Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Chú tôi có thửa đất tại thị trấn Krông Năng, được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1992, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nội dung như sau:

- Diện tích: 4.600m2

- Mục đích sử dụng: Khu dân cư

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Chú tôi đã có nhà ở và đang sinh sống trên thửa đất này. Nay muốn chuyển thêm 200m2 đất ở trong thửa đất này (ngoài 400m2 đất ở được công nhận theo quy định hiện nay tại địa phương). Đề nghị của chú tôi đã được UBND huyện cho phép, tuy nhiên khi áp thuế, cơ quan thuế không tính giảm thuế (theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP được giảm 50% tiền thuế) với lý do là chuyển từ đất trồng cây lâu năm, không phải từ đất vườn.

Trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng của UBND huyện ghi: Được chuyển mục đích sử dụng từ 200m2 từ đất trồng cây lâu năm trong khu dân cư sang đất ở đô thị. Cơ quan thuế yêu cầu phải đổi quyết định và ghi rõ là chuyển từ đất vườn.

Tôi xin hỏi, đất của chú tôi có được xem là đất vườn hay không? Cơ quan nào có trách nhiệm xác định loại đất trên? Nội dung ghi trong quyết định của UBND huyện với yêu cầu của cơ quan thuế thì cơ quan nào đúng? Để được tính lại tiền thuế, chú tôi phải làm những thủ tục gì?

Tôi đã hỏi Phòng Tài nguyên và Môi trường và được giải thích là theo quy hoạch chung của huyện, ngoài đất ở là đất trồng cây lâu năm, nên không thể ghi là đất vườn. Văn phòng Đăng ký đất đai thì xác nhận đây là đất vườn.

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thể

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Mục dự báo thủy triều các khu vực trong bản tin 5 giờ sáng hàng ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam rất có ích cho ngư dân và nông dân vùng ven biển. Tuy nhiên, thời gian gần đây trong bản dự báo thủy văn biển không còn mục này nữa. Tôi mong muốn bản tin 5 giờ sáng tiếp tục báo mức thủy triều để giúp người dân thuận lợi trong hoạt động ngư nghiệp và trồng rau màu.
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Bình

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Chúng tôi đã triển khai thực hiện theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng tại địa phương, chúng tôi gặp một số vướng mắc như sau: Tại Khoản 10, Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có nội dung: “Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”. Tại Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có quy định: “Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng) được thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Riêng dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào dự toán xây dựng công trình để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng”. Như vậy, theo các nội dung quy định như đã nêu trên thì có được hiểu là việc thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án chỉ áp dụng đối với trường hợp dự án yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời việc thẩm định và phê duyệt dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công chỉ áp dụng đối với trường hợp công trình có từ hai bước thiết kế trở lên hay không? Ngoài ra, trong trường hợp công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì có cần phải thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án hay không? Mặt khác, nếu trong trường hợp giá trị dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi, giá trị dự toán chi phí các công việc để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đã được người quyết định đầu tư phê duyệt có sự chênh lệch (tăng hoặc giảm) so với giá trị trong quá trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định tổng mức đầu tư dự án, dự toán xây dựng công trình thì cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ sử dụng giá trị nào để tổng hợp, trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình?

Xem chi tiết
Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có thể đăng ký cấp giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia được không, nếu được thì phải đăng ký như thế nào?
Xem chi tiết
Đào Anh Tuấn

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi đang thẩm định hồ sơ thu hồi đất để thực hiện xây dựng Trung tâm hành chính huyện, trong đó, có thu hồi đất của một số hộ dân sống dọc theo đường ĐT 741 của huyện.

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trước đây thì hành lang lộ giới đường ĐT 741 được chia làm 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Trước đây cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không cấp phần diện tích hành lang lộ giới vào Giấy chứng nhận (trên bản đồ địa chính cắt trắng hành lang, phần diện tích hành lang lộ giới này chưa bồi thường cho người sử dụng đất).

Trường hợp 2: Trên Giấy chứng nhận của người sử dụng đất có thể hiện diện tích hành lang lộ giới đường ĐT 741 (diện tích thể hiện tại sơ đồ trang 3 Giấy chứng nhận) nhưng không được cộng vào diện tích được sử dụng ghi tại trang 2 của Giấy chứng nhận (trường hợp này phần diện tích hành lang lộ giới này vẫn chưa đền bù, hỗ trợ).

Trường hợp thứ 3: Đã công nhận phần diện tích đất hành lang lộ giới vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được thể hiện ở phần ghi chú là hạn chế sử dụng.

Tôi xin hỏi, khi thẩm định các hồ sơ này thì phần diện tích hành lang lộ giới của các trường hợp nêu trên có được bồi thường về đất không?

Xem chi tiết
Nguyễn Trí Hoàng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Khoản 9 và 10, Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 quy định:

“9. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo chuẩn bị đầu tư do cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư thẩm định và phê duyệt. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư của dự án sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

10. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tôi xin hỏi, đối với trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì các chi phí nêu trên do chủ đầu tư hay người quyết định đầu tư phê duyệt?

Xem chi tiết
Nguyễn Phi Tiển

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có một xe bán tải Mazda BT-50 đã thay khung sườn xe và động cơ của hãng Mazda theo cùng chủng loại do xe bị tai nạn, nứt động cơ và cong khung sườn xe. Xin hỏi, xe của tôi sau khi thay thế động cơ thì có được cấp phép lưu hành không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, hộ gia đình, cá nhân cần làm thế nào để được xác nhận là trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp? Người làm nội trợ, học sinh, sinh viên đang theo học có phải là trường hợp “không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên” hay không? Theo trả lời của UBND phường, đối với nội dung xác nhận “không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;” thì UBND phường không có cơ sở, căn cứ để xác định. 

Trường hợp hộ gia đình tôi lần đầu tiên nhận chuyển nhượng đất trồng lúa (có một thành viên của hộ gia đình, không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên), bây giờ có nhu cầu nhận chuyển nhượng thì phải làm sao? Cơ quan tổ, chức nào phải xác nhận cho họ?

UBND phường nơi hộ gia đình có hộ khẩu thường trú xác nhận như sau: “Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 1975, không thuộc đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội tại địa phương” có đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật không?Xem chi tiết
Mai Văn Toản

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi thường đi xe buýt, tôi thấy một số nơi tập kết rác ngay cạnh trạm xe buýt gây mất vệ sinh. Một số điểm xe rác còn làm sập cống thoát nước gây tắc nước, nước thải chảy ra từ xe rác bốc mùi hôi thối. Xin hỏi, có quy định nào về điểm tập kết rác thải sinh hoạt trong thành phố không?
Xem chi tiết
Vũ Thanh Mạnh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Khoản 4, Điều 5 của Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng quy định:

“4. Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại Bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k = 0,8”.

Xin hỏi, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND huyện thành lập theo Luật Xây dựng năm 2014, được giao làm chủ đầu tư các dự án và tự thực hiện quản lý dự án, vậy có phải áp dụng hệ số điều chỉnh là k = 0,8 hay không?

Xem chi tiết
Lâm Vũ Phong