Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Tôi là viên chức đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên. Nay tôi muốn xin nghỉ việc. Xin hỏi, nếu tôi có nguyện vọng xin thôi việc thì tôi phải thực hiện báo trước với đơn vị bao nhiêu ngày?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Vinh

Lao động - Tiền lương

Cơ quan tôi trả lương theo hệ số Nhà nước, ngày công 22. Trong tháng có phát sinh người lao động được nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh 5 ngày, được hưởng chế độ ốm đau nên cơ quan không trả lương 5 ngày đó.

Lương thực lĩnh = (2,34 x 1.390.000đ) - 5 ngày nghỉ (2,34 x 1.390.000đ)/22 x 5 - 10,5% BHXH (2,34 x 1.390.000đ).

Tuy nhiên, người lao động yêu cầu tiền 5 ngày nghỉ bị trừ phải tính là ((2,34 x 1.390.000đ) - 10,5% BHXH/22 x 5) để thực lĩnh tăng lên với lý do đã đóng BHXH cả tháng, nếu trừ 5 ngày theo hệ số lương chưa trừ BHXH thì người lao động sẽ bị thiệt. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể trường hợp trên.

Xem chi tiết
Trần thương

Lao động - Tiền lương

Xin hỏi, đối với lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại thì ngoài việc được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng, khi tính lương hưu có được tính thêm khoản trợ cấp nào khác vào trong mức hưởng lương hưu không? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nga

Lao động - Tiền lương

Tôi công tác tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật. Trung tâm được thành lập tháng 1/2019, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Đoàn Nghệ thuật; Trung tâm văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (đơn vị dự toán cấp II).

Sau khi thành lập, với chức năng nhiệm vụ được phân công, Trung tâm của tôi thực hiện đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đó là bố trí 1 kế toán trưởng và 1 kế toán viên.

Tuy nhiên, đơn vị tôi lại quyết định (cấp sở) bổ nhiệm 1 kế toán trưởng và người còn lại mặc nhiên là kế toán viên (mà không có quyết định). Cho tôi hỏi, như vậy có đúng không?

Theo tôi tham khảo, Điều 3 Thông tư số 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn, kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP như sau:

- Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn…

- Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên…

Cho tôi hỏi, “Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên…” được tính từ khi viên chức có bằng tốt nghiệp đại học hay tính từ khi người đó có quyết định hưởng lương ngạch đại học?

Xem chi tiết
Tạ Huệ

Lao động - Tiền lương

Tôi xin hỏi con thương binh có được hưởng chính sách ưu tiên gì trong quy định luân chuyển của giáo viên không, nếu được thì hưởng ưu tiên như thế nào?
Xem chi tiết
Lò Thị Thơi

Lao động - Tiền lương

Tôi là công chức đã nghỉ hưu từ tháng 8/2011. Vậy, tôi có thuộc đối tượng được điều chỉnh lương theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng hay không? Xem chi tiết
Chu Văn Nhân

Lao động - Tiền lương

Vừa qua tôi đỗ phỏng vấn xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Xin hỏi tôi có thể vay vốn để đi xuất khẩu lao động không, nếu được thủ tục như nào?
Xem chi tiết
Mai Văn Khải

Lao động - Tiền lương

Tôi có thời gian công tác như sau:

- Từ tháng 9/1983 đến tháng 5/1984 xã đội phó, Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Lâm;

- Từ tháng 6/1984 đến tháng 5/1989, Phó Ban tài chính xã Xuân Lâm;

- Từ tháng 6/1989 đến tháng 3/1997, Trưởng Công an Vùng 2, xã Xuân Lâm;

- Từ tháng 4/1997 đến tháng 3/2001, Phó Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm 1;

- Từ tháng 4/2001 đến tháng 8/2005, Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm 1;

- Từ tháng 9/2005 đến tháng 6/2016, Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Lâm;

- Từ tháng 7/2016 đến nay, Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Lâm.

Vậy xin hỏi, thời gian tôi làm Phó Ban tài chính xã từ tháng 6/1984 đến tháng 5/1989 có được cộng nối thời gian sau này để hưởng BHXH khi nghỉ hưu không?

Xem chi tiết
Nguyễn Đình Hoàn

Lao động - Tiền lương

Thông tư 07/2004/TT-BCA (X13) có quy định, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân (trừ công nhân viên công an, học viên các trường, chiến sỹ phục vụ có thời hạn có quy định riêng) có đủ thời gian làm việc 12 tháng, hàng năm được nghỉ 15 ngày làm việc, đủ 5 năm đến dưới 10 năm được nghỉ thêm 1 ngày, đủ 10 năm đến dưới 15 năm được nghỉ thêm 2 ngày, đủ 15 năm đến dưới 20 năm được nghỉ thêm 3 ngày. Vậy, số ngày nghỉ thêm do thâm niên có được tính là ngày làm việc không? Nếu tôi có 15 năm thâm niên thì chế độ phép năm của tôi sẽ là 18 ngày làm việc có đúng không và quy định về số ngày đi đường khi nghỉ phép như thế nào? Xem chi tiết
Nguyễn Sơn

Lao động - Tiền lương

Tôi ký hợp đồng lao động với công ty, trong đó có thông tin Nghề nghiệp: Thợ may; chức vụ: Công nhân; vị trí công việc: May công nghiệp. Trong sổ BHXH của tôi ghi chức danh là công nhân may. Vậy, các chế độ BHXH tôi có được tính là lao động làm công việc độc hại, nguy hiểm không? Xem chi tiết
Phúc Minh