Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có một người bạn nước ngoài (quốc tịch Mỹ), đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại anh ấy đang thuê 01 văn phòng tại khu phức hợp thương mại Quận 2 (hợp đồng thuê dài hạn và trả tiền 01 lần). Do có việc phải trở về Mỹ một thời gian nên anh ấy đang muốn cho một công ty vào thuê lại văn phòng này. Do đó, anh ấy muốn được hỏi, theo quy định pháp luật Việt Nam thì cá nhân nước ngoài sau khi thuê 01 văn phòng để làm việc thì có quyền cho bên thứ ba là cá nhân nước ngoài khác, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam, tổ chức Việt Nam khác thuê lại hay không?
Xem chi tiết
Vũ Hoàng Khôi

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị chúng tôi là ban quản lý dự án do huyện thành lập; hàng năm được huyện giao quản lý các dự án, thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án chúng tôi có đủ năng lực, chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng. Vậy cho tôi hỏi ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án công trình, thì ban tôi có được làm tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đó nữa không? Nếu được thì những người tham gia quản lý dự án có được tham gia làm tư vấn giám sát không?
Xem chi tiết
Đặng Trọng Nghĩa

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, với các dự án nhỏ, các chi phí tư vấn ở bước điều chỉnh, bổ sung dự án có được áp dụng mức tối thiểu hay không, hay bắt buộc phải lập dự toán bổ sung như trong Quyết định 79/QĐ-BXD hướng dẫn? Ví dụ: chi phí thẩm tra dự toán bổ sung có được áp dụng mức tối thiểu là 2.000.000 đồng hay không?

Xem chi tiết
Quách Đăng Huy

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Ban quản lý dự án xây dựng TP. Bắc Ninh có cán bộ kỹ thuật được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình hạng II. Trình độ chuyên môn ghi trong Chứng chỉ: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy. Như vậy cán đó có được làm giám sát trưởng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV; hạng mục: Dịch chuyển đường dây 35kV và trạm biến áp trong công trình hạ tầng kỹ thuật không?

Xem chi tiết
Ngô Trọng Thứ

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi phát sinh bùn thải từ lò hơi và hệ thống xử lý nước thải. Đối với nước thải, công ty sẽ thử nghiệm theo QCVN 50/2013/BTNMT. Tôi xin hỏi, bùn thải từ lò hơi có cần thử nghiệm không, nếu có thì theo quy chuẩn nào? Nếu là chất thải nguy hại thì mã là gì? Tần suất thử nghiệm của các mẫu bùn này là bao lâu?
Xem chi tiết
Phạm Dung

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Do sự kiện bất khả kháng, nên phải di chuyển công trình từ vị trí này sang vị trí khác (vẫn nằm trên địa bàn xã, theo quyết định phê duyệt, cách khoảng 1km), đã có văn bản cho phép điều chỉnh dự án của UBND tỉnh. Tôi xin hỏi, việc điều chỉnh dự án không làm thay đổi tổng mức đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư thì có phải lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh bổ sung dự án báo cáo HĐND hay không? Hay lập hồ sơ điều chỉnh dự án trình cấp thẩm quyền (UBND cấp tỉnh) phê duyệt luôn?

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Bình

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã có hiệu lực. Liên quan đến ngành giao thông có 2 quy hoạch: Quy hoạch mạng lưới đường bộ (do Bộ GTVT và UBND thực hiện trong quy hoạch tỉnh) và quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Bộ GTVT thực hiện). Việc quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ, theo Nghị định 11/2010/NĐ-CP và Thông tư 50/2015/TT-BGTVT thì UBND tỉnh thực hiện; tuy nhiên quy hoạch mạng lưới đường bộ do UBND thực hiện trong quy hoạch tỉnh chỉ quy định chung chung các nội dung. Xin hỏi, quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ thuộc loại quy hoạch nào, do ai thực hiện, cách thức thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết
Hoàng Lưu

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Dự án Quản lý ngập lụt nguồn nước tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt là dự án nhóm A, cấp I (dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA). Đây là dự án có nhiều công trình, hạng mục công trình có cấp khác nhau, cụ thể:

Công trình cống qua đê cấp I; công trình nhà trạm bơm cấp II; công trình kênh hút, kênh xả cấp II; và các hạng mục công tình khác cấp III...

Xin quý cơ quan cho tôi hỏi, đối với dự án nhiều công trình, hạng mục công trình và có cấp khác nhau thì cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán là đơn vị nào? Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định hay theo phân cấp: Bộ quản lý chuyên ngành thẩm định công trình cấp I, Sở quản lý công trình chuyên ngành thẩm định cấp II trở xuống?
Xem chi tiết
Phan Mạnh Hưng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Điều 7 Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng, "Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng cùng với nhiệm vụ khảo sát xây dựng" và Công văn số 396/UBND-KTN ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng có nêu: "Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng: Thực hiện theo Điều 7 của Thông tư 01/2017/TT-BXD". Hỏi:

1/"Người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư dự án" được giải thích như thế nào?

2/ Đối với dự án đầu tư xây dựng do UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư, giao cho UBND cấp huyện làm chủ đầu tư, nhưng UBND cấp huyện giao cho Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện quản lý dự án. Vậy đơn vị thẩm định nhiệm vụ - dự toán khảo sát xây dựng và thẩm định đề cương - dự toán thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép công trình là UBND cấp huyện, Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện hay Phòng Kinh tế - Hạ tầng?

3/ Đối với dự án đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện quyết định đầu tư, giao cho  Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư và quản lý dự án. Vậy đơn vị  thẩm định nhiệm vụ - dự toán khảo sát xây dựng và thẩm định đề cương - dự toán thí nghiệm nén tĩnh cọc bê tông cốt thép công trình là chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, UBND cấp xã) hay Phòng Kinh tế - Hạ tầng?
Xem chi tiết
Ngô Quan Tùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi xe ô tô bị kê biên do Cơ quan Thi hành án thu giữ, không sử dụng trong thời gian 3 năm thì có bị truy thu phí đường bộ và đăng kiểm không?
Xem chi tiết
Đào Mai Lệ