Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng do công ty mẹ là Công ty CP Phân bón Bình Điền nắm 51% vốn điều lệ. Công ty mẹ cũng là công ty CP do Tập đoàn Hóa chất nắm 65% vốn điều lệ. Hiện nay Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng đang chuẩn bị đầu tư dự án có tổng khái toán 450 tỷ đồng. Trong đó vốn tự có của Công ty là 50%, vốn vay thương mại 50%. Vậy khi thực hiện dự án Công ty có phải thực hiện theo Luật Đấu thầu không hay chỉ vận dụng để thực hiện dự án? Khi Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng đầu tư bằng vốn tự có của Công ty thì có phải là vốn của doanh nghiệp Nhà nước không? Vốn của doanh nghiệp Nhà nước bao gồm những nguồn vốn nào?

Xem chi tiết
Công ty CP Bình Điền - Lâm Đồng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty X dự thầu gói thầu cung cấp 5 mặt hàng (A, B, C, D, E). E-HSMT quy định trong 3 năm gần đây, nhà thầu có ít nhất một hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự về quy mô và tính chất với các thiết bị của gói thầu (các thiết bị có thể cùng trong một hoặc nhiều hợp đồng).

Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là hợp đồng trong đó hàng hóa được cung cấp tương tự với hàng hóa của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, bao gồm:

- Tương tự về chủng loại, tính chất: Có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét;

- Tương tự về quy mô: Có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét.

Giá gói thầu này là 5,6 tỷ đồng, 70% giá gói thầu khoảng 3,92 tỷ đồng.

Công ty X dự thầu, cung cấp 4 hợp đồng tương tự là 1, 2, 3, 4; các hợp đồng này bảo đảm có đầy đủ danh mục của cả 5 mặt hàng A, B, C, D, E; nhưng không có hợp đồng nào có đủ cả 5 mặt hàng A, B, C, D, E.

Về giá trị, hợp đồng 1 có giá trị là 3,988 tỷ đồng nhưng chỉ có mặt hàng A với giá trị là 187 triệu đồng, còn lại là các mặt hàng khác không thuộc gói thầu (không có các mặt hàng B, C, D, E). Các hợp đồng 2, 3, 4 có giá trị từ 1-2 tỷ đồng và mỗi hợp đồng cũng chỉ có 2 trong số các mặt hàng A, B, C, D, E.

Theo lý giải của nhà thầu X, tương tự về tính chất thì nhà thầu đã có đầy đủ các hợp đồng từng thực hiện cung cấp đầy đủ các mặt hàng của gói thầu. Tương tự về quy mô nhằm xác định nhà thầu có đủ khả năng về tài chính, về nhân lực, về kinh nghiệm để thực hiện gói thầu có giá trị tương đương thì khi xét về quy mô là xét giá trị của cả hợp đồng chứ không phải xét mỗi giá trị của mục hàng tương tự.

Tôi xin hỏi, nhà thầu X hiểu như trên có đúng không? Với tài liệu nhà thầu cung cấp cho gói thầu trên thì có đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hay không?Xem chi tiết
Đỗ Thị Huyền Trang

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi muốn thay đổi tiêu thức “số tài khoản” (tiêu thức không bắt buộc) trên hóa đơn điện tử đã phát hành, nhưng qua tìm hiểu Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2020/TT-BTC thì tôi không thấy có hướng dẫn về vấn đề này. Tuy nhiên, tại đoạn 3, 4 Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử”. Xin hỏi, trường hợp như công ty tôi sẽ được phép tiếp tục sử dụng các số hóa đơn đã thông báo phát hành trước đó mà hiện chưa sử dụng hết với điều kiện trước khi sử dụng hóa đơn đã thay đổi nội dung về chỉ tiêu: Số tài khoản thì phải thông báo phát hành mới có đúng không?
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nghĩa

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi chuyên nhập khẩu và phân phối phân bón hữu cơ. Bà An hỏi, hiện mặt hàng phân bón có chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) không? Trước đây tôi thấy mặt hàng này chịu thuế GTGT là 5%, trong khi theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì phân bón là mặt hàng không chịu thuế.
Xem chi tiết
Phạm Thị An

