Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau: Cá nhân người nước ngoài là người cư trú có tài khoản mở tại một ngân hàng thương mại Việt Nam (tài khoản đồng Việt Nam). Cá nhân này có nhu cầu sử dụng tiền trong tài khoản đồng Việt Nam để góp vốn vào một công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Công ty này đã có tài khoản đầu tư trực tiếp bằng Việt Nam đồng. Cho tôi hỏi, cá nhân này có được phép dùng tiền trong các tài khoản đó để thực hiện chuyển khoản vào tài khoản của công ty để góp vốn không? Tôi đã tham khảo trường hợp cá nhân là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam đã có hướng dẫn, tuy nhiên trường hợp người cư trú thì vẫn chưa được giải đáp. Xem chi tiết
Huỳnh Bá Bảo Lộc

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi xin đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau: Chủ đầu tư A phát hành hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, trong hồ sơ mời thầu nêu thông số kỹ thuật, không nêu xuất xứ hàng hóa. Nhà thầu B tham dự thầu có đưa ra nhà sản xuất X đáp ứng thông số kỹ thuật, được chủ đầu tư xếp hạng thứ nhất. Trong quá trình thương thảo hợp đồng thì chủ đầu tư yêu cầu đưa nhà sản xuất Y đáp ứng thông số kỹ thuật, chất lượng tốt hơn hoặc tương đương nhà sản xuất X và được nhà thầu B đồng ý. Xin hỏi, việc chủ đầu tư yêu cầu mua hàng của nhà sản xuất Y và được nhà thầu đồng ý mặc dù nhà thầu đề xuất nhà sản xuất X trong hồ sơ dự thầu có vi phạm không? Xem chi tiết
Kiều Xuân Nguyên

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty X được giao tự thực hiện thi công gói thầu xây lắp có giá trị khoảng 1 tỷ đồng, vật tư thiết bị bên chủ đầu tư cấp. Trong quá trình thi công công ty X phải thuê thêm lao động phổ thông qua hình thức hợp đồng thời vụ, tổng giá trị nhân công thuê chiếm khoảng 40% giá trị gói thầu. Cho tôi hỏi, như vậy có bị vi phạm chuyển nhượng vượt 10% giá trị gói thầu không?  Xem chi tiết
Nguyễn Minh Tuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Doanh nghiệp của tôi là của 1 nhà đầu tư Trung Quốc, đang góp vốn vào Công ty X, nay doanh nghiệp muốn chuyển nhượng vốn để lấy lại tiền từ Công ty X và góp vốn vào Công ty Y (Công ty Y là công ty mới được thành lập và đang trong thời hạn góp vốn). Cho tôi hỏi, doanh nghiệp của tôi có được chuyển tiền thẳng từ tài khoản vốn của Công ty X (tiền chuyển nhượng cổ phần) sang tài khoản vốn của Công ty Y (tiền góp vốn) không? Hay phải chuyển về nước rồi mới chuyển vào Công ty Y? Xem chi tiết
Nguyễn Thu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, bên mời thầu lập hồ sơ mời thầu mua sắm trang thiết bị y tế không quy định nhân sự chủ chốt theo mẫu số 09, 10, 11 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa như vậy có đúng quy định hay không? Khi đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm "máy giúp thở" thì trong hồ sơ dự thầu có hợp đồng tương tự thực hiện gói thầu "Hệ thống X quang kỹ thuật số", gói thầu "Máy siêu âm 4D, 03 đầu dò kèm máy in màu có xe đẩy", gói thầu "cung cấp, lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp toàn thân đa lát cắt", gói thầu "hệ thống Telemedicine, hệ thống khoan xương tốc độ cao, máy xét nghiệm đông máu tự động, bộ dụng cụ phẩu thuật tổng quát". Như vậy, hợp đồng tương tự có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét hay không theo quy định tại Điểm 2.1, Mục 1, Chương III mẫu hồ sơ mời thầu kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT? Cũng tương tự đối với hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm "máy chạy thận nhân tạo", hợp đồng tương tự gồm "thiết bị phòng mổ", "máy nội soi các loại", "y cụ dụng cụ", như vậy hồ sơ dự thầu có bảo đảm theo quy định hay không? Phạm vi công việc nêu trong hồ sơ mời thầu là cung cấp, lắp đặt trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, công ty nhập khẩu đại diện nhà sản xuất hay nhà phân phối hàng hóa cho nhà thầu hoặc đại lý cam kết việc lắp đặt và tiến hành lắp đặt khi nhà thầu trúng thầu, như vậy đơn vị thứ 3 đảm nhận 1 phần việc của nhà thầu có cần phải kê khai danh sách nhà thầu phụ và phải được chủ đầu tư chấp thuận hay không? Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Tuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xin hỏi, gói thầu hỗn hợp (EPC) quy mô nhỏ (dưới 20 tỷ đồng) nhưng có kỹ thuật phức tạp thì có được áp dụng hình thức đấu thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ không? Xem chi tiết
Nguyễn Trung Trực

