Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi tham dự gói thầu có yêu cầu tư cách hợp lệ nhà thầu là có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên. Công ty ông liên danh với một đơn vị có chứng chỉ này. Sau thời điểm chấm thầu 2 ngày, công ty ông được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (ngày 24/7 mở thầu, ngày 26/7 Công ty có quyết định được cấp chứng chỉ). Vậy, công ty tôi có đạt yêu cầu hồ sơ mời thầu không? Xem chi tiết
Nguyễn Hải Lâm

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi đóng BHXH tự nguyện từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017. Tháng 3/2018 tôi đóng BHXH bắt buộc nên không đóng BHXH tự nguyện nữa. Xin hỏi, thời gian đóng BHXH tự nguyện có được cộng vào thời gian đóng BHXH sau này để hưởng lương hưu không? Xem chi tiết
Trần Huyền Ngọc

Lao động - Tiền lương

Tôi là giáo viên tại một trường THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tháng 9/2019 tôi được tăng lương từ bậc 4 lên bậc 5. Trong 3 năm học 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020, tôi đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Xin hỏi, đến tháng 3/2020 có đợt xét tăng lương trước thời hạn thì tôi có được xét tăng lương không? Xem chi tiết
Nguyễn Thu Huyền

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty A và công ty B liên danh tham gia đấu thầu gọi là liên danh nhà thầu công ty A và công ty B để tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do công ty DX làm chủ đầu tư. Trong thỏa thuận liên danh công ty A phụ trách 20% giá trị gói thầu, công ty B phụ trách 80% trong thỏa thuận quy định theo mẫu, ngoài ra còn có quy định thành viên đứng đầu liên danh công ty A "chịu trách nhiệm về tài chính để thực hiện gói thầu, đại diện liên danh xuất hóa đơn GTGT cho toàn bộ gói thầu và nhận toàn bộ tiền thanh toán từ chủ đầu tư để phân phối lại lợi nhuận cho các thành viên trong liên danh". Quá trình thực hiện công ty A ký hợp đồng kinh tế với công ty B toàn bộ 80% phần công việc công ty B phụ trách trong liên danh và công ty A cấp vào chủ đầu tư công ty DX. Xin hỏi, cách làm của công ty A và công ty B có vi phạm quy định của luật không?

Xem chi tiết
Trần Văn Quang

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Quá trình thực hiện trong lĩnh vực đấu thầu, tôi có một số vướng mắc sau: Theo nội dung tại Khoản 3, Điều 6 Luật Đấu thầu:“3. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”. Gói thầu E có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. Hồ sơ mời thầu được lập theo Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung tại CDNT 4.1 Chương II của hồ sơ mời thầu có quy định như sau: Điều kiện về cấp doanh nghiệp: Là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ, như sau: - Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực xây dựng có số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2018 không quá 10 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: (1) Tổng doanh thu của năm 2018 không quá 3 tỷ đồng; (2) Hoặc tổng nguồn vốn của năm 2018 không quá 3 tỷ đồng. - Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng có số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2018 không quá 100 người và và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: (1) Tổng doanh thu của năm 2018 không quá 50 tỷ đồng; (2) Hoặc tổng nguồn vốn của năm 2018 không quá 20 tỷ đồng. Lưu ý: Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu liên quan kèm theo hồ sơ dự thầu để chứng minh là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ. Việc xác định số lao động tham gia BHXH bình quân năm, tổng nguồn vốn và tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu A có kèm văn bản của cơ quan thuế (Chi cục Thuế) xác nhận nhà thầu A là doanh nghiệp cấp nhỏ để chứng minh nhà thầu A là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định tại CDNT 4.1 Chương II của Hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu không kèm theo tài liệu chứng minh về số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2018 không quá 100 người. Xin hỏi, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu nhà thầu A, tổ chuyên gia xét thầu và bên mời thầu có được đánh giá nhà thầu A là doanh nghiệp cấp nhỏ theo văn bản xác nhận của cơ quan thuế hay không và không cần yêu cầu nhà thầu A làm rõ chứng minh về số lao động tham gia BHXH bình quân năm 2018 không quá 100 người như vậy có được không?

Xem chi tiết
Phan Chí Thiện

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Em tôi đóng BHXH tại 2 đơn vị, có 2 sổ BHXH không trùng số sổ nhưng trùng số CMND. Đơn vị thứ nhất từ năm 2001 đến nay, đơn vị thứ 2 từ năm 2009 đến tháng 8/2019 báo giảm và chưa chốt sổ. Xin hỏi, em tôi có được rút lại số tiền đã đóng tại đơn vị thứ 2 không? Nếu có thì thủ tục thoái thu gồm những giấy tờ gì? Xem chi tiết
Lê Nhung

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Xin hỏi, chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, Bí thư Đoàn kiêm chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cộng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thì có được tính đóng BHXH, BHYT theo quy định không? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ly

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi đóng BHXH tự nguyện từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017. Tháng 3/2018 đóng BHXH bắt buộc nên không đóng BHXH tự nguyện nữa. Vậy, thời gian đóng BHXH tự nguyện có được cộng vào thời gian đóng BHXH sau này để hưởng lương hưu không? Xem chi tiết
Trần Huyền Ngọc

Lao động - Tiền lương

Công ty tôi hàng tháng tính tiền thưởng hiệu suất công việc, số tiền biến động theo hàng tháng, tuy nhiên, trong hợp đồng lao động ghi thưởng hiệu quả công việc tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng. Vậy, số tiền thưởng trên có phải đóng BHXH không? Xem chi tiết
Trần Thảo

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi tham dự gói thầu có yêu cầu tư cách hợp lệ nhà thầu là có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên. Công ty tôi liên danh với một đơn vị có chứng chỉ này. Sau thời điểm chấm thầu 2 ngày, công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (ngày 24/7 mở thầu, ngày 26/7 Công ty có quyết định được cấp chứng chỉ. Vậy, công ty tôi có đạt yêu cầu hồ sơ mời thầu không? Xem chi tiết
Nguyễn Hải Lâm