Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

- Dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ có diện tích khu vực nạo vét từ 10ha trở lên đối với các dự án nạo vét kênh mương, lòng sông, hồ hoặc có tổng khối lượng nạo vét từ 100.000m3 trở lên.

- Dự án đầu tư xây dựng cảng sông, cảng biển; khu neo đậu tránh trú bão; nạo vét luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa

Đơn vị tôi triển khai nạo vét duy tu trên các tuyến sông, kênh, rạch đường thủy nội địa với khối lượng dưới 100.000m3. Xin hỏi, đơn vị tổ chức lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Mục 4, Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 là phù hợp theo quy định có đúng không?

Xem chi tiết
Yên Giang

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Chung cư tôi đang ở đã tổ chức hội nghị để thành lập Ban quản trị và được công nhận từ tháng 10/2018. Tuy nhiên, đến tháng 9/2019, do có nhiều hoạt động không tuân thủ quy định pháp luật và sau phản ánh của nhiều cư dân, Ban quản trị mới ban hành quyết định, bao gồm: Quy chế hoạt động của Ban quản trị; Nội quy và quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; Quy chế tổ chức hội nghị nhà chung cư; Quy chế bầu Ban quản trị. Trong khi đó, thực tế các quy chế này chưa được cư dân thông qua (biểu quyết hoặc bỏ phiếu) tại hội nghị như quy định tại Điều 102 Luật Nhà ở 2014. Các nội dung của các quy chế có các điều khoản không phù hợp quy định của pháp luật. Tôi xin hỏi, những sai phạm nêu trên sẽ được xử lý như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? Hình thức và mức xử lý như thế nào?

Xem chi tiết
Võ Việt Anh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi mua một căn chung cư đứng tên tôi. Chồng tôi là người Hàn Quốc. Xin hỏi, nếu sau này tôi muốn bán lại căn hộ này cho người nước ngoài thì tôi có thể bán được không?
Xem chi tiết
Ngô Thị Trang

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 11/3/2018) có nội dung, doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng theo quy định có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng. Tôi xin hỏi, vậy, doanh nghiệp A có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng nhưng tổng nguồn vốn trên 20 tỷ đồng thì có phải là doanh nghiệp nhỏ không?
Xem chi tiết
Trần Thanh Tùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hiện nay doanh nghiệp chúng tôi đang triển khai thi công công trình dân dụng gồm rất nhiều hạng mục, phần móng sử dụng cọc ép bằng bê tông cốt thép, khối lượng ép cọc là tương đối lớn. Để bảo đảm tiến độ thi công công trình chúng tôi có sử dụng phụ gia cho quá trình sản xuất cọc bê tông cốt thép, sau khi nén mẫu bê tông cọc ở 7 ngày tuổi thì đạt >100% mác thiết kế. Vậy tôi xin hỏi, chúng tôi có được phép ép cọc sau khi có kết quả thí nghiệm R7 đạt >100% mác thiết kế hay không hay phải đợi kết quả thí nghiệm bê tông sau 28 ngày (R28)?

Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi (vốn tư nhân 100%) có xin UBND tỉnh để đầu tư dự án nhà máy cấp nước cho các xã nông thôn (khoảng 200 tỷ đồng) với nguồn vốn của công ty. Về vị trí xây nhà máy nước thì công ty tự bỏ tiền ra mua đất của người dân. Trong quá trình kêu gọi nhà thầu thi công, công ty tôi có để lại 1 vài hạng mục phụ để tự thi công. Tôi xin hỏi, sau khi công ty tôi thi công thì có cần làm hồ sơ nghiệm thu hay quyết toán không? Mục ký nghiệm thu do đơn vị thi công và chủ đầu tư đều là tên công ty ký có được không? Đơn vị Nhà nước có tham gia nghiệm thu giám sát công việc thi công hay không (vốn hoàn toàn là tư nhân)?

