Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xây dựng được 6 năm, đã tham gia khảo sát địa hình nhiều công trình. Xin hỏi, ngành của tôi có thi được chứng chỉ khảo sát địa hình không?
Xem chi tiết
Tuấn Anh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có một người bạn nước ngoài đang muốn đầu tư mua nhà tại TP. Hà Nội. Về phương diện cá nhân, bạn tôi đáp ứng các điều kiện để được phép mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Về phương diện chủ đầu tư, bạn tôi có thắc mắc như sau:

Theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, ban hành ngày 20/10/2015:

- Khoản 1, Điều 75: Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Điểm a, Khoản 1, Điều 76: Căn cứ vào thông báo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 75 của Nghị định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở các nội dung sau đây:

a) Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép sở hữu nhà ở.

Theo đó bạn tôi muốn tìm hiểu thông tin về danh mục các dự án mà người nước ngoài không được phép sở hữu thì có thể tìm ở đâu? Hay làm thế nào để biết dự án bạn tôi dự định đầu tư không nằm trong danh mục không được cho phép bán cho người nước ngoài?
Xem chi tiết
Nguyễn Mai

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

1. Một số hạng mục công việc có thể hiện trong thiết kế bản vẽ thi công kèm theo hồ sơ mời thầu nhưng không có trong bảng giá hợp đồng, không có trong tiên lượng mời thầu cũng như tổng dự toán công trình được duyệt. Vậy những hạng mục công việc này có thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu thi công đã ký hợp đồng trọn gói không? Việc bổ sung chi phí phát sinh cho các hạng mục công việc này cần thực hiện như thế nào để bảo đảm đầy đủ các thủ tục?

2. Một số hạng mục công việc có trong bảng giá hợp đồng nhưng khối lượng tính thiếu so với thiết kế bản vẽ thi công kèm theo hồ sơ mời thầu. Vậy phần khối lượng chênh lệch có thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu thi công đã ký hợp đồng trọn gói không? Chi phí phát sinh cho phần khối lượng chênh lệch này cần xử lý như thế nào?

3. Trong hợp đồng có dự phòng tách riêng không kèm vào trong đơn giá chi tiết. Chi phí phát sinh trong hai nội dung nêu trên có được bổ sung bằng chi phí dự phòng trong hợp đồng hay không?
Xem chi tiết
Ngô Văn Huy

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có một người bạn nước ngoài (quốc tịch Mỹ), đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại anh ấy đang thuê 01 văn phòng tại khu phức hợp thương mại Quận 2 (hợp đồng thuê dài hạn và trả tiền 01 lần). Do có việc phải trở về Mỹ một thời gian nên anh ấy đang muốn cho một công ty vào thuê lại văn phòng này. Do đó, anh ấy muốn được hỏi, theo quy định pháp luật Việt Nam thì cá nhân nước ngoài sau khi thuê 01 văn phòng để làm việc thì có quyền cho bên thứ ba là cá nhân nước ngoài khác, tổ chức nước ngoài, người Việt Nam, tổ chức Việt Nam khác thuê lại hay không?
Xem chi tiết
Vũ Hoàng Khôi

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị chúng tôi là ban quản lý dự án do huyện thành lập; hàng năm được huyện giao quản lý các dự án, thuộc nguồn vốn ngân sách do huyện làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án chúng tôi có đủ năng lực, chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng. Vậy cho tôi hỏi ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án công trình, thì ban tôi có được làm tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đó nữa không? Nếu được thì những người tham gia quản lý dự án có được tham gia làm tư vấn giám sát không?
Xem chi tiết
Đặng Trọng Nghĩa

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi xin hỏi, với các dự án nhỏ, các chi phí tư vấn ở bước điều chỉnh, bổ sung dự án có được áp dụng mức tối thiểu hay không, hay bắt buộc phải lập dự toán bổ sung như trong Quyết định 79/QĐ-BXD hướng dẫn? Ví dụ: chi phí thẩm tra dự toán bổ sung có được áp dụng mức tối thiểu là 2.000.000 đồng hay không?

Xem chi tiết
Quách Đăng Huy

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Ban quản lý dự án xây dựng TP. Bắc Ninh có cán bộ kỹ thuật được cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình hạng II. Trình độ chuyên môn ghi trong Chứng chỉ: Kỹ sư công nghệ chế tạo máy. Như vậy cán đó có được làm giám sát trưởng công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV; hạng mục: Dịch chuyển đường dây 35kV và trạm biến áp trong công trình hạ tầng kỹ thuật không?

Xem chi tiết
Ngô Trọng Thứ

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Công ty tôi phát sinh bùn thải từ lò hơi và hệ thống xử lý nước thải. Đối với nước thải, công ty sẽ thử nghiệm theo QCVN 50/2013/BTNMT. Tôi xin hỏi, bùn thải từ lò hơi có cần thử nghiệm không, nếu có thì theo quy chuẩn nào? Nếu là chất thải nguy hại thì mã là gì? Tần suất thử nghiệm của các mẫu bùn này là bao lâu?
Xem chi tiết
Phạm Dung

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Do sự kiện bất khả kháng, nên phải di chuyển công trình từ vị trí này sang vị trí khác (vẫn nằm trên địa bàn xã, theo quyết định phê duyệt, cách khoảng 1km), đã có văn bản cho phép điều chỉnh dự án của UBND tỉnh. Tôi xin hỏi, việc điều chỉnh dự án không làm thay đổi tổng mức đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư thì có phải lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh bổ sung dự án báo cáo HĐND hay không? Hay lập hồ sơ điều chỉnh dự án trình cấp thẩm quyền (UBND cấp tỉnh) phê duyệt luôn?

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Bình

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch đã có hiệu lực. Liên quan đến ngành giao thông có 2 quy hoạch: Quy hoạch mạng lưới đường bộ (do Bộ GTVT và UBND thực hiện trong quy hoạch tỉnh) và quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Bộ GTVT thực hiện). Việc quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ, theo Nghị định 11/2010/NĐ-CP và Thông tư 50/2015/TT-BGTVT thì UBND tỉnh thực hiện; tuy nhiên quy hoạch mạng lưới đường bộ do UBND thực hiện trong quy hoạch tỉnh chỉ quy định chung chung các nội dung. Xin hỏi, quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ thuộc loại quy hoạch nào, do ai thực hiện, cách thức thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết
Hoàng Lưu