Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ, lẻ trong khu dân cư trên địa bàn xã có cần cam kết bảo vệ môi trường với UBND xã hay không? Nếu có thực hiện thì căn cứ văn bản nào và mẫu cam kết bảo vệ môi trường như thế nào?
Xem chi tiết
Lê Thị Loan

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi, tôi có được phép xây dựng nhà nuôi chim yến trên đất rẫy (cách xa khu dân cư nhưng thuộc thị trấn) của gia đình không? Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT, tôi phải làm những thủ tục nào để được cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến?
Xem chi tiết
Dương Thị Ánh Ngọc

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi là kỹ sư xây dựng của nhà thầu chính EPC cho một dự án BOT ở tỉnh Khánh Hòa. Công trình này được chủ đầu tư thuê lại tư vấn giám sát để bảo đảm việc nghiệm thu tại công trình.

Nay chủ đầu tư lại yêu cầu kỹ sư nhà thầu chính EPC cũng phải có chứng chỉ nghề nghiệp hạng I mới cho ký hồ sơ. Xin hỏi, yêu cầu này có đúng không? Theo tôi được biết, kỹ sư nhà thầu thi công trực tiếp chỉ yêu cầu trình độ chuyên môn phù hợp, không đòi hỏi chứng chỉ hành nghề.

Xem chi tiết
Nguyễn Tri Túc

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Văn phòng tôi đang nhận hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà chủ sở hữu tài sản (tổ chức) không đồng thời là chủ sử dụng đất (cá nhân).

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT thì không có Giấy chứng nhận trong thành phần hồ sơ mà theo Nghị định 102/2017/NĐ-CP thì lại có Giấy chứng nhận trong thành phần hồ sơ. Có 2 luồng ý kiến:

Ý kiến thứ nhất cho rằng thực hiện theo Nghị định, có Giấy chứng nhận và sử dụng trang bổ sung để chỉnh lý mặc dù Giấy chứng nhận đất là cá nhân, chủ tài sản là tổ chức.

Ý kiến thứ hai, thực hiện theo Thông tư, không cần Giấy chứng nhận, chỉ chỉnh lý trên cơ sở dữ liệu.

Tôi xin hỏi, ý kiến nào là đúng?

Xem chi tiết
Châu Thị Ngọc Huyền

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Năm 2006, gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 12.008m2 đất, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến ngày 24/9/2049.

Gia đình tôi đã trồng cây cao su theo đúng như mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm. Nguồn kinh tế gia đình tôi 25 năm chủ yếu từ rẫy cao su. Tuy nhiên, giá cao su hiện nay không đem lại hiệu quả kinh tế cao như trước nên tôi muốn chuyển đổi sang trồng cây hàng năm dưới mái che.

Tôi đi đăng ký biến động đất sang đất trồng cây hàng năm tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, nhưng bị từ chối với lý do đất này không có quy hoạch trồng cây hàng năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thì có văn bản trả lời, việc chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang trồng cây hàng năm phải có quy hoạch và phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.

Tôi xin hỏi, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang trồng cây hàng năm có phải xin phép các cơ quan có thẩm quyền không, hay chỉ đăng ký biến động? Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn gia đình tôi cách chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang trồng cây hàng năm.

Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Xuyến

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, giám sát viên công trình cấp I có cần thiết có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng I mới được ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng không?
Xem chi tiết
Phan Hoài Bảo

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi đã gặp trường hợp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trước năm 2013 (trước thời điểm hiệu lực của Luật Đất đai 2013) trong mục “Mục đích sử dụng đất” ghi “xây dựng nhà ở”. Xin hỏi, mục đích sử dụng đất ghi như vậy thì hiểu là mục đích sử dụng của loại đất gì?

Việc ghi "xây dựng nhà ở" trong mục “Mục đích sử dụng đất” trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đúng theo tinh thần hướng dẫn tại Quyết định 24/2004/QĐ-BTNMT; Quyết định 08/2006/QĐ-BTNMT và Thông tư 17/2009/TT-BTNMT hay không?

Các văn bản quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường có bắt buộc các đơn vị trực tiếp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đúng theo văn bản hướng dẫn không?

Xem chi tiết
Phạm Huy Hoàng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi và một số người bạn đang tham khảo việc mua đầu tư các căn hộ, văn phòng tại một dự án ở TPHCM. Tuy nhiên, người bán hiện không phải là chủ đầu tư mà là bên sẽ nhận chuyển nhượng dự án để trở thành chủ đầu tư mới của dự án. Vì công ty nhận chuyển nhượng là công ty có vốn nước ngoài nên theo quy định, "trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ". Tôi xin hỏi, thời hạn sử dụng đất sau khi dự án được chuyển nhượng là như thế nào? Hiện tại thì bên chuyển nhượng đang được cấp Giấy chứng nhận với mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Khi các bên chuyển nhượng dự án thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất dự án cấp cho bên nhận chuyển nhượng dự án là được cập nhật trên Giấy chứng nhận khu đất dự án của bên chuyển nhượng có đúng không? Người mua căn hộ, văn phòng có được sở hữu lâu dài hay chỉ 50 năm sau khi dự án được chuyển nhượng cho chủ đầu tư là doanh nghiệp có vốn nước ngoài? Xem chi tiết
Vũ Hoàng Khôi

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 6/2/2017 của Bộ Xây dựng thì dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo công thức:

Gks = {(T+C+TL) + Cpvks} x (1+TGTGT) + Cdp, trong đó:

Gks: Dự toán chi phí khảo sát xây dựng.

T: Chi phí trực tiếp.

C: Chi phí chung.

TL: Thu nhập chịu thuế tính trước.

Cpvks: Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát.

TGTGT: Thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định cho công tác khảo sát xây dựng.

Cdp: Chi phí dự phòng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng thì chi phí xây dựng được xác định theo công thức:

Gks = (T+GT+TL) + Cpvks x (1+TGTGT) + Cdp.

Như vậy, theo công thức tính quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD tôi hiểu khi lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng thì chỉ tính thuế giá trị gia tăng trên chi phí khác phục vụ công tác khảo sát, còn các công việc khác thì không tính thuế. Xin hỏi, tôi hiểu như vậy là đúng hay sai?

Xem chi tiết
Nguyễn Minh Trung

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi muốn đổi giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 sang dạng PET thông qua hình thức trực tuyến. Xin hỏi, hồ sơ đăng ký như thế nào, có phải nộp Giấy khám sức khỏe hay không? Tôi đã nhập số GPLX là 8148-79B nhưng hệ thống báo số không đúng, đề nghị được hướng dẫn.
Xem chi tiết
Lương Xuân Thu