Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Căn cứ quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD, tôi hiểu, chi phí QLDA gồm các chi phí để tổ chức: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình…

Và nếu hiểu như trên thì chi phí tổ chức thực hiện “lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình” do chủ đầu tư thực hiện thuộc chi phí QLDA, còn chi phí thuê tư vấn thực hiện “lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình” thuộc tổng mức đầu tư theo quy định.

Xin hỏi, tôi hiểu như trên có đúng không, và chi phí thuê tư vấn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư không thuộc chi phí QLDA có phù hợp không?

Xem chi tiết
Trần Dũng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình thì mã định mức AG.32211 trong đó hao phí nhân công có hệ số 1. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất lắp dựng ván khuôn cống hộp đúc sẵn thì chủ đầu tư yêu cầu sử dụng hệ số 0,67. Xin hỏi, có quy định nào về hệ số nhân công trong sản xuất, lắp dựng ván khuôn thép này không? Nếu có thì quy định cụ thể ở văn bản nào?

Xem chi tiết
Đặng Ngọc Giang

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Cột 5, Mục số 9, Phụ lục II, Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định, đối với dự án xây dựng khu dân cư có quy mô dưới 1.000 dân thì không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1, Khoản 11 sửa đổi, bổ sung Điều 18 (tại Điểm b, trang 20) thì đối với dự án có phát sinh lượng nước thải từ 20m3/ngày.đêm đến dưới 500m3/ngày.đêm phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Tôi xin hỏi, trong trường hợp xây dựng khu dân cư có quy mô dân số khoảng 900 dân và có lưu lượng nước thải khoảng 90m3/ngày.đêm thì có phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường không?
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Vũ

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hiện nay trên địa bàn xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam có nhiều hồ nuôi trồng thủy sản do Nhà nước quản lý, chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng một số hộ dân tự ý đổ xà bần, san lấp hồ nuôi. Tôi xin hỏi, hành vi trên có được xác định là hành vi lấn chiếm đất không? Áp dụng theo Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ có đúng không? Có hai hộ dân đang trong quá trình tranh chấp hồ nuôi trồng thủy sản, trong đó hộ A tự ý san lấp hồ nuôi trồng thủy sản, vậy hành vi này được xử lý như thế nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Hùng Linh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có một mảnh đất, mục đích sử dụng: Đất ở; thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nay tôi muốn cho một công ty thuê để xây dựng khách sạn, Sở Xây dựng yêu cầu phải chuyển mục đích sử dụng đất thành đất thương mại dịch vụ. Vậy khi hết thời gian thuê tôi có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở không?
Xem chi tiết
Hoàng Thị Thảo

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Trong quá trình thực hiện công tác tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng, với một dự án có tính chất phức tạp hoặc có nhiều gói thầu khác nhau về tính chất công việc thì nhà thầu giám sát ngoài việc bố trí một trưởng đoàn giám sát thì có được bố trí thêm nhiều tư vấn giám sát trưởng cho từng gói thầu khác nhau đó không?
Xem chi tiết
Đinh Hoài Thanh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Mục 3, Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định: "Tiêu chí ưu tiên khác: (1) Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2 được 10 điểm

(2) Hộ gia đình có 1 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 1 người thuộc đối tượng 2 được 7 điểm;

(3) Hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 2 được 4 điểm.

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất".

Tôi xin hỏi, tiêu chí (1) hộ gia đình có từ 2 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2 được hiểu như thế nào? Ở đây có thể hiểu là 2 người phải thuộc đối tượng 1, còn những người còn lại có thể thuộc đối tượng 1 hoặc 2 được không?

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Vượng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Tôi xin hỏi, như vậy nội dung của Điều 17 sẽ chỉ áp dụng với các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư có đúng không? Đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư mà thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên thì có phải lập khung chính sách hay không?
Xem chi tiết
Đặng Vũ Hiển

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Liên danh nhà thầu A-B trúng thầu và thực hiện hợp đồng xây dựng công trình cầu, giá trị 40 tỷ đồng. Thành viên đứng đầu liên danh là công ty A đảm nhận 54% giá trị hợp đồng; công ty B đảm nhận 46% giá trị hợp đồng. Quá trình thi công do mặt bằng mố cầu phía công ty A đảm nhận chưa giải phóng được nên công ty A không thể triển khai thi công được. Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đã điều chuyển một phần khối lượng từ công ty A sang cho công ty B (công ty B sử dụng mặt bằng của công ty B nên làm được). Sau khi điều chuyển, công ty A đảm nhận 49% giá trị hợp đồng; công ty B đảm nhận 51% giá trị hợp đồng. Để thuận lợi cho việc thi công liên danh nhà thầu công ty A và công ty B đề nghị chủ đầu tư cho phép thay đổi thành viên đứng đầu liên danh từ công ty A sang cho công ty B đảm nhận (công ty B đủ năng lực). Tôi xin hỏi, việc thay đổi thành viên đứng đầu liên danh trong trường hợp như trên có đúng quy định của pháp luật không? Nếu đúng (hoặc không đúng) thì căn cứ vào các quy định của pháp luật nào? Hết thời hạn hợp đồng mà mặt bằng vẫn chưa giải phóng được thì công ty A có quyền chấm dứt hợp đồng với chủ đầu tư hay không? Nếu được thì chủ đầu tư xử lý như thế nào?
Xem chi tiết
Đỗ Viết Hùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi chuyên sản xuất các sản phẩm đồ nhựa gia dụng, sản phẩm may và đồ kim loại gia dụng. Trong công đoạn sản xuất của công ty có quá trình phun sơn sản phẩm. Tuy nhiên hiện tại và trong thời gian tới công ty sẽ ngừng thực hiện công đoạn này. Tôi xin hỏi việc ngừng hoạt động công đoạn phun sơn có thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì công ty tôi có phải làm thủ tục xin điều chỉnh hay không? Việc quan trắc khí thải khu vực phun sơn theo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt có phải thực hiện tiếp hay không?
Xem chi tiết
Tạ Thùy Dung