Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty cổ phần xây dựng Tasco (tỉnh Nam Định) thắc mắc như sau: Theo mã hiệu AF.15410, 1m3 bê tông bao gồm 0,014 m3 gỗ và 3,5 kg nhựa đường, tuy nhiên, mã hiệu lại không quy định khối lượng này là định mức cho khe co giãn dài, rộng, sâu bao nhiêu và độ dày của gỗ, nhựa đường được phân chia như thế nào? Trường hợp thiết kế mặt đường rộng 5,5m, dày 20cm và dọc tuyến đường, cứ 5m bố trí 1 khe rộng 1cm, dày 20cm (gỗ dày 17cm, nhựa đường dày 3cm) thì có được áp dụng khối lượng gỗ và nhựa đường theo mã hiệu AF.15410 như nêu trên không?


Xem chi tiết
Công ty cổ phần xây dựng Tasco

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi, ngày 21/6/2013 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình cá nhân cho đến khi Luật Đất đai sửa đổi được ban hành. Vậy, trong thời gian chờ Luật Đất đai sửa đổi được ban hành thì các hộ gia đình có được làm thủ tục chuyển nhượng, tặng cho hay không? Nếu được thì thời hạn sử dụng ghi trên Giấy Chứng nhận cấp cho người được nhận là như thế nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Hương

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn biết, công trình nhỏ hơn 15 tỷ đồng chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì sau khi có quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật có cần làm quyết định phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán nữa không?
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Nam

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi đang làm việc tại Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai của thành phố Hải Phòng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố giao làm đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án khắc phục thiên tai một số đoạn đê biển, trong đó có nhiệm vụ lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Tôi muốn hỏi, Ban quản lý có được sử dụng toàn bộ phần chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của dự án và cùng với chi phí quản lý dự án để trả lương cho nhân viên thuộc Ban quản lý và chi một số việc khác không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hương Giang

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng thủy lợi Thái Bình đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn vấn đề sau: Tại Điều 7 Thông tư số 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định: "Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỉ lệ 2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác...". Công ty đang lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án công trình gồm rải thảm nhựa mặt đường giao thông và xây dựng cống thoát nước, cầu cống ngang đường. Công trình đường giao thông và cống thoát nước trải dài theo tuyến Công ty lập dự toán với chi phí lán trại 2%. Vậy, phần cầu và cống ngang đường để nước sông chảy qua thuộc hạng mục đường giao thông có được tính chi phí lán trại 2% không? Khi làm đường giao thông chạy cắt ngang qua sông thì nhân công thi công phần cống ngang đường để nước sông chảy qua kết hợp với làm cầu sẽ được tính theo nhóm lương nào?

Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi đang quản lý dự án thi công một tuyến đường với chiều dài 3km và có các công trình cầu có Lo = 6m, cống, rãnh dọc. Trong quá trình thi công có sự thay đổi về cầu từ 6m lên 9m; rãnh hình thang đổi thành rãnh hình hộp, bổ sung một số đoạn rãnh đấu nối... những thay đổi trên không làm vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt. Tôi muốn hỏi, trường hợp này có cần phê duyệt lại quy mô đầu tư không?

Xem chi tiết
Võ Văn Dũng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi đang lập dự toán công trình xây dựng kè biển và áp dụng Định mức ban hành kèm theo Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN ngày 2/6/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để lập dự toán hạng mục đúc tấm lát bê tông (loại có ngàm). Theo định mức nêu trên, hao phí nhân công bậc 3,5/7 là 4,12 công/m3. Tôi muốn được biết, định mức này có bao gồm phần nhân công gia công lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn không và có thể áp dụng để lập dự toán công trình xây dựng kè biển không?
Xem chi tiết
Lê Văn Bình

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công trình thủy lợi Ia M'La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai được chia thành 3 dự án thành phần cho 3 chủ đầu tư (Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai; UBND huyện Krông Pa). Trong đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai là đại diện chủ đầu tư xây dựng Hợp phần hệ thống kênh cấp 1, kênh nội đồng, hồ Ia M’La. Tổng chi phí quản lý dự án tính theo tỷ lệ % chi phí xây dựng công trình cả dự án lớn là hơn 940 triệu đồng. Đại diện Ban Quản lý dự án, tôi muốn được biết, để tính bổ sung chi phí quản lý dự án thì có thể vận dụng quy định tại khoản 2.6, mục 2 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng hay áp dụng khoản 1.1 mục 1 Quyết định 957/QĐ-BXD?

Xem chi tiết
Phạm Công Ngọc

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị của tôi đang làm chủ đầu tư một số dự án xây dựng công trình giao thông. Dự án được chia làm nhiều gói thầu. Việc thiết kế được thực hiện theo 3 bước và bước lập bản vẽ thi công sẽ do nhà thầu thi công thực hiện. Hiện nay đơn vị đang tiến hành phê duyệt dự toán từng gói thầu để phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu. Trong dự toán gói thầu có chi phí thiết kế bản vẽ thi công. Vây, định mức tỉ lệ % chi phí thiết kế bản vẽ thi công cho từng gói thầu được tính theo chi phí xây dựng của từng loại gói thầu hay trong cả dự án? Trường hợp chưa có giá trị dự toán của tất cả các gói thầu thì phương pháp tính như thế nào?

Xem chi tiết
Đỗ Văn Hòa

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi công tác tại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Vĩnh Long, hiện đang thực hiện công tác đo đạc hiện trạng công trình điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Trung tâm Cái Ngang trên địa bàn tỉnh. Các quy định về công tác trắc địa, khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng không đề cập đến yêu cầu phải thể hiện mương vườn trên bản đồ. Do vậy, chỉ khi lập quy hoạch chi tiết, Trung tâm Quy hoạch Xây dựng tỉnh Vĩnh Long mới thể hiện mương vườn để làm căn cứ tính khối lượng san nền. Xin hỏi, công trình Trung tâm Cái Ngang là công trình đo đạc hiện trạng với mục đích phục vụ công tác quy hoạch chung thì có cần thể hiện các mương vườn có độ rộng 2m không?
Xem chi tiết
Trần Thanh Tân