Tìm kiếm

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg, máy photocopy, màn hình máy tính, máy in thuộc danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu nhưng chỉ phải thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện. Xin hỏi, trường hợp Công ty tôi chỉ có phiếu thử nghiệm chứng minh sản phẩm đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu nhưng không dán nhãn năng lượng thì có cần báo cáo Bộ Công thương không?
Xem chi tiết
Mã Thành Tuấn

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Theo Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014, để đạt điều kiện thương nhân phân phối, công ty A phải đáp ứng điều kiện: 5. Có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, bao gồm tối thiểu năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu, tối thiểu mười (10) cửa hàng thuộc các đại lý bán lẻ xăng dầu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này. Xin hỏi, trường hợp công ty A có 3 cửa hàng xăng dầu thuộc chủ sở hữu, 1 cửa hàng thuộc công ty B (100% vốn của công ty A), 1 cửa hàng thuộc công ty C (60% vốn chủ sở hữu của công ty A) thì công ty A có đáp ứng điều kiện tối thiểu “năm (05) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu” theo Điều 13 của Nghị định hay không?

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hương

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty của tôi được Nhà nước cho thuê đất nuôi trồng thủy sản từ năm 2000; được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư năm 2011, thời gian miễn tiền thuê đất là 13 năm, doanh nghiệp đã phát sinh nghĩa vụ nộp tiền thuê đất từ năm 2014 đến nay. Tuy nhiên theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP và Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, ngành nghề của Công ty tôi tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, được miễn toàn bộ thời gian thuê. Tôi hiểu theo nguyên tắc thì mặc dù Công ty tôi đã hết thời gian miễn tiền thuê đất theo chính sách cũ, nhưng theo chính sách mới thì Công ty tôi vẫn được xem xét miễn. Xin hỏi, nếu tôi gửi hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất thì có được miễn cho thời gian ưu đãi còn lại theo chính sách mới tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP không?

Xem chi tiết
Lê Ngọc Tú

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty có số nợ thuế gần 400 triệu đồng, tuy vậy khoản thuế này được Chi cục thuế Quận Bình Thạnh, TPHCM xác nhận “không phải đóng tiền phạt chậm nộp thuế” vì lý do 1 đơn vị sử dụng vốn NSNN chưa thanh toán khoản nợ cho Công ty. Việc không tính tiền phạt chậm nộp thuế này được Chi cục thuế Quận Bình Thạnh căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 “Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014)” của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Trong hồ sơ mời thầu của một số gói thầu có quy định Nhà thầu phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Công ty hiểu rằng, quy định này chỉ có ý nghĩa đánh giá tình trạng tài chính lành mạnh của Nhà thầu. Công ty hỏi tình trạng được giãn nộp thuế của Công ty vì lý do chính đáng như đã đề cập ở trên thì có bị xem là không đáp ứng của hồ sơ mời thầu không? Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty tôi có một khoản nợ thuộc trường hợp phải thu, đã được trích lập 100% dự phòng theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC nhưng sau 3 năm tính từ thời điểm doanh nghiệp trích lập đủ 100% dự phòng mà vẫn chưa thu hồi được nợ. Tuy nhiên, theo điểm b, khoản 4, Điều 6 Thông tư 48/2019/TT-BTC thì: Nợ phải thu không có khả năng thu hồi quy định tại điểm a, khoản 4 điều này khi có đủ tài liệu chứng minh sau: (1) Sổ kế toán,chứng từ; (2) Đối với cá nhân: giấy chứng tử, lệnh truy nã; (3) Các hồ sơ, tài liệu chứng minh khỏan nợ phải thu đã được trích lập 100%. Các khoản nợ của Công ty tôi chủ yếu là đối với cá nhân, và đã được trích lập dự phòng 100% có đủ tài liệu chứng minh khoản nợ theo nội dung (1), (3) nêu trên, khách hàng không hợp tác trả nợ và khoản nợ này đã được trích lập gần 10 năm. Xin hỏi, Công ty tôi có được xử lý tài chính đối với các khoản nợ này không khi không có giấy chứng tử, lệnh truy nã... đối với “trường hợp đối với cá nhân” đã được quy định trong Điều 6 Thông tư 48/2019/TT-BTC?
Xem chi tiết
Trịnh Nhi

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Xin hỏi thủ tục và hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần như thế nào?
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Vui

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Tôi phát sinh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và muốn đăng ký người phụ thuộc để làm giảm trừ gia cảnh. Tôi đăng ký người phụ thuộc là anh/chị ruột, cô/bác và ông/bà, tất cả đã ngoài độ tuổi lao động. Hồ sơ kèm theo gồm có: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc mẫu số 20-ĐK-TCT (Ban hành theo Thông tư 95/2016-TT-BTC) và Bản kê khai về người nuôi dưỡng trực tiếp mẫu 21b/XN-TNCN (ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC) có đóng dấu xác nhận của địa phương là người phụ thuộc không nơi nương tựa. Xin hỏi, hồ sơ như trên đã hợp lệ đủ để đăng ký người phụ thuộc làm giảm trừ gia cảnh hay chưa? Nếu chưa hợp lệ thì cần thêm những giấy tờ gì?
Xem chi tiết
Hoàng Mai Ánh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Trường hợp người lao động làm việc tại Công ty tôi, đến tháng 10/2019 điều chuyển về Tổng công ty thì khi kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tôi có cần kê người đó vào Phụ lục 05.1-BK-QTT-TNCN hay không, các chỉ tiêu 32, 35 tôi sẽ kê khai như thế nào?
Xem chi tiết
Lê Thị Ngọc Liên

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Thời gian vừa qua do đại dịch COVID-19, Công ty tôi buộc phải dừng hoạt động của trung tâm tiếng anh trên toàn hệ thống, không có doanh thu trong khi vẫn phải trả các chi phí cố định hàng tháng như tiền lương nhân viên, tiền thuê mặt bằng... Xin hỏi, Công ty tôi có thuộc trường hợp bị ảnh hưởng và được gia hạn tiền thuế theo Công văn số 897/TCT-QLN không? Hàng tháng Công ty phát sinh tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tạm khấu trừ phải nộp vào NSNN khá lớn. Vậy thì theo Công văn số 897/TCT-QLN của Tổng cục Thuế, Công ty bà có được gia hạn tiền thuế TNCN phải nộp hay không?
Xem chi tiết
Thùy Linh

Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Công ty của tôi kinh doanh thương mại mặt hàng chịu thuế 10%, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Công ty vừa mua 1 máy photocopy về phục vụ văn phòng trị giá 28.000.000đ; thuế GTGT: 2.800.000đ; tổng trị giá: 30.800.000đ. Xin hỏi, trong trường hợp Công ty tôi không muốn kê khai khấu trừ thuế GTGT 2.800.000đ thì có được ghi nhận toàn bộ 30.800.000đ vào nguyên giá tài sản cố định không?
Xem chi tiết
Nguyễn Toại Nguyện