Xem chi tiết
Lê Thanh Hồng Hải

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Căn cứ Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở. Hiện nay, nhiều địa phương đang triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp sáp nhập các xã không đủ điều kiện, một số xã thuộc diện sáp nhập, do đó bộ máy lãnh đạo UBND xã không được kiện toàn kịp thời, cụ thể có xã khuyết Chủ tịch UBND, có xã khuyết chức danh Phó Chủ tịch UBND xã. Tôi xin hỏi, vậy khi Chủ tịch UBND xã thuộc đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội nhưng xã khuyết chức danh Phó Chủ tịch UBND xã do thuộc đề án sáp nhập xã thì thẩm quyền ký xác nhận trên Mẫu 03 Thông tư số 20/2016/TT-BXD do chính bản thân Chủ tịch UBND xã xác nhận cho mình có được không?
Xem chi tiết
Chế Đình Pháp

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trường hợp gói thầu thi công thực hiện trong 90 kể từ ngày 1/1/2019 đến ngày 1/4/2019, nhưng khi thực hiện được 60 ngày (ngày 2/3/2019) thì bị vướng giải tỏa không thể thực hiện thi công được, 2 bên thống nhất tạm dừng thi công sau khi có mặt bằng thì mới thực hiện hợp đồng tiếp. Vậy đến ngày 1/5/2019, khi đã có đủ điều kiện về mặt bằng thi công tiếp, nhưng thời gian thực tế đã vượt 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nên 2 bên đã tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ 90 ngày thành 120 ngày (trong đó có 60 ngày đã thực hiện hợp đồng, 30 ngày bị vướng mặt bằng và 30 ngày còn lại của hợp đồng).

Vậy theo Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng thì 2 bên thống nhất điều chỉnh có cần phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nhà thầu chúng tôi đã trúng gói thầu theo hợp đồng trọn gói với giá trúng thầu 21 tỷ đồng/ 25 tỷ đồng (giá dự toán). Tuy nhiên khi triển khai thi công thì tạm dừng mất 1 năm để điều chỉnh thiết kế đi theo hướng khác cho phù hợp quy hoạch chung của huyện. Vì thời gian chờ đợi quá lâu chúng tôi đã làm văn bản gửi chủ đầu tư.

Chủ đầu tư đã ra văn bản yêu cầu "Đơn vị tư vấn thiết kế và ban quản lý bóc tách phần khối lượng theo hồ sơ thiết kế mới phát sinh ngoài hợp đồng đã ký kết, lập dự toán bổ sung với đơn giá tại thời điểm thi công và trình phê duyệt, trên cơ sở dự toán điều chỉnh bổ sung ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu".

Một năm sau, khi có quyết định phê duyệt thiết kế điều chỉnh và dự toán (24 tỷ đồng), ban quản lý dự án đã trình chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt giá gói thầu điều chỉnh theo hướng lấy khối lượng điều chỉnh và đơn giá hợp đồng cũ , giá hợp đồng điều chỉnh là 20 tỷ đồng. Sau đó mời chúng tôi thương thảo để theo ký phụ lục hợp đồng, chúng tôi đã không đồng ý vì:

Chúng tôi chỉ đồng ý phần tuyến theo thiết kế cũ giữ nguyên theo đơn giá hợp đồng đã ký. Còn phần tuyến mới điều chỉnh thì phải thương thảo theo đơn giá mới tại thời điểm đã được phê duyệt vì hơn 1 năm trượt giá rất lớn (theo văn bản chỉ đạo từ trước của chủ đầu tư) và theo quy định tại TT09 và TT07.

Vậy chúng tôi xin hỏi:

+ Ban quản lý làm như vậy là đúng hay sai, có đúng theo quy định của nghị định và thông tư về hợp đồng hay không?

+ Chúng tôi có quyền từ chối thực hiện hợp đồng và có bị coi là vi phạm hợp đồng hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Đông

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, có chức năng, nhiệm vụ giúp Sở thực hiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì công trình. Theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, Sở là chủ đầu tư và được sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. Tôi xin hỏi, nếu Sở giao cho đơn vị tôi thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án do Sở làm chủ đầu tư và sử dụng chi phí quản lý dự án để chi trả cho đơn vị tôi thì có phù hợp với quy định không?
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Cường