Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Vừa qua tôi đỗ phỏng vấn xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Xin hỏi tôi có thể vay vốn để đi xuất khẩu lao động không, nếu được thủ tục như nào?
Xem chi tiết
Mai Văn Khải

Lao động - Tiền lương

Tôi có thời gian công tác như sau:

- Từ tháng 9/1983 đến tháng 5/1984 xã đội phó, Ban chỉ huy quân sự xã Xuân Lâm;

- Từ tháng 6/1984 đến tháng 5/1989, Phó Ban tài chính xã Xuân Lâm;

- Từ tháng 6/1989 đến tháng 3/1997, Trưởng Công an Vùng 2, xã Xuân Lâm;

- Từ tháng 4/1997 đến tháng 3/2001, Phó Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm 1;

- Từ tháng 4/2001 đến tháng 8/2005, Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm 1;

- Từ tháng 9/2005 đến tháng 6/2016, Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Lâm;

- Từ tháng 7/2016 đến nay, Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Lâm.

Vậy xin hỏi, thời gian tôi làm Phó Ban tài chính xã từ tháng 6/1984 đến tháng 5/1989 có được cộng nối thời gian sau này để hưởng BHXH khi nghỉ hưu không?

Xem chi tiết
Nguyễn Đình Hoàn

Lao động - Tiền lương

Thông tư 07/2004/TT-BCA (X13) có quy định, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân (trừ công nhân viên công an, học viên các trường, chiến sỹ phục vụ có thời hạn có quy định riêng) có đủ thời gian làm việc 12 tháng, hàng năm được nghỉ 15 ngày làm việc, đủ 5 năm đến dưới 10 năm được nghỉ thêm 1 ngày, đủ 10 năm đến dưới 15 năm được nghỉ thêm 2 ngày, đủ 15 năm đến dưới 20 năm được nghỉ thêm 3 ngày. Vậy, số ngày nghỉ thêm do thâm niên có được tính là ngày làm việc không? Nếu tôi có 15 năm thâm niên thì chế độ phép năm của tôi sẽ là 18 ngày làm việc có đúng không và quy định về số ngày đi đường khi nghỉ phép như thế nào? Xem chi tiết
Nguyễn Sơn

Lao động - Tiền lương

Tôi ký hợp đồng lao động với công ty, trong đó có thông tin Nghề nghiệp: Thợ may; chức vụ: Công nhân; vị trí công việc: May công nghiệp. Trong sổ BHXH của tôi ghi chức danh là công nhân may. Vậy, các chế độ BHXH tôi có được tính là lao động làm công việc độc hại, nguy hiểm không? Xem chi tiết
Phúc Minh

Lao động - Tiền lương

Tôi là giáo viên Tiểu học. Năm học 2018-2019, trong lớp tôi chủ nhiệm có 1 học sinh khuyết tật. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật không, nếu được thì cần làm những thủ tục gì và gửi đến cơ quan nào? Ngoài ra, tôi đỗ kỳ thi tuyển viên chức và bắt đầu nhận công tác từ tháng 12/2015, lúc đó xã nơi trường tôi công tác thuộc vùng II. Từ 28/4/2017, theo Quyết định 582/QĐ-TTg, xã nơi tôi công tác thuộc vùng III. Xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?
Xem chi tiết
Phạm Mai

Lao động - Tiền lương

Đơn vị tôi có nhân viên chuyển đi từ tháng 6/2018 (tổng biên chế không thay đổi). Phòng Tài chính-Kế hoạch điều chỉnh giảm kinh phí lương, các khoản phụ cấp và đóng góp của nhân viên này, đồng thời, bổ sung kinh phí thiếu biên chế theo hệ số lương 2,34 cho đơn vị từ tháng 6/2018. Xin hỏi, đơn vị làm vậy đúng hay sai? Đến tháng 10/2018, đơn vị có nhân viên chuyển đến, hệ số lương cao hơn 2,34. Xin hỏi, đơn vị sẽ dùng nguồn kinh phí đã được giao biên chế thiếu 2,34 từ tháng 6/2018 để bảo đảm chi lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương cho người mới từ tháng 10/2018 hay Phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu cấp bổ sung kinh phí chênh lệch hệ số lương cho người mới này?
Xem chi tiết
Trần Văn Đoàn

Lao động - Tiền lương

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng,… đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vậy đối tượng làm hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế cấp xã có được hưởng các chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP không?
Xem chi tiết
Trần Ngọc Trâm

Lao động - Tiền lương

Khi tôi nghiên cứu danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP thì không thấy có TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, chỉ có thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm được xếp ở vùng III. Vậy, tôi ở TP. Sóc Trăng, vậy nên tính là vùng nào để áp dụng mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH? Không có tên trong danh sách tại Nghị định là áp dụng vùng IV thì có hợp lý không?  Xem chi tiết
Điền Duy Bình

Lao động - Tiền lương

Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Theo tôi tham khảo Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì "... hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị".

Cho tôi hỏi, chức danh lãnh đạo chỉ quy định là Giám đốc hay quy định là Giám đốc và Phó Giám đốc? Hay cả Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng? Chức danh lãnh đạo được hiểu như thế nào?

Xem chi tiết
Hoàng Thị Nhung

Lao động - Tiền lương

Để được xác nhận là tai nạn lao động trên quãng đường từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà thì cần điều kiện gì? Người lao động khi tham gia giao thông như thế nào thì mới được xác nhận là tai nạn lao động? Xem chi tiết
Bùi Văn Quý