Tìm kiếm

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi là y sỹ y học cổ truyền, đã có Chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân, nay muốn đi học tại Khoa y học cổ truyền của Bệnh viện thị xã để xin xác nhận hành nghề, mở phòng chuẩn trị. Xin hỏi, ông học ở khoa y học cổ truyền bệnh viện thị xã có đủ thẩm quyền để xác nhận hay phải đến học tại Bệnh viện y học cổ truyền để được xác nhận? Xem chi tiết
Dương Văn Mạnh

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hỏi tỉnh nào tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ? Xem chi tiết
Mai Hồng Quế

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể cách lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19? Xem chi tiết
Hàn Thu Hồng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin Bộ Y tế cho biết các cách đơn giản nhất để phòng, chống dịch COVID-19? Xem chi tiết
Thu Hà

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hỏi, nếu thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, cần thực hiện những biện pháp gì?

Xem chi tiết
Mai Huê

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin được hướng dẫn các bài tập nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng? Xem chi tiết
Thanh Hương

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, chế độ dinh dưỡng thế nào là hợp lý đối với người cao tuổi để phòng, chống dịch Covid-19? Xem chi tiết
Hoài Thu

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin cho biết, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính cần thực hiện những biện pháp gì để phòng tránh lây nhiễm Covid-19?
Xem chi tiết
Thu Ba

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Để vệ sinh, khử khuẩn môi trường phòng chống dịch COVID-19, các gia đình cần làm theo các bước như thế nào? Xem chi tiết
Bùi Thị Minh

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Để vệ sinh, khử khuẩn môi trường phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện như thế nào? Xem chi tiết
Trần Minh Nghĩa