Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa. Các nhà thầu đã thỏa mãn các điều kiện của hồ sơ mời thầu, tuy nhiên, đến phần xét giá thì nhà thầu A có thư giảm giá, giá trị giảm giá bằng giá trị của đơn giá dự thầu (tức là đơn giá dự thầu là 3 tỷ đồng và thư giảm giá có giá trị giảm giá là 3 tỷ đồng. Giá dự thầu sau giảm giá bằng 0). Tôi xin hỏi, việc giá trị dự thầu sau giảm giá bằng 0 đồng có hợp lệ không? Theo quy định nào? Nếu nhà thầu A trúng thầu với giá là 0 đồng, thì việc ký kết hợp đồng sẽ như thế nào (bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo đảm bảo hành, ràng buộc về các mức phạt về chậm thực hiện hợp đồng,…)?
Xem chi tiết
Ngô Nhật Thiên

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo quy định các khoản thu dịch vụ, thu sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi trích 40% cải cách tiền lương và thực hiện nghĩa vụ thuế thì được quyền sử dụng tự chủ, vậy việc đơn vị đưa các nội dung chi của các nguồn kinh phí (ngân sách tự chủ, thu dịch vụ..) vào quy chế chi tiêu nội bộ có đúng không?

Một số Kho bạc nhà nước (KBNN) địa phương không cho phép đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nếu không gửi vào tài khoản KBNN (mã đầu 3712..., 3714... học phí - giá dịch vụ, dịch vụ dạy thêm, giá tuyển sinh đại học...) như vậy có phù hợp hay không?

Theo Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 của Bộ Tài chính (Điều 7), KBNN kiểm soát chi đối với gói hàng hóa, mua sắm có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Như vậy, đối với các loại hàng hóa, dịch vụ dưới 20 triệu đồng thì đơn vị cần thực hiện những thủ tục nào?

Theo Công văn 9176/BTC-HCSN ngày 5/7/2016 của Bộ Tài chính (Điểm b, Khoản 2), đối với hàng hóa dưới 100 triệu đồng thì thủ trưởng đơn vị có quyền quyết định mua sắm, cho nên đối với gói mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 20 triệu đồng các đơn vị không có báo giá, không xét chọn đơn vị, không có hợp đồng, nghiệm thu và bàn giao hàng hóa, chỉ có hóa đơn khi thanh toán như vậy có phù hợp không?

Kiểm toán Nhà nước năm 2018 khi kiểm tra một số đơn vị trường học có lập biên bản nhắc nhở đối với một số đơn vị là khi mua sắm hàng hóa (quạt treo tường các lớp học) từ nguồn kinh phí tự chủ có giá trị khoảng 3.500.000đ nhưng không cung cấp đủ 3 báo giá của 3 cơ sở là chưa đầy đủ. Như vậy thì việc mua sắm dưới 100 triệu đồng và có giá trị trên bao nhiêu thì mới cần cung cấp đủ 3 báo giá và quyết định chọn đơn vị cung cấp?

Xem chi tiết
Trần Ngọc

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trường hợp đấu thầu rộng rãi thì bên mời thầu có được gia hạn thời điểm đóng thầu nhiều lần vì lý do không đủ số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu hay không? Nếu được thì việc gia hạn này có bị giới hạn về số lần hay không?
Xem chi tiết
Phạm Huỳnh Minh Hương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi có lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc như sau:

- Người phụ thuộc là em ruột, năm nay 16 tuổi, gia đình thuộc hộ nghèo, ba mẹ trong độ tuổi lao động.

Hồ sơ người nộp thuế gửi gồm: Bản sao CMND của người phụ thuộc, bản sao sổ theo dõi trợ cấp hộ nghèo, bản sao sổ hộ khẩu.

Tôi xin hỏi, trường hợp này có thuộc đối tượng được giảm trừ không? Và nếu được thì hồ sơ vậy đã đủ chưa?

- Người phụ thuộc là cha mẹ ruột/cha mẹ vợ ngoài độ tuổi lao động thì hồ sơ gồm: Bản sao CMND, bản sao sổ hộ khẩu (cùng hộ khẩu). Nếu không cùng hộ khẩu thì nộp giấy khai sinh của người nộp thuế để chứng minh quan hệ.

Như vậy hồ sơ đã đủ chưa? Có cần bổ sung bản cam kết thu nhập hay không?

Xem chi tiết
Dương Thị Mỹ Hạnh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hàng hóa của gói thầu là sách tham khảo dùng cho giáo viên, học sinh, là đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định của Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu cung cấp hợp đồng tương tự là hợp đồng mua bán sách giáo dục giữa hai công ty với nhau, hàng hóa trong hợp đồng của nhà thầu và hóa đơn tài chính chịu mức thuế GTGT là 10%.

