Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên THPT, trong đó bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp. Tôi xin hỏi, giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn có được lấy mức phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP để tính lương làm thêm giờ hay không?
Xem chi tiết
Biện Văn Minh

Lao động - Tiền lương

Tôi có quyết định làm việc tại trường mầm non công lập và đóng BHXH liên tục từ tháng 9/2010 đến nay. Năm 2011, tôi có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non. Xin hỏi, thời điểm tính thâm niên của tôi được tính từ tháng 9/2010 hay tính từ năm 2011?
Xem chi tiết
Phạm Thùy Dương

Lao động - Tiền lương

Công ty của tôi hiện có nhiều nhân viên đang nghỉ thai sản và đang điều chỉnh nghỉ thai sản ở cơ quan BHXH. Tuy nhiên, do kinh doanh thua lỗ, công ty dự kiến giải thể vào tháng 10/2019. Vậy, những nhân viên đến tháng 11, 12/2019 mới hết thời gian nghỉ chế độ thai sản thì công ty có được điều chỉnh giảm nghỉ việc chấm dứt hợp đồng lao động không?
Xem chi tiết
Lê Thị Lan

Lao động - Tiền lương

Bố, mẹ của tôi đã nghỉ hưu và chuyển hộ khẩu từ tỉnh Nam Định lên TP. Hà Nội. Tôi muốn chuyển BHXH, BHYT cho bố, mẹ đến phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội thì phải làm những thủ tục gì và tại cơ quan nào?
Xem chi tiết
Phạm Thị Tuyết Mai

Lao động - Tiền lương

Tôi là viên chức đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên. Nay tôi muốn xin nghỉ việc. Xin hỏi, nếu tôi có nguyện vọng xin thôi việc thì tôi phải thực hiện báo trước với đơn vị bao nhiêu ngày?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Vinh

Lao động - Tiền lương

Cơ quan tôi trả lương theo hệ số Nhà nước, ngày công 22. Trong tháng có phát sinh người lao động được nghỉ chế độ dưỡng sức sau sinh 5 ngày, được hưởng chế độ ốm đau nên cơ quan không trả lương 5 ngày đó.

Lương thực lĩnh = (2,34 x 1.390.000đ) - 5 ngày nghỉ (2,34 x 1.390.000đ)/22 x 5 - 10,5% BHXH (2,34 x 1.390.000đ).

Tuy nhiên, người lao động yêu cầu tiền 5 ngày nghỉ bị trừ phải tính là ((2,34 x 1.390.000đ) - 10,5% BHXH/22 x 5) để thực lĩnh tăng lên với lý do đã đóng BHXH cả tháng, nếu trừ 5 ngày theo hệ số lương chưa trừ BHXH thì người lao động sẽ bị thiệt. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể trường hợp trên.

Xem chi tiết
Trần thương

Lao động - Tiền lương

Xin hỏi, đối với lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại thì ngoài việc được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng, khi tính lương hưu có được tính thêm khoản trợ cấp nào khác vào trong mức hưởng lương hưu không? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nga

Lao động - Tiền lương

Tôi công tác tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật. Trung tâm được thành lập tháng 1/2019, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Đoàn Nghệ thuật; Trung tâm văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (đơn vị dự toán cấp II).

Sau khi thành lập, với chức năng nhiệm vụ được phân công, Trung tâm của tôi thực hiện đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đó là bố trí 1 kế toán trưởng và 1 kế toán viên.

Tuy nhiên, đơn vị tôi lại quyết định (cấp sở) bổ nhiệm 1 kế toán trưởng và người còn lại mặc nhiên là kế toán viên (mà không có quyết định). Cho tôi hỏi, như vậy có đúng không?

Theo tôi tham khảo, Điều 3 Thông tư số 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn, kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP như sau:

- Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn…

- Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên…

Cho tôi hỏi, “Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị sau đây phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên…” được tính từ khi viên chức có bằng tốt nghiệp đại học hay tính từ khi người đó có quyết định hưởng lương ngạch đại học?

Xem chi tiết
Tạ Huệ

Lao động - Tiền lương

Tôi xin hỏi con thương binh có được hưởng chính sách ưu tiên gì trong quy định luân chuyển của giáo viên không, nếu được thì hưởng ưu tiên như thế nào?
Xem chi tiết
Lò Thị Thơi

Lao động - Tiền lương

Tôi là công chức đã nghỉ hưu từ tháng 8/2011. Vậy, tôi có thuộc đối tượng được điều chỉnh lương theo Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng hay không? Xem chi tiết
Chu Văn Nhân