Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Xin hỏi thủ tục hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp động lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp? Xem chi tiết
Bùi Nguyên

Lao động - Tiền lương

Xin hỏi, những trường hợp người lao động làm một trong những công việc bốc vác, vận chuyển hàng hóa, tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe cụ thể là những đối tượng nào? Xem chi tiết
Lại Thu Hương

Lao động - Tiền lương

Theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/20202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 được hỗ trợ bao gồm những đối tượng nào? Xem chi tiết
Minh Trang

Lao động - Tiền lương

Tôi là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ thuộc hộ nghèo. Tôi muốn hỏi về chế độ hỗ trợ ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được nhận thế nào? Xem chi tiết
Ngọc Hà

Lao động - Tiền lương

Tôi đóng BHXH được 5 năm. Do dịch Covid-19, công ty chỉ cho đi làm 13 ngày công nên không đủ điều kiện để đóng BHXH, chỉ đóng BHYT tháng 2 và tháng 3/2020. Ngày 1/4/2020 tôi chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy, tôi có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không? Nếu được thì cần làm thủ tục gì?
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Hà

Lao động - Tiền lương

Đầu năm 2019, đơn vị của tôi được cấp khoản kinh phí không thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (khoản 085). Trong năm đơn vị tôi có cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phát sinh các khoản chi tiền ăn, chi phí đi lại, tiền nghỉ. Xin hỏi, căn cứ Điểm c, Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đơn vị tôi chi tiền ăn, tiền đi lại, tiền nghỉ từ kinh phí không thường xuyên đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức (khoản 085) có đúng không?
Xem chi tiết
Trần Đức Anh

Lao động - Tiền lương

Tôi là cán bộ tin học, ngạch kỹ sư, làm nhiệm vụ quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy tính và phần mềm quản lý bệnh viện; được xét hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề là 20%. Tôi được hưởng phụ cấp ưu đãi như vậy có đúng không? Xem chi tiết
Nguyễn Bá Khoa

Lao động - Tiền lương

Công ty tôi có một số lao động đã đến vùng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoặc đã tiếp xúc với người có liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Công ty và người lao động đã thỏa thuận để người lao động được cách ly tại nhà. Vậy, trong trường hợp này cần trả lương như thế nào? Xem chi tiết
Công ty TNHH JY Hà Nam

Lao động - Tiền lương

Ở cơ quan tôi có trường hợp viên chức Nguyễn Văn A, năm 2005 được Ban Tổ chức Tỉnh ủy ra quyết định tuyển dụng làm giảng viên xếp ngạch lương 15.111, được bố trí làm việc ở phòng Đào tạo (không tham gia giảng dạy). Nhưng đến năm 2019, anh Nguyễn Văn A thông qua bài giảng và được Hội đồng khoa học cấp Trường đánh giá đạt, được công nhận giảng viên đứng lớp giảng dạy từ tháng 3/2019.

Anh Nguyễn Văn A yêu cầu phòng Tổ chức, Hành chính của Trường phải chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo từ năm 2005 đến nay theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH; Thông tư Liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Xin hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc anh Nguyễn Văn A yêu cầu tính chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ năm 2005 như vậy có đúng không? Hay chỉ tính từ khi đứng lớp trực tiếp tham gia giảng dạy (3/2019)?
Xem chi tiết
Trương Minh Luân

Lao động - Tiền lương

Tôi làm nghề chạy xe ôm nhưng không được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xem chi tiết
Nguyễn Lê Nhựt Minh