Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Tôi sinh tháng 10 năm 1966, làm thủ quỹ tại Ngân hàng. Tôi định xin nghỉ hưu trước tuổi do bị tai nạn lao động, làm giảm khả năng lao động không thể phục hồi. Vậy, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu và có bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu không? Tính đến tháng 8/2019, tôi có thời gian đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất là 35 năm 8 tháng và thời gian đóng BHTN vào quỹ BHTN là 10 năm 8 tháng.
Xem chi tiết
Bùi Thị Liễu

Lao động - Tiền lương

Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2013-2015 khi làm tại doanh nghiệp. Từ tháng 1/2016 đến nay tôi là công chức, làm việc tại UBND xã. Vậy tôi muốn rút tiền BHTN đã từng đóng có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào? Xem chi tiết
Dương Đoàn

Lao động - Tiền lương

Căn cứ Khoản 2, Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị tai nạn khi đi làm từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở, tại địa điểm và thời gian hợp lý thì người lao động được trợ cấp tai nạn lao động từ người sử dụng lao động. Trong trường hợp này có bắt buộc người sử dụng lao động chi trả chi phí y tế, tiền lương trong thời gian điều trị cho người lao động hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Phước Thuận

Lao động - Tiền lương

Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

“2. Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau:

a) Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với người lao động tham gia BHYT”.

Tôi xin hỏi, cụm từ “đến khi điều trị ổn định” được xác định đến thời điểm nào? Người lao động đi khám trái tuyến, hoặc điều trị ở những bệnh viện không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT nên chi phí điều trị rất cao thì công ty vẫn phải thanh toán toàn bộ phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không được bảo hiểm thanh toán có đúng không?

Xem chi tiết
Trần Lê Hoài Thương

Lao động - Tiền lương

Công ty tôi thường xuyên ký hợp đồng lao động thời vụ với nhiều người lao động. Để giảm thiểu việc ký kết hợp đồng thời vụ với nhiều người, công ty đề nghị một nhóm người ủy quyền lại cho một người là tổ trưởng ký. Ông Thứ hỏi, việc ủy quyền này có đúng quy định không? Xem chi tiết
Ngô Văn Thứ

Lao động - Tiền lương

Tôi xin hỏi, người sắp nghỉ hưu (nam 59 tuổi, nữ 54 tuổi) có được giảm thời gian làm việc trong một ngày không và các chế độ chính sách khi được giảm giờ làm việc có gì khác so với người làm việc bình thường? Xem chi tiết
Nguyễn Trung Việt

Lao động - Tiền lương

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên THPT, trong đó bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp. Tôi xin hỏi, giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn có được lấy mức phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP để tính lương làm thêm giờ hay không?
Xem chi tiết
Biện Văn Minh

Lao động - Tiền lương

Tôi có quyết định làm việc tại trường mầm non công lập và đóng BHXH liên tục từ tháng 9/2010 đến nay. Năm 2011, tôi có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non. Xin hỏi, thời điểm tính thâm niên của tôi được tính từ tháng 9/2010 hay tính từ năm 2011?
Xem chi tiết
Phạm Thùy Dương

Lao động - Tiền lương

Công ty của tôi hiện có nhiều nhân viên đang nghỉ thai sản và đang điều chỉnh nghỉ thai sản ở cơ quan BHXH. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, công ty dự kiến giải thể vào tháng 10/2019. Vậy, những nhân viên đến tháng 11, 12/2019 mới hết thời gian nghỉ chế độ thai sản thì công ty có được điều chỉnh giảm nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động không?
Xem chi tiết
Lê Thị Lan

Lao động - Tiền lương

Bố, mẹ của tôi đã nghỉ hưu và chuyển hộ khẩu từ tỉnh Nam Định lên TP. Hà Nội. Tôi muốn chuyển BHXH, BHYT cho bố, mẹ đến phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội thì phải làm những thủ tục gì và tại cơ quan nào?
Xem chi tiết
Phạm Thị Tuyết Mai