Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Thiết kế cơ sở của 1 dự án có thể tách nhỏ theo các đợt đầu tư để trình thẩm định thiết kế cơ sở được không hay phải trình thẩm định thiết kế cơ sở toàn bộ các hạng mục công trình của dự án một lần? Việc này quy định trong Luật Xây dựng hay Nghị định liên quan?
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Tùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trong hợp đồng trọn gói (gói thầu xây lắp 12 tỷ đồng), trong quá trình đóng cọc bê tông cốt thép, chiều dài cọc giảm so với thiết kế. Thiết kế 40m (gồm 4 đoạn cọc, trong đó có 3 hộp nối cọc), thực tế quyết định chiều dài đóng 30m (gồm 3 đoạn cọc, trong đó có 2 hộp nối cọc). Đơn giá 1md cọc đóng (đơn giá dự thầu là đơn giá gộp bao gồm toàn bộ các chi phí cho 1md) là 2 triệu đồng/1md. Xin hỏi, khi giảm chiều dài cọc có phải điều chỉnh lại đơn giá hợp đồng của hạng mục đóng cọc không (vì đóng thực tế có 30m thì hộp nối cọc chỉ có 2 hộp), có tính điều chỉnh lại đơn giá hạng mục này không?
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khang

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, vậy người quyết định đầu tư có được ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt các dự toán này không? Nếu được, hình thức ủy quyền như thế nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Tùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi quản lý công trình xây dựng hàng rào, theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt thì móng đà kiềng, giằng bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch Block, đổ đà giằng, gia cố thép L40x40x4 cấy vào trụ cột rào, cuốn kẽm gai. Tuy nhiên, khi triển khai thi công, đơn vị thi công có văn bản xin đề xuất thép L40x40x4 chuyển thành L40x40x2 do thị trường khu vực xây dựng khó có hàng L4xx40x4, thiết kế kết cấu L40x40x4 cũng không phải bố trí chịu lực. Sau khi xem xét, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cũng thống nhất chuyển đổi thành thép L40x40x4. Xin hỏi, để đảm bảo các thủ tục đúng quy định nghiệm thu đưa vào sử dụng thì chủ đầu tư có cần xin chủ trương người quyết định đầu tư khi điều chỉnh thiết kế từ thép L40x40x4 thành thép L40x40x2 không hay đơn vị thi công vẽ hoàn công theo thực tế?
Xem chi tiết
Thanh Phong

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Khoản 4 Điều 7, Điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý chi phi đầu tư xây dựng công trình quy định:

“Điều 7. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

4. Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự án đầu tư xây dựng.

Điều 28. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư

1. Người quyết định đầu tư có các quyền sau đây:

b) Quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng (trừ trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)”.

Xin hỏi, trong trường hợp giá gói thầu đã có chi phí dự phòng và trong hợp đồng thi công xây dựng (đối với hợp đồng đơn giá cố định hoặc điều chỉnh) bao gồm chi phí dự phòng thì Chủ đầu tư có được quyền quyết định sử dụng chi phí dự phòng này hay vẫn phải trình người quyết định đầu tư quyết định?

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý chi phi đầu tư xây dựng công trình quy định:

“Điều 8. Nội dung dự toán xây dựng

2. Đối với dự án có nhiều công trình xây dựng, chủ đầu tư xác định dự toán xây dựng của dự án theo từng công trình.

Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm: chi phí xây dựng của công trình; chi phí thiết bị của công trình; các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của công trình; các chi phí khác liên quan đến công trình và chi phí dự phòng của công trình”.

Xin hỏi, trong trường hợp Công ty tôi lập dự toán xây dựng công trình cho dự án có nhiều công trình thì áp dụng định chi phí tư vấn của dự án hay cho từng công trình?

