Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng. Xin hỏi, theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP, khi công ty tôi thi công các công trình xây dựng cấp IV lĩnh vực giao thông, thủy lợi thì có cần bổ sung lĩnh vực giao thông và thủy lợi vào chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty không? Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, các chủ đầu tư căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP yêu cầu các đơn vị thi công khi thi công xây dựng công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực nào (dân dụng, giao thông, thủy lợi) thì phải bắt buộc có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực đó. Như vậy có đúng theo quy định không và khi làm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có bắt buộc phải mua BHXH cho nhân sự kê khai không?

Xem chi tiết
Lưu Hoàng Phương

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Điều 12 Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng: "Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm nhận ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư không đủ điều kiện để tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định của pháp luật phù hợp với năng lực hoạt động và điều kiện cụ thể của mình. Việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết. Trường hợp người quyết định đầu tư, chủ đầu tư đồng thời là người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thì việc ủy thác quản lý dự án được thực hiện theo phân giao nhiệm vụ của người quyết định đầu tư và hợp đồng ủy thác quản lý dự án".

Trong quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của UBND thị xã, chủ đầu tư là UBND xã; hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư hợp đồng với Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án. UBND xã đã ký hợp đồng tư vấn quản lý dự án với Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án.

Vậy trong trường hợp này, hình thức quản lý dự án được xác định là ủy thác quản lý dự án hay là thuê tư vấn quản lý dự án?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Tâm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Chúng tôi là công ty TNHH, có chức năng thi công, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Khi chúng tôi ký kết hợp đồng với khách hàng có cần phải cung cấp cần chứng chỉ năng lực xây dựng và có phải xin chứng chỉ năng lực xây dựng trước khi thực hiện không?

Xem chi tiết
Đoàn Như Trúc

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Cơ quan tôi đã ký hợp đồng xây dựng một công trình cầu giao thông theo hình thức hợp đồng trọn gói. Khi triển khai thi công do yêu cầu tiến độ hoàn thành cần thiết phải thay đổi biện pháp thi công:

1 - Thay đổi vị trí bãi đúc dầm khu vực đầu cầu (theo thiết kế được duyệt) điều chỉnh ra vị trí mới xa công trình thi công.

2 - Thay đổi biện pháp lao dầm (theo thiết kế được duyệt là dùng giá 3 chân kết hợp mũi dẫn, tời điện,...) nay điều chỉnh thành dùng đấu cẩu.

Cho tôi hỏi:

- Việc thay đổi biện pháp thi công nói trên có phù hợp quy định đối với hình thức hợp đồng trọn gói không? Cấp thẩm quyền nào quyết định việc thay đổi?

- Việc nghiệm thu thanh toán phải theo thực tế thi công hay theo hợp đồng trọn gói đã ký kết?

Xem chi tiết
Nguyễn Đình Công

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi đang triển khai các công trình tuyến cáp treo ở 63 tỉnh/thành phố trên cả nước. Công trình bao gồm các hạng mục công việc: Kéo cáp quang, cáp đồng trên cột bê tông có sẵn (cột bưu điện, cột điện lực), trồng mới cột bê tông (chiều cao cột có sẵn và trồng mới: 7m, 8m, 10m, 12m…) và lắp đặt phụ kiện treo cáp. Tôi xin hỏi, việc phân cấp công trình tuyến cáp treo dựa trên quy định nào?

Xem chi tiết
Vũ Nhật Quang

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Theo Điều 77. Xử lý chuyển tiếp của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59):

Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này.

Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 59 chưa quy định cụ thể về hoạt động xây dựng nào mà tổ chức khi tham gia phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng như Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 (sau đây viết tắt là Thông tư 17) của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 42) quy định.

