Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi là công ty cổ phần thực hiện công tác duy tu sửa chữa thường xuyên đường bộ, có mua sắm rất nhiều loại vật tư để thi công. Tổng giá trị mỗi loại sử dụng trong 1 năm hơn 2 tỷ đồng, lấy hàng nhiều lần mỗi lần không quá 500 triệu đồng. Cho tôi hỏi, công ty tôi có phải tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp không?
Xem chi tiết
Trần Bá Thông

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi vừa tham gia một gói thầu, tại đơn dự thầu có ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 366 ngày (theo nội dung của hồ sơ yêu cầu đã đặt ra). Tại bảng kế hoạch thực hiện tôi có liệt kê ra các hạng mục công việc được thực hiện từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ 12.Theo thẩm định của phía mời thầu thì tôi đã sai quy cách kỹ thuật do việc thể hiện 12 tháng trong kế hoạch không khớp với 366 ngày. Xin hỏi, vậy việc thẩm định nội dung trên của bên mời thầu có phù hợp hay không? Xem chi tiết
Võ Hồng Tuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau: Năm 2019, gói thầu xây lắp công trình A (sử dụng vốn đầu tư công) do liên danh công ty B - công ty C - công ty D trúng thầu. Trong quá trình kiểm tra công tác đấu thầu, các đơn vị liên quan phát hiện một số thông tin do công ty B cung cấp trong hồ sơ dự thầu không trung thực, vi phạm Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu. Nhà thầu liên danh công ty B - công ty C - công ty D đã vi phạm Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu khi lập hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp công trình A. Xin hỏi, người có thẩm quyền ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với cả 3 công ty trong liên danh có đúng quy định pháp luật hiện hành hay không? Người có thẩm quyền chỉ ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với nhà thầu trực tiếp cung cấp thông tin không trung thực là công ty B có đúng quy định không? Xem chi tiết
Vũ Khắc Long

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, trường hợp Công ty A là nhà tư vấn, công ty B là nhà thầu cung cấp, thi công, xây lắp, Công ty C có cổ phần 70% ở công ty A và là công ty mẹ con với công ty B (công ty B là chủ sở hữu công ty C) thì công ty B có được tham dự gói thầu mà công ty A đã tư vấn hay không? Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phong Toàn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, cách xử lý tình huống khi quá thời hạn đánh giá hồ sơ thầu thế nào là đúng nhất? Để được phép kéo dài thêm 20 ngày đánh giá hồ sơ thầu thì phải báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hay mặc định được phép kéo dài mà không cần quyết định chấp thuận của chủ đầu tư? Xem chi tiết
Thế Anh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi là nhân viên tại đơn vị Nhà nước A, tôi có công ty riêng do tôi là đại diện pháp luật (công ty B). Công ty B có tham gia dự thầu gói thầu do đơn vị A là chủ đầu tư (bên mời thầu). Vậy, công ty B có đủ điều kiện để ký hợp đồng với đơn vị A không? Tôi không có tên trong tổ chuyên gia, tổ thẩm định, tổ lập và thẩm định dự toán gói thầu nêu trên, không tham gia bất kể hoạt động nào liên quan đến gói thầu mà đơn vị A chuẩn bị đấu thầu. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tư vấn, nếu vi phạm luật thì vi phạm điều, khoản nào theo pháp luật Việt Nam? Xem chi tiết
Lê Dung

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi lập báo cáo tài chính để quyết toán thuế hàng năm và nộp hồ sơ điện tử lên Cục Thuế (có xác nhận của Cục thuế tỉnh). Cho tôi hỏi, khi công ty download hồ sơ báo cáo tài chính (có thể hiện đã được ký điện tử) để nộp cùng với hồ sơ dự thầu tham dự đấu thầu thì hồ sơ dự thầu này có được xem là hợp lệ hay không hay phải ký và đóng dấu vào bản báo cáo tài chính này thì mới được xem là hồ sơ dự thầu hợp lệ?

Xem chi tiết
Phạm Được

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau: Trước đó, liên danh công ty A và B đã đấu thầu gói thầu xây lắp trường học (giá trị trên 5 tỷ đồng) và đã trúng thầu, bên chủ đầu tư đã ký hợp đồng với liên danh công ty A và B để thực hiện gói thầu trên. Sau đó chủ đầu tư chỉ định thầu cho liên danh công ty A và B thực hiện gói thầu dưới 1 tỷ đồng. Cho tôi hỏi, trường hợp chỉ định thầu cho liên danh như vậy hợp lý không hay chỉ định thầu chỉ áp dụng cho 1 công ty riêng lẻ? Xem chi tiết
Nguyễn Văn Truyền

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có mua bảo hiểm nhân thọ tử kỳ với thời hạn hợp đồng là 20 năm. Tuy nhiên sau khi đóng được 5 năm tôi  không muốn tham gia tiếp nữa do có vướng mắc với sản phẩm bảo hiểm của Công ty bảo hiểm và đề nghị hủy hợp đồng với Công ty bảo hiềm. Hợp đồng bảo hiểm sau đó được hủy và tôi cũng đã được nhận lại tiền. Tuy nhiên sau đó vướng mắc với Công ty đã được tháo gỡ và tôi muốn tiếp tục tham gia hợp đồng bảo hiểm đã hủy 3 tuần trước đó (đã đóng 5 năm), tôi sẽ nộp lại số tiền đã nhận và coi như chưa hủy Hợp đồng. Nhưng tôi được Công ty bảo hiểm trả lời là phải tham gia một hợp đồng mới. Cho tôi hỏi, Công ty trả lời như vậy có đúng không? Xem chi tiết
Đình Hoàng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi đang chấm thầu 1 gói thầu mà chủ đầu tư là UBND xã, bên mời thầu là Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã. Cho tôi hỏi, bảo đảm dự thầu của nhà thầu ghi bên thụ hưởng là UBND xã thì có được coi là hợp lệ không? Xem chi tiết
Hoàng Phương Oanh