Tìm kiếm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi mới thành lập doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế công trình xây dựng. Hiện công ty mới chỉ liên kết với một số cá nhân đủ năng lực thiết kế các công trình cấp IV. Tuy nhiên khi trình thẩm định tại Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện thì nhận được yêu cầu công ty của tôi phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Công ty tôi mới thành lập, không đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ hạng III. Xin hỏi, cơ quan có thẩm quyền có biện pháp nào để tháo gỡ vướng mắc nêu trên cho các doanh nghiệp mới thành lập không?
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Yên

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Doanh nghiệp muốn tham gia hoạt động xây dựng cần phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018:

"20. Sửa đổi, bổ sung Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP như sau:

“Điều 57. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

1. Tổ chức phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực sau đây:

a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.

b) Lập quy hoạch xây dựng.

c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

đ) Thi công xây dựng công trình.

e) Giám sát thi công xây dựng công trình.

g) Kiểm định xây dựng.

h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định từ Điểm a đến Điểm e, Khoản 1 Điều này phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ năng lực)".

Vậy doanh nghiệp hoạt động xây dựng mới thành lập chưa đủ điều kiện đăng ký chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định có được tham gia hoạt động xây dựng những công trình cấp IV không (theo hướng dẫn nào)? Hoặc được tham gia thì phải đáp ứng những tiêu chí gì (theo hướng dẫn nào)?
Xem chi tiết
Lê Trung Tín

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi đang thực hiện công trình Nâng cấp, cải tạo trụ sở huyện ủy. Gồm 07 hạng mục như sau:

1/ Kho lưu trữ (xây mới): Quy mô 02 tầng; chiều cao 8,9m; diện tích xây dựng là 171,6 m2; móng bê tông cốt thép, vách tường, mái lợp tole...

2/ Sân nền (xây mới): Diện tích là 312 m2, đan bê tông cốt thép...

3/ Thiết bị (mua mới): Dàn âm thanh, tivi, máy lạnh, đèn sân khấu...

4/ Khối nhà làm việc (cải tạo): Quy mô 02 tầng; chiều cao 9,8m; diện tích cải tạo là 620 m2; thay mới mái tole, sơn mới, chống thấm, thay mới trần và gạch nền...

5/ Khối hội trường (cải tạo): Quy mô 01 tầng; chiều cao 6,8m; diện tích cải tạo là 448,3 m2; thay mới mái tole, sơn mới, chống thấm, thay mới cửa đi và cửa sổ, lắp thêm đèn led.

6/ Khối nhà khách (cải tạo): Quy mô 02 tầng; chiều cao 9,7m; diện tích cải tạo là 712 m2; thay mới mái tole, sơn mới, chống thấm, thay mới thiết bị vệ sinh, sửa cửa đi, cửa sổ, gắn mới hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời.

7/ Phòng tiếp khách (cải tạo): Diện tích cải tạo là 43,4 m2; sơn mới, chống thấm, thay mới cửa đi, cửa sổ, lắp cách âm vách và trần...

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 2 và Mục 1.1.7 Phụ lục 1 Thông tư 03/2016/TT-BXD tiêu chí phân cấp là tầm quan trọng, công trình trụ sở huyện ủy là cấp II nhưng không đề cập là xây mới hay cải tạo.

Vậy trong trường hợp của tôi là công trình cải tạo, nâng cấp thì công trình và các hạng mục thuộc cấp mấy, công trình nhóm nào? Có được dùng thêm Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD để phân cấp công trình và các hạng mục công trình nêu trên?
Xem chi tiết
Ngô Quan Tùng

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Năm 2000, tôi được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 700m2 đất, loại đất màu. Ngày 18/5/2019, tôi đổ đất trên thửa đất màu này, các chủ sử dụng đất xung quanh thửa đất của tôi  không có ý kiến gì. Tuy nhiên, UBND xã đến lập biên bản kiểm tra hiện trạng và đình chỉ buộc thu dọn toàn bộ đất đã được đổ trên thửa đất này mà không thông báo lý do. Xin hỏi, việc làm của tôi có đúng quy định không, nếu không thì quy định tại điều nào?
Xem chi tiết
Hồ Kim Thỉnh

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Xin hỏi về việc áp dụng định mức một số công tác như sau:

1. Công tác đào bạt mái taluy đê, mái kè (hệ số mái m=1.50 -:- 2.00): Áp dụng mã hiệu đào móng công trình (AB.25000) hay áp dụng đào kênh mương (AB.27000)?