Xin phép Chính phủ cho hỏi:

1. Trước thời điểm Thông tư 17 ban hành, hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực nào cần tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

2. Với dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà thầu thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng trước thời điểm Thông tư 17 ban hành thì sau thời điểm Thông tư 17 có hiệu lực, chủ đầu tư có phải chấm dứt các hợp đồng với các nhà thầu không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng như quy định của Thông tư 17 không hay vẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng như quy định tại Nghị định số 59 theo Điều 3. Quy định chuyển tiếp của Nghị định 42?
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Kiên

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị tôi là chủ đầu tư công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, có ký hợp đồng thi công xây lắp với nhà thầu theo hình thức trọn gói. Hiện tại công trình thi công gần hoàn thiện. Trong quá trình triển khai thi công thực tế có một số khối lượng công việc tính thiếu so với hợp đồng (ví dụ hợp đồng là 100m3 xây nhưng thực tế thi công theo bản vẽ 120m3 xây) và một số khối lượng không thực hiện (khối lượng tính thừa, ví dụ trong hợp đồng lắp đặt 10 bộ điều hòa nhưng thực tế thi công theo bản vẽ 8 bộ điều hòa). Tôi xin hỏi, đơn vị tôi có thể ký phục lục hợp đồng với nhà thầu để điều chỉnh giá trị khối lượng công việc từ khối lượng không thực hiện để bù vào giá trị khối lượng tính thiếu không (trong trường hợp giá trị cho khối lượng không thực hiện lớn hơn giá trị khối lượng tính thiếu (không vượt giá hợp đồng ban đầu đã ký)?

Xem chi tiết
Nguyễn Thế An

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Nhân viên của tôi có chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp tháng 7/2018. Vậy nhân viên có chứng chỉ nội dung như nêu trên có được:

1. Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy không? Có được ký hồ sơ nghiệm thu gói thầu tư vấn giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy không?

2. Chứng chỉ có nội dung: Giám sát lắp đặt thiết bị công trình (hệ thống điện - cơ điện) do Cục Quản lý hoạt động xây dựng cấp có giám sát được hạng mục thi công đường dây và trạm biến áp đến 220KV không?
Xem chi tiết
Chu Vũ Mạnh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là đơn vị sự nghiệp do UBND tỉnh thành lập và làm đại diện chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh. Cán bộ viên chức của Ban quản lý dự án có kinh nghiệm trên 15 năm, được quyết định phân công nhiệm vụ quản lý dự án, thực hiện chức năng giám sát của chủ đầu tư trên 2 công trình cấp III trở lên và kết quả thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát đạt yêu cầu.

Tôi xin hỏi, vậy trường hợp cán bộ, viên chức Ban quản lý dự án được quyết định phân công quản lý dự án, thực hiện chức năng giám sát của chủ đầu tư có đáp ứng điều kiện “Đã tham gia giám sát thi công xây dựng” theo Khoản 9, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP để xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc hạng III hay không?

Xem chi tiết
Ngô Duy Linh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Dự án xây dựng tuyến mương thoát nước gồm 3 gói thầu. Trong đó, gói thầu XL01 dài 800m do Sở chuyên ngành thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và kiểm tra công tác thi công nghiệm thu.

Do gói thầu không có lập khảo sát địa chất nên trong quá trình thi công đào móng đến cao độ đáy thiết kế gặp đất yếu, chủ đầu tư mời các bên liên quan trong đó có Sở chuyên ngành cùng thống nhất cho nâng cao độ đáy thiết kế một số vị trí bảo đảm đặt móng mương bê tông cốt thép không phải xử lý móng khi gặp đất yếu (do thi công vào mùa mưa, lớp đất đến cao trình thiết kế đặt đáy móng là đất cát pha bùn, trên lớp đất cát dày gần 1m).

Trong quá trình thi công (thi công mùa mưa), đơn vị tư vấn giám sát cùng đơn vị thi công tự động nâng cao độ điều chỉnh suốt chiều dài 400m tuyến. Khi chủ đầu tư phát hiện có đề nghị tư vấn thiết kế kiểm tra lại cao độ để tính toán xem độ dốc thoát nước có bảo đảm theo thiết kế ban đầu không và tư vấn thiết kế kết luận vẫn bảo đảm.

Gói thầu thi công hoàn thành vận hành tốt, bảo đảm tiêu thoát nước không gây sụt lún móng, tuy nhiên trắc dọc thoát nước thi công sai lệch so với hồ sơ thiết kế ban đầu.

Ông Phong hỏi, để gói thầu được nghiệm thu đúng quy định về pháp lý, chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan có thể đề nghị đơn vị thi công đo vẽ và lập hồ sơ hoàn công theo thực tế được không hay phải trình xin điều chỉnh thiết kế để có cơ sở lập bản vẽ hoàn công?

Xem chi tiết
Thanh Phong