Tìm kiếm

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT không có hướng dẫn quy đổi từ nghiên cứu khoa học ra giờ chuẩn và ngược lại. Tuy nhiên, nhiều trường đại học đều có quy định về việc quy đổi giờ nghiên cứu khoa học ra giờ chuẩn. Tôi xin hỏi, các căn cứ để quy đổi giờ nghiên cứu khoa học ra giờ chuẩn như thế nào?
Xem chi tiết
Phạm Thị Vân Nhâm

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Trường hợp có bằng thạc sĩ nhưng không có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh B1 (Khung tham chiếu châu Âu) thì trong bảng điểm thạc sĩ kết quả của môn học tiếng Anh B1 có được dùng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thi nâng ngạch và quy hoạch cán bộ hay không? Nếu được dùng để thay thế thì quy định tại văn bản nào?
Xem chi tiết
Lâm Quang Khải

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần, giáo viên làm công tác chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần. Nhưng trên thực tế giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học hiện nay phải thực hiện dạy đủ 20 tiết các môn học quy định và thêm 1 tiết chào cờ, 1 tiết sinh hoạt cuối tuần và 10 phút sinh hoạt đầu buổi học. Ngoài ra, mỗi tháng, giáo viên chủ nhiệm phải có 1-2 buổi quản lý lớp lao động (chưa tính đến các buổi phong trào văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, gọi học sinh đi học,..). Như vậy những giáo viên chủ nhiệm lớp đã thực hiện hết và nhiều hơn thời gian, số tiết quy định chung là 23 tiết/tuần. Xin hỏi, những tiết như chào cờ, sinh hoạt cuối tuần, sinh hoạt đầu buổi học, lao động có được tính vào số tiết giảng dạy cho giáo viên chủ nhiệm hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Sáng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi là giảng viên trong biên chế của trường đại học công lập A từ tháng 9/2008 đến tháng 10/2012, trong đó có 12 tháng hợp đồng làm việc lần đầu (tháng 9/2008 - tháng 8/2009). Từ tháng 9/2013 đến nay, tôi là giảng viên trong biên chế của trường đại học công lập B, trong đó có 12 tháng hợp đồng làm việc lần đầu (tháng 9/2013- tháng 8/2014). Xin hỏi, thời gian tôi công tác tại trường đại học công lập A có được tính vào tổng thời gian đủ điều kiện để được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên dành cho nhà giáo hay không? Trong trường hợp của tôi, thời gian ông bắt đầu được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên dành cho nhà giáo là từ tháng, năm nào?
Xem chi tiết
Phan Thanh Việt

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi là con bệnh binh hạng 1/3, hiện học năm cuối hệ cao đẳng chính quy tại trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. Xin hỏi, sau khi tốt nghiệp, tôi muốn liên thông đại học 1,5 năm ngay tại trường thì có được hưởng chế độ miễn, giảm học phí nữa không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Thanh

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi có hộ khẩu ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, là người dân tộc Tày, hiện đang học tại Trường Dân tộc nội trú Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên. Xin hỏi, tôi có được xét tuyển thẳng vào một số trường đại học không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tại Khoản 1, Điều 4 Quyết định 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "1. Căn cứ vào khả năng ngân sách, các địa phương bảo đảm hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng virút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT thông qua Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV…".

Mặt khác, Điều 1 Quyết định 14/2012/QĐ-TTg quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo như sau:

“1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 2. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh theo Quyết định này gồm:

1. Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo.

2. Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

4. Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí".

Căn cứ các quy định trên, người nhiễm HIV không thuộc các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg khi điều trị thuốc kháng vi rút HIV có được sử dụng Quỹ khám chữa bệnh người nghèo để hỗ trợ kinh phí cùng chi trả hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Tước

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Căn cứ Thông tư số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015, tại Khoản 2, Điều 4 quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên. Tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở. Tôi xin hỏi, giáo viên được đào tạo chuyên ngành thể dục-thể thao phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có đủ tiêu chuẩn để dự tuyển vào dạy chuyên thể dục ở bậc tiểu học không?
Xem chi tiết
Lưu Tấn Tỵ

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi là cán bộ tin học, ngạch kỹ sư, làm nhiệm vụ quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy tính và phần mềm quản lý bệnh viện, được xét hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề là 20%. thì mức hưởng phụ cấp như vậy có đúng không? Xem chi tiết
Phùng Thu

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tôi đã có chứng chỉ hành nghề gây mê hồi sức. Nếu tôi học thêm chuyên khoa định hướng tai mũi họng (hoặc răng hàm mặt hoặc mắt) thì có được cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề tai mũi họng (hoặc răng hàm mặt, hoặc mắt) không? Nếu được thì thủ tục cấp bổ sung hay cấp lại sẽ như thế nào?
Xem chi tiết
Trần Anh Thủy