Xem chi tiết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tại Điều 4.3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định: “Hành vi của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc không cung cấp, cung cấp không đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 7 Điều 26 của Luật Nhà ở và khoản 4 Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản; nhưng sau thời hạn quy định chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm. Thời điểm kết thúc hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm đã nộp hồ sơ hoặc đã cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất để tự nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định”. Xin hỏi, “Không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua” được hiểu như thế nào? Theo tooi được biết, để có thể xin cấp giấy chứng nhận căn hộ thì chủ đầu tư sẽ làm các thủ tục như: Cấp số nhà, chứng nhận đủ điều kiện cấp sổ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, thời điểm nộp hồ sơ ở Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời điểm Chủ đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp số nhà hay thủ tục đủ điều kiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường hay nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai là thời điểm được xem chủ đầu tư đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận vì trên thực tế việc chậm trễ cấp Giấy chứng nhận không chỉ có lý do từ chủ đầu tư mà còn cả lý do từ cơ quan nhà nước.
Xem chi tiết
Vũ Hoàng Khôi

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải ngành Xây dựng cầu đường, đang làm tại Ban quản lý dự án của huyện được 7 năm. Tôi đã có giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ Quản lý dự án, đã có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá hạng 2, đã có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình giao thông hạng 2. Trong thời gian làm tại Ban quản lý dự án, tôi đã tham gia quản lý nhiều dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp cấp 3 (trên 3 dự án) và nhiều dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trên 3 dự án). Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện để tham gia thi sát hạch chứng chỉ hành nghề quản lý dự án công trình Xây dựng dân dụng và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không? Việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phân theo chuyên ngành là dựa trên quy định nào (một số Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án theo chuyên nghành ghi trên bằng đại học)?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Quang

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hiện nay Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 về quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có quy tắc bảo hiểm riêng (được Bộ Tài chính phê duyệt). Đơn vị tôi đang tư vấn cho chủ đầu tư về việc mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng. Cho tôi hỏi, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có bắt buộc mua bảo hiểm công trình xây dựng thì chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm theo quy tắc bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm hay phải tuân thủ quy tắc bảo hiểm quy định tại Mục 1, Chương II Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016? Xem chi tiết
Trần Hữu Trí

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan tôi có một dự án xây dựng công trình giao thông (triển khai trước ngày 1/7/2019) thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường quy định: “Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án”. Xin hỏi, trường hợp đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tại thời điểm sau khi dự án được phê duyệt và trước khi khởi công thi công công trình có phù hợp theo quy định không?

Xem chi tiết
Hồng Ngọc Tân

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Cuối tháng 1/2019, phù hiệu cũ của chúng tôi sẽ hết hạn, và chúng tôi đã hoàn tất thủ tục cũng như có kết quả về việc cấp phù hiệu mới. Trước khi lên lấy kết quả, chúng tôi cũng đã hỏi rõ về việc phải nộp hồ sơ gì để được lấy, thì có yêu cầu là nộp lại sổ đăng kiểm + Cà vẹt xe photo công chứng. Chúng tôi có 9 chiếc xe, và các xe nằm ở một số tỉnh chứ không tập trung. (Xe chúng tôi trực thuộc đơn vị và chỉ phục vụ giao hàng từ công ty đến khách hàng trực tiếp, không sử dụng kinh doanh vận tải). Khi mang hồ sơ lên nộp, thì bộ phận một cửa yêu cầu phải nộp lại phù hiệu cũ thì mới được cấp phù hiệu mới. Chúng tôi có giải thích về việc nếu nộp lại phù hiệu cũ thì đồng nghĩa với việc các xe sẽ phải ngưng hoạt động vì các xe không phải nằm ở một tỉnh duy nhất. Việc này sẽ ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh cũng như chi phí của doanh nghiệp. Chúng tôi có xin hỗ trợ làm công văn sẽ thu hồi và trình nộp phù hiệu cũ sau khi dán phù hiệu mới, tuy nhiên chúng tôi vẫn không được hỗ trợ. Xin vui lòng hỗ trợ tư vấn chúng tôi về vấn đề này. Và nếu được, vui lòng hỗ trợ chúng tôi trích dẫn quy định về việc hồ sơ xin cấp lại và phải nộp lại phù hiệu cũ tại mục nào, để chúng tôi có cơ sở tình ban lãnh đạo.

Xem chi tiết
Công ty Taisho Việt Nam