Tìm kiếm

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Ngày 1/12/2014, tôi được tuyển dụng vào làm việc tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị sự nghiệp công lập) với chức danh chuyên môn là chuyên viên (làm trợ giảng giảng viên), áp dụng thời gian tập sự 1 năm từ ngày 1/2/2015 đến ngày 30/11/2015 (chưa bao gồm thời gian thử việc từ 1/12/2014 - 31/1/2015), hưởng 85% lương cơ bản nhà nước. Sau quá trình giảng thử, ngày 26/8/2015, trường ban hành quyết định về việc chuyển ngạch đối với cán bộ viên chức và chuyển tôi từ ngạch chuyên viên (01.003) sang ngạch giảng viên (15.111, nay là ngạch V.07.01.03). Hiện tại tôi đang làm việc dưới hình thức hợp động không xác định thời hạn, hưởng lương bậc 2, hệ số 2,67 với chức danh giảng viên hạng II. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được xem là viên chức theo quy định của Luật Viên chức hay không?

Xem chi tiết
Bùi Đoàn Danh Thảo

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin Bộ Y tế cho biết danh sách các cơ sở có khả năng thu dung, điều trị COVID-19 Xem chi tiết
Ngô Lương

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Việc phòng chống lây nhiễm tại cơ sở cách ly y tế tập trung được thực hiện như thế nào? Xem chi tiết
Lê Tùng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Cán bộ y tế và nhân viên cơ sở cách ly y tế tập trung thực hiện nhiệm vụ gì? Xem chi tiết
Nguyễn Nhi

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Đối tượng và thời gian cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)? Xem chi tiết
Bùi An

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Người được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) cần làm gì?

Xem chi tiết
Dương Hoài Thu

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Người được cách ly y tế tại nhà để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) cần làm gì? Thành viên trong hộ gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú của người được cách ly nên làm gì?
Xem chi tiết
Phan Thị Thanh Xuân

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Thời gian cách ly y tế tại nhà để phòng chống bệnh do nCoV là bao lâu? Xem chi tiết
Đào Thị Thu

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, những ai phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)?

Xem chi tiết
Lê Hồng Hải

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Vi rút Corona mới chỉ gây bệnh ở người già, hay người trẻ cũng bị bệnh?

Xem chi tiết
Vũ Văn