Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi chuẩn bị mời thầu gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 360 ngày. Xin hỏi, theo quy định thì yêu cầu phần năng lực tài chính gói thầu có 2 công thức tính cho 12 tháng trở lên và dưới 12 tháng, vậy gói thầu đơn vị ông tính theo công thức 12 tháng trở lên hay phải đủ 365 ngày mới được tính 12 tháng?
Xem chi tiết
Chu Đức Huyên

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Khi lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) thông thường thì có quy định: “Trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, bên mời thầu phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến các nhà thầu tham dự thầu. Trong văn bản thông báo phải nêu rõ tên nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, lý do các nhà thầu không đáp ứng về kỹ thuật, thời gian, địa điểm mở hồ sơ đề xuất về tài chính. Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật có thể cử đại diện tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính”. Khi lập báo cáo đánh giá E-HSDT thì không có quy định: Trong văn bản thông báo phải nêu rõ tên nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, lý do các nhà thầu không đáp ứng về kỹ thuật. Xin hỏi, bên mời thầu không nêu lý do (các gói thầu online) các nhà thầu không đáp ứng về kỹ thuật (ở bước đánh giá kỹ thuật) thì có trái quy định không? Khi nhập kết quả đánh giá bước kỹ thuật lên Hệ thống để công khai và tiến hành bước tài chính thì có nhập nội dung nhà thầu không đạt. Tuy nhiên khi công khai thì lại không thể hiện các thông tin này và bên mời thầu cũng không xem lại được nội dung này.
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Hiếu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi gặp tình huống khi đánh giá E-HSDT của một gói thầu tư vấn (khảo sát, thiết kế) online như sau:

- Theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu cần bố trí 3 nhân sự tham gia khảo sát. Yêu cầu có bảng phân tích thù lao cho chuyên gia.

- Nhà thầu dự E-HSDT kê khai danh sách theo Mẫu 08: Danh sách chuyên gia tham gia dịch vụ tư vấn trên Webform thì không có tên của 3 nhân sự khảo sát. Tuy nhiên theo file scan đính kèm E-HSDT thì có tài liệu của 3 nhân sự khảo sát này.

Xin hỏi, tình huống trên thì tổ chuyên gia phải đánh giá E-HSDT đối với 3 nhân sự trên như thế nào? Vì nếu căn cứ vào Webform thì nhà thầu đề xuất thiếu nhân sự sẽ bị loại. Còn căn cứ theo tài liệu kèm theo thì nhà thầu đề xuất đủ nhân sự theo yêu cầu. Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ được không, như vậy có trái với quy định tại Khoản 4, Khoản 5 của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT không (vì các thông tin đã kê khai rõ ràng)?

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Hiếu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị của tôi đang cần lựa chọn một nhà thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu. Có một đơn vị nộp hồ sơ tham gia nhưng ngành nghề kinh doanh chỉ ghi: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu. Xin hỏi, nhà thầu nêu trên có được tham gia dự thầu gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Thủy

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Doanh nghiệp của tôi tham gia đấu thầu một gói thầu xây lắp công trình giao thông nông thôn cấp IV trên địa bàn. Theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP thì điều kiện hành nghề chỉ huy trưởng hạng III là có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 công trình từ cấp III hoặc 2 công trình từ cấp IV cùng loại trở lên. Tuy nhiên, yêu cầu của hồ sơ mời thầu về nhân sự như sau:

- Là kỹ sư chuyên ngành xây dựng giao thông.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng và chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (còn hiệu lực).

- Có chứng chỉ an toàn lao động (còn hiệu lực).

- Đã là chỉ huy trưởng ít nhất 1 công trình giao thông đường bộ cấp III hoặc 2 công trình giao thông đường bộ cấp IV cùng loại.

- Có quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu đối với công trình tham gia làm chỉ huy trưởng.

- Có giấy xác nhận của chủ đầu tư về công việc hoàn thành của chỉ huy trưởng.

- Có hợp đồng lao động còn hiệu lực để thực hiện hết gói thầu (có bản sao công chứng trong thời gian chuẩn bị HSDT).

