Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi hiện làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngân sách Nhà nước và muốn hỏi nội dung sau: Các công trình trường học bao gồm nhiều hạng mục như xây lắp, trang thiết bị... đối với hạng mục trang thiết bị công trình, lúc lập dự án, dự toán được tạm tính bằng suất đầu tư. Sau khi được UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án có triển khai đến hạng mục trang thiết bị, trong hạng mục này có thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trang thiết bị. Vậy chủ đầu tư là Ban quản lý dự án có được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trang thiết bị không?
Xem chi tiết
Thái Hoàng Ân

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi: Phòng thuộc UBND huyện được giao làm chủ đầu tư công trình xây dựng, nhưng Phòng chỉ có 1 cán bộ chuyên ngành xây dựng thì có thể thành lập Ban quản lý dự án không? Phòng này chuyên môn không phải là xây dựng, nhưng là Chủ đầu tư nên phải ký tên, đóng dấu vào bản vẽ thi công, như vậy có được không?
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Nam

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi, trường hợp nào được và trường hợp nào không được đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, thủ tục và mức tiền đặt bảo lãnh như thế nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thuận

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi, hiện nay khi thu hồi đất nông nghiệp để làm tuyến lộ giao thông nông thôn thì các hộ dân có được bồi thường, hỗ trợ không và nếu được thì chế độ bồi thường như thế nào?
Xem chi tiết
Trần Phong

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có thắc mắc sau: Khi lựa chọn đơn vị lập dự án (công trình thiết kế 2 bước), Chủ đầu tư thực hiện theo hình thức sơ tuyển kiến trúc. Phương án kiến trúc đã được cấp phê duyệt chấp thuận. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên dự án không triển khai được, chủ đầu tư đã báo cáo cơ quan quyết định đầu tư và được giới thiệu địa điểm khác. So với dự án cũ đã được phê duyệt thì dự án mới thay đổi toàn bộ về quy mô, địa điểm và tổng mức đầu tư, giải pháp kiến trúc đã lập cũng không còn phù hợp. Cơ quan quyết định đầu tư đã ra quyết định phê duyệt lại dự án. Vậy, trong trường hợp này, chủ đầu tư có được sử dụng kết quả sơ tuyển kiến trúc ở giai đoạn lập dự án cũ áp dụng cho dự án mới không?

Xem chi tiết
Phạm Hữu Kiên

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi được cấp sổ đỏ mảnh đất có diện tích 40m2, trên sơ đồ thể hiện là bề ngang 4m, chiều dài là 10m, nhưng trên thực tế bề ngang là 5m, chiều dài là 8m và không có tranh chấp với các nhà xung quanh? Vậy, tôi có thể thay đổi lại sơ đồ trên sổ đỏ cho đúng với thực tế được không và nếu được thì phải làm thủ tục gì?
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Cường

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi được biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai, được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp nhưng không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch hoặc tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất đó không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền". Vậy, tôi muốn hỏi, đối với trường hợp người sử dụng đất quy định tại điều này đã sử dụng đất trước khi có quy hoạch sử dụng đất được xét duyệt, nhưng không phù hợp với quy hoạch thì có được cấp giấy chứng nhận không?

Xem chi tiết
Trần Thanh Tùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty của tôi đang đầu tư kinh doanh tại Vương quốc Campuchia. Tuy nhiên, các xe vận tải hàng hóa, xe ô tô con của Công ty không được phép qua lại các cửa khẩu. Tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị Sở Giao thông vận tải địa phương cấp phép cho xe lưu thông qua cửa khẩu nhưng đều nhận được trả lời chưa có quy định về vấn đề này. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để tháo gỡ vướng mắc này cho công ty.
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Tuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi, nếu công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra đóng dấu rồi thì khi chủ đầu tư phê duyệt có phải đóng thêm dấu “đã phê duyệt” không? Chữ ký của người ký xác nhận bên chủ đầu tư là của lãnh đạo hay cán bộ chuyên môn? Ngoài ra mức phí thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng được áp dụng theo quy định nào? Nếu thuê tổ chức, cá nhân thẩm tra thì có được tính chi phí theo Quyết định số 957/QĐ-BXD không? Phí thẩm tra thiết kế Chủ đầu tư nộp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trước khi nhận kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được lấy từ nguồn nào?

Xem chi tiết
Vũ Ngọc Nam

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi, công trình san tạo mặt bằng (hoặc san nền) thuộc nhóm công trình nào trong bảng phân loại, phân cấp công trình và văn bản nào quy định việc này?
Xem chi tiết
Trần Văn Cường