Tìm kiếm

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Thường xuyên rửa mũi bằng nước muối có giúp ngăn ngừa lây nhiễm vi rút Corona mới (2019-nCoV) không?

Xem chi tiết
Dương Hương

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Khói và khí pháo hoa và pháo có thể phòng vi rút Corona mới (2019-nCoV)?

Xem chi tiết
Lê Nhung

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, kháng sinh có hiệu quả trong việc dự phòng và điều trị nCoV không? Có thuốc cụ thể nào để dự phòng hoặc điều trị nCoV không?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khuyên

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, ai có thể nhiễm virút nCoV và ai có nguy cơ bị bệnh nặng?

Xem chi tiết
Trần Nguyễn Hùng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi Bộ Y tế có những khuyến cáo nào đối với người lao động và người sử dụng lao động để phòng chống bệnh nCoV tại nơi làm việc? Xem chi tiết
Nguyễn Văn Dũng

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, có thể gây lây truyền 2019-nCoV từ người không có triệu chứng không? Xem chi tiết
Trần Ninh

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, sự khác biệt giữa nhiễm nCoV, cúm hoặc cảm lạnh là gì? Thời gian ủ bệnh là bao lâu?

Xem chi tiết
Hoàng Văn Bình

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, đeo, sử dụng, tháo và bỏ khẩu trang như thế nào? Xem chi tiết
Ngô Nam

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, vi rút corona mới lây lan như thế nào? Có thể tồn tại trên các bề mặt trong thời gian bao lâu?

Xem chi tiết
Nguyễn Hiếu

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xin hỏi, vi rút Corona là gì? Vi rút Corona “mới” là gì? Có giống vi rút gây ra bệnh SARS không? Mức độ nguy hiểm như thế nào?

Xem chi tiết
Trần Thị Lân