Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi đang thực hiện tư vấn cho đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh (thông thường). Tôi có tham khảo Mục 21, Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng như sau:

"Trước khi hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải cung cấp một bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc với giá trị và nội dung theo quy định tại Điều 9 Chương V - Dự thảo hợp đồng ban hành kèm HSYC này. Trường hợp nhà thầu sử dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì phải lập theo Mẫu số 09 Chương V hoặc một mẫu khác được chủ đầu tư chấp thuận".

Tôi xin hỏi, từ "đặt cọc" nêu trên có thể quy định trong hồ sơ yêu cầu là bằng tiền mặt có phù hợp với quy định hiện hành không, hay bắt buộc phải bằng séc?

Xem chi tiết
Hoàng Minh Ánh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hiện công ty tôi sản xuất quần áo, sản phẩm thuộc nhóm 2, đã có chứng nhận hợp chuẩn hợp quy thực hiện theo Phương thức 5. Cho tôi hỏi khi công ty chúng tôi thực hiện gia công từ những nguyên liệu của công ty, những nguyên liệu này đã được kiểm tra đánh giá hợp quy, sản phẩm làm ra tương tự như sản phẩm của chúng tôi, chỉ khác duy nhất là "Hiệu hàng hóa", vậy làm thế nào để đối tác của chúng tôi có thể bán hàng này ra thị trường?

Xem chi tiết
Phan Văn Tuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hiện tại sản phẩm công ty tôi đã có chứng nhận hợp quy của Tổng Cục tiêu chuẩn chất lượng  (Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3) đánh giá và cấp chứng nhận. Để hoàn tất thủ tục công bố hợp quy với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, công ty chúng tôi cần phải hoàn tất hồ sơ nào và có biểu mẫu nào không?

Xem chi tiết
Hoàng Trang

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hàng hóa theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, trong hồ sơ mời thầu có quy định nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu đối với một số hạng mục hàng hóa có số lượng lớn hơn một chiếc (cái) thì nhà thầu chào từ 2 nhà sản xuất và 1 đơn giá dự thầu cho hạng mục đó. Cho tôi hỏi, hồ sơ dự thầu của nhà thầu có đáp ứng không?

Xem chi tiết
Hoàng Thu Phương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi có 3 tài khoản ngân hàng, đã làm thông báo với cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2016. Nay Công ty không sử dụng nên làm thủ tục đóng tài khoản ngân hàng. Cho tôi hỏi, sau khi đóng tài khoản ngân hàng tôi phải nộp giấy tờ gì và cho cơ quan nào? Xem chi tiết
Đỗ Thị Thúy Ngân

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty A mua hồ sơ mời thầu và ủy quyền cho chi nhánh của công ty A tham dự thầu (nội dung ủy quyền được ký đơn dự thầu, ký kết bảo lãnh dự thầu... và cho sử dụng dấu của chi nhánh), hồ sơ dự thầu có nội dung chính như sau:

- Tên đơn vị dự thầu là chi nhánh (ghi ở bìa hồ sơ và đơn dự thầu)

- Bảo lãnh dự thầu là chi nhánh

- Năng lực tài chính, kinh nghiệm là công ty.

Tôi xin hỏi, biên bản mở thầu ghi tên nhà thầu là công ty hay chi nhánh? Chi nhánh có đủ tư cách hợp lệ của nhà thầu không?

Xem chi tiết
Diệp Năng Vũ

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có giấy uỷ quyền của giám đốc cho phó giám đốc, nhưng không phải bản gốc (có chữ ký photo và có dấu), tổ tư vấn đề nghị nhà thầu cung cấp bản gốc nhưng nhà thầu không đáp ứng, như vậy hồ sơ dự thầu của nhà thầu có hợp lệ không? Nhà thầu có bị loại không? Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Tĩnh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi là nhà đầu tư trúng thầu dự án BOO. Trong hợp đồng ký kết với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có ghi rõ vốn Nhà nước tham gia dự án là 47% còn lại 53% là vốn của nhà đầu tư.

Do đó, theo Điều 1 Luật Đấu thầu dự án trên 30% vốn nhà nước phải áp dụng Luật Đấu thầu. Nhà đầu tư căn cứ Luật Đấu thầu trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên cấp thẩm quyền để triển khai các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn tham mưu UBND không thẩm định với lý do chỉ duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phần vốn Nhà nước tham gia dự án còn phần vốn nhà đầu tư không phải trách nhiệm của UBND.

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để có thể triển khai dự án.

Xem chi tiết
Trịnh Ngọc Tú

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi có dự án đường giao thông cấp 2. Khi lập hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, công ty tôi yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình giao thông hạng 2 trở lên. Xin hỏi, công ty tôi yêu cầu như vậy có đúng không? Có vi phạm Luật Đấu thầu là thêm các quy định làm hạn chế các nhà thầu tham gia đấu thầu hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hùng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi có hợp đồng thực hiện bảo trì phần mềm thiết bị ở Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài (doanh nghiệp nước ngoài không cư trú tại Việt Nam). Doanh nghiệp nước ngoài thực hiện bảo trì phần mềm qua mạng Internet. Xin hỏi, đơn vị tôi phải đóng những loại thuế nào?
Xem chi tiết
Đinh Mạnh Hùng