Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Gia đình tôi đang sinh sống trong khu vực khai thác của mỏ than Khánh Hòa. Nhà ở của gia đình cách lòng moong khoảng gần 100m và moong sâu khoảng 300m. Tôi xin hỏi, khoảng cách này có an toàn không? Hiện nay nhà tôi bị sụt lún và rạn nứt nhiều nhưng mỏ than Khánh Hòa không di dời gia đình tôi ra khỏi khu vực có nguy cơ sụt lún mất an toàn, như vậy có vi phạm quy định khai thác mỏ lộ thiên không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hậu

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có một phần diện tích đất thuộc hành lang bản vệ an toàn đường bộ vậy khi Nhà nước mở rộng đường thu hồi phần đất hành lang đó thì chủ sử dụng đất có được bồi thường không?

Ví dụ: Ông A được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nội dung: Diện tích: 365m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 28/1/2057; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; Thửa đất có 42m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường bộ.

Xem chi tiết
Nguyễn Trung Quân

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Một trong những điều kiện để được hưởng ưu đãi về nhà ở được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở là:

"c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này".

Tôi xin hỏi, cụm từ "thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên" được hiểu như thế nào? Thời điểm xác định cá nhân đó thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên là thời điểm nào?

Xem chi tiết
Lê Văn Đức

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi đang triển khai các dự án duy tu nạo vét tuyến đường thủy nội địa thuộc công trình giao thông với khối lượng nạo vét dưới 100.000m3. Xin hỏi, các dự án này phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường?
Xem chi tiết
Ngọc Hải

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi công tác tại văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, chịu trách nhiệm xử lý, thẩm định văn bản trên lĩnh vực xây dựng cơ bản. Xin hỏi, công trình nạo vét kênh thủy lợi sử dụng nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí có mức đầu tư dưới 500 triệu đồng có cần phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật không? Nếu phải phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật thì chi phí tư vấn có được sử dụng từ nguồn vốn này để chi trả không? Sau khi công trình hoàn thành căn cứ hướng dẫn nào để quyết toán?
Xem chi tiết
Trần Trí Vân

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Giấy phép lái xe của tôi đã cũ, mờ ảnh. Hiện tôi muốn đổi sang thẻ PET nhưng bị mất hồ sơ gốc. Như vậy tôi có đổi được không, thủ tục như thế nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hoàng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử với quy mô 180 triệu sản phẩm/năm, nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất ước tính khoảng 2.000m3. Theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019, công ty tôi là đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định cấp tỉnh. Tuy nhiên, với mong muốn dự phòng cho hoạt động phát triển mở rộng trong tương lai, công ty cam kết và sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải có công suất là 4.000m3. Theo quy định của Luật Tài nguyên nước, nếu xả thải trên 3.000m3 thì do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải. Tôi xin hỏi, nếu theo Mục 7 Phụ lục III của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì công ty tôi có phải xin thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ở Bộ Tài nguyên và Môi trường không?
Xem chi tiết
Lê Thị Huyền

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, giám đốc ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện có cần các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không và các quy định đó tại văn bản nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Long

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng có nội dung: "Hạng II: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần việc của công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề". Như vậy, có thể hiểu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II được tham gia giám sát một phần công việc của công trình cấp I.

Nghị định 100/2018/NĐ-CP chỉnh sửa lại "Hạng II: Được làm giám sát trưởng công trình cấp II trở xuống; được làm giám sát viên thi công các công trình cùng loại với các công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề".

Tôi xin hỏi, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II có còn được giám sát một phần công việc của công trình cấp I nữa không?

Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Hùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Luật Đất đai quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất chỉ căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nhu cầu thể hiện trong đơn. Hiện nay ở tỉnh Vĩnh Phúc trong kế hoạch sử dụng đất ghi còn chung chung, xã này được chuyển mục đích sang đất ở ở khu dân cư là 10ha nhưng không ghi vị trí cụ thể (không ghi tờ thửa cụ thể), dẫn đến nhiều người không thực sự có nhu cầu xây nhà ở vẫn xin chuyển mục đích để bán nhằm chuộc lợi (như chuyển từ đất rừng sang đất ở, đất ao, vườn,... sang đất ở)... Theo tôi cơ quan chức năng nên quy định điều kiện cụ thể để chuyển mục đích sử dụng đất? Sau khi chuyển ít nhất 5 năm, 10 năm… mới được bán; hoặc chậm nhất sau 3 năm, 5 năm phải xây nhà, không thực hiện được thì hủy quyết định cho phép chuyển mục đích.
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thịnh