Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi làm việc tại công ty TNHH một thành viên được sở hữu hoàn toàn bởi một công ty tại Singapore. Hiện nay, công ty mẹ muốn tặng công ty tôi ở Việt Nam một số tiền, không phải dưới hình thức đầu tư hoặc cho vay. Tuy nhiên, công ty tôi không muốn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vì về bản chất đây không phải là khoản đầu tư mà chỉ là một khoản tài trợ không hoàn lại. Xin hỏi, công ty mẹ có thể chuyển trực tiếp số tiền này thông qua tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài của công ty tôi không?
Xem chi tiết
Thanh Thu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi có vốn đầu tư của một cổ đông nước ngoài dùng tài khoản ở nước ngoài góp vốn vào công ty. Hiện cổ đông này muốn chuyển nhượng lại số vốn đã góp cho công ty nước ngoài khác, cổ đông có tài khoản tiền USD và tiền VNĐ ở ngân hàng Việt Nam (mới mở được 3 tháng).

Cho tôi hỏi, cổ đông bán phần vốn góp của mình, nhận tiền vào tài khoản ở Việt Nam được không hay phải gửi vào tài khoản ở nước ngoài (do hiện tại cổ đông đang sinh sống ở Việt Nam nên muốn nhận tiền ở tài khoản Việt Nam)?

Xem chi tiết
Trần Thị Nhàn Thương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty chúng tôi có xuất khẩu hàng ra nước ngoài, khi hàng tới bên kia bị lỗi, cần phải thuê người ở nước sở tại sửa chữa. Vậy công ty chúng tôi có thể thanh toán khoản tiền này qua tài khoản ngân hàng trong nước cho công ty ở nước sở tại hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tùng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là nhà đầu tư nước ngoài cư trú tại Việt Nam (có thẻ thường trú từ năm 2006 do Công an TPHCM cấp và được gia hạn liên tục, thời gian gia hạn của lần cuối cùng là đến năm 2027).

Năm 2007, tôi có chuyển khoản góp vốn từ tài khoản cá nhân ở nước ngoài vào tài khoản thanh toán của một công ty TNHH Việt Nam và tham gia trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của công ty đó cho tới nay với số vốn góp trên 51% và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên như một công ty Việt Nam và không cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Cho tôi hỏi, theo Thông tư số 06/2019/TT-NHNN, tôi là người nước ngoài cư trú thì có cần mở tài khoản đầu tư trực tiếp để chuyển lợi nhuận được chia ra nước ngoài hay không? Nếu như theo quy định mới người nước ngoài cư trú như tôi cũng phải mở tài khoản đầu tư trực tiếp thì trong thủ tục với ngân hàng có cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

Tôi đã tham khảo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và được trả lời: Vì công ty TNHH đã hình thành và hoạt động trước khi tôi góp vốn nên nếu bây giờ tôi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (để phục vụ cho việc mở tài khoản đầu tư trực tiếp) thì Sở sẽ cấp cho công ty, chứ không cấp riêng cho cá nhân tôi và trên Giấy chứng nhận việc đầu tư của tôi sẽ không được thể hiện đã có từ hơn 10 năm trước.

Như vậy, trường hợp của tôi sẽ được hiểu là mới thực hiện đầu tư, trong khi sự việc này đã diễn ra từ rất lâu, gây thiệt thòi cho tôi.

Cho tôi hỏi, việc chuyển lợi nhuận được chia theo tỷ lệ góp vốn (sau khi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ đối với nhà nước Việt Nam) của tôi sẽ phải thông qua tài khoản nào của công ty tôi góp vốn? Nếu phải thông qua tài khoản đầu tư trực tiếp mới vừa mở thì phần lợi nhuận của các năm trước chưa chuyển vào tài khoản cá nhân tôi ở nước ngoài có được chuyển tiếp đi hay không hay chỉ chuyển được lợi nhuận phát sinh từ sau khi mở tài khoản đầu tư trực tiếp mà thôi? Lợi nhuận tồn từ các năm trước của tôi muốn chuyển ra nước ngoài thì phải làm sao?

Xem chi tiết
Muscat Pierre

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ngày 12/11/2019, công ty tôi có thông báo phát hành hóa đơn điện tử ký hiệu AA/19E theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, từ ngày 1/11/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Thông tư số 39/2014/TT-BTC; Thông tư số 32/2011/TT-BTC hết hiệu lực thi hành. Cho tôi hỏi, công ty có được tiếp tục sử dụng số lượng hóa đơn đã phát hành nêu trên không?

Xem chi tiết
Lê Thanh Hà

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xin hỏi, dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 1/1/2015 và đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thì việc điều chỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án được thực hiện như thế nào?
Xem chi tiết
Lê Duy Tùng Lâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xin hỏi, có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp có trụ sở chính tại chung cư trong trường hợp doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính không?
Xem chi tiết
Trương Văn Thanh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi vay trả góp trong 18 kỳ từ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Tôi đã trả góp được 8 kỳ, trong đó có 3 kỳ trả trễ 1 ngày, 1 kỳ trả trễ 3 ngày và 1 kỳ trả trễ 4 ngày. Ngoài ra, tôi cũng nợ thẻ tín dụng của Công ty Tài chính TNHH MTV Homecredit Việt Nam là 5 triệu đồng, hạn mức thẻ là 10,6 triệu đồng, nhưng không phải là nợ quá hạn. Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) thì tôi có điểm tín dụng là 383 và mức độ rủi ro là 8. Xin hỏi, theo báo cáo của CIC trường hợp của tôi có chính xác không? Làm thế nào thì tôi mới có thể xóa nợ xấu để có thể vay vốn kinh doanh?
Xem chi tiết
Lưu Chí Thịnh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có tra cứu lịch sử tín dụng của tôi trên Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) thì thấy hiển thị ở mức độ 6. Xin hỏi, như vậy có phải là nợ xấu không? Hiện tôi chỉ có khoản vay duy nhất tại công ty tài chính Fe Credit và chưa trả nợ quá hạn lần nào.
Xem chi tiết
Lại Văn Thùy

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ngày 20/2/2020, tôi ký hợp đồng vay 40 triệu đồng với Công ty tài chính Home Credit, thời hạn 28 tháng. Ngày 27/6/2020 tôi đã thanh lý trước hạn hợp đồng này.

Ngày 3/7/2020, tôi nhận được email xác nhận tất toán hợp đồng của Công ty, tuy nhiên, Công ty thông báo sẽ không xóa nợ ngay trên Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), mà phải đến ngày 20/2/2021 mới tiến hành báo cáo xóa dư nợ cho tôi.

Tôi đã nhiều lần gọi đến tổng đài của Home Credit nhưng không được giải thích thỏa đáng về vấn đề này. Cho tôi hỏi, vì sao tôi đã hoàn thành việc trả nợ mà không được xóa nợ ngay? Công ty tài chính Home Credit làm như vậy có đúng không?

Xem chi tiết
Lâm Thị Phi Yến