Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Thực hiện Khoản 5, Điều 28 Luật Khoáng sản, UBND cấp tỉnh phải khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Tôi phải thực hiện 2 gói thầu: Gói thầu số 1: Gói thầu lập đề cương và dự toán kinh phí dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; Gói thầu số 2: Gói thầu khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Cho tôi hỏi, 2 gói thầu lập đề cương và dự toán kinh phí dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và gói thầu khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản có thuộc quy định tại Khoản 8 và Khoản 9, Điều 4 Luật Đầu thầu hay không?

Xem chi tiết
Tống Ngọc Thưởng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xin hỏi, nếu chủ đầu tư cũng là bên mời thầu thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thì tổ chuyên gia đấu thầu do bên mời thầu hay đơn vị tư vấn ban hành quyết định thành lập? Xem chi tiết
Đỗ Minh Thành

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi đang thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu một gói thầu xây lắp tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Có hai nhà thầu tham dự thầu: Nhà thầu thứ nhất: Bảo đảm dự thầu được ký ngày 14/8/2019 cấp cho liên danh nhưng thỏa thuận liên danh được ký ngày 16/8/2019. Vậy, trường hợp này đánh giá bảo đảm dự thầu không hợp lệ có đúng không? Có cần làm rõ E-HSDT hay cho phép nhà thầu chính sửa không? Nhà thầu thứ hai: Đánh giá tiêu chí kỹ thuật không đáp ứng E-HSMT và trong quá trình đánh giá tài chính phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực so với một gói thầu khác đã thực hiện tham dự thầu trước đó. Vậy, trường hợp nhà thầu thứ hai phải xử lý như thế nào? Trong trường hợp này bên mời thầu tuyên bố hủy thầu có hợp lệ không? Xem chi tiết
Đặng Hà Sâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu thì phát hiện ra hồ sơ hợp đồng tương tự của nhà thầu A đạt yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng có dấu hiệu cắt dán, gian lận, mặc dù đã có công chứng. Đơn vị đã làm văn bản để yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ và mang hợp đồng, biên bản nghiệm thu gốc để đối chiếu nhưng nhà thầu trả lời đang chuyển văn phòng nên không thể cung cấp được hồ sơ và yêu cầu bên mời thầu tiếp tục đánh giá theo hồ sơ nhà thầu đã nộp. Xin hỏi, đơn vị bà tiếp tục đánh giá hồ sơ của nhà thầu hay có thể loại nhà thầu từ bước này? Xem chi tiết
Đỗ Thị Nhung

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xin đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau: Đơn vị chủ đầu tư A vừa thực hiện mở thầu một gói thầu xây dựng trị giá 1 tỷ đồng; có 3 công ty tham gia đấu thầu, trong quá trình mở thầu, chủ đầu tư nhận thấy bà Nguyễn Thị X có ký tên với vị trí kế toán trưởng trong các hồ sơ của Công ty B (từ tháng 3/2019 về trước). Tuy nhiên tại buổi mở thầu, bà Nguyễn Thị X là người đại diện (với trị trí là kế toán) của Công ty C. Sau khi mở thầu, chủ đầu tư A có yêu cầu Công ty B và C giải trình rõ hơn về bà Nguyễn Thị X, Công ty B có văn bản giải trình: Đã chấm dứt hợp đồng lao động với bà X từ ngày 15/4/2019. Trong khi đó Công ty C có văn bản giải trình: Đã ký hợp đồng lao động với bà X từ ngày 1/6/2019 (kèm theo là bản hợp đồng lao động). Tuy vậy, chủ đầu tư vẫn không chấp nhận, và yêu cầu hai công ty bổ sung giấy tờ chứng minh, cụ thể: Bổ sung bảng lương và sao kê ngân hàng chứng minh các chi phí chi trả lương cho bà X trong khoảng 3 tháng trước khi nghỉ việc (tại Công ty B) và 3 tháng sau khi ký hợp đồng với Công ty C. Xin hỏi, chủ đầu tư yêu cầu hai Công ty B, C giải trình và cung cấp tài liệu bổ sung như vậy có đúng quy định không?

Xem chi tiết
Đỗ Duy Khôi

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi hiện công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu A do UBND huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc làm bên mời thầu. Sau khi thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Xin hỏi, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện yêu cầu như vậy đúng không? Xem chi tiết
Hàng Việt Sơn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Chương trình khuyến mại rút thăm trúng thưởng để tặng quà cho khách hàng qua facebook (phạm vi toàn quốc) thì có cần đăng ký với Bộ Công Thương không hay chỉ cần thông báo? Công ty của bà cần thông báo 1 lần để thực hiện định kỳ 1 tháng/lần hay mỗi lần đều phải thông báo riêng?
Xem chi tiết
Lê Thị Thu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi đang lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước 1 thiết bị. Trong hồ sơ mời thầu yêu cầu thiết bị có xuất xứ từ các nước G7 thì được ưu tiên và đưa vào giá đánh giá. Hiện có 1 nhà thầu chào thiết bị ghi xuất xứ tại Italy (có chứng chỉ xuất xứ hàng hóa CO). Trong thông tin kỹ thuật của hồ sơ dự thầu của nhà thầu thì ghi thiết bị được hoàn thiện tại 1 nhà máy Timsan ở Italy. Tuy nhiên, khi Công ty tôi tìm hiểu thì nhà máy Timsan chỉ có ở Thổ Nhĩ Kỳ mà không có ở Italy, ngoài ra trong hồ sơ dự thầu nhà thầu cung cấp các hợp đồng tương tự thì các thiết bị đều sản xuất tại nhà máy Timsan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty đã gửi công văn yêu cầu nhà thầu làm rõ và cung cấp địa chỉ nhà máy Timsan tại Italy và được nhà thầu trả lời là thiết bị được sản xuất và hoàn thiện tại nhà máy của tập đoàn Fresia tại Italy - nhà sản xuất OEM của Timsan. Do đó, Công ty đã xác định Timsan không có nhà máy sản xuất tại Italy như trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu. Cho tôi hỏi, trường hợp nhà thầu có hồ sơ dự thầu và công văn làm rõ có sự mâu thẫu như trên thì có được xem là "Không bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp" không? Thiết bị này có được xem là thiết bị có xuất xứ tại Italy không? Xem chi tiết
Trần Đại Nghĩa

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi thực hiện lựa chọn nhà thầu, trong quá trình mở thầu cả hai nhà thầu A và B đều có thư giảm giá và nhà thầu A có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn nhà thầu B. Tuy nhiên trong thư giảm giá của nhà thầu A có sai sót về ghi ngày phát hành. Cho tôi hỏi, với trường hợp thư giảm giá ghi thời gian nêu trên có đáp ứng tính hợp lệ của thư giảm giá hay không? Hay được xem là sai sót không nghiêm trọng theo "Mục 30. Sai sót không nghiêm trọng, Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu" và được Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để khắc phục sai sót (Cả hai nhà thầu đều được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nếu chấp thuận thư giảm giá sẽ làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu)? Xem chi tiết
Mai Văn Cường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, gói thầu tư vấn có giá trị 122 triệu đồng thuộc dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên có tính chất đầu tư thì có được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu không hay phải áp dụng theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính? Xem chi tiết
Phạm Văn Ninh