Tìm kiếm

Lao động - Tiền lương

Tôi muốn hỏi, hiện có quy định giáo viên các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề làm việc 40h/tuần hay không? Nếu có thì khi các giáo viên phải đi làm vào ngày thứ 7, chủ nhật (tham gia các hoạt động khác của nhà trường) thì có được tính thêm các chế độ tiền lương hay phụ cấp không?
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Lễ

Lao động - Tiền lương

Tôi là giáo viên trường Cao đẳng nghề, trường tôi đang áp dụng định mức 510 giờ/năm với những giáo viên có đề tài khoa học và 587 giờ/năm với giáo viên không có đề tài khoa học, nhưng nay nhà trường áp dụng chế độ làm việc 40 giờ/tuần với tất cả giáo viên. Như vậy có trái với quy định không? Xem chi tiết
Nguyễn Thức

Lao động - Tiền lương

Tôi muốn biết, theo Quyết định 447/QĐ-UBDT, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh được công nhận là xã khu vực III thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và 4 thôn trong xã nằm trong danh sách thôn đặc biệt khó khăn. Vậy, giáo viên công tác tại xã Phúc Đồng nhưng không thuộc thôn đặc biệt khó khăn thì có được hưởng chế độ ưu tiên hay trợ cấp gì không?
Xem chi tiết
Nguyễn Cao Ngoạn

Lao động - Tiền lương

Tôi muốn hỏi, ấp Hoà Mỹ là ấp đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT nên các cán bộ công tác tại đây được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Vừa qua Uỷ ban Dân tộc ban hành Quyết định 447/QĐ-UBDT thay thế các Quyết định 301/QĐ-UBDT; 05/2007/QĐ-UBDT; 274/QĐ-UBDT; 126/QĐ-UBDT nhưng không nói đến thay thế Quyết định 01/2008/QĐ-UBDT. Vậy, chúng tôi có được tiếp tục hưởng các chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không? Nếu không được hưởng nữa thì sẽ bị cắt chế độ từ thời điểm nào?
Xem chi tiết
Trần Nhựt Hùng

Lao động - Tiền lương

Tôi muốn hỏi, Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Uỷ ban Dân tộc công nhận 2 thôn của xã Cư Knia, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông là thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015. Vậy, các thôn còn lại trong xã có còn là thôn đặc biệt khó khăn nữa không? Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg có còn hiệu lực thi hành không vì Quyết định số 447/QĐ-UBDT không nói đến việc thay thế quyết định này?
Xem chi tiết
Vi Thành Thái

Lao động - Tiền lương

Tôi muốn hỏi, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên giảng dạy, tôi đảm nhiệm công tác quản lý khoa trong trường dạy nghề. Trường tôi có ban hành quy định bắt buộc Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa ngoài thời gian giảng dạy đứng lớp còn phải thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc như nhân viên hành chính, văn phòng. Vậy, quy định của Trường như vậy có phù hợp không, được nêu tại văn bản nào?
Xem chi tiết
Trần Thị Kim Búp

Lao động - Tiền lương

Bố của tôi sinh tháng 4/1955, cuối năm 2009 được hưởng trợ cấp 1 lần với thời gian công tác và đóng BHXH 16 năm. Trước đây bố tôi đã tham gia quân đội 5 năm, sau xuất ngũ về địa phương nhưng không được cộng nối thời gian công tác. Nay xin hỏi, bố tôi công tác tại huyện Tủa Chùa, hưởng phụ cấp khu vực 0,7 thì có đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí không?

Xem chi tiết
Vàng Thúa Sào

Lao động - Tiền lương

Hiện ngành Nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đang quản lý 2 đơn vị là Ban Quản lý các cảng cá và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão. Hai đơn vị này có nhu cầu tổ chức làm thêm từ trên 200-300 giờ/năm. Theo hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hai đơn vị này phải làm văn bản xin phép để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mời các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh, khi UBND tỉnh đồng ý, đơn vị mới được thực hiện. Tôi muốn hỏi: Hai đơn vị này cần thực hiện thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hay phải làm đơn xin phép để được chấp thuận của UBND tỉnh?
Xem chi tiết
Phạm Văn Kinh