Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Tĩnh đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 1 dự án trong khu công nghiệp cho nhà đầu tư (khu công nghiệp chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, và chỉ tiến hành giải phóng mặt bằng khi kêu gọi được nhà đầu tư và nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền giải phóng mặt bằng).

Giá trị bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi quy hoạch dự án 1,2 tỷ đồng. Nhưng do là đất nông nghiệp nên các hộ dân bị ảnh hưởng đề nghị phải thu hồi hết cả thửa mới đồng ý bàn giao mặt bằng, nếu thu hồi hết cả phần ngoài phạm vi quy hoạch theo đề nghị của các hộ dân, thì giá trị bồi thường hỗ trợ tăng lên 700 triệu đồng. Số tiền này nhà đầu tư chấp nhận bỏ tiền ra trước để bồi thường với điều kiện phải được khấu trừ vào tiền thuê đất, nhưng theo quy định, thì nhà đầu tư chỉ được khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng trong phạm vi quy hoạch.

Do đó, đến nay việc giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Qua tham vấn Sở Tài chính, thì được tư vấn, đây là dự án nằm trong phạm vi khu công nghiệp, chưa kêu gọi được nhà đầu tư nên số tiền bồi thường hỗ trợ phần diện tích ngoài phạm vi quy hoạch nếu được UBND tỉnh đồng ý cho ghi thu, ghi chi vào tiền thuê đất, thì sau này nhà đầu tư sẽ được trừ vào tiền thuê đất khi đã khấu trừ hết tiền giải phóng mặt bằng.

Cho tôi hỏi, việc ghi thu, ghi chi phần bồi thường ngoài phạm vi quy hoạch này có đúng quy định không? Nếu đúng thì được quy định tại văn bản nào? Thẩm quyền quyết định là của cơ quan nào? Trình tự, thủ tục được thực hiện như thế nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Chí Công

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong năm 2018, đơn vị tôi thu hoạt động sản xuất kinh doanh là 100 triệu đồng. Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số chi thực hiện cải cách tiền lương 1 triệu đồng) là 80 triệu đồng. Như vậy, số thu được để lại trong năm là 20 triệu đồng (cuối năm tạm thời dư có TK 421: 20 triệu đồng).

Đồng thời, năm 2017, đơn vị tôi có nguồn cải cách tiền lương còn dư chuyển sang năm 2018 là 4 triệu đồng, do đó đơn vị dùng nguồn này để chi cải cách tiền lương 1 triệu đồng trong năm (hạch toán kế toán cuối năm: Nợ TK 468: 1 triệu đồng, Có TK 421: 1 triệu đồng). Do đó, thặng dư hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm là: 20 triệu đồng + 1 triệu đồng = 21 triệu đồng (vì vậy sau đó TK 421 dư có: 21 triệu đồng).

Cho tôi hỏi, nguồn cải cách tiền lương năm 2018 đơn vị tôi phải trích theo phương án nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Lâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Công ty A và công ty B tham gia thỏa thuận liên danh đấu thầu cung cấp hàng hóa. Nội dung thỏa thuận quy định tỷ lệ % phần việc của từng đơn vị, công ty A phải nộp bảo lãnh dự thầu trước khi tham gia đấu thầu.

Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong quá trình đàm phán, công ty B báo không đủ khả năng cung cấp hàng đúng tiến độ, dẫn tới không thể đạt được thỏa thuận hợp đồng (award contract) với chủ đầu tư. Quy trình đàm phán diễn ra đúng theo Luật Đấu thầu.

Cho tôi hỏi, chủ đầu tư có được phép không hoàn trả bảo lãnh dự thầu hoặc áp dụng mức phạt (khấu trừ vào bảo lãnh) đối với liên danh nhà thầu hay không? Nếu có phát sinh chi phí trong mục 1 thì các thành viên liên danh phân chia chi phí, mức phí như thế nào? Điều luật nào quy định? Nếu không thể thương lượng được thì khỏi kiện ra cơ quan nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Đại

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Dự án thực hiện 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) mà trong đó bước thiết kế cơ sở đã hoàn thành (được thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi), thì khi thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công có được tổ chức đấu thầu cùng lúc 2 gói thiết kế và thi công không? Dự toán và thiết kế để lập hồ sơ mời thầu cho gói thi công được lấy từ bước thiết kế cơ sở có đúng luật không? Nếu sau khi thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán có sự sai khác với giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Xem chi tiết
Lương Hải Kiên

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và có nguồn thu từ dịch vụ. Theo quy định thì phải trích 40% cải cách tiền lương. Cho tôi hỏi, trích 40% từ doanh thu hay 40% từ chênh lệch thu chi hàng năm? Xem chi tiết
Quang Trường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi xin hỏi, dịch vụ khử trùng xông hơi là dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn? Dịch vụ này có thể đấu thầu qua mạng được không?
Xem chi tiết
Huỳnh Bá Quy

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi: Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước, đơn vị chủ đầu tư có được phép sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu để chi cho nội dung như chi phí thông báo mời thầu trên báo đấu thầu; chi phí tiếp khách; chi bồi dưỡng những người tham gia buổi mở thầu hay không? Xem chi tiết
Võ Thanh Tâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% thuộc Sở Xây dựng. Cho tôi hỏi, đơn vị tôi có được tham gia đấu thầu rộng rãi các gói thầu do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư không?

Năm 2019, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh (là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh), ủy quyền cho Sở Xây dựng trực tiếp quản lý về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án xây dựng tỉnh.

Vậy, đơn vị tôi có được tham gia đấu thầu rộng rãi các gói thầu do Ban quản lý dự án tỉnh làm đại diện chủ đầu tư, nhận ủy thác hoặc làm bên mời thầu không?

Xem chi tiết
Hoàng Quốc Cường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có khoản vay hợp đồng ở Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, nợ quá hạn và hiện tại bị đưa vào nợ xấu nhóm 5, số tiền hiện tại là 4,3 triệu đồng. Xin hỏi, sau khi tất toán hợp đồng với Home Credit, thì bao lâu sẽ được tất toán hợp đồng? Tôi có thể tiếp tục vay vốn ngân hàng để kinh doanh được không? Thời gian bao lâu sau khi tất toán thì có thể vay vốn làm hồ sơ được?
Xem chi tiết
Hoàng Văn Hiệp

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có vay tín chấp online của app là Vinvay số tiền là 5.000.000 ( năm triệu đồng) thời hạn trả 7 ngày. Nhưng khi nhận tiền chỉ nhận được 3.460.000 đồng, phí dịch vụ là 1.330.000 đồng, tiền lãi là 210.000 đồng/7 ngày. Tổng tiền khi trả là 5 triệu đồng. Tôi bị trễ hạn 8 ngày, ngân hàng phạt 400.000 đồng/ngày. Nay tôi phải trả 8.200.000 đồng. Cho tôi hỏi, vậy có đúng với quy định của pháp luật không?

Xem chi tiết
Bùi Ngọc Diện