Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Tôi là giáo viên Tiểu học. Năm học 2018-2019, trong lớp tôi chủ nhiệm có 1 học sinh khuyết tật. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật không, nếu được thì cần làm những thủ tục gì và gửi đến cơ quan nào? Ngoài ra, tôi đỗ kỳ thi tuyển viên chức và bắt đầu nhận công tác từ tháng 12/2015, lúc đó xã nơi trường tôi công tác thuộc vùng II. Từ 28/4/2017, theo Quyết định 582/QĐ-TTg, xã nơi tôi công tác thuộc vùng III. Xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?
Xem chi tiết
Phạm Mai

Lao động - Tiền lương

Đơn vị tôi có nhân viên chuyển đi từ tháng 6/2018 (tổng biên chế không thay đổi). Phòng Tài chính-Kế hoạch điều chỉnh giảm kinh phí lương, các khoản phụ cấp và đóng góp của nhân viên này, đồng thời, bổ sung kinh phí thiếu biên chế theo hệ số lương 2,34 cho đơn vị từ tháng 6/2018. Xin hỏi, đơn vị làm vậy đúng hay sai? Đến tháng 10/2018, đơn vị có nhân viên chuyển đến, hệ số lương cao hơn 2,34. Xin hỏi, đơn vị sẽ dùng nguồn kinh phí đã được giao biên chế thiếu 2,34 từ tháng 6/2018 để bảo đảm chi lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương cho người mới từ tháng 10/2018 hay Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu cấp bổ sung kinh phí chênh lệch hệ số lương cho người mới này?
Xem chi tiết
Trần Văn Đoàn

Lao động - Tiền lương

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng,… đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vậy đối tượng làm hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế cấp xã có được hưởng các chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?
Xem chi tiết
Trần Ngọc Trâm

Lao động - Tiền lương

Khi tôi nghiên cứu danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP thì không thấy có TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, chỉ có thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm được xếp ở vùng III. Vậy, tôi ở TP. Sóc Trăng, vậy nên tính là vùng nào để áp dụng mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH? Không có tên trong danh sách tại Nghị định là áp dụng vùng IV thì có hợp lý không?  Xem chi tiết
Điền Duy Bình

Lao động - Tiền lương

Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Theo tôi tham khảo Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì "... hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị".

Cho tôi hỏi, chức danh lãnh đạo chỉ quy định là Giám đốc hay quy định là Giám đốc và Phó Giám đốc? Hay cả Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng? Chức danh lãnh đạo được hiểu như thế nào?

Xem chi tiết
Hoàng Thị Nhung

Lao động - Tiền lương

Để được xác nhận là tai nạn lao động trên quãng đường từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà thì cần điều kiện gì? Người lao động khi tham gia giao thông như thế nào thì mới được xác nhận là tai nạn lao động? Xem chi tiết
Bùi Văn Quý

Lao động - Tiền lương

Doanh nghiệp A có nội quy lao động đã được duyệt bởi cơ quan chức năng với thông tin thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho người lao động như sau: Áp dụng thời gian làm việc theo tuần: Hàng ngày từ 8:00 đến 17:30, nghỉ trưa từ 12:00 đến 13:00; 8,5 giờ/ngày. Làm từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ hàng tuần vào thứ 7, Chủ nhật.

Doanh nghiệp A ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động có thông tin như sau:

Thời gian làm việc 42,5 giờ/tuần, nghỉ hàng tuần theo quy định của doanh nghiệp. Khi người lao động nghỉ việc, doanh nghiệp áp dụng ngày công chuẩn là 26 ngày công/tháng để tính lương và tất cả chế độ khác như phép năm tồn để chi trả cho người lao động, với giải thích là doanh nghiệp được phép quy định số ngày công chuẩn trong tháng để tính lương và chế độ cho người lao động (mặc dù mỗi ngày người lao động làm 8,5 giờ, ngày thứ 7 được quy định là ngày nghỉ hàng tuần nhưng khi nghỉ việc doanh nghiệp mặc định ngày công chuẩn là 26 ngày), việc mặc định 26 ngày công chuẩn này không được thể hiện ở bất kỳ giấy tờ pháp lý nào của doanh nghiệp A.

Vậy, trong trường hợp này, việc tự mặc định 26 công làm chuẩn trong tháng để tính lương và chế độ khi nghỉ việc cho người lao động của doanh nghiệp có đúng luật không?

Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Hân

Lao động - Tiền lương

Theo Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định:

"Đối với cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác); thì tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe theo mức 500.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị".

Cho tôi hỏi, điều kiện như thế nào thì được xác định là "thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng"?

Ví dụ như kế toán đơn vị tôi thỉnh thoảng liên hệ với kho bạc, ngân hàng cách cơ quan khoảng 500m; mỗi lần liên hệ khoảng 30 phút chủ yếu là chuyển khoản tiền lương, tiền điện thoại, tiền điện 1 lần/tháng; khoảng 90% thời gian làm việc tại cơ quan. Vậy có được xác định là "thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng" không?

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Quang

Lao động - Tiền lương

Cơ quan tôi là đơn vị quản lý dự án thuộc nhóm I. Cán bộ ban chỉ có 2 nhân viên hợp đồng còn lại là do công chức các phòng ban kiêm nhiệm.

Cho tôi hỏi, ngoài tiền phụ cấp kiêm nhiệm thì các cán bộ kiêm nhiệm có được hưởng tiền công tác phí khoán, tiền điện thoại khoán (thuộc 18 khoản khoán chi trong danh mục Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính) và cuối năm có được hưởng tiền thu nhập tăng thêm không? Các cán bộ kiêm nhiệm đã hưởng công tác phí khoán, điện thoại khoán hay tăng thu nhập từ đơn vị công tác chính của họ.

Xem chi tiết
Đặng Văn Hải

Lao động - Tiền lương

Đơn vị tôi có lao động nam sinh tháng 12/1969, thời gian tham gia BHXH tính đến 31/5/2019 là 24 năm. Lao động này mắc bệnh ung thư giai đoạn trung gian và có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi. Vậy, lao động nam này có thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi không? Người lao động và người sử dụng lao động cần làm những thủ tục gì?
Xem chi tiết
Ban Quản lý dự án điện