Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Tôi nghỉ thai sản ngày 6/2/2019 đến ngày 6/8/2019. Ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng, vậy, tôi có được truy lĩnh tăng mức lương của tháng 7, tháng 8 không? Xem chi tiết
Trần Thị Thúy Hằng

Lao động - Tiền lương

Tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH có nội dung:

“Khoản 8 Mục IV Phần A Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH được sửa đổi, bổ sung và thay thế như sau:

… d, trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành rồi nghỉ hưu mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo Điểm a, Điểm b Khoản này thấp hơn mức lương hưu tính theo mức lương bình quân của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu”.

Vậy những đối tượng thuộc Quyết định 142/2008/QĐ-TTg62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có được hưởng quyền lợi trên không? Nếu không được thì tại sao? Tôi đóng BHXH bắt buộc theo Luật BHXH.

Xem chi tiết
Lã Văn Nhoong

Lao động - Tiền lương

Tôi muốn thành lập công ty để môi giới, giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản..) không hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam. Hoạt động môi giới, giới thiệu của công ty chỉ gồm việc tìm kiếm các ứng viên sau đó giới thiệu cho doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp nước ngoài sẽ trực tiếp phỏng vấn người lao động và quyết định có chọn hay không. Doanh  nghiệp nước ngoài sẽ trả phí cho công ty, người lao động thì không mất phí. Xin hỏi, trường hợp tôi xin thành lập doanh nghiệp và xin cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm thì công ty tôi có được thực hiện việc môi giới, giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp của nước ngoài không hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam hay không, hay công ty chỉ được cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp trong lãnh thổ Việt Nam? 
Xem chi tiết
Ngô Thị Hải Chiến

Lao động - Tiền lương

Tôi năm nay 45 tuổi, đóng BHXH được 22 năm. Năm 2017, tôi bị nhồi máu cơ tim nên đã đặt 1 stent mạch vành. Công việc hiện tại của tôi là lao động trực tiếp, nên hay bị ảnh hưởng đến bệnh tật. Vậy, tôi có đủ điều kiện được nghỉ chế độ mất sức lao động không? Xem chi tiết
Lê Thanh Hải

Lao động - Tiền lương

Chị của tôi sinh năm 1980, là giáo viên, có 17 năm đóng BHXH. Hiện nay chị của tôi bị bệnh tâm thần phân liệt rối loạn xúc cảm. Vậy, chị của tôi có được hưởng chế độ hưu trí do mất khả năng lao động không? Xem chi tiết
Phạm Văn Độ

Lao động - Tiền lương

Xin hỏi, sau khi nghỉ việc bao lâu thì sẽ nhận được trợ cấp thất nghiệp? Xem chi tiết
Nguyễn Chi

Lao động - Tiền lương

Bố của tôi sinh năm 1956, là công nhân Nhà máy in Tiến Bộ từ năm 1973. Năm 1988, được Bộ Văn hóa cử đi làm việc tại nước Tiệp Khắc, ngày 1/2/1994 về nước nhưng Nhà máy không tiếp nhận nữa nên phải nghỉ việc. Hiện nay, Nhà máy in Tiến Bộ đã được đổi tên thành Công ty In Tiến Bộ nhưng bố của tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ một khoản trợ cấp nào cũng như sổ BHXH. Vậy, bố của tôi được nhận những khoản trợ cấp nào? Nếu tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện đủ 20 năm thì có được hưởng chế độ hưu trí không? Xem chi tiết
Kiều Trang

Lao động - Tiền lương

Tôi đóng BHXH từ năm 2017 đến tháng 3/2019, vợ tôi không đóng BHXH. Trong thời gian vợ sinh mổ, tôi đã nộp giấy tờ cho công ty để hưởng chế độ thai sản nhưng đến nay con tôi đã được 1,5 tuổi mà tôi vẫn chưa được hưởng chế độ thai sản. Tháng 3/2019 tôi đã nghỉ việc ở công ty thì chế độ thai sản đó tôi có được hưởng nữa không? Tôi phải làm gì để nhận được tiền thai sản đó?
Xem chi tiết
Mạc Tuấn Anh

Lao động - Tiền lương

Trường tôi có giáo viên nam sinh ngày 1/9/1964. Năm học 2017-2018, 2018-2019, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, thời gian công tác đến hết ngày 31/8/2019 là đủ 37 năm. Xin hỏi, giáo viên này xin nghỉ vào thời điểm nào để đúng đủ 55 tuổi và chế độ được hưởng như thế nào?
Xem chi tiết
Bùi Thanh Tân

Lao động - Tiền lương

Tôi sinh ngày 24/9/1960, được nghỉ hưu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, có giám định y khoa. Nếu tháng 2/2020 tôi về hưu thì tiền lương hưu và tiền BHXH đóng dôi dư được tính như thế nào? Tính đến tháng 2/2020 tôi đóng BHXH được 41 năm. Nếu đến tháng 9/2020 nghỉ hưu đúng tuổi thì lương hưu được tính hưởng như thế nào? Thời gian được lĩnh là khi nào?
Xem chi tiết
Phan Thành