Tôi xin hỏi, mức thuế suất có phải là tiêu chí đánh giá tính chất tương tự của hàng hóa theo quy định về hợp đồng tương tự của pháp luật về đấu thầu hay không? Trong tình huống này, hàng hóa nhà thầu cung cấp trong hợp đồng tương tự có được đánh giá là tương tự về chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét hay không?

Xem chi tiết
Trần Cường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi công tác tại Phòng Tài chính của một huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đơn vị tôi đang thực hiện quy định chi và kiểm soát chi đối với phí thẩm tra quyết toán công trình như sau: Theo Điều 21 Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, đơn vị tôi mở tài khoản 3713 tại Kho bạc Nhà nước để nhận phí thẩm tra quyết toán công trình do các chủ đầu tư chuyển đến. Khi thực hiện chi, đơn vị chỉ dùng giấy ủy nhiệm chi và ghi nội dung chi chung chung để rút tiền, vì là tài khoản tiền gửi. Ví dụ “rút tiền chi phí quyết toán” hoặc “rút tiền chi cho cán bộ phòng ngày 30/4 và 1/5” thì Kho bạc không đồng ý, yêu cầu phải lập bảng kê chứng từ ghi rõ nội dung liên quan đến Khoản 2, Điều 21 Thông tư số 09/2016/TT-BTC mới được chi. Riêng nội dung chi phúc lợi cho toàn cơ quan, Kho bạc không cho chi mà trả lời chỉ thực hiện chi cho những đơn vị liên quan đến việc thẩm tra quyết toán. Tôi xin hỏi, hiện nay có chế độ nào quản lý và kiểm soát phí này không hay chỉ có Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính?

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Nam

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật (chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có được coi là tài sản có khả năng thanh khoản cao không?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu A (ở tỉnh B) mời thầu gói thầu sửa chữa bảo trì đường bộ, có thời gian thi công thường ngắn từ 1 đến 5 tháng và phải quyết toán vốn trong năm kế hoạch nên yêu cầu như sau:

Đối với trạm trộn bê tông nhựa: “Là trạm trộn bê tông nhựa thuộc sở hữu của nhà thầu, đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh B. Trường hợp nhà thầu không sở hữu trạm bê tông nhựa đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh B thì phải ký kết hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sở hữu trạm trộn bê tông nhựa đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh B, để cung cấp vật liệu bê tông nhựa cho gói thầu”. Với lý do:

- Thứ nhất: Nhựa đường đến chân công trình phải đạt nhiệt độ thi công đúng theo quy định quy trình nên không thể trạm trộn ở quá xa công trình hoặc ở địa bàn tỉnh khác lân cận.

- Thứ hai: Nếu nhà thầu chưa có trạm trộn hoặc chưa thuê được trạm trộn trên địa bàn tỉnh B thì khi trúng thầu, với thời gian thi công ngắn mà phải quyết toán trong năm kế hoạch sẽ không thể đợi nhà thầu lập thủ tục xin lắp đặt trạm trộn mới để kịp thi công trong năm (thời gian này nhanh vài tháng chậm có khi vài năm).

Nên yêu cầu nhà thầu phải sở hữu hoặc phải thuê trạm trộn bê tông nhựa trên địa bàn tỉnh B.

Cho tôi hỏi, trong yêu cầu về kỹ thuật được hướng dẫn phải lựa chọn nhà thầu đáp ứng kỹ thuật của gói thầu nên bên mời thầu đưa ra tiêu chí như thế có phù hợp không? Với yêu cầu như trên, bên mời thầu có phải đang hạn chế nhà thầu tham dự không?

Xem chi tiết
Phạm Thọ Truyền

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trong quá trình thương thảo hợp đồng, khi xem xét có 1 công ty trúng thầu và trúng nhiều phần của gói thầu nhưng nhà thầu chỉ thực hiện thương thảo hợp đồng đối với một số phần của gói thầu mà không thương thảo hết tất cả những phần mà nhà thầu được đề nghị trúng thầu.

Cho tôi hỏi, đối với trường hợp này, bảo đảm dự thầu sẽ bị giữ lại toàn bộ hay chỉ giữ lại những phần mà nhà thầu không thương thảo? Căn cứ để xử lý tình huống này là theo điều, khoản nào?

Xem chi tiết
Lương Phan Lâm Vũ

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xí nghiệp tôi được giao gói thầu xây lắp tự thực hiện có giá trị dưới 2 tỷ đồng. Nhưng do gói thầu thi công trong thời gian ngắn dưới 3 tháng, lao động ký hợp đồng dài hạn của xí nghiệp hiện có không đủ đáp ứng thời gian thi công nên xí nghiệp có phương án thuê lao động thời vụ dưới 3 tháng bổ sung cho lao động hiện có để bảo đảm tiến độ thi công. Tôi xin hỏi, việc ký hợp đồng lao động thời vụ có vi phạm Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện bao gồm: Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng hay không?

Xem chi tiết
Lê Thị Đoan Chính