Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí thường xuyên, có hoạt động sản xuất dịch vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước. Tôi xin hỏi, đối với hoạt động sản xuất dịch vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước thì việc mua nguyên, nhiên liệu đầu vào có phải tổ chức đấu thầu hay không?

Nguồn kinh phí cho hoạt động này từ đầu năm = 0, trong năm đơn vị tổ chức sản xuất mới phát sinh doanh thu và chi phí, đến cuối năm lại phân phối theo Khoản 3, Điều 12 Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, vì vậy đến đầu năm sau thì kinh phí sản xuất dịch vụ lại = 0 do đã trích hết vào các quỹ.

Nếu tổ chức đấu thầu thì dự toán phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thế nhưng đối với hoạt động sản xuất dịch vụ của đơn vị là được tự chủ theo Thông tư 145/2017/TT-BTC.

Mặt khác, hoạt động sản xuất dịch vụ của đơn vị sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản nên có tính mùa vụ rất lớn, nếu ngay từ đầu năm đơn vị tổ chức đấu thầu theo kế hoạch nhưng trong năm căn cứ vào mùa vụ có sự điều chỉnh kế hoạch thì các nguyên vật liệu mua từ ban đầu không còn phù hợp để tổ chức sản xuất trong năm thì đơn vị lại bị động trong khâu mua nguyên vật liệu đầu vào.

Hiện nay, đơn vị tôi đang gặp trở ngại rất lớn trong việc mua nguyên, vật liệu đầu vào để tổ chức sản xuất. Vì nếu thực hiện đấu thầu thì tốn thời gian cho quá trình thực hiện, đơn vị không chủ động được trong sản xuất (ví dụ đầu năm đơn vị lập kế hoạch sản xuất 200 triệu con giống tôm thẻ chân trắng, nhưng trong năm thời tiết bất lợi, thị trường không có nên đã giảm bớt năng suất, tuy nhiên đầu năm đã phải mua hết nguyên liệu qua công tác đấu thầu để sản xuất 200 triệu con giống rồi, nên đơn vị gặp rắc rối khi thực hiện hợp đồng). Còn nếu không thực hiện đấu thầu thì không biết có đúng với quy định của pháp luật không?Xem chi tiết
Huỳnh Lê Hạ Uyên

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có một tình huống trong đấu thầu qua mạng kính mong Quý cơ quan chức năng giải đáp như sau:

Nhà thầu N đã đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia nhưng chưa nộp phí duy trì tài khoản và hết hạn vào ngày 31/3/2019 (vẫn in được đơn xác nhận đã đăng ký thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia) và tham gia đấu thầu qua mạng gói thầu A của bên mời thầu M, gói thầu A đóng thầu vào ngày 27/5/2019. Nhưng đến ngày 5/6/2019 thì nhà thầu mới nộp phí duy trì trên hệ thống mạng đấu thầu.

Vậy, hồ sơ dự thầu của nhà thầu N tham dự gói thầu A có được coi là đủ tư cách hợp lệ không?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tài

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

UBND phường, xã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình do chính UBND phường, xã này làm chủ đầu tư (đây là dự án sử dụng kết dư ngân sách của phường mà UBND cấp huyện phân cấp, ủy quyền cho UBND phường, xã quyết định chủ trương đầu tư). Vậy, tôi xin hỏi, cơ quan quyết định đầu tư có được đồng thời làm chủ đầu tư dự án hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Lễ

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi có lao động cư trú là người nước ngoài, lương hơn 9 triệu đồng/tháng, muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con nhỏ và cha mẹ già. Xin hỏi, vậy giấy tờ hợp lệ để có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh gồm những gì?
Xem chi tiết
Lê Thị Vũ Nữ

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trong hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công, có kèm theo nhiệm vụ khảo sát xây dựng và nhiệm vụ thiết kế xây dựng (bước khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) của công ty A. Tại thời điểm đóng thầu, công ty A có nộp hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công cho chính gói thầu đó. Vậy, công ty A tham gia đấu thầu gói thầu nói trên có hợp lệ, bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu không?

