Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi đang quản lý phương tiện phà chở khách ngang sông. Phương tiện của tôi được sửa chữa trong thời gian còn hạn đăng kiểm. Xin hỏi, khi sửa chữa xong phương tiện tôi có cần đăng kiểm lại không? Đối với những sửa chữa nào khi sửa xong thì phải đăng kiểm lại?
Xem chi tiết
Trần Tất Quyết

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có một thửa đất ao, nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng thành đất lúa có được không? Nếu được phép chuyển mục đích thì tôi phải đóng những loại thuế, phí nào?
Xem chi tiết
Kim Mãn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Khi đầu tư xây dựng đường giao thông, công tác đo đạc thành lập mảnh trích đo địa chính phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng được chủ đầu tư tách riêng thành dịch vụ tư vấn có đúng không? Nếu hoạt động trên không phải là dịch vụ tư vấn thì đó là gì? Trường hợp đơn vị lập thiết kế kỹ thuật - dự toán thì có được trực tiếp thực hiện đo đạc thành lập mảnh trích đo địa chính không?
Xem chi tiết
Lê Anh Thuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi có chứng chỉ hoạt động năng lực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Vậy công ty tôi có được tham gia thẩm tra công trình cùng nội dung, cùng hạng hay không?
Xem chi tiết
Lưu Xuân Tuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi được giao làm chủ đầu tư dự án khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình bị hư hỏng có tổng mức đầu tư dưới 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đơn vị tôi hiện không đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án. Xin hỏi, đơn vị tôi có được phép thuê các công ty tư vấn khác có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với quy mô công trình để thực hiện quản lý dự án không? Nếu thuê công ty tư vấn mà không phải là các Ban quản lý dự án chuyên ngành/khu vực thì có trái với quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng không?
Xem chi tiết
Hồng Ân

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Gia đình tôi xây dựng nhà ở (đã có giấy phép xây dựng), thuộc trường hợp gia đình được phép tự tổ chức xây dựng (diện tích sử dụng nhỏ hơn 250m2, nhà dưới 3 tầng).Căn cứ Công văn số 3549/TCT-DNK ngày 20/9/2006 của Tổng cục Thuế, về việc chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân; Công văn số 2010/TCT-CS ngày 16/5/2017 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế, tôi nhận thấy gia đình tôi không thuộc đối tượng phải kê khai thuế khi thực hiện xây dựng nhà ở tư nhân do mình tự tổ chức thực hiện.Tuy nhiên, UBND phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột đã gửi giấy mời gia đình tôi lên thực hiện kê khai thuế xây dựng. Xin hỏi, UBND phường Tân Lợi làm như vậy có đúng với quy định về đối tượng phải kê khai thuế không? Ai là đối tượng phải kê khai và nộp thuế xây dựng? Hộ gia đình tự tổ chức thực hiện có phải nộp thuế xây dựng không? Nếu có thì theo quy định tại văn bản nào?
Xem chi tiết
Trương Đình Văn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 109,5m2 đất HNK (đất trồng cây hàng năm khác), thửa đất số 28, tờ bản đồ số 20, phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận với mục đích là đất nông nghiệp, tuy nhiên đơn của tôi bị từ chối. Sau đó tôi đã làm lại hồ sơ, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất ở nhưng cũng không được đồng ý với lý do hiện không có nhà ở trên đất. Xin hỏi tôi cần làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?
Xem chi tiết
Bùi Thụy Quỳnh Như

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi là chủ đầu tư đang lập, trình thẩm định hồ sơ quyết toán hoàn thành công trình xây dựng thuộc nguồn vốn Nhà nước. Tuy nhiên gặp vướng mắc, công trình có gói thầu thi công xây dựng cơ điện theo hợp đồng trọn gói. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đơn vị thi công và tư vấn giám sát có kiến nghị điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với kiến trúc, do đó có điều chỉnh bản vẽ thiết kế, chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu đã làm việc và thống nhất điều chỉnh thi công theo bản vẽ thiết kế điều chỉnh.

Nhà thầu lập lại giá hợp đồng điều chỉnh (nhưng khối lượng điều chỉnh khác khối lượng hợp đồng đã ký (có khối lượng tăng, có khối lượng giảm) và ký phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng, giá hợp đồng sau khi điều chỉnh nhỏ hơn giá hợp đồng đã ký kết.

Nhà thầu thi công đúng thiết kế điều chỉnh được duyệt và được nghiệm thu khối lượng quyết toán theo hợp đồng điều chỉnh.

Xin hỏi, nhà thầu thi công có được thanh toán giá trị hợp đồng trọn gói theo giá trị hợp đồng điều chỉnh không?
Xem chi tiết
Trần Trọng Minh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng và đã được Hội đồng xét chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có văn bản thông báo đạt yêu cầu, đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa hình, địa chất: Hạng III; tư vấn thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

Tuy nhiên, thời gian từ lúc nhận được thông báo đủ điều kiện cấp chứng chỉ đến ngày cấp chứng chỉ chính thức mất rất nhiều thời gian (tôi đã liên hệ với Sở Xây dựng và được cho biết, phải đăng ký thủ tục ở Bộ Xây dựng để xin cấp phôi chứng chỉ mới có chứng chỉ chính thức).

Tôi xin hỏi, từ khi có thông báo đủ điều kiện cấp chứng chỉ đến ngày cấp chứng chỉ chính thức công ty tôi có được tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực đã được thông báo đủ điều kiện cấp chứng chỉ không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Anh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo quy địnhn tại Điểm h Mục 2 Phụ lục II Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/2/2016 của Bộ Xây dựng “diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao quanh (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói”. Như vậy, phần diện tích bồn hoa được xây dựng trên phần diện tích ban công có được tính vào diện tích sàn trong giấy phép xây dựng không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hinh