa đúng với quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Thông tư 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2017/TT-BTC. Tôi xin hỏi, kết luận của đoàn kiểm tra như vậy có đúng không? Tôi có được hưởng tiền thu nhập tăng thêm tại Ban quản lý dự án huyện hay không?

Xem chi tiết
Đặng Văn Bình

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi được thành phố giao tự thực hiện một số dự án quy mô nhỏ; trong quá trình thực hiện có điều chỉnh một số chi tiết nhỏ về thiết kế và điều chỉnh, bổ sung khối lượng một số hạng mục công việc (có cả tăng và giảm), tuy nhiên vẫn bảo đảm việc điều chỉnh không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Xin hỏi, trong trường hợp này công ty có cần xin ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt dự toán điều chỉnh hay không? Có trường hợp nào chủ đầu tư phê duyệt dự toán điều chỉnh mà không cần xin ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư không?
Xem chi tiết
Hùng Hữu Danh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi tổ chức đấu thầu dự án đầu tư xây dựng, đã chọn được nhà thầu nhưng nhà thầu hủy, không thực hiện nữa. Về quy định công ty phải tổ chức đấu thầu lại nhưng không kịp tiến độ. Do đó, công ty tôi dự định mua vật tư và thuê đơn vị gia công làm.

Cho tôi hỏi, công ty tôi có vi phạm quy định về không tổ chức đấu thầu hay không? Mức phạt như thế nào?

Xem chi tiết
Ngọc An

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi đã lập hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT trước ngày 31/12/2020.

Cho tôi hỏi, sau ngày Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực chỉ có riêng công ty tôi đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm… theo yêu cầu trong nội dung công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất của dự án nêu trên thì khi đó UBND tỉnh sẽ quyết định chủ trương đầu tư ngay theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hay phải thực hiện việc thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14? Việc nhà đầu tư được lựa chọn theo Nghị định số 25/2020/NĐ-CP đối với trường hợp quyết định chủ trương đầu tư có được coi là nhà đầu tư đã trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư không?

Xem chi tiết
Nguyễn Việt Cường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Bệnh viện của tôi có gói thầu vệ sinh bệnh viện, thuộc gói thầu phi tư vấn. Tại E-HSMT quy định: “Nhà thầu phải có ít nhất 20 nhân viên đã có giấy chứng nhận đào tạo, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận thực hành vệ sinh công nghiệp. Nhà thầu cam kết số nhân viên này sẽ làm việc tại bệnh viện, có danh sách 20 nhân viên kèm theo để bệnh viện theo dõi, đối chiếu khi thực hiện hợp đồng”.

Trong HSDT của nhà thầu, nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Nhà thầu cam kết tại công văn cam kết khả năng huy động nhân sự như sau:

“- Nhà thầu cam kết có ít nhất 20 nhân viên làm việc tại bệnh viện, có giấy chứng nhận đào tạo thực hành vệ sinh công nghiệp; Nhà thầu cung cấp danh sách 20 nhân viên kèm theo để bệnh viện theo dõi, đối chiếu khi thực hiện hợp đồng...

 - Tất cả các nhân sự huy động cho gói thầu đều đã và đang làm việc cho nhà thầu và có hợp đồng lao động có hiệu lực đến hết thời gian thực hiện gói thầu...

- Nhà thầu cam kết về khả năng huy động nhân sự và đề xuất phương án sử dụng hiệu quả”.

Trong quá trình hoàn thiện và ký kết hợp đồng, nhà thầu có gửi công văn về việc thông báo chấp thuận hoàn thiện và ký kết hợp đồng, trong đó, nhà thầu có kiến nghị về nhân sự. Theo đó, nhà thầu có phương án tuyển dụng, đào tạo nguồn lực tại chỗ, đề xuất thay thế tất cả 20 nhân viên đã cam kết trong HSDT sẽ làm việc tại bệnh viện. Các nhân viên thay thế này đã từng làm việc tại bệnh viện và đã được hợp đồng lao động với công ty vệ sinh cũ đã ký kết hợp đồng với bệnh viện và cùng tham gia gói thầu này. Bệnh viện đã có công văn trả lời, đề nghị nhà thầu thực hiện đúng như cam kết về nhân sự trong HSDT.

Cho tôi hỏi, nếu nhà thầu không tuân theo những cam kết trong HSDT thì xử lý như thế nào? Trong tình huống này, khi hai bên đang vướng mắc trong quá trình hoàn thiện và ký kết hợp đồng thì nên xử lý tình huống như thế nào là đúng theo quy định?

Xem chi tiết
Bùi Thị Liễu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Năm 2020, do đại dịch covid-19 nên cơ quan tôi thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến, để đáp ứng nhiệm vụ chính trị thì các xã trên địa bàn huyện có trang bị thêm một số thiết bị phục vụ cho họp trực tuyến như: Màn hinh; thiết bị điều khiển; âm ly; loa, micro; webcam hội nghị; hệ điều hành, cổng kết nối....

Theo Quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 50/2017/QĐ-TTg thì máy móc thiết bị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, đơn vị bao gồm: Máy móc thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tuy nhiên khi thanh toán tại Kho bạc nhà nước huyện thì cho rằng đây là máy móc thiết bị chuyên dùng chứ không phải là máy móc thiết bị dùng chung, nên không đồng ý thanh toán vì nếu là máy móc thiết bị chuyên dùng thì phải đưa vào danh mục máy móc thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cho tôi hỏi, các thiết bị để lắp đặt cho phòng họp trực tuyền nêu trên là máy móc thiết bị dùng chung hay là máy móc thiết bị chuyên dùng? Máy móc, thiết bị nào là phục vụ hoạt động chung và loại nào là chuyên dùng?

Xem chi tiết
Minh Hải

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi sinh năm 1947, nhập ngũ tháng 9/1968. Tháng 1/1974, tôi phục viên về địa phương, tham gia HTX Nông nghiệp Nghĩa Lộ, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội). Tháng 9/1989 - 12/2004, tôi làm Ủy viên Ủy ban – Văn hóa Xã hội xã Yên Nghĩa và nghỉ hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng từ ngày 1/5/2005. Từ khi phục viên về địa phương tôi chưa hưởng chế độ theo các Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy, thời gian tôi tham gia quân đội có được cộng nối với thời gian đã đóng BHXH tại xã Yên Nghĩa (nay là phường Yên Nghĩa) để tính hưởng BHXH không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Nhu

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Tôi xin hỏi quy định nêu trên áp dụng cho trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất ở hay cho đất nông nghiệp hay áp dụng cho cả 2 loại đất (đất ở và đất nông nghiệp)?
Xem chi tiết
Trần Thị Uyên