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi và 2 con (một bé 8 tuổi và một bé 4 tuổi) trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu, được hưởng thừa kế 1 chiếc xe ô tô, 2 vợ chồng cùng hộ khẩu. Xin hỏi, tôi có phải nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ thừa kế không? Trường hợp xe ô tô này là tài sản chung của vợ chồng tôi, nếu tôi phải nộp lệ phí trước bạ và thuế TNCN thì nộp 50% giá trị tài sản hay 100% giá trị tài sản?
Xem chi tiết
Mỹ Thanh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi và em trai sống chung với bố mẹ còn trong độ tuổi lao động (cùng chung sổ hộ khẩu). Bố mẹ tôi làm nông nghiệp, không có thu nhập khác, em trai tôi bị bệnh hiểm nghèo. Vừa qua tôi đăng ký giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc là em trai, nhưng hồ sơ đăng ký bị từ chối với lý do bố mẹ tôi còn trong độ tuổi lao động nên em tôi không thỏa mãn điều kiện không nơi nương tựa. Xin hỏi, trường hợp tôi đăng ký giảm trừ gia cảnh là em trai bị bệnh hiểm nghèo như trên có được không?
Xem chi tiết
Nguyễn Triều

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Về nguyên tắc, Hiệp định CPTPP chỉ có hiệu lực đối với một thành viên khi thành viên đó phê chuẩn Hiệp định. Như vậy, đó chỉ là nguyên tắc còn ngoài ra vẫn có ngoại lệ cụ thể. Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho biết một số ví dụ cụ thể mà theo đó Hiệp định CPTPP áp dụng cho các nước chưa phải là thành viên/chưa phê chuẩn, thông qua Hiệp định. Về số lượng các nước thành viên CPTPP đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP thì Bộ Công Thương có dẫn trang http://cptpp.moit.gov.vn. Trang có nhiều thông tin khá hữu ích, nhưng về câu hỏi hiện còn bao nhiêu nước thành viên mà Quốc hội/Nghị viện của nước đó chưa phê chuẩn, thông qua Hiệp định thì lại không thấy đề cập đến. Xin hỏi, 4 nước: Brunei, Chile, Malaysia và Peru đến thời điểm này đã phê chuẩn thông qua Hiệp định chưa?
Xem chi tiết
Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Bảo An

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là kế toán của trường cấp 3. Trường tôi theo chế độ kế toán quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC. Năm 2018, kế toán cũ đã theo dõi và hạch toán sai tiền, tài sản cố định tại đơn vị và đã gửi báo cáo cho cơ quan tài chính và kho bạc Nhà nước. Cuối năm 2019, khi tiếp quản lại, tôi đã tiến hành kiểm kê, rà soát và phát hiện sai sót của kế toán cũ. Sau khi phát hiện sai sót này, tôi đã tiến hành điều chỉnh vào số đầu kỳ của các tài khoản có liên quan của năm 2019. Hiện nay, Phòng Tài chính đã thanh tra và đề nghị cơ quan tôi giải trình việc điều chỉnh này, Phòng Tài chính đề nghị không điều chỉnh vào số dư đầu kỳ của năm 2019. Theo tôi tìm hiểu tại Điều 27 Luật Kế toán 2015 và Điều 5 Thông tư số 107/2017/TT-BTC, việc điều chỉnh sai sót sau khi nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền sẽ được thực hiện vào năm phát hiện ra sai sót nên bà điều chỉnh vào số liệu năm 2019 là chính xác. Tuy nhiên, Luật và Thông tư không nói rõ điều chỉnh vào số đầu kỳ hay số phát sinh trong năm. Xin hỏi, việc sửa chữa sai sót sau khi nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền sẽ được thực hiện vào số đầu kỳ hay số phát sinh trong năm phát hiện ra sai sót đó?
Xem chi tiết
Trần Hải Yến

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty chúng tôi có nhu cầu giới thiệu khách hàng cá nhân là người Việt Nam của Công ty đến một số tổ chức tín dụng để vay tiêu dùng. Xin hỏi, trường hợp sau khi Công ty thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì có quyền yêu cầu khách hàng hoàn trả phần nghĩa vụ bảo lãnh mà Công ty đã thực hiện cho tổ chức tín dụng thay khách hàng theo thỏa thuận bảo lãnh không?
Xem chi tiết
Công ty TNHH Vietnam Trusting AI

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi công tác tại công ty Điện lực tỉnh. Công ty tôi có các đơn vị trực thuộc là Điện lực huyện. Nay có Điện lực cấp huyện muốn thay đổi mẫu dấu do thay đổi địa điểm từ huyện lên thị xã. Công ty tôi đã liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thì được trả lời, Điện lực huyện là địa điểm kinh doanh không thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư và địa điểm kinh doanh thì không có con dấu, đề nghị công ty làm việc với Công an tỉnh. Công ty tiếp tục làm việc với Công an thì được trả lời, công ty là đối tượng doanh nghiệp thuộc quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư nên Công an không quản lý và không cấp dấu. Đề nghị được hướng dẫn để công ty có thể thực hiện đăng ký thay đổi mẫu dấu cho các Điện lực cấp huyện.
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Chinh