Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan tôi đang thực hiện thẩm tra dự toán xây dựng công trình có công tác gia cố hố đào móng bằng cọc cừ Larsen. Vật liệu trong công tác đóng và nhổ cừ được tính theo như sau:

Khối lượng vật liệu hao hụt = 1,17% * lần đóng nhổ + 3,5% * số tháng cọc ở công trình (tính cho môi trường nước ngọt).

Xin hỏi, ngoài ra có phải tính thêm chi phí thuê cừ tương ứng với khối lượng hao hụt vật liệu cọc ở công trình như trên không?

Xem chi tiết
Lê Viết Hoàng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hồ sơ bản vẽ thiết kế có thể hiện chi tiết gia công lắp đặt cốt thép đường kính 16mm và bảng thống kê có khối lượng thép này là 10 tấn. Nhưng dự toán được duyệt không có công tác gia công lắp đặt cốt thép đường kính 16mm này (hoặc có khối lượng = 0). Tôi xin hỏi, khối lượng công việc gia công lắp đặt cốt thép do dự toán lập thiếu như trên (hợp đồng trọn gói không thể hiện công việc này) có được xem là khối lượng ngoài phạm vi công việc thực hiện hợp đồng không? Nhà thầu yêu cầu phát sinh khối lượng trên có phù hợp không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Toàn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi có các cá nhân đầy đủ chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát theo quy định, nhưng về công ty (tổ chức) thì chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực giám sát thi công. Hiện tại công ty tôi có một dự án đầu tư xây dựng với vai trò là chủ đầu tư. Xin hỏi, nếu công ty tôi thành lập đoàn giám sát để tự thực hiện giám sát thi công thì có vi phạm quy định của pháp luật không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tuyến

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan tôi là Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, cơ quan thực hiện việc QLDA thông qua ký kết hợp đồng tư vấn QLDA với các chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện công việc Ban có thành lập ban QLDA của công trình đó và người đứng đầu ban đó được gọi là giám đốc ban. Xin hỏi cơ quan tôi làm vậy có hợp lý không?
Xem chi tiết
Vũ Xuân Đắc

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty của tôi được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước dưới đất từ ngày 18/7/2013, thời hạn 5 năm. Do thiếu sót trong việc theo dõi thời hạn nên khi giấy phép hết hạn, công ty vẫn tiếp tục khai thác nước dưới đất. Trong thời gian quá hạn, công ty vẫn kê khai và tính nộp thuế tài nguyên nước dưới đất đầy đủ với cơ quan thuế. Sang năm 2019, công ty tôi xin cấp giấy phép mới với loại tài nguyên là mặt nước và ngày 22/1/2019, công ty được UBND tỉnh cấp giấy phép mới. Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 18/7/2018 đến ngày 21/1/2019, công ty đã khai thác nước dưới đất trong khi chưa được cấp giấy phép. Xin hỏi, công ty tôi có được thực hiện bổ sung lại các thủ tục cần thiết để bảo đảm phù hợp về tính pháp lý đối với việc khai thác tài nguyên nước không? Nếu được thực hiện bổ sung thì trình tự và các thủ tục thực hiện như nào? Nếu không được bổ sung thủ tục thì công ty sẽ bị xử lý ra sao? Về hồ sơ kê khai nộp thuế tài nguyên, trong khoảng thời gian chưa được cấp giấy phép khai thác, công ty vẫn kê khai nộp thuế tài nguyên nước dưới dất (theo khai thác thực tế) là có phù hợp với quy định hay không? Nếu chưa phù hợp thì cần bổ sung điều chỉnh như thế nào để đúng với quy định hiện hành?
Xem chi tiết
Bùi Quang Khanh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Khoản 3, Điều 12 Luật Nhà ở 2014 quy định:

"Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư. Đối với nhà ở thương mại mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản".