2. Công tác khoan cọc nhồi D400

- Đối với công tác khoan tạo lỗ: Theo định mức 1776 chỉ có các đường kính cọc D800, D1000, D1200, D1300. Việc sử dụng cọc khoan nhồi đường kính D400 thì hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công được tính như thế nào?

- Định mức lắp đặt ống vách (AB.34500): Hao phí công tác nhổ ống vách tính bằng 60% hao phí tương ứng lắp đặt ống vách (tương tự như công tác tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn sàn đào tính bằng 60% hao phí lắp dựng AI.63300) có phù hợp không?

3. Công tác ván khuôn, lắp dựng cấu kiện đúc sẵn bằng thủ công

- Về công tác gia công, lắp dựng ván khuôn: Đối với tấm lát âm dương (có liên kết ngàm âm, dương) công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn phức tạp hơn các tấm đan, tấm lát hình lập phương. Đối với tấm lát âm dương này áp dụng định mức AG.32211 - Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn các loại cấu kiện khác hay AG.32511 - Ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp?

- Về công tác lắp dựng (AG.42100): Theo định mức 1776 có các mã hiệu lắp dựng cấu kiện <=50kg, <=100kg, <=250kg và >250kg. Thực tế có các tấm cấu kiện trọng lượng là 60kg, 70kg, 80kg, 90kg áp dụng định mức AG.42121 (<=100kg) có phù hợp không?
Xem chi tiết
Phạm Phi Long

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi có 1 thửa đất diện tích là 400m2, trong đó có 140m2 là đất ở và 260 m2 là đất trồng cây hàng năm. Xin hỏi, 260m2 đất trồng cây hàng năm của thửa đất này có phải là đất vườn hay không?
Xem chi tiết
Văn Thị Thanh Ngân

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Tôi làm việc cho một doanh nghiệp sản xuất giày thể thao. Nhà máy sản xuất có quy mô lớn nên thường xuyên tổ chức xây dựng mới và sửa chữa nhà xưởng, nhà kho, văn phòng,… trong phạm vi nhà máy. Doanh nghiệp tôi có một bộ phận chuyên quản lý các công trình nội bộ. Tôi xin hỏi, bộ phận này có cần các yêu cầu về năng lực quản lý dự án xây dựng theo Luật Xây dựng hay không? Cần những yêu cầu về năng lực hoạt động và nhân sự như thế nào? Doanh nghiệp tôi tự tổ chức giám sát các công việc xây dựng nội bộ có được không? Cần những điều kiện như thế nào để có thể tự giám sát công trình xây dựng nội bộ nhà máy và những công trình như thế nào thì doanh nghiệp bắt buộc phải thuê đơn vị tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực để giám sát thi công?
Xem chi tiết
Châu Quang Phúc

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Năm 1998 nhà tôi được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất có diện tích 1.000m2, loại đất BHK (đất nương rẫy trồng cây). Năm 2004, bố tôi đã cho vợ chồng anh trai tôi xây nhà trên thửa đất nông nghiệp đó. Lúc đó, UBND xã không thực hiện xử lý vi phạm hành chính và gia đình anh trai tôi đã sử dụng thửa đất đến năm 2017, sau đó có làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng thửa đất sang đất ở. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện không giải quyết với lý do đất sử dụng sai mục đích (hiện thửa đất đã phù hợp quy hoạch đất ở). Tôi xin hỏi, anh trai tôi có thể chuyển được mục đích sử dụng thửa đất này không?
Xem chi tiết
Phạm Thị Hồng Dung

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Đơn vị chúng tôi có nhiều công trình thuộc dự toán mua sắm thường xuyên (chủ yếu là sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc) có tổng dự toán trên 500 triệu đồng. Như vậy, đơn vị chúng tôi lập hồ sơ thiết kế - dự toán hay lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thơm

Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Năm 2012, công ty tôi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường cho khai thác và chế biến đá vôi. Tuy nhiên từ đó đến nay, công ty chỉ chế biến 50% lượng đá khai thác được theo công suất phê duyệt, 50% còn lại bán cho đơn vị khác. Hiện nay, công ty tôi muốn đầu tư dây chuyền chế biến thứ 2 để chế biến nốt 50% lượng đá còn lại và đã được chấp thuận. Công ty cũng xin được một khu đất mới gần với khu đất của bãi chế biến cũ để thuận tiện cho việc vận chuyển. Với công suất của bãi chế biến mới công ty phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường. Xin hỏi, công ty tôi có phải làm phương án cải tạo phục hồi môi trường cho bãi chế biến mới này không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Thủy