Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Tôi muốn hỏi, Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Uỷ ban Dân tộc công nhận 2 thôn của xã Cư Knia, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông là thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015. Vậy, các thôn còn lại trong xã có còn là thôn đặc biệt khó khăn nữa không? Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg có còn hiệu lực thi hành không vì Quyết định số 447/QĐ-UBDT không nói đến việc thay thế quyết định này?
Xem chi tiết
Vi Thành Thái

Lao động - Tiền lương

Tôi muốn hỏi, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên giảng dạy, tôi đảm nhiệm công tác quản lý khoa trong trường dạy nghề. Trường tôi có ban hành quy định bắt buộc Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa ngoài thời gian giảng dạy đứng lớp còn phải thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc như nhân viên hành chính, văn phòng. Vậy, quy định của Trường như vậy có phù hợp không, được nêu tại văn bản nào?
Xem chi tiết
Trần Thị Kim Búp

Lao động - Tiền lương

Bố của tôi sinh tháng 4/1955, cuối năm 2009 được hưởng trợ cấp 1 lần với thời gian công tác và đóng BHXH 16 năm. Trước đây bố tôi đã tham gia quân đội 5 năm, sau xuất ngũ về địa phương nhưng không được cộng nối thời gian công tác. Nay xin hỏi, bố tôi công tác tại huyện Tủa Chùa, hưởng phụ cấp khu vực 0,7 thì có đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí không?

Xem chi tiết
Vàng Thúa Sào

Lao động - Tiền lương

Hiện ngành Nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đang quản lý 2 đơn vị là Ban Quản lý các cảng cá và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão. Hai đơn vị này có nhu cầu tổ chức làm thêm từ trên 200-300 giờ/năm. Theo hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hai đơn vị này phải làm văn bản xin phép để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mời các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh, khi UBND tỉnh đồng ý, đơn vị mới được thực hiện. Tôi muốn hỏi: Hai đơn vị này cần thực hiện thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hay phải làm đơn xin phép để được chấp thuận của UBND tỉnh?
Xem chi tiết
Phạm Văn Kinh