Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi là nhà thầu phụ đã có tên trong hồ sơ dự thầu. Cho tôi hỏi, khi nhà thầu chính trúng thầu thì tên nhà thầu phụ có phải thể hiện trong hợp đồng giữa nhà thầu chính và chủ đầu tư không? Nếu có thì thể hiện như thế nào? Xem chi tiết
Trọng Nghĩa

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp, trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp, tôi gặp trường hợp như sau:

Tôi đã thực hiện xong 1 gói thầu (gói thầu A) theo hình thức đấu thầu rộng rãi, gói thầu này có nhiều mặt hàng (giả sử X, Y, Z). Tổng giá gói thầu là 1 tỷ đồng.

Nay tôi thực hiện 1 gói thầu mới (gói thầu B), giá gói thầu là 500 triệu đồng, đơn giá từng mặt hàng không thay đổi, có chủng loại mặt hàng tương tự gói thầu A, nhưng về số lượng từng loại mặt hàng trong gói thầu (giả sử là X', Y', Z') lại có trường hợp về số lượng X' > 130% X.

Xin hỏi, vậy gói thầu B tôi áp dụng theo hình thức mua sắm trực tiếp có đúng hay không?

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 24 Luật Đấu thầu quy định 1 trong những điều kiện để áp dụng mua sắm trực tiếp: “b) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó".

Khoản 24, Điều 4 Luật Đấu thầu giải thích từ ngữ: "24. Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định".

Tại Điều 63 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật Đấu thầu:

"Điều 63. Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ

Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng".

Vậy, quy mô gói thầu 130% ở đây chỉ đề cập đến giá trị của gói thầu là đúng hay sai? Hay quy định cả với số lượng hàng hóa trong gói thầu?

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Quang

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi có khoản vay sinh viên 1 triệu đồng khi còn học đại học. Ngày 6/8/2019, tôi đã tất toán và bị vào nợ xấu nhóm 5. Hiện tôi không thể làm thẻ tín dụng ở công ty nào.

Cho tôi hỏi, lịch sử vay dưới 10 triệu đồng thì được xoá CIC thông tin có chính xác hay không, khi nào tôi được xoá nợ nhóm 5?

Xem chi tiết
Lê Hồng Phong

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi có một số gói thầu phục vụ sửa chữa, nâng cấp thiết bị kỹ thuật (dạng xây lắp hỗn hợp), dự toán dưới 200 triệu đồng. Theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP, gói thầu này được phép chỉ định thầu rút gọn.

Tuy nhiên, danh mục thiết bị của đơn vị ông Hà lại nằm trong danh mục bí mật của Nhà nước, quân đội nên một số ý kiến cho rằng như vậy thì vi phạm Khoản 1, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nên không được thực hiện chỉ định thầu rút gọn mà phải chỉ định thầu thông thường.

Theo ý kiến tôi, một gói thầu hỗn hợp, trong hạn mức (chưa tới 200 triệu đồng) trong danh mục bí mật mà lại phải thực hiện theo hình thức chỉ định thầu thông thường sẽ rất tốn thời gian, hồ sơ, giấy tờ. Theo tôi hiểu, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chỉ định thầu rút gọn nêu ra 2 hướng:

- Khoản 1, quy định với các trường hợp khẩn cấp, nhưng trừ gói thầu bảo đảm bí mật Nhà nước thì dù gói thầu có giá trị bao nhiêu cũng được phép chỉ định thầu rút gọn. Việc này rút gắn thời gian, giấy tờ đồng thời hạn chế việc lạm dụng đóng dấu mật để thực hiện chỉ định thầu rút gọn.

- Khoản 2, quy định với các gói thầu nhỏ theo hạn mức thì được phép chỉ định thầu rút gọn để bảo đảm thời gian, bớt thủ tục giấy tờ.

Cho tôi hỏi, tôi hiểu như trên đã đúng chưa và với trường hợp của đơn vị tôi có được phép thực hiện chỉ định thầu rút gọn không?

Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Hà

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Bệnh viện tôi lập hồ sơ mời thầu gói thầu mua hóa chất xét nghiệm, tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng (hơn 100 phần). Hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu có thể tham dự 1 phần hoặc nhiều phần hoặc tất cả các phần trong gói thầu (có 1 số phần có giá trị hơn 10 tỷ đồng). Theo đó, tiêu chuẩn kỹ thuật không phức tạp, nhà thầu chỉ cần chứng minh các loại hóa chất dự thầu sử dụng được cho loại máy nêu trong hồ sơ mời thầu là đạt kỹ thuật, sau đó được đánh giá về tài chính. Tôi xin hỏi, trường hợp này hồ sơ mời thầu bệnh viện ông áp dụng phương pháp đánh giá về tài chính là phương pháp giá thấp nhất thì có phù hợp không?
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hiếu

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Tĩnh đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 1 dự án trong khu công nghiệp cho nhà đầu tư (khu công nghiệp chưa được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, và chỉ tiến hành giải phóng mặt bằng khi kêu gọi được nhà đầu tư và nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền giải phóng mặt bằng).

