Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi đang thi công hạng mục trần thạch cao, sơn bả cho các tòa nhà cao tầng. Bên tư vấn giám sát yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ giám sát cấp tương ứng theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP. Xin hỏi, với hạng mục trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện có bắt buộc chỉ huy trưởng phải đảm bảo điều kiện hành nghề không? Xem chi tiết
Đỗ Văn Việt

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi đi làm cho một công ty được 3 năm và nghỉ hơn một năm, không nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Sau đó tôi đã đi làm lại hơn một năm, vậy nếu tôi nghỉ và nhận TCTN thì tôi phải làm như thế nào? Xem chi tiết
Hải Tiến

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Thông tư 145/2017/TT-BTC, thuộc đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. Năm 2018, đơn vị tham gia gói thầu dịch vụ thực hiện trong 4 năm. Nguồn thu dịch vụ này chỉ phục vụ cho công tác hoàn thành gói thầu, không sử dụng chi cho công việc tại đơn vị. Do nhu cầu cần thiết, đơn vị tự vay vốn để mua sắm xe ô tô về phục vụ cho công tác gói thầu. Xin hỏi, nếu sử dụng nguồn tự vay vốn để mua sắm thì có phải thực hiện theo quy trình đấu thầu hay không? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lan Anh

Lao động - Tiền lương

Tôi là giáo viên tại khu vực đặc biệt khó khăn, có phụ cấp khu vực 0,7 từ năm 1996-2019. Do bị ốm phải đi chữa bệnh, nên đến tháng 1/2019 tôi xin nghỉ làm và có quyết định nghỉ hưu từ tháng 1/2019, hưởng lương hưu tỷ lệ 61%, bị trừ 14%. Vậy, tôi bị trừ 14% lương hưu như vậy đúng hay sai? Xem chi tiết
Đỗ Thị Thu Hoài

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hỏi, các cán bộ y tế thuộc đối tượng cách ly tại khách sạn để phòng, chống dịch COVID-19 cần tuân thủ những quy định nào? Xem chi tiết
Hương Mai

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi được UBND xã cấp đất ngày 11/5/1980 (có biên bản giao đất của xã). Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi được thông báo đất nhà tôi thuộc trường hợp giao không đúng thẩm quyền, phải nộp tiền sử dụng đất. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, đất nhà tôi sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980 thì có phải nộp tiền sử dụng đất không? Nếu phải nộp thì theo quy định nào, có mâu thuẫn với Điều 100 Luật Đất đai không?
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Lưu

Lao động - Tiền lương

Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 quy định: “Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này”. Xin hỏi, theo quy định trên thì có được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng khi đã quá thời gian nâng lương thường xuyên (mặc dù chưa có quyết định nâng lương thường xuyên) không? Ví dụ ông Nguyễn Văn A, thời gian nâng bậc lương là ngày 1/1/2017, ngày 1/1/2020 đến hạn nâng lương thường xuyên. Ngày 28/12/2019 đơn vị họp xét các trường hợp nâng lương trước thời hạn 12 tháng, nhưng đến tháng 2/2020 mới ban hành quyết định nâng lương trước thời hạn cho ông Nguyễn Văn A thì có được không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thủy

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được giải đáp về mức hỗ trợ đối với người bị cách ly y tế do dịch Covid-19? Xem chi tiết
Thu Quyên

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin đề nghị cho biết các mức hình phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19? Xem chi tiết
Trịnh Xuân Thu

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hỏi hành vi nào liên quan đến phòng, chống dịch Covid -19 bị xử lý hình sự? Xem chi tiết
Mai Thu Thủy