Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi công tác Ban quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong việc làm rõ hồ sơ dự thầu như sau:

Tại công trình A, quyết định đầu tư là UBND thành phố Tuyên Quang; Ban quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” là chủ đầu tư.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tháng 5/2020, công trình A có gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán công trình thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Sau khi mở thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán công trình, bên mời thầu kiểm tra E-HSDT của nhà thầu B, thấy toàn bộ các tài liệu chứng minh hoàn thành công trình tương tự, cùng với các văn bằng, chứng chỉ nhân sự trùng số công chứng trong cùng một ngày (không đúng quy định theo Luật Công chứng).

Để xác thực tính chính xác của các tài liệu trong E-HSDT làm cơ sở đánh giá E-HSDT, bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu cung cấp bản chính các tài liệu trùng số công chứng để đối chiếu, làm rõ.

Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định “nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu”; theo hướng dẫn tại Mục 17 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của bên mời thầu”.

Cho tôi hỏi, vậy nếu vận dụng hướng dẫn tại Mục 17 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT thì có được yêu cầu cung cấp bản chính để đối chiếu, làm rõ không?

Trường hợp nhà thầu không xuất trình bản chính để đối chiếu thì có xem xét đánh giá E-HSDT không đáp ứng yêu cầu không?

Xem chi tiết
Phạm Tuấn Hùng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát, hình thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Sau khi mở thầu gói thầu kỹ thuật và có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật thì đơn vị tổ chức mở gói tài chính của nhà thầu xếp hạng thứ nhất. Tuy nhiên, giá gói thầu của nhà thầu lại cao hơn giá dự toán gói thầu được phê duyệt (giá dự toán gói thầu được phê duyệt sau khi mở gói kỹ thuật). Tôi xin hỏi, vậy trong quá trình thương thảo đơn vị tôi có thể thương thảo giá dự thầu của nhà thầu bằng hoặc thấp hơn giá dự toán gói thầu được hay không? Hoặc với tình huống như nêu trên thì xử lý thế nào là hợp lý (vì giá dự toán gói thầu được phê duyệt thay đổi sau khi mở thầu gói kỹ thuật)?

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Phong

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cá nhân chủ đầu tư là người ký các quyết định phê duyệt dự toán, hồ sơ mời thầu... thì có được ký các tài liệu với tư cách bên mời thầu như tờ trình thẩm định hồ sơ mời thầu, đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu... không?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Liêm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi xin hỏi, khi tham gia đấu thầu qua mạng gói thầu xây lắp, có quy định nào bắt buộc số lượng nhà thầu trong liên danh và tỷ lệ phần trăm (%) giá trị gói thầu các nhà thầu đảm nhiệm và nếu có thì tỷ lệ tối thiểu là bao nhiêu không? Giả sử có 1 thành viên trong liên danh trong 1 năm có doanh thu bằng không, nhưng tổng các thành viên liên danh vẫn đạt so với yêu cầu của HSMT thì liên danh có đáp ứng yêu cầu HSMT hay không?

Xem chi tiết
Đặng Mạnh Cường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là kế toán xã. Theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xã bà được tỉnh giao kinh phí theo định mức là 6 triệu đồng/xóm khó khăn, xóm còn lại là 5 triệu đồng/xóm.

Tuy nhiên do xóm vùng cao dân cư tập trung không đồng đều dẫn đến có xóm chỉ có 10 hộ và có xóm lên tới 100 hộ. Nếu phân kinh phí theo tỉnh giao thì dẫn tới sự chênh lệch lớn vì xóm ít hộ thì kinh phí cơ bản, nhưng xóm đông hộ thì kinh phí hạn hẹp.

Cho tôi hỏi, tôi có thể dùng tổng kinh phí được giao chia dự toán theo đầu hộ được không?

Xem chi tiết
Trần Thu Trang

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trước đây do tình hình dịch bệnh Covid-19, đơn vị cần mua gấp gạo hỗ trợ người dân vùng cách ly, giá trị gạo cần hỗ trợ là 22 tỷ đồng từ nguồn tiền vận động hỗ trợ. Để kịp thời hỗ trợ mua sắm gạo cho nhân dân khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo và ở vùng cách ly, đơn vị đã căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu để mua sắm gạo theo hình thức chỉ định thầu. Tôi xin hỏi, đơn vị tôi thực hiện như vậy có phù hợp không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bích Trâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Mẫu số 04/QDTA giá trị đề nghị quyết toán có liệt kê tách chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung, chi phí dự phòng. Tuy nhiên, với dự án có quy mô nhỏ, chi phí dự phòng được nhà thầu phân bổ vào giá thành các công việc nên không có cơ sở tách ra liệt kê vào biểu Mẫu số 04/QDTA. Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn vấn đề nêu trên.
Xem chi tiết
Đinh Việt Dũng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi là cơ quan hành chính thuộc đơn vị dự toán cấp 2. Trong cơ quan tôi có một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đơn vị này có con dấu, tài khoản tại ngân hàng; hạch toán phụ thuộc, quản lý tài chính đối với các khoản thu chi kinh doanh dịch vụ. Đơn vị có mã số thuế riêng, kê khai nộp thuế GTGT và sử dụng hóa đơn riêng. Hàng quý, đơn vị có lập báo cáo tài chính nội bộ gửi cơ quan tôi. Xin hỏi, đơn vị sự nghiệp hạch toán phụ thuộc của cơ quan tôi có được bổ nhiệm kế toán trưởng không, hay là chỉ bố trí phụ trách kế toán?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quý

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nngày 18/2/2020 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Khu vực miền Bắc và Trường Cao đẳng Hàng hải I đã ký hợp đồng về việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo Hồ huấn luyện chuyên ngành của Trường Cao đẳng Hàng hải I (hình thức hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện là 30 ngày).

Ngày 20/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020.

Ngày 17/3/2020, Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K – Khu vực miền Bắc phát hành báo cáo kiểm toán độc lập về công trình: Nâng cấp, cải tạo Hồ huấn luyện chuyên ngành của Trường Cao đẳng Hàng hải I.

Ngày 18/6/2020, Trường Cao đẳng Hàng hải I trình Cục Hàng hải Việt Nam thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình nêu trên.

Cho tôi hỏi, khi Cục Hàng hải Việt Nam tiến hành thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình nêu trên thì chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được tính theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC hay Thông tư số 64/2018/TT-BTC?

Xem chi tiết
Phạm Đình Chiến

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Tại Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định: “15. Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Trường hợp công ty A là doanh nghiệp mới thành lập, chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa có lợi nhuận, có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng (đã góp đủ vốn 100 tỷ đồng). Đăng ký thực hiện dự án với cơ cấu góp vốn như sau: Tổng vốn đầu tư: 400 tỷ đồng, trong đó: Vốn góp là 150 tỷ đồng; vốn huy động là 250 tỷ đồng.

Công ty A đã được tổ chức tín dụng và công ty mẹ cam kết bảo đảm cung cấp tài chính để thực hiện dự án.

Cho tôi hỏi, trường hợp công ty A có bảo đảm điều kiện về phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư và doanh nghiệp hay không? Nếu chưa thì công ty A có cần phải tăng vốn điều lệ lên thành 150 tỷ đồng để bằng với số vốn góp đăng ký để thực hiện dự án hay không?

Xem chi tiết
Lại Hiệp Hải