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không nộp tài liệu để chứng minh nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu thì nhà thầu có được bổ sung tài liệu để chứng minh nhà thầu có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu và nguồn lực tài chính (có được xem là bản chất của nhà thầu hay không)? Xem chi tiết
Nguyễn Huy

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo Khoản 9, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì trường hợp giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu được duyệt thì được phép thành lập tổ thẩm định liên ngành để yêu cầu nhà thầu làm rõ các yếu tố cấu thành chi phí chào thầu, xem xét các bằng chứng liên quan theo hướng sau đây: Các yếu tố kinh tế liên quan đến biện pháp thi công, quy trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ; Giải pháp kinh tế được áp dụng hoặc các lợi thế đặc biệt của nhà thầu dẫn đến lợi thế về giá cả; Nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, nhân sự cung cấp cho gói thầu, trong đó phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Trường hợp thỏa mãn được các điều kiện quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu vẫn được chấp nhận trúng thầu. Trường hợp để đề phòng rủi ro, chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá trúng thầu và phải được người có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Nhà thầu nhận được sự trợ cấp của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu sẽ bị loại. Cho tôi hỏi, có bắt buộc phải thành lập tổ thẩm định liên ngành để yêu cầu nhà thầu làm rõ các yếu tố cấu thành chi phí chào thầu, xem xét các bằng chứng liên quan không? Nếu có thì tổ thẩm định liên ngành gồm những đơn vị nào tham gia thẩm định đối với dự án do thành phố quyết định đầu tư?

Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Tùng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, thời gian xét thầu được tính kể từ ngày mở thầu cho đến ngày bên mời thầu lập tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có đúng không? Quy trình xét thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, một giai đoạn một túi hồ sơ như dưới đây có đúng không: Sau khi mở thầu, tổ chuyên gia tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu. Có kết quả xét thầu, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. Chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu xong thì các bên tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 1. Nếu quá trình thương thảo không thành công thì tiếp tục thương thảo với nhà thầu xếp hạng 2... 3 .... sau đó. Đến khi thương thảo hợp đồng thành công, bên mời thầu lập tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư căn cứ tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và phát hạn quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng. Quy trình xét thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ thời gian xét thầu là 25 ngày và tối đa có thể gia hạn thêm 20 ngày. Trong trường hợp khi hết 45 ngày nhưng vẫn chưa có kết quả xét thầu (vướng ở 1 giai đoạn nào đó khiến bên mời thầu không trình được tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Ví dụ: Quá trình thương thảo hợp đồng kéo dài hơn dự kiến do chưa thỏa thuận thống nhất được) thì phải xử lý tình huống này như thế nào? Xem chi tiết
Nguyễn Thùy

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, tại Mẫu HSMT dịch vụ tư vấn theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT có Mẫu số 12B (Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia), vậy tại cột số 4 chi phí xã hội được tính bằng bao nhiêu % của lương cơ bản? Các tài liệu chứng minh kèm theo là gì? Tại cột số 5 chi phí quản lý được tính bằng bao nhiêu % của lương cơ bản? Có tính theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 được hay không? Có văn bản nào quy định lấy bao nhiêu % lương cơ bản hay không? Các tài liệu chứng minh kèm theo là gì? Cột 6 Lợi nhuận được tính như thế nào? Xem chi tiết
Hoàng Đình Tính