Giá trị bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi quy hoạch dự án 1,2 tỷ đồng. Nhưng do là đất nông nghiệp nên các hộ dân bị ảnh hưởng đề nghị phải thu hồi hết cả thửa mới đồng ý bàn giao mặt bằng, nếu thu hồi hết cả phần ngoài phạm vi quy hoạch theo đề nghị của các hộ dân, thì giá trị bồi thường hỗ trợ tăng lên 700 triệu đồng. Số tiền này nhà đầu tư chấp nhận bỏ tiền ra trước để bồi thường với điều kiện phải được khấu trừ vào tiền thuê đất, nhưng theo quy định, thì nhà đầu tư chỉ được khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng trong phạm vi quy hoạch.

Do đó, đến nay việc giải phóng mặt bằng còn vướng mắc. Qua tham vấn Sở Tài chính, thì được tư vấn, đây là dự án nằm trong phạm vi khu công nghiệp, chưa kêu gọi được nhà đầu tư nên số tiền bồi thường hỗ trợ phần diện tích ngoài phạm vi quy hoạch nếu được UBND tỉnh đồng ý cho ghi thu, ghi chi vào tiền thuê đất, thì sau này nhà đầu tư sẽ được trừ vào tiền thuê đất khi đã khấu trừ hết tiền giải phóng mặt bằng.

Cho tôi hỏi, việc ghi thu, ghi chi phần bồi thường ngoài phạm vi quy hoạch này có đúng quy định không? Nếu đúng thì được quy định tại văn bản nào? Thẩm quyền quyết định là của cơ quan nào? Trình tự, thủ tục được thực hiện như thế nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Chí Công

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong năm 2018, đơn vị tôi thu hoạt động sản xuất kinh doanh là 100 triệu đồng. Chi hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số chi thực hiện cải cách tiền lương 1 triệu đồng) là 80 triệu đồng. Như vậy, số thu được để lại trong năm là 20 triệu đồng (cuối năm tạm thời dư có TK 421: 20 triệu đồng).

Đồng thời, năm 2017, đơn vị tôi có nguồn cải cách tiền lương còn dư chuyển sang năm 2018 là 4 triệu đồng, do đó đơn vị dùng nguồn này để chi cải cách tiền lương 1 triệu đồng trong năm (hạch toán kế toán cuối năm: Nợ TK 468: 1 triệu đồng, Có TK 421: 1 triệu đồng). Do đó, thặng dư hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm là: 20 triệu đồng + 1 triệu đồng = 21 triệu đồng (vì vậy sau đó TK 421 dư có: 21 triệu đồng).

Cho tôi hỏi, nguồn cải cách tiền lương năm 2018 đơn vị tôi phải trích theo phương án nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Lâm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Công ty A và công ty B tham gia thỏa thuận liên danh đấu thầu cung cấp hàng hóa. Nội dung thỏa thuận quy định tỷ lệ % phần việc của từng đơn vị, công ty A phải nộp bảo lãnh dự thầu trước khi tham gia đấu thầu.

Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, trong quá trình đàm phán, công ty B báo không đủ khả năng cung cấp hàng đúng tiến độ, dẫn tới không thể đạt được thỏa thuận hợp đồng (award contract) với chủ đầu tư. Quy trình đàm phán diễn ra đúng theo Luật Đấu thầu.

Cho tôi hỏi, chủ đầu tư có được phép không hoàn trả bảo lãnh dự thầu hoặc áp dụng mức phạt (khấu trừ vào bảo lãnh) đối với liên danh nhà thầu hay không? Nếu có phát sinh chi phí trong mục 1 thì các thành viên liên danh phân chia chi phí, mức phí như thế nào? Điều luật nào quy định? Nếu không thể thương lượng được thì khỏi kiện ra cơ quan nào?

Xem chi tiết
Nguyễn Đại

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Dự án thực hiện 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) mà trong đó bước thiết kế cơ sở đã hoàn thành (được thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi), thì khi thực hiện bước thiết kế bản vẽ thi công có được tổ chức đấu thầu cùng lúc 2 gói thiết kế và thi công không? Dự toán và thiết kế để lập hồ sơ mời thầu cho gói thi công được lấy từ bước thiết kế cơ sở có đúng luật không? Nếu sau khi thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán có sự sai khác với giá gói thầu được duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Xem chi tiết
Lương Hải Kiên

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và có nguồn thu từ dịch vụ. Theo quy định thì phải trích 40% cải cách tiền lương. Cho tôi hỏi, trích 40% từ doanh thu hay 40% từ chênh lệch thu chi hàng năm? Xem chi tiết
Quang Trường