Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi: Đối với loại hợp đồng trọn gói, sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chưa ký hợp đồng thì phát hiện một số nội dung công việc không chính xác, nhà thầu đã gửi văn bản đến bên mời thầu đề nghị bổ sung khối lượng thiếu vào hợp đồng. Vậy, trường hợp này phải xử lý thế nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Toàn Thắng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có giấy phép lái xe mô tô từ năm 2007, do sơ xuất nên ảnh trên giấy phép bị mờ và đã mất hồ sơ gốc. Vậy xin hỏi tôi muốn đổi giấy phép lái xe thì cần những thủ tục gì?
Xem chi tiết
Giàng Seo De

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, theo quy định mới, khi công trình xây dựng xảy ra sự cố thì đơn vị nào chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết và việc này được thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Quyết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hiện tôi công tác tại Ban QLDA xây dựng công trình nâng cấp kiên cố hóa kênh Đồng Nê huyện Xuân Trường, hiện tôi có một số vướng mắc trong vận dụng định mức duy tu bảo dưỡng đê điều, rất mong nhận được hướng dẫn, cụ thể như sau: Dự án kênh Đồng Nê huyện Xuân Trường cần đắp mở rộng thân đê cũ nên tre đã trồng lâu năm ngoài đê phải chặt ngọn, đánh gốc và dịch chuyển cụm tre này để trồng lại sau khi đắp đê, mỗi cụm tre đánh lên gồm từ 10-12 gốc tre. Theo định mức kèm theo Quyết định 1228/QĐ-BNN-ĐĐ mã hiệu 10.21.10 đối với công tác trồng tre thường chắn sóng bảo vệ đê thì công trồng tre trang đôi gồm 2 gốc trong 1 cụm là 0,225 công (nhân công 1,5/7). Như vậy, đối với cụm tre trồng lại của dự án, mỗi cụm có từ 10-12 gốc tre thì công trồng lại tư vấn thiết kế áp dụng là 0,225 x (10/2) = 1,125 công (trong đó: 10 là số gốc trong 1 cụm tre đánh lên để trồng lại ngoài thực tế và 2 là số gốc tre trong 1 cụm theo quy định trong định mức). Tôi xin hỏi: Việc vận dụng định mức như nêu trên của đơn vị tư vấn có phù hợp không?

Xem chi tiết
Phạm Thị Lan

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi tham khảo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 thấy có quy định, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất thuê đất của Nhà nước, nếu trả tiền thuê đất hàng năm thì chỉ được cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; nếu trả tiền thuê đất một lần thì được cho thuê lại với hình thức trả tiền thuê đất một lần hoặc trả hàng năm. Theo tôi, quy định này sẽ gây khó cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng bởi hiện nay, đa số các doanh nghiệp này thuê đất của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và cho thuê lại theo hình thức trả tiền một lần. Còn theo khoản 2, Điều 210 Luật Đất đai 2013, trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp mà đã cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải nộp tiền cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ; người thuê lại đất có quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê sau khi chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước. Nếu thực hiện đúng như quy định sẽ làm ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp đang thuê đất đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trước toàn bộ tiền thuê đất cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, mà doanh nghiệp đầu tư hạ tầng chưa thực hiện thanh toán tiền một lần cho Nhà nước. Nếu tất cả những hợp đồng cho thuê đã có và đã được cấp GCNQSDĐ đột nhiên bị mất hiệu lực thì sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ thống ngân hàng nói chung do liên quan đến khối lượng lớn tài sản bảo đảm. Tôi cho rằng nên bỏ khoản 2, Điều 210 vì không nên gắn liền nghĩa vụ của người thuê đất với nghĩa vụ của người cho thuê đất. Nếu không thể bỏ khoản này thì các văn bản hướng dẫn phải nêu rõ là luật không áp dụng trên cơ sở hồi tố làm vô hiệu hoặc không thể chuyển nhượng các hợp đồng thuê đã có.

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hoàn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo quy định của Luật Đất đai thì “Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết”. Trường hợp ông A và ông B sử dụng đất liền kề tranh chấp ranh giới đất với nhau (ông A cho rằng ông B lấn đất của mình còn ông B cho rằng mình đang sử dụng đất đúng Giấy chứng nhận được cấp), trong lúc đó ông B đã được cấp Giấy chứng nhận, còn ông A chưa được cấp Giấy chứng nhận và không có giấy tờ về quyền sử dụng đất ở trên. Vậy xin hỏi Bộ trường hợp tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào?

Xem chi tiết
Lê Anh Tuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hiện nay đơn vị chúng tôi được Chủ tịch UBND TP. Cà Mau giao làm chủ đầu tư một số công trình cấp III. Chúng tôi đã trình cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Tôi xin hỏi: Cơ quan xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, không thuê tổ chức tư vấn thẩm tra thì có đủ cơ sở để trình cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật không hay bắt buộc phải thẩm tra thì mới đủ cơ sở thẩm định và trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật?

Xem chi tiết
Phan Văn Phúc

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi đang thẩm tra một dự án xây dựng đường giao thông thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trong dự toán, tại bảng tính Cước vận chuyển cơ giới có bổ sung hệ số vượt đèo 1,11, là đèo Măng Đen chiều dài khoảng 15km. Theo đó, bảng cước vận chuyển tư vấn thiết kế lập như sau: Tổng cự ly đường vận chuyển vật liệu đến chân công trình từ TP. Kon Tum đến chân công trình là 60km đường loại 4 (trong đó có cả chiều dài đèo Măng Đen khoảng 15km); Tổng thành tiền bù cước vận chuyển đã nhân hệ số vượt đèo 1,11 và các hệ số như trên. Tôi xin hỏi, hệ số vượt đèo mà tư vấn đưa vào có phù hợp không và căn cứ vào quy định nào?

Xem chi tiết
Phạm Ngọc Tuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trường hợp đất của hộ gia đình sử dụng đất không có giấy tờ hợp lệ nhưng đã tự chuyển nhượng cho người khác bằng giấy viết tay với nhau nhưng bên chuyển nhượng mới được 1 thành viên ký. Nay người nhận chuyển nhượng sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp (phường xác nhận), phù hợp với quy hoạch thì có được cấp giấy chứng nhận không (việc chuyển nhượng thực hiện trước ngày 1/7/2004)? Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Dũng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi: Các loại xe công vụ gắn biển số xanh nhưng không có còi hú và đèn nhấp nháy thì có được phép lấn làn đường đã được kẻ vạch liền không?
Xem chi tiết
Phạm Thị Hải Yến