Tôi hiểu là nếu người mua nhà ở từ chủ đầu tư thì thời điểm chuyển quyền sở hữu là chỉ bao gồm trong 2 trường hợp là bàn giao hoặc thanh toán 100% giá trị nhà ở.

Còn đoạn "đối với nhà ở thương mại mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản" đang áp dụng cho trường hợp bên mua mua lại nhà ở từ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (tức là mua lần 2).

Các trường hợp chung khác thì áp dụng Khoản 5, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Tôi xin hỏi, cách hiểu nêu trên của tôi có đúng hay không? Có sự chồng chéo và không rõ ràng giữa Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản hay không? Ví dụ, Khoản 5, Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản và Khoản 8, Điều 6 Luật Nhà ở 2014. Nếu áp dụng cho trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thì sẽ được áp dụng Khoản 5, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản 2014?

Xem chi tiết
Vũ Hoàng Khôi

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi là đơn vị thi công, có mua sản phẩm hàng hóa nhóm 2 (cát xây dựng) được bán ngoài cửa hàng và được người bán cung cấp đầy đủ hồ sơ công bố hợp quy (bao gồm giấy chứng nhận hợp quy, bản công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy) cũng như chứng chỉ xuất xưởng của sản phẩm. Hiện tại, chủ đầu tư quy định tiêu chuẩn áp dụng cho thi công và nghiệm thu công trình kết cấu bê tông cốt thép toàn khối theo TCVN 4453:1995. Căn cứ vào đó, đơn vị ông Bình chỉ thí nghiệm kiểm tra độ bền thành phần hạt và độ bền của cốt liệu theo quy định tại Bảng 7 TCVN 4453:1995, mà không thí nghiệm thêm các chỉ tiêu của QCVN 16:2017/BXD. Như vậy để nghiệm thu, cho phép đưa vật liệu vào sử dụng cho công trình, đơn vị thi công có phải thực hiện thí nghiệm, kiểm tra lại toàn bộ các chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu tại QCVN 16:2017/BXD, hay chỉ cần thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định tại hợp đồng giữa đơn vị thi công và chủ đầu tư (đã được quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP)?

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Bình

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tháng 10/2014, gia đình tôi có chuyển 135,3m2 đất lúa sang đất ở. Theo Văn bản số 494/TB-CCT ngày 10/12/2014 của Chi cục Thuế huyện Văn Quan thông báo nộp tiền sử dụng đất: Diện tích tính tiền sử dụng đất: 135,3m2; Diện tích phải nộp tiền sử dụng đất: 135,3m2; Giá tính tiền sử dụng đất: 1.800.000 đồng/m2. Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp: 236.775.000 đồng.

Với cách tính tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là 236.775.000 đồng của Chi cục Thuế huyện Văn Quan thì tôi không được giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Đến tháng 12/2019, gia đình tôi phải thanh toán số tiền 236.775.00 đồng vì đã hết hạn nợ tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tháng 8/2019, tôi xuống Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký sử dụng đất huyện Văn Quan hỏi về vấn đề này thì nhận được trả lời, vì lúc đó không biết theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP là được giảm nên đã làm thủ tục phải nộp 100% tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tôi xin hỏi, nay gia đình tôi có còn được giảm 50% tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất nữa không? Nếu được thì tục như thế nào?

Xem chi tiết
Trần Văn Thuận

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, nhà thầu chỉ thi công hạng mục lan can lô gia và thang bộ có bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Mai

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với công ty kinh doanh bất động sản. Theo Điều 19 Luật Kinh doanh Bất động sản thì "việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng". Tôi xin hỏi, trường hợp hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể ở đây là biệt thự song lập sẽ xây dựng trong tương lai thì hồ sơ về nhà, công trình xây dựng mà bên bán phải kèm theo hợp đồng mua bán nhà ở với bên mua gồm những hồ sơ gì (như thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thiết kế điện nước... đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)?
Xem chi tiết
Giang Văn Thắng