Tìm kiếm

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Trong doanh nghiệp tôi có người lao động là người đã nghỉ hưu và có hưởng lương hưu thì doanh nghiệp không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động này nhưng doanh nghiệp phải trả thêm cho người lao động 1 khoản chi phí, vậy mức chi phí được tính như thế nào? Xem chi tiết
Lê Anh Thư

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi sinh con tháng 10/2015, nghỉ hưởng chế độ đến tháng 4/2016. Vậy, cách tính trợ cấp BHXH 1 lần trong thời gian này dựa vào thu nhập đóng BHXH của người lao động gần nhất hay tính theo mức lương thực tế của người lao động cho dù người lao động đã nghỉ thai sản? Tôi được tăng lương từ tháng 10/2015 với mức lương đóng BHXH là 5.200.000 đồng, bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12/2016 mức lương là 6.000.000 đồng. Xem chi tiết
Trương Thị Mỹ Thạnh

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Công ty tôi có lao động nữ đến tuổi về hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm và Công ty đã chốt sổ BHXH cho lao động này nhưng sau đó lao động này đi làm lại thì Công ty có phải đóng BHXH cho trường hợp này nữa không?
Xem chi tiết
Đoàn Thị Khánh Trang

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi đăng ký thẻ BHYT tự nguyện tại bệnh viện tư nhân. Khi khám BHYT tại bệnh viện đó tôi thấy trong hóa đơn BHYT đã thanh toán chi phí chụp X-quang,tiền thuốc, công khám, xét nghiệm sinh hóa, huyết là 80%, và tôi chỉ đóng 20%. Tuy nhiên bệnh viện lại thu thêm của tôi khoản phí quản lý dịch vụ y tế là 82.250 đồng. Tôi  thắc mắc về khoản thu này vì khi tôi khám BHYT tại bệnh viện thuộc Nhà nước thì không bị thu thêm phí quản lý y tế. Xem chi tiết
Thu Phương

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Công ty tôi bắt đầu đóng BHXH cho tôi từ tháng 03/2019. Ngày dự sinh của tôi là tháng 12/2019, em chỉ mới đóng được 10 tháng vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Anh

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi đóng BHXH từ tháng 5/2018. Tháng 10/2019, nghỉ việc do hết hạn hợp đồng lao động. Tôi dự kiến sinh con vào ngày 5/3/2020 thì có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không? Tôi mang thai khi hết hợp đồng, doanh nghiệp có quyền không ký hợp đồng lại với tôi không? Xem chi tiết
Phạm Huyền Chi

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi có thể làm thủ tục hưởng BHXH một lần khi chưa đủ 1 năm kể từ ngày có quyết định nghỉ việc được không? Xem chi tiết
Quách Thuỳ Minh

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi là Phó Ban Tài chính xã từ tháng 2/1992 đến tháng 12/1997. Từ tháng 1/1998  đến tháng 3/2002, tôi là kế toán ngân sách xã. Từ 4/2002 đến nay, làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND xã. Vậy, thời gian tôi làm Phó Ban Tài chính xã từ tháng 2/1992 đến tháng 12/1997 có được cộng nối thời gian sau này để hưởng BHXH khi nghỉ hưu không?

Xem chi tiết
Chu Viết Tân

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi làm kế toán một đơn vị hành chính cấp xã ở tỉnh Bình Thuận gặp một trường hợp truy thu BHXH như sau:

Một công chức tham gia công tác có đóng BHXH từ năm 2000, hệ số lương cơ bản được hưởng là 2,25.

Ngày 30/12/2016, có Quyết định của UBND huyện cho hưởng phụ cấp thâm niên nghề, cụ thể như sau:

- Mức phụ cấp thâm niên 8% từ ngày 25/10/2009

- Mức phụ cấp thâm niên 9% từ ngày 30/10/2009

- Mức phụ cấp thâm niên 10% từ ngày 30/10/2010

- Mức phụ cấp thâm niên 11% từ ngày 30/10/2011

- Mức phụ cấp thâm niên 12% từ ngày 30/10/2012

- Mức phụ cấp thâm niên 13% từ ngày 30/10/2013

- Mức phụ cấp thâm niên 14% từ ngày 30/10/2014

- Mức phụ cấp thâm niên 15% từ ngày 30/10/2015

- Mức phụ cấp thâm niên 16% từ ngày 30/10/2016

Sau khi nhận được Quyết định đơn vị vẫn trích nộp BHXH cho công chức đúng theo quy định, nhưng quên không báo tăng mức phụ cấp cho BHXH điều chỉnh.

Ngày 14/11/2017, có Quyết định của UBND huyện nâng mức phụ cấp thâm niên nghề lên 17% từ ngày 30/10/2017. Đơn vị vẫn trích nộp BHXH của công chức đúng theo quy định nhưng quên không báo tăng mức phụ cấp cho BHXH điều chỉnh.

Ngày 1/11/2018, có Quyết định của UBND huyện nâng mức phụ cấp thâm niên nghề lên 18% từ ngày 30/10/2018. Đơn vị báo tăng mức phụ cấp trong tháng 12/2018.

Sau khi BHXH huyện nhận báo tăng thì mới phát hiện và truy thu tiền BHXH từ năm 2009, tổng số tiền BHXH là 9.237.059 đồng; BHYT là 1.575.265 đồng; BHTNLĐ-BNN là 307.093 đồng và tiền lãi truy thu BHXH là 4.229.306 đồng; BHYT là 503.801 đồng; BHTNLĐ-BNN là 174.913 đồng.

Nhận thấy số tiền lãi truy thu quá lớn chiếm tỉ lệ 45,78% nên đơn vị đã yêu cầu BHXH huyện giải trình cách tính truy thu tiền bảo hiểm và lãi chậm nộp nhưng BHXH huyện trả lời do phần mềm tính toán và không giải thích được.

Vậy, việc tính toán truy thu BHXH và truy thu lãi có đúng quy định không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Đặng

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tại Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định:

"e) Mức đóng BHYT của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính".

Vậy, tham gia trong năm tài chính nghĩa là như thế nào?

Ví dụ: Nhà có 3 người A, B, C; người A, B đóng tiền tham gia BHYT trong năm 2018; người C đóng tiền tham gia năm 2019, vậy người C có được giảm trừ tiền không? Là thời điểm 1 trong số các thành viên đóng tiền tham gia BHYT trong năm mà các thành viên còn lại thẻ BHYT còn hạn sử dụng tại thời điểm người kia đóng tiền là được giảm trừ, hay tại thời điểm thẻ của người đóng tiền bắt đầu có hạn sử dụng và thẻ của các thành viên khác vẫn còn hạn sử dụng?

Việc giảm trừ theo quy định "các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính", vậy trong hộ gia đình có 3 người, 2 người tham gia trước còn 1 người chưa tham gia vậy người thứ 2 tham gia trước đó có được giảm trừ hay không? Nếu không được giảm trừ thì khi người thứ 3 tham gia theo quy định được giảm trừ 60%, vậy người thứ 2 tham gia trước đó có được truy giảm số tiền giảm trừ 70% không?

Xem chi tiết
Lê Dũng