Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và có nguồn thu từ dịch vụ. Theo quy định thì phải trích 40% cải cách tiền lương. Cho tôi hỏi, trích 40% từ doanh thu hay 40% từ chênh lệch thu chi hàng năm? Xem chi tiết
Quang Trường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi xin hỏi, dịch vụ khử trùng xông hơi là dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn? Dịch vụ này có thể đấu thầu qua mạng được không?
Xem chi tiết
Huỳnh Bá Quy

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi: Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước, đơn vị chủ đầu tư có được phép sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu để chi cho nội dung như chi phí thông báo mời thầu trên báo đấu thầu; chi phí tiếp khách; chi bồi dưỡng những người tham gia buổi mở thầu hay không? Xem chi tiết
Võ Thanh Tâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% thuộc Sở Xây dựng. Cho tôi hỏi, đơn vị tôi có được tham gia đấu thầu rộng rãi các gói thầu do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư không?

Năm 2019, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh (là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh), ủy quyền cho Sở Xây dựng trực tiếp quản lý về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh.

Vậy, đơn vị tôi có được tham gia đấu thầu rộng rãi các gói thầu do Ban quản lý dự án tỉnh làm đại diện chủ đầu tư, nhận ủy thác hoặc làm bên mời thầu không?

Xem chi tiết
Hoàng Quốc Cường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có khoản vay hợp đồng ở Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, nợ quá hạn và hiện tại bị đưa vào nợ xấu nhóm 5, số tiền hiện tại là 4,3 triệu đồng. Xin hỏi, sau khi tất toán hợp đồng với Home Credit, thì bao lâu sẽ được tất toán hợp đồng? Tôi có thể tiếp tục vay vốn ngân hàng để kinh doanh được không? Thời gian bao lâu sau khi tất toán thì có thể vay vốn làm hồ sơ được?
Xem chi tiết
Hoàng Văn Hiệp

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có vay tín chấp online của app là Vinvay số tiền là 5.000.000 ( năm triệu đồng) thời hạn trả 7 ngày. Nhưng khi nhận tiền chỉ nhận được 3.460.000 đồng, phí dịch vụ là 1.330.000 đồng, tiền lãi là 210.000 đồng/7 ngày. Tổng tiền khi trả là 5 triệu đồng. Tôi bị trễ hạn 8 ngày, ngân hàng phạt 400.000 đồng/ngày. Nay tôi phải trả 8.200.000 đồng. Cho tôi hỏi, vậy có đúng với quy định của pháp luật không?

Xem chi tiết
Bùi Ngọc Diện

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi đang quản lý công trình do một doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước (trên 30%) tài trợ theo chương trình an sinh xã hội. Cho tôi hỏi, đây có phải là nguồn vốn Nhà nước không? Dự án trên có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu không? Xem chi tiết
Hồ Sỹ Công

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Bên mời thầu yêu cầu trong hồ sơ mời thầu về hợp đồng tương tự: Số lượng hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ thông tin lớn hơn hoặc bằng 3, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 5 tỷ đồng. Nhà thầu cung cấp 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng đều có giá trị lớn hơn 5 tỷ đồng, hàng hóa trong các hợp đồng này gồm các thiết bị công nghệ thông tin và các thiết bị điện tử, đồ chơi,...

Khi đánh giá nội dung hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia chỉ cộng giá trị của các thiết bị công nghệ thông tin có trong hợp đồng của nhà thầu rồi so sánh giá trị này với yêu cầu của hồ sơ mời thầu (5 tỷ đồng), từ đó đưa ra kết luận là nhà thầu "không đạt" về yêu cầu quy mô hợp đồng tương tự.

Tôi xin hỏi, cách đánh giá như trên của tổ chuyên gia có đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT không?

Xem chi tiết
Lê Khoa

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Chi nhánh của tôi là đơn vị hạch toán phụ thuộc tổng công ty (có con dấu và đại diện hợp pháp). Tổng giám đốc của tổng công ty có giấy ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký các nội dung tham gia về đấu thầu nhưng không có nội dung về ủy quyền sử dụng con dấu của chi nhánh.

Cho tôi hỏi, với các điều kiện nêu trên, sử dụng con dấu của chi nhánh trong quá trình tham dự thầu có hợp lệ hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Tự Lực

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tại xã X, dự án làm đường có tổng mức 3 tỷ đồng, gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước với giá gói thầu 2,5 tỷ đồng. Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu, chưa ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Sau đó, xã X muốn thay đổi quy mô dự án trên, mở rộng mặt đường và nâng nền đường lên cao hơn, làm tổng mức tăng lên 5,7 tỷ đồng trong đó gói thầu xây lắp sẽ có giá gói thầu 5,2 tỷ đồng. Tôi xin hỏi, trong trường hợp này, chủ đầu tư có được phép điều chỉnh dự án không? Thủ tục, trình tự điều chỉnh như thế nào?

Xem chi tiết
Đặng Hà Sâm