Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Phân viện là đơn vị hạch toán phụ thuộc của 1 viện khoa học được thành lập theo quyết định của Bộ, có tên trong danh sách nhà thầu đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia thì phân viện có đủ tư cách hợp lệ để đứng liên danh hoặc độc lập tham dự thầu hay không?
Xem chi tiết
Phạm Tạ Thành Vinh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình theo hình thức đấu thầu qua mạng. Tại thời điểm đóng thầu có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm nhà thầu A và B. Nhà thầu A tham gia với tư cách là liên danh, trong đó thành viên thứ nhất thực hiện 60% giá trị, thành viên thứ hai thực hiện 40% giá trị. Nhà thầu B và thành viên liên danh thứ hai của nhà thầu A có ông Nguyễn Văn C cùng làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc của 2 công ty, khi tham dự thầu ông C ủy quyền cho 2 phó tổng giám đốc của 2 công ty ký hồ sơ dự thầu. Tôi xin hỏi, với tình huống này 2 công ty trên có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu không? Cách xử lý tình huống nêu trên như thế nào?
Xem chi tiết
Phạm Phương Bình

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trong giai đoạn chấm thầu về năng lực kỹ thuật một gói thầu xây lắp đấu thầu qua mạng, tổ chuyên gia của đơn vị tư vấn đấu thầu có nhận xét nhà thầu cung cấp trên hệ thống mạng 3 hợp đồng tại mục năng lực của nhà thầu, nhưng tại mục uy tín của nhà thầu, nhà thầu không cung cấp hợp đồng để xét. Vậy tại mục uy tín của nhà thầu tổ chuyên gia chấm nhà thầu 0 điểm và kết quả này làm cho nhà thầu không trúng thầu, nhà thầu thứ hai được xét chênh lệch giá với nhà thầu thứ nhất là 1 tỷ đồng (giá trị gói thầu là 8,6 tỷ đồng). Tổ thẩm định nhận xét, tại mục năng lực của nhà thầu vì 3 hợp đồng của nhà thầu đều đạt yêu cầu về năng lực của nhà thầu đối với 1 hợp đồng tương tự nên nhà thầu còn dư 2 hợp đồng, nhà thầu có quyền sử dụng 2 hợp đồng trên vào mục uy tín. Tôi xin hỏi, đối với tình huống trên nhận xét nào là phù hợp?
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hùng

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hiện tại công ty tôi có nhập một lô hàng bông tắm, phân loại hàng hóa tại hải quan thì sản phẩm thuộc nhóm "Plastic và các sản phẩm bằng plastic". Vậy, sản phẩm của công ty tôi có chịu sự kiểm soát của QCVN 01:2017/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mai

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

UBND tỉnh A ký thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp B, trong thỏa thuận đó doanh nghiệp B có trách nhiệm hỗ trợ tỉnh A triển khai các nội dung liên quan đến giải pháp về hệ thống (bao gồm phần cứng và phần mềm) và các ứng dụng công nghệ thông tin có liên quan để xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, hệ thống quản lý hành chính thông minh và các lĩnh vực quản lý Nhà nước cần ứng dụng công nghệ thông tin khác (doanh nghiệp B sẽ hỗ trợ về mặt giải pháp tài chính như cho trả chậm, không tính lãi suất, hỗ trợ thiết bị hiện đại, không tính phí bảo hành - có thể thay mới thiết bị bất cứ lúc nào thiết bị có vấn đề, hỗ trợ công tác bảo trì hệ thống cả về phần mềm và phần cứng, hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ). Khi triển khai, UBND tỉnh A chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, UBND các huyện, thành thị của tỉnh phối hợp với doanh nghiệp B để triển khai các dự án thuộc lĩnh vực đã ký thỏa thuận giữa UBND tỉnh A với doanh nghiệp B, trong đó có những dự án theo giá trị tổng mức đầu tư phải thực hiện đấu thầu rộng rãi. Tôi xin hỏi, UBND tỉnh A có làm trái các quy định về Luật Đấu thầu không?

Xem chi tiết
Hoàng Trường

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định các dự án do xã, phường quyết định đầu tư phải ký hợp đồng với Ban quản lý dự án để quản lý dự án. Đơn vị tôi đang thực hiện tư vấn gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, theo quy định tại Khoản 12, Điều 2 (áp dụng Mẫu báo cáo thẩm định) Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “… Đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn không bắt buộc phải tiến hành thẩm định bản yêu cầu báo giá”. Căn cứ quy định tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 9 (chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 và Khoản 7, Điều 4 (chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu) Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính thì chỉ tính chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; không tính chi phí lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và chào hàng cạnh tranh rút gọn. Tôi xin hỏi, đối với chi phí lập bản yêu cầu báo giá, chi phí đánh giá hồ sơ chào giá, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thì phải áp dụng như thế nào để thanh toán cho đơn vị tư vấn?
Xem chi tiết
Lương Trường Sơn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi đang giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo Khoản 8, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu phải nộp chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu tương ứng với 0,02% giá dự thầu của nhà thầu. Theo đó, cơ quan tôi đã gửi văn bản đề nghị nhà thầu nộp khoản chi phí trên theo quy định và đã gọi điện thông báo cho nhà thầu, tuy nhiên, nhà thầu không thực hiện việc nộp khoản chi phí nêu trên. Tôi xin hỏi, trong trường hợp nhà thầu cố tình không nộp khoản chi phí nêu trên thì có biện pháp nào xử lý hay không?
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Việt

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi tham khảo Thông tư số 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thì tài sản cố định phải hội tụ đủ 2 yếu tố: Phải sử dụng trên 1 năm và phải có nguyên giá trên 10 triệu đồng. Tôi xin hỏi, đối với những thiết bị, công cụ, dụng cụ cơ khí như búa, tuốc nơ vít, kiềm, máy khoan, máy mài... thì thời gian tính khấu hao sẽ dựa vào quy định nào để đưa vào dự toán mua sắm (không có dự toán thì không có cơ sở mua sắm về sau) bởi giá trị của những thiết bị này thường chỉ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng (nhỏ hơn 10 triệu đồng)?
Xem chi tiết
Võ Hoàng Tiến Phát

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi thường tổ chức các gói mua sắm hàng hóa để phục vụ sản xuất kinh doanh (mua sắm thường xuyên). Trước khi tổ chức mua sắm có lập dự toán và kế hoạch mua sắm (giá dự toán được lập trên cơ sở giá mua trước đó hợp đồng mua gần nhất). Tuy nhiên, năm 2019 khi đơn vị tổ chức chào giá rộng rãi hoặc rút gọn thì giá chào của các nhà cung cấp thường vượt giá dự toán khoảng 5-7% (do đây là mua sắm thường xuyên để phục vụ sản xuất, nếu chào lại sẽ không đáp ứng kịp thời gian). Tôi xin hỏi, trong quá trình lập dự toán thì chi phí dự phòng do trượt giá được xác định thế nào? Nhà nước có quy định cụ thể về tỷ lệ phần trăm do yếu tố trượt giá trong dự toán mua sắm hàng hóa thường xuyên không?

Xem chi tiết
Trần Sỹ Trào

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi xin hỏi, đất trồng cây lâu năm khi thu hoạch có được miễn thuế 4% giá trị sản lượng khai thác không? Đất rừng sản xuất khi khai thác có phải chịu thuế sử dụng đất 4% giá trị sản lượng khai thác không? Cách xác định giá trị sản lượng khai thác theo giá thị trường như thế nào?
Xem chi tiết
Hoàng Hưng