Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi, công trình san tạo mặt bằng (hoặc san nền) thuộc nhóm công trình nào trong bảng phân loại, phân cấp công trình và văn bản nào quy định việc này?
Xem chi tiết
Trần Văn Cường

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi công trình chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và đã được UBND các cấp phê duyệt thì có bắt buộc phải làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công không?
Xem chi tiết
Vũ Xuân Hanh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải có quy định, những người có giấy phép lái xe ô tô bằng bìa phải chuyển sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET (nhựa) trước ngày 31/12/2014. Vậy xin hỏi, việc chuyển đổi có bắt buộc không? Hiện Giấy phép lái xe hạng B2 của tôi có thời hạn đến tháng 6/2015, nếu trước ngày hết hạn 1 tháng tôi mới đổi thì có bị xem là quá hạn không? Thời hạn trên Giấy phép lái xe mới được cấp trong năm 2014 sẽ ghi như thế nào?
Xem chi tiết
Đào Thế Sơn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi trường hợp xe chở vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường gây mất an toàn giao thông có bị xử phạt không và mức phạt như thế nào?
Xem chi tiết
Đinh Văn Mạnh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nêu tại điểm e Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ được hiểu như thế nào cho đúng?
Xem chi tiết
Hoàng Minh Tú

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi thu phí đường bộ được bắt đầu từ thời điểm nào? Tại sao địa phương của tôi đã tiến hành thu phí nhưng lại thu phí cho năm 2013?
Xem chi tiết
Nguyễn Loan

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi được UBND huyện giao nhiệm vụ thẩm định các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư. Trước đây, chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 1/2/2012 Thông tư này được thay thế bởi Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tuy nhiên Thông tư 176/2011/TT-BTC không quy định cụ thể chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Vậy tôi muốn biết, các chi phí nêu trên có được tính theo chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng không? Trường hợp được tính chi phí theo Quyết định 957/QĐ-BXD, đề nghị được hướng dẫn cụ thể để đơn vị có căn cứ thực hiện.
Xem chi tiết
Ma Văn Hiền

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi công tác tại Ban Quản lý dự án xây dựng công trình nâng cấp kiên cố hóa kênh Đồng Nê, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc về cách xác định thời gian kết thúc hợp đồng thi công như sau: Đơn vị tôi có ký hợp đồng thi công xây lắp với nhà thầu. Ngày khởi công công trình tính theo ngày lập biên bản bàn giao mặt bằng. Trong hợp đồng đơn vị tôi ký kết với nhà thầu có quy định: Ngày làm việc là ngày dương lịch, trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật. Ngày khởi công, chậm nhất sau 2 ngày nhận bàn giao vị trí, mặt bằng công trình. Thời hạn hoàn thành công trình là 700 ngày kể từ ngày khởi công (ngày khởi công theo biên bản bàn giao mặt bằng là ngày 6/11/2011). Hiện nay đang có 2 cách tính thời gian kết thúc hợp đồng.
Thứ nhất: Thời gian kết thúc hợp đồng cộng thêm 124 ngày, trong đó, ngày chủ nhật là 102 ngày; Ngày 30/4, 1/5, 2/9 ; tết Dương lịch; tết Âm lịch là 22 ngày;
Thứ hai: Thời gian kết thúc hợp đồng cộng thêm 22 ngày, trong đó, ngày 30/4; 1/5; 2/9; tết dương lịch; tết âm lịch là 22 ngày.
Vậy, khi tính thời gian kết thúc hợp đồng với các điều khoản như đã nêu trên thì các ngày Chủ nhật có được coi là ngày nghỉ không? Việc xác định thời gian kết thúc hợp đồng theo cách nào là phù hợp?


Xem chi tiết
Phạm Thị Lan

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi công tác tại Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp Hòa Bình, tháng 12/2010 cơ quan tôi và Công ty tư vấn giám sát đã ký hợp đồng theo tỷ lệ (%) để thực hiện công tác tư vấn giám sát công trình (tỷ lệ trúng thầu 1,694% ứng với giá trị xây lắp theo hồ sơ yêu cầu tư vấn giám sát) và giá trị hợp đồng là trên 820 triệu đồng. Tháng 8/2011, công trình hoàn thành việc thi công. Điều khoản thanh toán và điều chỉnh giá trong hợp đồng tư vấn giám sát đã ký kết có nội dung "Sau khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, bên B đã nộp đầy đủ số lượng hồ sơ theo quy định, trên cơ sở kế hoạch vốn được phân bổ bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu như sau: Lấy tỷ lệ (%) trong giá trúng thầu nhân với giá trị xây lắp được nghiệm thu. Trường hợp kinh phí thanh toán lớn hơn giá trị hợp đồng thì hai bên lập phụ lục hợp đồng bổ sung, điều chỉnh giá trị theo giá trị hợp đồng được điều chỉnh theo điều khoản điều chỉnh của hợp đồng".
Trong thời gian thực hiện, giá trị hợp đồng thi công xây lắp được bổ sung do thay đổi chế độ chính sách tiền lương tối thiểu đối với các khối lượng thi công từ ngày 1/1/2011 và bổ sung giá vật liệu theo các tháng thi công (hợp đồng thi công xây lắp là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh). Căn cứ vào điều khoản điều chỉnh hợp đồng, giá trị hợp đồng theo tỷ lệ sau khi điều chỉnh, bổ sung là trên 910 triệu đồng và đã được chủ đầu tư phê duyệt.
Tôi muốn hỏi, Ban Quản lý dự án ký hợp đồng theo tỷ lệ với điều khoản điều chỉnh như trên có đúng với các quy định hiện hành về hợp đồng không và việc bổ sung, thanh toán chi phí tư vấn giám sát như trên có đúng không?


Xem chi tiết
Phạm Liên Hương

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình như sau: Khoản 1 Điều 50 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định: “Điều kiện năng lực của chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng công trình tương ứng điều kiện năng lực của chủ trì thiết kế xây dựng công trình quy định tại Điều 48 Nghị định này”, tuy nhiên, trong thực tế thì công chức không được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế. Vậy, khi cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng thực hiện thẩm tra thiết kế mà chuyên viên không có chứng chỉ thiết kế (nghĩa là điều kiện năng lực không tương ứng với điều kiện năng lực của chủ trì thiết kế) thì có vi phạm quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP không?

Xem chi tiết
Trịnh Tuấn Đông