Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi, hiện nay khi thu hồi đất nông nghiệp để làm tuyến lộ giao thông nông thôn thì các hộ dân có được bồi thường, hỗ trợ không và nếu được thì chế độ bồi thường như thế nào?
Xem chi tiết
Trần Phong

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có thắc mắc sau: Khi lựa chọn đơn vị lập dự án (công trình thiết kế 2 bước), Chủ đầu tư thực hiện theo hình thức sơ tuyển kiến trúc. Phương án kiến trúc đã được cấp phê duyệt chấp thuận. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên dự án không triển khai được, chủ đầu tư đã báo cáo cơ quan quyết định đầu tư và được giới thiệu địa điểm khác. So với dự án cũ đã được phê duyệt thì dự án mới thay đổi toàn bộ về quy mô, địa điểm và tổng mức đầu tư, giải pháp kiến trúc đã lập cũng không còn phù hợp. Cơ quan quyết định đầu tư đã ra quyết định phê duyệt lại dự án. Vậy, trong trường hợp này, chủ đầu tư có được sử dụng kết quả sơ tuyển kiến trúc ở giai đoạn lập dự án cũ áp dụng cho dự án mới không?

Xem chi tiết
Phạm Hữu Kiên

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi được cấp sổ đỏ mảnh đất có diện tích 40m2, trên sơ đồ thể hiện là bề ngang 4m, chiều dài là 10m, nhưng trên thực tế bề ngang là 5m, chiều dài là 8m và không có tranh chấp với các nhà xung quanh? Vậy, tôi có thể thay đổi lại sơ đồ trên sổ đỏ cho đúng với thực tế được không và nếu được thì phải làm thủ tục gì?
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Cường

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi được biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ thì: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai, được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp nhưng không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch hoặc tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định này thì toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất đó không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền". Vậy, tôi muốn hỏi, đối với trường hợp người sử dụng đất quy định tại điều này đã sử dụng đất trước khi có quy hoạch sử dụng đất được xét duyệt, nhưng không phù hợp với quy hoạch thì có được cấp giấy chứng nhận không?

Xem chi tiết
Trần Thanh Tùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty của tôi đang đầu tư kinh doanh tại Vương quốc Campuchia. Tuy nhiên, các xe vận tải hàng hóa, xe ô tô con của Công ty không được phép qua lại các cửa khẩu. Tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị Sở Giao thông vận tải địa phương cấp phép cho xe lưu thông qua cửa khẩu nhưng đều nhận được trả lời chưa có quy định về vấn đề này. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để tháo gỡ vướng mắc này cho công ty.
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Tuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi, nếu công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra đóng dấu rồi thì khi chủ đầu tư phê duyệt có phải đóng thêm dấu “đã phê duyệt” không? Chữ ký của người ký xác nhận bên chủ đầu tư là của lãnh đạo hay cán bộ chuyên môn? Ngoài ra mức phí thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng được áp dụng theo quy định nào? Nếu thuê tổ chức, cá nhân thẩm tra thì có được tính chi phí theo Quyết định số 957/QĐ-BXD không? Phí thẩm tra thiết kế Chủ đầu tư nộp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trước khi nhận kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được lấy từ nguồn nào?

Xem chi tiết
Vũ Ngọc Nam

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi, công trình san tạo mặt bằng (hoặc san nền) thuộc nhóm công trình nào trong bảng phân loại, phân cấp công trình và văn bản nào quy định việc này?
Xem chi tiết
Trần Văn Cường

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi công trình chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đã được UBND các cấp phê duyệt thì có bắt buộc phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công không?
Xem chi tiết
Vũ Xuân Hanh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải có quy định, những người có giấy phép lái xe ô tô bằng bìa phải chuyển sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET (nhựa) trước ngày 31/12/2014. Vậy xin hỏi, việc chuyển đổi có bắt buộc không? Hiện Giấy phép lái xe hạng B2 của tôi có thời hạn đến tháng 6/2015, nếu trước ngày hết hạn 1 tháng tôi mới đổi thì có bị xem là quá hạn không? Thời hạn trên Giấy phép lái xe mới được cấp trong năm 2014 sẽ ghi như thế nào?
Xem chi tiết
Đào Thế Sơn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi trường hợp xe chở vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường gây mất an toàn giao thông có bị xử phạt không và mức phạt như thế nào?
Xem chi tiết
Đinh Văn Mạnh