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi vay trả góp trong 18 kỳ từ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Tôi đã trả góp được 8 kỳ, trong đó có 3 kỳ trả trễ 1 ngày, 1 kỳ trả trễ 3 ngày và 1 kỳ trả trễ 4 ngày. Tôi cũng có nợ thẻ tín dụng của Công ty Tài chính TNHH MTV Homecredit Việt Nam là 5 triệu đồng, hạn mức thẻ là 10,6 triệu đồng, nhưng không phải là nợ quá hạn. Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin tín dụng CIC thì tôi có điểm tín dụng là 607 và mức độ rủi ro là 5. Xin hỏi, theo báo cáo của Trung tâm Thông tin tín dụng CIC trường hợp của tôi có chính xác không? Làm thế nào thì tôi mới có thể xóa nợ xấu để có thể vay vốn kinh doanh?
Xem chi tiết
Lê Minh Kha

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Khoản 1, Điều 62 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì trong giá gói thầu chủ đầu tư được tính và phê duyệt cả chi phí dự phòng trong giá gói thầu để tổ chức đấu thầu.

Theo đó, trong giá gói thầu chủ đầu tư đã tính 5% chi phí dự phòng (giá gói thầu 9,0 tỷ đồng bao gồm dự phòng 0,42 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày) và khi dự thầu nhà thầu đã phân bổ hết chi phí dự phòng này vào giá dự thầu và được chủ đầu tư ký hợp đồng theo đơn giá trúng thầu.

Tôi xin hỏi, khi quyết toán dự án hoàn thành, sẽ được quyết toán như thế nào trong các trường hợp sau:

- Nhà thầu thực hiện theo đúng thiết kế, không điều chỉnh, bổ sung phát sinh khối lượng theo hợp đồng đã ký kết thì có được quyết toán 5% chi phí dự phòng đã phân bổ vào giá gói thầu không?

- Trong quá trình thực hiện, dự án được điều chỉnh, phát sinh một số hạng mục và được bổ sung vào gói thầu đang thực hiện. Trên cơ sở đó chủ đầu tư đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung giá gói thầu (bao gồm cả giá gói thầu phê duyệt lần 1 và phần điều chỉnh, bổ sung, phát sinh) trong đó có 5% chi phí dự phòng tính trên dự toán gói thầu mới (giá gói thầu 14,2 tỷ đồng bao gồm dự phòng 0,655 tỷ đồng).

Giá gói thầu lần 2 (có tính giảm theo tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu) làm căn cứ để chủ đầu tư ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu và là giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán.

Như vậy, đối với trường hợp này có được quyết toán 5% chi phí dự phòng đã được phân bổ vào đơn giá hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Đức

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có khoản vay 10 triệu đồng tại công ty tài chính, tuy nhiên còn tháng cuối hợp đồng tôi đóng trễ, thành nợ nhóm 2. Tôi tất toán hợp đồng ngày 5/9/2019 và ngân hàng cũng thông báo hợp đồng tất toán thành công. Xin hỏi, ngân hàng có tự động thông báo trên CIC là hợp đồng của tôi đã tất toán để tôi không còn nợ nhóm 2 không, hay tôi phải liên hệ ngân hàng để nhờ thông báo lên Ngân hàng Nhà nước?
Xem chi tiết
Nguyễn Minh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là kế toán Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện (đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo 100% chi thường xuyên). Năm 2018 Ban QLDA làm việc tại trụ sở UBND huyện. Đến năm 2019 UBND huyện cho Ban QLDA mượn 1 khu làm việc khác thuộc trụ sở UBND huyện. Tuy nhiên hiện khu làm việc này đã xuống cấp, cần sửa chữa và mua sắm thêm thiết bị (điều hòa, quạt,....). Tôi muốn được biết quy trình để Ban QLDA thực hiện sửa chữa trụ sở làm việc cũng như mua sắm thiết bị cần thiết phục vụ công việc. Giám đốc Ban QLDA có quyền tự quyết định việc mua sắm và sửa chữa này không, giá trị được phép phê duyệt là bao nhiêu?
Xem chi tiết
Đào Duy

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Để phục vụ công tác y tế dự phòng, Trung tâm tôi có mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất (34 triệu đồng) do Giám đốc Trung tâm ra quyết định chỉ định thầu theo quy định tại Điều 5 Thông tư 58/2016/TT-BTC và Khoản 3, Điều 3 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông quy định phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, phòng Tài chính của Trung tâm không đồng ý cho thanh toán gói thầu trên vì cho rằng các hàng hóa trên phải thực hiện đấu thầu tập trung theo quy định tại Tiết thứ 2, Điểm 1.6, Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố danh mục tài sản Nhà nước thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tôi xin hỏi, vậy gói thầu trên có phải thực hiện đấu thầu tập trung không?

Xem chi tiết
Võ Đình Tiến