Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi làm việc tại ban quản lý dự án công trình xây dựng trường học, khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thì phát hiện có 17 ngôi mộ. Đơn vị thi công không đồng ý di dời mộ vì không nằm trong hợp đồng. Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đã thuê người di dời toàn bộ số mộ này. Tôi xin hỏi, phần di dời mộ có được tính vào khối lượng phát sinh không? Chủ đầu tư đã di dời thì thủ tục thanh toán như thế nào? Có được lấy vốn dự phòng để thanh toán không?
Xem chi tiết
Vũ Đức Hùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi: Theo quy định hiện hành, tốc độ tối đa cho phép của xe máy khi tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư, ngoài khu vực đông dân cư, trên đường cao tốc là bao nhiêu? Xem chi tiết
Nguyễn Văn Toàn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trước đây, Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ còn hiệu lực thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng được hướng dẫn theo Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng. Hiện nay, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ đã có hiệu lực và thay thế Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, nhưng không có Thông tư hướng dẫn thực hiện thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Vậy cho tôi hỏi, việc thẩm tra dự toán chi phí khảo sát xây dựng được thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết
Lê Thị Tịnh Hảo

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Bố tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động từ tháng 9/2010. Tháng 3/2011, bố tôi làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho mẹ tôi. Tôi xin hỏi, khi tặng cho quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng do doanh nghiệp tư nhân đứng tên thì phải làm những thủ tục gì? Có phải viết hóa đơn để tặng cho không?
Xem chi tiết
Trần Thế Viên

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Chúng tôi thiết kế cải tạo công trình mạng lưới đường ống cấp nước hiện đang sử dụng. Khi tính chi phí thiết kế chúng tôi đã tính hệ số điều chỉnh tăng chi phí thiết kế là 1,30 cho công trình đường ống cấp nước cấp IV theo quy định tại mục 3.3.14 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009. Xin hỏi, chúng tôi có được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng là 1,2 cho trường hợp thiết kế cải tạo theo quy định tại mục 3.3.6.1 Quyết định số 957/QĐ-BXD không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thiện

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi đang thẩm tra một dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, thuộc công trình cấp III. Các hạng mục đều áp chi phí chung, lán trại, chi phí trực tiếp theo công trình hạ tầng kỹ thuật, riêng hạng mục giao thông, đơn vị tư vấn áp các chi phí theo công trình giao thông. Tôi xin hỏi, đơn vị tư vấn lập như vậy có đúng không?
Xem chi tiết
Lê Mạnh Linh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, việc phân bổ chi phí dự phòng chung của dự án trong tổng mức đầu tư vào giá của các gói thầu tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết
Cấn Quang Minh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi: Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2012-2016, nhưng thời gian thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án đã hết, nhà thầu thi công xin gia hạn, vậy chủ đầu tư có phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định không? Xem chi tiết
Nguyễn Mậu Vương

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ có quy định mức hỗ trợ đối với đối tượng người có công khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở được tính trong định mức đất ở do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và tính trên số tiền sử dụng đất mà người được hỗ trợ phải nộp. Tuy nhiên, Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 15/1/2008 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định mức hỗ trợ khi chuyển mục đích sử dụng đất (được hiểu là từ đất nông nghiệp sang đất ở) đối với đối tượng người có công được hỗ trợ mức 100% (mức tối đa) là 80 triệu đồng; đối tượng người có công được hỗ trợ mức 90% là 72 triệu đồng; đối tượng người có công được hỗ trợ 80% là 64 triệu đồng. Tôi xin hỏi, quy định như vậy có đúng không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hải

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài muốn xây dựng nhà máy ở Việt Nam có nhất thiết phải xây trong khu công nghiệp không? Nếu không thì khu vực đất nào doanh nghiệp có thể xây dựng nhà máy? Trường hợp đất mà doanh nghiệp nước ngoài đã được phê duyệt nhưng 2 năm vẫn chưa thực hiện thì doanh nghiệp có thể chuyển đổi cho doanh nghiệp khác được không? Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng có nhất thiết phải hoạt động đúng theo ngành nghề đã được phê duyệt đầu tư không?
Xem chi tiết
Mai Lan