Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 29/3/2020, ngành nghề kinh doanh chính là lập trình máy tính, sản xuất phần mềm. Xin hỏi, công ty có vốn đầu tư trong nước có được xem là một dự án đầu tư sản xuất phần mềm và được hưởng ưu đãi thuế không? Nếu được thì mức được hưởng như thế nào? Năm 2020, công ty lỗ 86,3 triệu đồng; năm 2021 lãi 89,1 triệu đồng. Vậy trên Phụ lục 03-3A tại Mục 2.3 ghi thời gian miễn thuế 4 năm kể từ năm 2021 và Mục 2.4 ghi thời gian giảm thuế 50% là 9 năm kể từ năm 2025 thì có đúng không?
Xem chi tiết
Đặng Xuân Hoàng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi xin hỏi, người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, học theo hình thức liên thông, liên kết đào tạo có thuộc đối tượng được miễn giảm học phí hay không? Cháu tôi là người dân tộc thuộc hộ nghèo, đang học Đại học ngành Điều dưỡng theo hình thức liên kết đào tạo giữa trường Đại học Thành Đông và Khoa Y Dược Hà Nội, niên khóa 2019-2023. Tôi hỏi, cháu tôi có được miễn giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP không? Nếu được thì hồ sơ cần nộp gồm những gì, đơn vị nào xác nhận trong đơn xin miễn giảm học phí?
Xem chi tiết
Trần Đức Thịnh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty chúng tôi đang tư vấn cho một doanh nghiệp sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và gặp vướng mắc như sau:

Theo Phụ lục 4 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, các dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt;

Tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP cũng nêu: “Tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu sau đây được phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: ... Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và được cấp giấy xác nhận hoàn thành...”.

Xin hỏi, đối với các dự án cơ sở sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước thời điểm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì có được sử dụng báo cáo đánh giá tác động môi trường để xin cấp phép nhập khẩu phế liệu hay không (trong trường hợp không thay đổi công suất, quy mô; thay đổi công nghệ, chưa quá 24 tháng kể từ ngày đánh giá tác động môi trường được duyệt)?

Các dự án loại này một mặt phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đồng thời không thuộc đối tượng phải lập lại đánh giá tác động môi trường như các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Xem chi tiết

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, người đã có trong danh sách cử tri tại nơi ở, nhưng sau đó thuộc diện phải đi cách ly tập trung vào đúng thời gian bầu cử thì bỏ phiếu như thế nào?
Xem chi tiết
Trần Thanh Tịnh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hiện nay nhà đầu tư thành lập dự án trong khu công nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt buộc phải thực hiện thủ tục nộp tờ trình xin chấp thuận dự án tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, sau khi được chấp thuận mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là một thủ tục không được quy định trong Luật Đầu tư 2020.

Khi tiến hành liên hệ làm rõ thủ tục, quy trình thực hiện, tôi được chuyên viên Ban quản lý gửi cho một văn bản gọi là tờ trình.

Do đây là thủ tục không được quy định trong bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào, vì thế, không có một quy trình cụ thể được đưa ra. Khi nộp hồ sơ tờ trình xin chấp thuận dự án nêu trên, tôi không nhận được thông tin về tiến trình xử lý hồ sơ, không có biên nhận tiếp nhận hồ sơ. Điều này gây khó khăn và tạo tổn thất rất lớn đối với doanh nghiệp.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ thủ tục trên (căn cứ pháp lý của thủ tục, quy trình, thời hạn xử lý) để doanh nghiệp biết và chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch kinh doanh, tránh tổn thất.

Xem chi tiết
Huỳnh Thị Bích Ngọc

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi là giáo viên trường trung học phổ thông. Lớp tôi phụ trách có học sinh nghỉ học tổng cộng 22 buổi trong học kỳ 1. Tôi đã mời phụ huynh lên để trao đổi về việc chuyên cần của học sinh, nếu không khắc phục trong học kỳ 2 thì sẽ xếp hạnh kiểm loại Khá. Tuy nhiên phụ huynh học sinh cho rằng việc nghỉ học không ảnh hưởng đến đạo đức học sinh. Xin hỏi, học sinh nghỉ học nhiều thì có được xếp hạnh kiểm loại Tốt không?
Xem chi tiết
Lâm Chính

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cụ thể:

Hạng 2: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên.

Tôi có trình độ đại học xây dựng tốt nghiệp tháng 1/2019 và tốt nghiệp trung cấp xây dựng năm 2005, vậy tổng số năm kinh nghiệm của tôi về xây dựng đến nay là 16 năm (phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề).

Cho tôi hỏi, tôi có đủ điều kiện để đăng ký thi sát sạch chứng chỉ hành nghề hạng 2 không (điều kiện về tổng số năm kinh nghiệm từ 4 năm trở lên)?
Xem chi tiết
Võ Tử Quyên

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, trường hợp thẻ cử tri do Chủ tịch UBND xã trước đây ký tên, đóng dấu, nay người đó do sai phạm, khuyết điểm đã bị cách chức, đình chỉ hoặc thôi giữ chức vụ thì thẻ cử tri còn giá trị không?
Xem chi tiết
Hoàng Tiến Nam

Lĩnh vực khác

Xin hỏi, thời gian diễn ra bầu cử sắp tới, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nơi bỏ phiếu sẽ tập trung rất đông người nên nguy cơ dịch bệnh rất cao, vậy cơ quan chức năng có quy định gì để bảo đảm an toàn phòng dịch trong ngày bầu cử hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Đức

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Con của tôi đang học lớp 9, sắp tới sẽ có đợt thi tuyển sinh vào lớp 10. Tôi muốn con thi vào lớp 10 tại trường THPT trên địa bàn tỉnh khác. Xin hỏi, con tôi phải thi ở địa phương đang ở rồi mới có thể chuyển sang địa phương khác học THPT hay có thể tham gia thi xét tuyển vào lớp 10 ở trường mà con tôi có nguyện vọng thi? Nếu như điểm thi ở nơi cư trú không đạt điểm xét tuyển nhưng đối với nơi con của tôi muốn chuyển vào học đủ điểm xét tuyển vào lớp 10 thì như thế nào?
Xem chi tiết
Phạm Thị Thùy Linh