- Có Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (các tài liệu kèm theo như: Bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ hành nghề, tài liệu chứng minh kinh nghiệm của các nhân sự khi bên mời thầu yêu cầu đối chiếu thì nhà thầu phải xuất trình được bản gốc để thực hiện việc đối chiếu).

Về máy móc thiết bị: Thiết bị thi công phải có đăng ký, đăng kiểm theo quy định, các thiết bị không quy định phải đăng ký, đăng kiểm phải có hóa đơn đỏ. Trường hợp không có đủ xe máy thiết bị thì phải có hợp đồng thuê (kèm theo đăng ký và đăng kiểm theo quy định, trường hợp các thiết bị không quy định phải đăng ký, đăng kiểm phải có hóa đơn đỏ của bên cho thuê). Ngoài ra các thiết bị thi công yêu cầu về đăng kiểm thì hạn đăng kiểm phải còn hạn tối thiểu đến ngày mở thầu. Các hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị phải ghi rõ phục vụ cho công trình tham dự thầu, trường hợp hợp đồng nguyên tắc có 2 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai của bên cho thuê. Thiết bị xe máy phải có bảng thống kê danh sách (có biển số kèm theo) vào hồ sơ dự thầu. Xin hỏi, với các yêu cầu như trên bên mời thầu có vi phạm Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Chỉ thị 47/CT-TTg về điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu không?

Xem chi tiết
Bùi Minh Chúc

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Doanh nghiệp của tôi đăng ký kinh doanh với địa chỉ: “..., thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương”. Ngày 1/2/2020, thị xã Dĩ An trở thành thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương nhưng công ty tôi chưa kịp cập nhật giấy đăng ký kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, có đơn vị (người bán) xuất cho công ty tôi (người mua) tờ hóa đơn có địa chỉ là “..., thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương”. Xin hỏi, với trường hợp này, hóa đơn trên có hợp lệ không?
Xem chi tiết
Huỳnh Út Thời

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 10/4/2020) quy định:

“1. Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn Nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Các dự án còn lại, người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng”.

Theo tôi hiểu, khi người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (có gói thầu kiểm toán độc lập) tức là người có thẩm quyền đã xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập cho dự án và thể hiện cụ thể vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hình thức lựa chọn, giá gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu… Khi đó chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng.

Tôi, đơn vị chủ đầu tư và người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án cùng hiểu và giải trình với các cơ quan thẩm tra quyết toán tại địa phương như vậy. Tuy nhiên cơ quan thẩm tra yêu cầu người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án phải có văn bản quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập cho dự án.

Xin hỏi, tôi, đơn vị chủ đầu tư và người có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án đã hiểu và thực hiện đúng quy định hay chưa? Cơ quan thẩm tra quyết toán tại địa phương yêu cầu người có thẩm quyền phải có văn bản quyết định việc lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập cho dự án có cần thiết không?

Về cách xác định chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, tại Khoản 1, Điều 20 Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định: “Chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là chi phí tối đa được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt hoặc tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án sau khi loại trừ chi phí dự phòng (sau đây gọi chung là tổng mức đầu tư của dự án sau loại trừ) và tỷ lệ quy định tại bảng định mức chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán”.

Tôi xin hỏi, đối với các dự án sau khi phê duyệt dự án và tổng mức đầu tư, trong quá trình triển khai dự án, dự án phát sinh công việc và tiến hành điều chỉnh dự toán/tổng dự toán bằng cách lấy một phần hoặc toàn bộ chi phí dự phòng để phục vụ phát sinh công việc, nghĩa là khi đó dự án đã dùng hết chi phí dự phòng. Như vậy, trường hợp này nếu xác định chi phí kiểm toán độc lập và chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Khoản 1, Điều 20 là dựa trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt hoặc tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án sau khi loại trừ chi phí dự phòng để xác định thì có phù hợp hay không? Hay được phép dùng dự toán/tổng dự toán để tra định mức vì bản chất đã dùng đến chi phí dự phòng?

