Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có tham khảo Mục 3.1.1.1 Thông tư số 21/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân (bên thứ nhất) có ghi việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy được thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Vậy cho tôi hỏi, việc công bố hợp quy theo hình thức tự công bố thì có thể mang sản phẩm ra phòng thí nghiệm có đăng ký theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP là được phải không? Không cần đến phòng thí nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT phải không? Vì theo hình thức 2 là trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận/giám định được chỉ định.

Theo tôi hiểu, hình thức 1 (tự công bố) là kết quả thí nghiệm của cơ quan thử nghiệm có đăng ký theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP  và hình thức còn lại là bắt buộc phải thí nghiệm tại công ty thí nghiệm được chỉ định theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT

Ví dụ: Công ty thử nghiệm A chưa được chỉ định kiểm tra theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT, nhưng có đăng ký thử nghiệm, trường hợp này Công ty A chỉ được làm thử nghiệm cho hình thức tự công bố.

Tôi hiểu như vậy có đúng không?

Xem chi tiết
Kim Tiến

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty TNHH Ánh Minh sau khi nhận được quyết định chứng nhận hợp quy đã gửi thủ tục giấy tờ công bố hợp quy qua đường bưu điện EMS. Cho tôi hỏi, Công ty tôi gửi như vậy có hợp lệ không? Và làm cách nào để tra cứu hồ sơ?

Xem chi tiết
Đỗ Thị Ánh Nhi

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Sản phẩm bên tôi đã có chứng nhận hợp chuẩn hợp quy thực hiện theo phương thức 5 do Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC cấp. Hiện tôi có tham gia một gói thầu trong đó yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận hợp quy của Viện Dệt May. Cho tôi hỏi, bên tôi phải đưa cho Viện Dệt May chứng nhận 1 lần nữa hay đưa chứng nhận do bên Công ty cổ phần chứng nhận và giám định IQC đã cấp?

Xem chi tiết
Cẩm Tiên

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi đang thực hiện gói thầu thuê phần mềm quản lý bệnh viện (dự toán 300 triệu đồng/năm). Theo Điều 23 Luật Đấu thầu, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

- Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

- Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Tôi xin hỏi, gói thầu này thuộc gói thầu dịch vụ phi tư vấn hay mua sắm hàng hóa? Gói thầu có được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh hay không?

Xem chi tiết
Huỳnh Thị Tuyết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, việc "Cải tạo, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng công cộng Sodium sang công nghệ LED" có thuộc phạm vi gói thầu dịch vụ phi tư vấn không?

Theo tôi tham khảo Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT: “Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Logistics, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo, nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; quản lý, vận hành tòa nhà; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng; trông và quản lý chăm sóc cây xanh; cấp, thoát nước; cấp điện, chiếu sáng; thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải; nhiếp ảnh; đóng gói; sao chụp và các hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn được quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13”.

Nội dung chính của gói thầu bà Trang nêu ở trên là: Hiện trạng hệ thống chiếu sáng đường cũ bằng công nghệ Sodium. Nay tháo bóng Sodium cũ và lắp đặt lại đèn mới theo công nghệ LED.

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Trang

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cho tôi hỏi, nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu thi công xây lắp hoặc các gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đã có tên trên mạng đấu thầu quốc gia nhưng tài khoản của nhà thầu đã hết hạn trước thời điểm mở thầu các gói thầu 5 tháng (chưa nộp phí duy trì - thời điểm mở thầu tháng 9/2018 thời điểm tài khoản hết hiệu lực 31/3/2018) thì có được coi là hợp lệ khi nhà thầu tham gia đấu thầu không? Nhà thầu làm tư vấn lập hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu được không? Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Trường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn tôi tình huống như sau:

Gói thầu mua sắm 1 loại hàng hóa (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, không qua mạng) đã thực hiện đóng thầu, mở thầu đăng tải rộng rãi thông báo mời thầu. Có 3 hồ sơ dự thầu tham dự đúng quy định. Hiện tại đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Hồ sơ mời thầu lập căn cứ theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã đầy đủ theo cấu hình phê duyệt, yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu bảo đảm tương đương với thông số kỹ thuật trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu:

- Yêu cầu kỹ thuật có một vài thông số kỹ thuật chưa sửa theo góp ý của đơn vị chuyên môn.

- Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất (tính chất gói thầu đơn giản, mua sắm 1 loại hàng hóa, các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là trên cùng một mặt bằng).

Cho tôi hỏi, bên mời thầu có được sửa đổi hồ sơ mời thầu (một vài thông số theo góp ý của đơn vị chuyên môn) theo hướng dẫn tại Khoản 15, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu, với biện pháp:

- Gia hạn thời gian đóng thầu (tối thiểu 10 ngày) để sửa các thông số kỹ thuật theo góp ý của đơn vị chuyên môn

- Ban hành Quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu (sửa các thông số theo góp ý).

- Gửi nội dung sửa đổi cho các nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu

- Thực hiện đóng, mở thầu theo thời gian gia hạn.

Việc áp dụng tiêu chuẩn đánh giá chi tiết về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất có phù hợp theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu thầu 2013 quy định phương pháp giá thấp nhất áp dụng đối với các gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ trong đó các đề xuất về kỹ thuật, tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt bằng khi đáp ứng các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu?

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Hưng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ sở sản xuất Đồ Gỗ Đọi Tam của tôi chuyên bán và phân phối các sản phẩm trống gỗ và một số sản phẩm đồ gỗ khác được sản xuất tại tỉnh Trà Vinh. Tôi đang phát triển hệ thống website siêu thị online để bán và phân phối trống gỗ cho khách hàng trên toàn quốc và đang làm thủ tục đăng ký website với Bộ Công Thương. Xin hỏi, cơ sở của ông có cần đăng ký tại tỉnh Trà Vinh không?
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Kiên

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi gặp tình huống liên quan đến việc làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu như sau:

Hồ sơ mời thầu cung cấp hàng hóa yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu có cam kết tín dụng do 1 ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao. Thời điểm đóng thầu: 20/8/2018.

Khi nộp hồ sơ dự thầu nhà thầu đã cung cấp 1 hợp đồng cấp tín dụng của ngân hàng, nhưng thời hạn được cấp tín dụng chỉ đến hết ngày 30/8/2018 chỉ được bảo đảm tín dụng trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Trong khi, thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Sau khi đóng thầu, nhà thầu nộp bổ sung hợp đồng cấp tín dụng hạn mức mới được ký ngày 30/8/2018 để chứng minh đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu.

Cho tôi hỏi, hợp đồng cấp tín dụng này được ký sau ngày đóng thầu thì có được coi là tài liệu làm rõ hồ sơ mời thầu hay không?

Xem chi tiết
Lan Vũ

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo tôi tham khảo Điều 1 Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29/3/2019 của Bộ Công Thương quy định: “… Các tổ chức, cá nhân không phải nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để thông quan hàng hóa”.

Vậy cho tôi hỏi, các sản phẩm, hàng hoá tại phụ lục kèm theo Quyết định số 765/QĐ-BCT có phải thực hiện đăng ký kiểm tra chuyên ngành trước thông quan hàng hoá không?

Xem chi tiết
Huy Khôi