Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Em gái của tôi nghỉ việc tháng 4, 5, 6/2017, sau đó làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp và đã lĩnh trợ cấp các tháng 7, 8, 9/2017. Tuy nhiên, từ tháng 7/2017 em gái tôi tìm đã được việc làm mới nhưng không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm. Đến nay, trung tâm dịch vụ việc làm gửi thông báo và yêu cầu hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp đã đóng và tiền phạt. Vậy, trường hợp em gái tôi hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp và nộp phạt thì có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trước đó không? Trường hợp không hoàn trả tiền trợ cấp thất nghiệp và nộp phạt thì sẽ bị xử lý ra sao? Có ảnh hưởng gì đến chế độ BHXH đang đóng hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Hùng

Lao động - Tiền lương

Năm 2015, tôi làm kế toán tại Ban quản lý dự án của một Sở, trong quá trình công tác bà có vi phạm kỷ luật (bị xử lý hình sự 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo). Từ đó đến nay tôi vẫn công tác tại Ban quản lý dự án. Vậy, tôi có đủ điều kiện để xét tuyển đặc cách viên chức hay không?
Xem chi tiết
Phạm Thị Hoa

Lao động - Tiền lương

Tôi có bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng, vào làm việc theo chế độ hợp đồng tại một phòng ban trực thuộc UBND huyện, đóng BHXH từ tháng 6/2012, được biên chế chính thức từ tháng 11/2013, hưởng lương bậc 2 ngạch cao đẳng. Tôi xin hỏi, khi thôi việc tôi được hưởng trợ cấp thế nào?
Xem chi tiết
Vinh Hoàng

Lao động - Tiền lương

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 trạm: Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi - Thú y và Trạm Quản lý khai thác công trình thủy lợi theo quyết định của UBND tỉnh. Về cơ cấu chức năng, Trung tâm thành lập 4 tổ: Tổ Trồng trọt & Bảo vệ thực vật - Khuyến nông; Tổ Thủy lợi; Tổ Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản và Tổ Hành chính - Tổng hợp. Trong 5 viên chức thuộc Tổ Trồng trọt & Bảo vệ thực vật - Khuyến nông có 3 viên chức Trạm Bảo vệ thực vật cũ, có mã ngạch V03.01.03 và 2 viên chức Trạm Khuyến nông có mã ngạch 13.095. Các viên chức này được phân công nhiệm vụ chuyên môn là như nhau, đều làm công tác về lĩnh vực Trồng trọt & Bảo vệ thực vật - Khuyến nông. Theo Quyết định 132/2006/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BVN-BTC thì những viên chức chuyên môn làm việc tại các Trạm Bảo vệ thực vật được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Tôi xin hỏi, 3 viên chức có mã ngạch V03.01.03 ở Tổ Trồng trọt & Bảo vệ thực vật - Khuyến nông thuộc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện có được tiếp tục hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề hay không? Và 2 viên chức có mã ngạch 13.095 khi được giao nhiệm vụ như 3 viên chức có mã ngạch V03.01.03 thì chế độ phụ cấp có giống nhau không?

Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Nhung

Lao động - Tiền lương

Người lao động đã làm thủ tục nhận lương hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc cho công ty, thuộc đối tượng chuyển tiếp tại Khoản 2, Điều 38 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì công ty có phải trả trợ cấp thôi việc khi người lao động nghỉ việc không?
Xem chi tiết
Dương Quý Ngọc

Lao động - Tiền lương

Công ty tôi có 1 lao động mới tham gia BHXH bắt buộc được 7 tháng, nhưng không may bị đột quỵ vừa qua đời. Vậy cho tôi hỏi thân nhân của lao động này có được hưởng chế độ gì từ BHXH (chế độ tử tuất, trợ cấp 1 lần,...) hay không? Xem chi tiết
Thanh Nguyên

Lao động - Tiền lương

Trước đây tôi công tác tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, có mã ngạch 09.056, hưởng phụ cấp ngành 25%. Nay 3 Trạm: Bảo vệ thực vật, Thú y, Khuyến nông được sáp nhập thành Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc UBND huyện, mã ngạch vẫn giữ nguyên. Tôi xin hỏi, tôi có còn được hưởng phụ cấp ngành theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều và Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg nữa không?

Xem chi tiết
Bùi Xuân Tịnh

Lao động - Tiền lương

Tôi xin hỏi, từ ngày 1/1/2019 cách tính tiền nhân công, đơn giá cho người lao động trong ngành lâm nghiệp như thế nào? Đơn vị tôi xây dựng đơn giá nhân công cho người lao động trồng rừng các dự án lâm nghiệp, khi qua bộ phận phê duyệt lâm nghiệp nông thôn của hành chính công tỉnh thì bị cắt giảm, gây khó khăn trong thi công công trình vì đơn giá quá thấp so với mức chi trả cho người lao động.
Xem chi tiết
Đỗ Anh

Lao động - Tiền lương

Trước khi nghỉ hưu tôi đã nộp hồ sơ (bản sao) cho BHXH huyện Hớn Quản đề nghị được cộng nối thời gian công tác trong ngành Công an từ năm 1976 đến năm 1990 để tính hưởng BHXH. Tôi là công an trại giam, không trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, tại Quyết định hưởng lương hưu tôi không được cộng nối thời gian công tác trong ngành Công an. Tháng 3/2018, tôi tiếp tục nộp hồ sơ cho BHXH huyện Hớn Quản nhưng bị trả lại. Ngày 26/6/2006, tôi nộp hồ sơ (bản gốc) đến BHXH tỉnh Bình Phước nhưng bị từ chối với lý do, khi thôi việc tôi đã nhận trợ cấp thôi việc một lần nên không được giải quyết. Đề nghị BHXH Việt Nam có văn bản chỉ đạo BHXH tỉnh Bình Phước thực hiện thủ tục cộng nối thời gian công tác cho tôi theo quy định.
Xem chi tiết
Hoàng Song Sâm

Lao động - Tiền lương

Tôi công tác tại UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, được phân công làm chuyên viên công nghệ thông tin kiêm in ấn (photo là công việc chính). Ở vị trí việc làm này, tôi thường xuyên phải ở trong phòng máy photo, trực tiếp sử dụng 3 máy photo. Môi trường làm việc của tôi độc hại nhưng hiện tôi không được hưởng phụ cấp độc hại. Xin hỏi, có văn bản nào quy định chế độ độc hại với vị trí việc làm của tôi không?
Xem chi tiết
Trần Thanh Thảo