Xem chi tiết
Phan Việt Hiếu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ngày 9/10/2017, Bộ Công Thương có Văn bản số 9335/BCT-ĐL về việc hướng dẫn áp dụng bộ định mức chuyên ngành 4970 lắp đặt đường dây điện và trạm biến áp. Tuy nhiên, nội dung hướng dẫn tại mục 2 đang tạo cách hiểu khác nhau về áp dụng định mức này.

Cụ thể như sau, theo quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD (cũ) và Thông tư 09/2019/TT-BXD (hiện hành) hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí trực tiếp (T) bao gồm:

Vật liệu chính (VLC) + Vật liệu phụ (VLP) + Nhân công (NC) + Máy thi công (MTC), tức là: T = VLC + VLP + NC+ MTC

Các chi phí gián tiếp sẽ được tính theo chi phí trực tiếp (T) nhân với tỷ lệ quy định (chi phí chung, nhà tạm, thu nhập chịu thuế tính trước,...).

Trong khi định mức 4970 nêu vật liệu trong bộ định mức 4970 là vật liệu phụ để lắp đặt chưa bao gồm vật liệu chính cấu thành đối tượng lắp đặt. Do đó, cách tính chi phí trực tiếp hiện nay được hiểu theo 2 cách khác nhau như sau:

- Cách 1: Các chi phí gián tiếp tính thông qua chi phí trực tiếp hiểu như hướng dẫn các thông tư nêu trên của Bộ Xây dựng: T = VLC + VLP + NC + MTC

- Cách 2: Các chi phí gián tiếp tính thông qua chi phí trực tiếp không tính vật liệu chính cấu thành đối tượng, cụ thể: T = VLP + NC + MTC (một số đơn vị chuyên ngành đang hướng dẫn và thực hiện theo cách này).

Đề nghị Bộ Công Thương hướng dẫn rõ thêm để thực hiện đúng quy định. 

Xem chi tiết
Ngô Minh Phúc

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 5 của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

“5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

a) Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

… - Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; trường hợp gói thầu áp dụng theo quy trình chỉ định thầu rút gọn thì không ghi nội dung này”.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13:

“2. Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này:

a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng”.

Khoản 2, Điều 28 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 quy định:

“Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”.

Như vậy phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ đối với chỉ định thầu được hiểu là nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính.

Hiện nay khi Công ty chúng tôi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống thì toàn bộ gói chỉ định thầu rút gọn được mặc định là “một giai đoạn một túi hồ sơ”.

Xin hỏi, “một giai đoạn một túi hồ sơ” trong trường hợp này (chỉ định thầu rút gọn) là đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính hay là Biên bản thương thảo hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu?

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị của tôi lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế công trình nhà làm việc cho các đơn vị Điện lực. Công trình có hạng mục phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhưng trong hồ sơ mời thầu đơn vị chỉ yêu cầu nhà thầu phải có nhân sự với chứng chỉ hành nghề PCCC mà không yêu cầu đối với hạng mục PCCC nhà thầu thiết kế phải có giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ PCCC. Khi nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu có nhân sự hành nghề PCCC theo quy định của hồ sơ mời thầu và nhà thầu được chọn trúng thầu. Tuy nhiên trong quá trình thiết kế, do công trình thuộc danh sách công trình Tham chiếu tại Khoản 4, Điều 4 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Phụ lục IV: Danh mục dự án, công trình do cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC, nhà thầu gửi công văn đến đơn vị đề nghị xin sử dụng nhà thầu phụ (có giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ PCCC) để thiết kế hạng mục PCCC, để trình thẩm duyệt PCCC đúng quy định. Xin hỏi, việc đơn vị tôi chấp thuận cho nhà thầu sử dụng thầu phụ có đúng quy định hay không? Công trình có hạng mục PCCC và nằm trong danh mục thẩm duyệt PCCC, nhưng chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không có năng lực về kinh doanh dịch vụ PCCC có đúng không? Nhà thầu chính (nhà thầu thiết kế công trình xây dựng) có bắt buộc phải có giấy xác nhận kinh doanh dịch vụ PCCC không?
Xem chi tiết
Sơn Thị Bích Nhi