Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi tham dự gói thầu có yêu cầu tư cách hợp lệ nhà thầu là có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên. Công ty ông liên danh với một đơn vị có chứng chỉ này. Sau thời điểm chấm thầu 2 ngày, công ty ông được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (ngày 24/7 mở thầu, ngày 26/7 Công ty có quyết định được cấp chứng chỉ). Vậy, công ty tôi có đạt yêu cầu hồ sơ mời thầu không? Xem chi tiết
Nguyễn Hải Lâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty A và công ty B liên danh tham gia đấu thầu gọi là liên danh nhà thầu công ty A và công ty B để tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do công ty DX làm chủ đầu tư. Trong thỏa thuận liên danh công ty A phụ trách 20% giá trị gói thầu, công ty B phụ trách 80% trong thỏa thuận quy định theo mẫu, ngoài ra còn có quy định thành viên đứng đầu liên danh công ty A "chịu trách nhiệm về tài chính để thực hiện gói thầu, đại diện liên danh xuất hóa đơn GTGT cho toàn bộ gói thầu và nhận toàn bộ tiền thanh toán từ chủ đầu tư để phân phối lại lợi nhuận cho các thành viên trong liên danh". Quá trình thực hiện công ty A ký hợp đồng kinh tế với công ty B toàn bộ 80% phần công việc công ty B phụ trách trong liên danh và công ty A cấp vào chủ đầu tư công ty DX. Xin hỏi, cách làm của công ty A và công ty B có vi phạm quy định của luật không?

Xem chi tiết
Trần Văn Quang

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi tham dự gói thầu có yêu cầu tư cách hợp lệ nhà thầu là có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên. Công ty tôi liên danh với một đơn vị có chứng chỉ này. Sau thời điểm chấm thầu 2 ngày, công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (ngày 24/7 mở thầu, ngày 26/7 Công ty có quyết định được cấp chứng chỉ. Vậy, công ty tôi có đạt yêu cầu hồ sơ mời thầu không? Xem chi tiết
Nguyễn Hải Lâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo tôi tham khảo Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn: "... Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (đại diện liên danh) hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp E-HSDT". Cho tôi hỏi, nếu trong thỏa thuận liên danh không phân công cho thành viên nào sử dụng chứng thư số để tham dự thầu thì thành viên đứng đầu liên danh sử dụng chứng thư số của mình để dự thầu được không và thỏa thuận liên danh đó có hợp lệ hay không? Xem chi tiết
Thanh Nhựt

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xin đề nghị hướng dẫn trường hợp như sau: Nhà thầu A tham dự thầu gói thầu thi công xây dựng A có nộp đơn dự thầu trong đơn dự thầu có cam kết không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu A đã trúng thầu và ký hợp đồng. Trong quá trình thi công thì mới phát hiện nhà thầu A có cổ phần góp vốn trên 30% với nhà thầu thiết kế, vi phạm bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu (do trong đơn dự thầu nhà thầu đã cam kết không vi phạm bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu trong thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu). Cho tôi hỏi, trường hợp trên sẽ xử lý như thế nào? Xem chi tiết
Võ Lê Thành Công

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tại Khoản 7, Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 quy định các trường hợp được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt: "7. In ấn, cung cấp các loại tem...; các loại biên lai thuế, biên lai thu tiền,...". Cho tôi hỏi, khi thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, Quỹ phòng, chống thiên tai có được sử dụng phiếu thu theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC để làm chứng từ thu tiền Quỹ phòng chống thiên tai không? Gói thầu "in Phiếu thu quỹ Phòng chống thiên tai" có được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Khoản 7, Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 không? Nếu được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt thì có phải đăng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia không?
Xem chi tiết
Nguyễn Tường Vy

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Ban quản lý dự án của đơn vị tôi đang lập dự án đầu tư 100% thiết bị bệnh viện (không có cấu phần xây lắp) từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư với tổng mức đầu tư 20,5 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu đơn vị căn cứ áp dụng Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng để lập dự án nghiên cứu khả thi cho dự án vì cho rằng Nghị định số 52/1999/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực, chỉ hết hiệu lực một phần. Theo tôi biết, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 đã hết hiệu lực và thay thế bằng Luật Xây dựng năm 2003 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2015. Cho tôi hỏi, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị áp dụng Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 vào lập dự án đầu tư 100% là thiết bị như trên đúng hay sai? Nếu sai áp dụng theo quy định nào?

Xem chi tiết
Võ Anh Duẫn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi là bên mời thầu đang chấm thầu cho gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn. Trong đó có một nhà thầu là doanh nghiệp tư nhân tham gia nộp hồ sơ dự thầu, đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cho tôi hỏi, loại hình doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, vậy khi chấm thầu nhà thầu này có được đánh giá là có tư cách hợp lệ theo Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu không? Theo quy định nào để bên mời thầu đánh giá là nhà thầu hạch toán độc lập theo Khoản 1, Điều 5 Luật Đấu thầu nêu trên? Xem chi tiết
Lê Thị Mười

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi là cơ quan hành chính sự nghiệp công lập. Hiện nay cơ quan tôi đã tiến hành đấu thầu và trúng thầu nhiều đề tài, dự án theo đúng quy định Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Cho tôi hỏi, trong các dự án, đề tài cơ quan đã trúng thầu và đã ký hợp đồng với chủ đầu tư có các hạng mục thuê xe, thuê thuyền, mua sắm văn phòng phẩm để thực hiện hợp đồng lớn. Vậy, cơ quan tôi có cần phải đấu thầu các hạng mục đó không?

Xem chi tiết
Giang Thị Huệ

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đào tạo. Do chưa có Nghị định quy định cơ chế tự chủ trong lĩnh vực hoạt động của đơn vị, nên đơn vị của bà tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Hàng năm, đơn vị tôi đã thực hiện đủ nhiệm vụ mở các lớp theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền giao và được ngân sách Nhà nước cấp đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này; ngoài ra đơn vị còn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tập huấn ngoài kế hoạch theo nhu cầu của các đối tượng. Vì vậy, đơn vị có nguồn thu dịch vụ từ học phí các lớp bồi dưỡng ngoài kế hoạch, phí bán tài liệu, phí học lại, thi lại, phí trông xe… Tại Thông tư số 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Đối với những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị, trong phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, nhưng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành, thì Thủ trưởng đơn vị có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị"; và "Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của mỗi lĩnh vực sự nghiệp có đặc điểm riêng, trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và mức chi hiện hành, đơn vị sự nghiệp xây dựng quy chế quản lý, thanh toán các khoản chi nghiệp vụ cho phù hợp khả năng nguồn tài chính và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao". Cho tôi hỏi, với những khoản chi chưa có trong quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị có được tự quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng nguồn thu dịch vụ nói trên để thực hiện chi hay không? Ví dụ chế độ chi hỗ trợ công tác quản lý các lớp bồi dưỡng cho cán bộ trong đơn vị (chi theo mức chi tự trường quy định không theo văn bản hướng dẫn nào, không phải chi làm thêm giờ hoặc chi công tác phí), chi tiền theo các mức để làm các báo cáo, chi chế độ họp, chi các hội đồng xét mở lớp, xét tốt nghiệp... ?

Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Lâm