Tìm kiếm

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động ký Hợp đồng khoán theo thời gian dài hạn hơn 1 tháng, nếu làm việc theo ca 4-8giờ/ngày, trong tháng làm 20-26 ngày công thì công ty đóng BHXH cho nhân viên như thế nào?

Người lao động phải có đủ thời gian làm việc 8 giờ x 14 ngày sẽ được đóng BHXH, còn nếu làm chưa đủ 112 giờ công trong tháng thì không được đóng BHXH, phải báo giảm BHXH tháng đó có đúng không?

Đối với trường hợp làm thời vụ dưới 3 tháng, năm 2017 đã ký nhưng người lao động nghỉ làm và đến năm 2018 xin làm thời vụ lại, hợp đồng lao động thời vụ năm 2018 dưới 1 tháng thì có được ký hợp đồng lao động thời vụ này nữa không? Tối đa năm 2018 người lao động này được ký hợp đồng thời vụ 2 lần có đúng không? Nếu người lao động làm trên một tháng liên tục thì sẽ khai báo tăng BHXH cho người lao động.
Xem chi tiết

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 8/3/2019, tôi nghỉ việc và báo công ty cắt giảm BHXH. Công ty ngay sau đó đã báo giảm lao động và cơ quan BHXH đã gửi thông báo về việc này.  Trong khi Công ty tôi cũng chưa kịp gửi BHYT và sổ BHXH tới cơ quan BHXH trực thuộc thì nay tôi quay lại làm việc tại Công ty và muốn báo tăng lại lao động. Hiện Công ty tôi đã hoàn thành đóng BHXH của tháng 3/2019 và không nợ BHXH. Vậy, có cách nào để giảm thiểu việc chốt sổ rồi lại báo tăng không? Xem chi tiết
Lê Thị Dịu

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi lĩnh bảo hiểm thất nghiệp đến hết ngày 4/2/2019. Thẻ BHYT của tôi cũng đã đủ thời gian tham gia 5 năm liên tục. Tôi không có ý định đi làm tại công ty và muốn tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tuy nhiên thời hạn thẻ BHYT của gia đình tôi là hết tháng 4/2019. Vậy, tôi đợi đến khi thẻ BHYT của cả gia đình hết thời hạn rồi mới mua chung thì tôi có bị mất quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục không? Hộ gia đình phải mua BHYT cùng lúc mới được giảm trừ có đúng không? Xem chi tiết
Trần Hiền

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi đi nghĩa vụ quân sự từ năm 1986, đến năm 1989 ra quân và tham gia công tác, đóng BHXH được 19 năm. Với, thời gian đi nghĩa vụ quân sự tôi có được tính đóng BHXH không? Thủ tục thế nào?
Xem chi tiết
Trần Minh Cộng

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Khoản 6, Điều 1 Luật 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT (Điểm b, Khoản 2, điều 12 Luật BHYT hợp nhất) thì “người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng” thuộc nhóm đối tượng do tổ chức BHXH đóng kinh phí tham gia BHYT.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 17, Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì “người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng” lại thuộc nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng kinh phí tham gia BHYT. 

Do vướng mắc trên nên hiện tại các địa phương chưa thể cấp thẻ BHYT cho đối tượng là “người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng”.

Vậy, quy định tại Khoản 17, Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có phù hợp với các quy định của Luật số 46/2014/QH13 không? Nếu các địa phương dùng ngân sách Nhà nước để mua thẻ BHYT cấp cho các đối tượng “người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng” thì có vi phạm các quy định về tài chính không?

Xem chi tiết
Lê Văn Sơn

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Năm nay tôi 34 tuổi, đóng BHXH được 10 năm. Nếu, tôi muốn đóng luôn 1 lần 10 năm để đủ thời gian 20 năm đóng BHXH thì tôi có được nhận lương hưu hàng tháng ngay không? Xem chi tiết
Nguyễn Phương Nguyệt Vương

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi công tác trong lực lượng Công an nhân dân được 3 năm 6 tháng, sinh non ở tuần thai thứ 29, hiện đã nghỉ hết chế độ thai sản nhưng con của tôi vẫn ốm và chỉ nặng 4,5kg. Vậy, tôi có được nghỉ thêm không? Xem chi tiết
Quỳnh Ngân

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Bố đẻ của tôi sinh ngày 1/7/1959, tham gia quân đội 10 năm ở Campuchia, sau đó ra quân. Từ năm 2008 đến năm 2018 làm việc tại doanh nghiệp, đã đóng BHXH được 20 năm. Tháng 9/2018 bố tôi nghỉ việc, ngày 20/12/2018 có quyết định giám định mất sức lao động. Vậy, cách tính lương hưu của bố tôi như thế nào? Có được hưởng chế độ trong quân đội không, có phụ cấp gì không? Bố tôi được tính hưu theo năm 2018 hay năm 2019?
Xem chi tiết
Trần Hoàng Phương Chi

Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi công tác tại 1 trường tiểu học, đóng BHXH được 39 năm 8 tháng, ngày 1/5/2019 tôi sẽ nghỉ hưu. Xin hỏi, tôi có được trợ cấp do dư thời gian đóng BHXH không? Mức hưởng thế nào? Tháng 2/2019 tôi có được hưởng chế độ nghỉ 3 tháng chờ hưu không?
Xem chi tiết
Lê Quốc Vũ